Система управління якістю: розроблення, впровадження, сертифікація, поліпшення

'''Практичне видання на 1000 сторінок + періодичні оновлення з урахуванням змін у законодавстві + документація системи управління якістю в електронному доступі 24/7

Ціна за мінімальний термін передплати 3000 2100 грн
Опис
Зміст

Передплатний індекс: 76367 (річний)

«Система управління якістю: розроблення, впровадження, сертифікація, поліпшення» – це практичне видання, в основу якого покладено розроблений експертами-практиками покроковий практичний підхід до розроблення та впровадження системи управління якістю (СУЯ).

 

На сторінках видання:
 

 • Структурована інформація про вимоги стандартів ISO 9000;
   
 • Чітко прописана послідовність дій для практичного створення і впровадження СУЯ та підготовки до сертифікації;
   
 • Підходи до управління ризиками організації з прикладами;
   
 • Принципи інтегрування різних систем менеджменту;
   
 • Унікальні методики розрахунку ефективності і результативності СУЯ і її свмооцінки, розроблені для компаній різних галузей;
   
 • Контрольні списки (чек-листи) для перевірки наявності всіх необхідних умов впровадження СУЯ та підготовки до сертифікаційного аудиту;
   
 • Поради експертів-практиків з подолання опору персоналу, навчання і мотивації, підготовки внутрішніх аудиторів.

 

ЕКСКЛЮЗИВ! Автоматизація керування процесами СУЯ:

 • Планування та керування операціями
   
 • Автоматизація процесів моніторингу й аналізу данних та управління
   
 • Автоматизація бізнес-процесів (приклад реалізації системи)
   
 • Автоматизований аналіз динамічних і статистичних характеристик параметрів процесів та продукції в СУЯ. Алгоритм прийнятття обгрунтованих рішень
   
 • Електронна модель підприємства. Новий підхід до створення та супроводу документів СУЯ
   
 • Етапи впровадження керування СУЯ на основі електронної моделі
   
 • Нове в електронному документообігу: корпоративні інтернет-портали
   
 • Виробничі виконавчі системи MES

 Передплата на рік включає:

 • практичний довідник на 1000 сторінок (у паперовій версії)
   
 • періодичні оновлення з додаванням актуальних матеріалів та кращих практик (у паперовій версії)
   
 • доступ до електронної нормативної бази зі зразками заповнення документації системи управління якістю

 Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + оновлення
Обсяг: видання на 1000 с.

РОЗДІЛ 1
БАЗОВІ СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ГАЛУЗЕВА СПЕЦИФІКА

1.1. Управління якістю за міжнародними нормами

1.2. Принципи управління якістю

1.3. Перехід від ДСТУ/ГОСТ до системи технічних регламентів

1.4. Підходи та принципи побудови інтегрованих систем управління якістю

1.5. Практичні рекомендації щодо впровадження та актуалізації ISO 9001:2015

1.6. Посібник із досягнення стійкого успіху організації — ДСТУ ISO 9004:2019

1.7. ISO 50001 — міжнародний стандарт енергоуправління

1.8. SA 8000:2014: система управління соціальної відповідальності

1.9. Огляд змін у новій версії міжнародного стандарту ISO 19011:2018

1.10. Побудова систем екологічного управління та сертифікація на відповідність вимогам ISO 14001

1.11. Впровадження та сертифікація СУЯ на відповідність вимогам ISO 45000

1.12. Системи управління безпекою харчової продукції (ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000)

1.13. ISO в цивільній авіації

1.14. Впровадження системи управління якістю в будівельних організаціях

1.15. Специфіка розробки та функціонування СУЯ в організації, що надає послуги
 

РОЗДІЛ 2
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБКИ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ

2.1. Сфера сертифікації та межі сертифікації
 
2.2. Побудова процесної моделі СУЯ
 
2.3. Розробка документації СУЯ

2.4. Впровадження та апробація СУЯ

2.5. Підготовка СУЯ до сертифікації


РОЗДІЛ 3
ПОБУДОВА ПРОЦЕСНОЇ МОДЕЛІ СУЯ. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

3.1. Моделювання процесів СУЯ
 
3.2. Процеси керування СУЯ
 
3.3. Бізнес-процеси
 
3.4. Еволюція та інтеграція систем управління
 
3.5. Блок-схеми процесів

3.6. Опис взаємодії процесів СУЯ організації з використанням методу функціонального моделювання

3.7. Розробка внутрішньої документації бізнес-процесів
 
3.8. Документована інформація — вимоги стандарту ISO 9001:2015
 • Створення та актуалізація
 • Керування документованою інформацією
3.9. Методика визначення процесів СУЯ
 
3.10. Актуалізація процесів СУЯ
 
3.11. Ідентифікація та декомпозиція процесів
 
3.12. Оцінка ризиків у системі менеджменту
 
3.13. Корпораційні системи управління якістю

3.14. Критерії та показники якості процесів
 

РОЗДІЛ 4
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

4.1. Основні принципи управління ризиками
 
4.2. Інтегрування системи управління ризиками в систему управління якістю. Принципи поводження з ризиками
 
4.3. Управління ризиками відповідно до ISO 31000
 
4.4. Управління ризиками відповідно до ISO 9001:2015

4.5. Метод діагностичної самооцінки/визначення ступеня зрілості організації
 
4.6. Ідентифікація та класифікація ризиків

4.7. Метод експертних оцінок при аналізі та оцінці ризиків системи управління
 
4.8. Цілі взаємодії та консультування

4.9. Визначення контексту управління ризиками


РОЗДІЛ 5
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ СУЯ

5.1. Планування впровадження СУЯ
 
5.2. Створення інформаційної дошки: цілі та приклади

5.3. Планування зовнішніх і внутрішніх характеристик якості процесів СУЯ

5.4. Управління невідповідностями. Коригувальні, запобіжні дії та корекція

5.5. Проведення аналізу з боку керівництва

5.6. Психологічні аспекти впровадження СУЯ

5.7. Служба якості: рекомендації зі створення

5.8. Взаємодія з постачальниками: вибір методу та організація управління

5.9. Управління повідомленнями щодо проблем (претензіями, скаргами від споживачів)

5.10. Управління пропозиціями щодо поліпшення
 
5.11. Проблеми управління СУЯ в цехах виробництва
 
5.12. Перевірка обладнання на технологічну точність

5.13. Огляд основних аспектів управління ризиками

5.14. Управління витратами в системі управління якістю

5.15. Методика визначення критичних контрольних точок у процесах

5.16. Total Quality Management і ефективність управління продажами

5.17. Організація та проведення контролю якості продукції, що випускається

5.18. Ресурси для моніторингу та вимірювань на базі ISO 9001:2015

5.19. Управління втратами підприємства

5.20. Входи і виходи у стандартизації СУЯ

Алгоритм

Крок 1. Складаємо списки документів

Крок 2. Аналізуємо документи

Крок 3. Позбуваємося зайвої документації

Крок 4. Вводимо обов’язкові методики та протоколи

Крок 5. Регламентуємо записи та процедури

Висновок
 

РОЗДІЛ 6
ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

6.1. Цілі у сфері якості
 
6.2. Методи вимірювання процесів

6.3. Посібник з якості

6.4. Огляд інструментів поліпшення СУЯ із практичними рекомендаціями

6.5. Місце СУЯ в загальній системі управління підприємством
 
6.6. Приклади оцінки результативності та ефективності СУЯ
 
6.7. Економічна ефективність управління якістю продукції

6.8. Проєктування та розробка продуктів і послуг

6.9. Аналіз документації системи управління якістю

6.10. Управління невідповідними виходами
 
6.11. Внутрішній аудит
 
6.12. Ощадливе виробництво як інструмент формування успішного бізнесу та інструмент забезпечення вигоди від вкладених ресурсів

6.13. Методи самооцінки відповідно до ISO 9004

6.14. Діагностика та оптимізація організаційної структури

6.15. Управління проєктами
 
6.16. Оцінний аудит процесів
 
6.17. Вимоги до продукції та послуг

6.18. Аналіз невідповідностей за результатами аудиту СУЯ

6.19. Система обліку та мінімізації витрат на невідповідності

6.20. Методологічні аспекти оцінки результативності та ефективності системи управління якістю
 
6.21. Бенчмаркінг
 
6.22. Складання звіту за результатами внутрішнього аудиту

6.23. Виробництво продукції та надання послуг

6.24. Виявлення першопричини поламки обладнання

6.25. Практика застосування інструментів контролю якості
 
6.26. Управління ланцюжками поставок (SCM)
 
6.27. Аналіз корінних причин невідповідностей. Методика 8D

6.28. Теорія обмежень (ТОС)

6.29. Картування потоку створення цінностей. Практичні рекомендації щодо складання карти. Види втрат

6.30. Застосування інструменту FMEA в системі менеджменту підприємства
 
6.31. Застосування інструментів статистичного управління процесами в системах менеджменту підприємств
 
6.32. Планування в організаціях

6.33. Типові помилки менеджера з якості

6.34. Керування документацією

6.35. Контрольний план як метод управління вбудованою якістю
 
6.36. Документаційне забезпечення діяльності представника керівництва у сфері якості
 
6.37. Метод кількісної оцінки показників

6.38. Управління втратами перевиробництва

6.39. Вимоги до продукції та послуг у системі управління якістю

6.40. Інформаційний зв’язок із замовниками

6.41. Визначення вимог до продукції та послуг

6.42. Аналіз вимог до продукції та послуг


РОЗДІЛ 7
СЕРТИФІКАЦІЯ СУЯ

7.1. Схема сертифікації СУЯ (послідовність етапів)
 
7.2. Вибір органа, що сертифікує (критерії)

7.3. Планування заходів із підготовки до сертифікації

7.4. Умови проходження сертифікації (чек-лист)

7.5. Проведення сертифікаційного аудиту СУЯ

 
РОЗДІЛ 8
АВТОМАТИЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ СУЯ (РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ, ПРИКЛАДИ)

8.1. Планування та керування операціями
 
8.2. Автоматизація процесів моніторингу й аналізу даних та управління

8.3. Автоматизація бізнес-процесів (приклад реалізації системи)
 
8.4. Автоматизований аналіз динамічних і статистичних характеристик параметрів процесів та продукції в СУЯ. Алгоритм прийняття обґрунтованих рішень
 
8.5. Електронна модель підприємства. Новий підхід до створення та супроводу документів СУЯ

8.6. Етапи впровадження керування СУЯ на основі електронної моделі
 
8.7. Нове в електронному документообігу: корпоративні інтернет-портали
 
8.8. Виробничі виконавчі системи MES


РОЗДІЛ 9
ЗАЛУЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ У РОБОТУ СУЯ

9.1. Плануємо тренінг для персоналу
 
9.2. Захоплення залученістю

9.3. Організація навчання персоналу на території підприємства
 
9.4. Методи стимулювання і мотивації участі персоналу в роботах зі створення та впровадження СУЯ

9.5. Способи мотивації співробітників подавати пропозиції