Договір публічної оферти

Викладений нижче документ містить офіційну публічну пропозицію укласти Договір на визначених у ньому умовах, Правила користування Веб-сайтом та Політику конфіденційності. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх клієнтів без надання переваги одному клієнту перед іншим. Шляхом укладення цього Договору клієнт в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару/послуг, доставки товару, повернення товару та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оформити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Мій кошик» і отримання Клієнтом від Виконавця підтвердження замовлення в електронному вигляді або шляхом здійснення телефонного дзвінка.

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

1.1. Договір – цей договір про виконання замовлення Клієнта (надання послуг доступу до інформаційних матеріалів на Веб-сайті та/або купівлі-продажу Товарів), укладений між Виконавцем та Клієнтом.

Цей договір є офіційним документом, його умови однакові для всіх Клієнтів.

1.2. Виконавець (Компанія) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХ МЕДІА ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи 40556681, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, буд. 1-А

1.3. Клієнт – фізична особа, яка уклала цей Договір акцептувавши пропозицію, способом указаним у цьому Договорі, та приєдналась до Договору у цілому (без виключень, доповнень та застережень). Приймаючи умови цього Договору, Клієнт укладає його шляхом приєднання до нього у цілому, підтверджує, що він досяг 18-річного віку, відсутні обставини, які обмежують його цивільну дієздатність, надана ним інформація є достовірною та актуальною, а також він розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, він не діє під впливом помилки (обману, примусу, погрози тощо), повністю погоджується з усіма умовами цього Договору та безумовно їх приймає.

1.4. Сторони – вказівка в Договорі разом на Виконавця та Клієнта.

1.5. Спосіб укладення цього Договору – офіційна публічна пропозиція Виконавця вважається акцептованою Клієнтом та цей Договір вступає в силу і є укладеним із Клієнтом з моменту завершення Клієнтом оформлення замовлення на Веб-сайті на сторінці https://techmedia.com.ua/ шляхом заповнення необхідної інформації і натисканням на позначення «Оформити замовлення».

1.6. Веб-сайт – офіційний Веб-сайт, право на використання якого належить Виконавцю, розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://techmedia.com.ua/.

1.7. Програмне забезпечення – комп’ютерні програми та алгоритми дій, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Веб-сайт, які є їх невід’ємною частиною, що забезпечує функціональну основу роботи Веб-сайту.

1.8. Ресурси Веб-сайту – власне Веб-сайт, як складний об’єкт авторського права, інші об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені на Веб-сайті, в тому числі, але не виключно, Програмне забезпечення (комп’ютерні програми і алгоритми дій), бази даних, їх каталоги, графічні зображення, звукові сигнали, тексти та інша інформація, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Веб-сайт, статті, аналітичні матеріали тощо.

1.9. Послуги – консультаційні послуги, що надаються Виконавцем Клієнту шляхом консультування, надання практичних порад, аналізу конкретних ситуацій з практики, моніторингу законодавства тощо; курсів підвищення кваліфікації, курсів дистанційного навчання, участі Клієнта в семінарах, тренінгах, вебінарах, форумах, конференціях, надання доступу Клієнтові до відеоматеріалів, що розміщенні на Веб-сайті, надання доступу Клієнтові до онлайн-сервісу «"Онлайн-Платформою" "Живий Журнал"», та інші послуги, що пропонуються Виконавцем для замовлення і оплати на Веб-сайті на умовах цього Договору, після вибору конкретної послуги та її оплати на Веб-сайті.

1.10. Товари – друкована продукція Виконавця, товари, виробником яких є Виконавець або інші особи-партнери Виконавця, які пропонуються для продажу на Веб-сайті. Цей Договір укладено між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХ МЕДІА ГРУП», ідентифікаційний код юридичної особи 40556681, та фізичною особою, яка акцептувала пропозицію, способом указаним у цьому Договорі, та приєдналась до Договору у цілому, прийнявши його умови.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується надати Клієнту Послуги та/або передати у власність Товари, вибрані Клієнтом на Веб-сайті, а Клієнт зобов’язується оплатити їх та прийняти їх в строки і на умовах, зазначених у цьому Договорі та у відповідному розділі Веб-сайту, доступному за посиланням: https://techmedia.com.ua/.

 

3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТА УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

3.1. Клієнт має право оформити замовлення на будь-яку послугу або на будь-який товар, що представлений на Веб-сайті та є в наявності.

3.2. При відсутності товару на складі, Виконавець зобов'язаний поставити Клієнта до відома (по телефону або через електронну пошту).

3.3. При відсутності товару Клієнт має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

3.4. Якщо Клієнт отримав друковану продукцію з поліграфічним браком, що призводить до втрати або перекручування інформації: відсутність друкованого тексту, заминання друкарським верстатом сторінки, невідповідність назви товару його змісту, Клієнт має право повернути таку неякісну продукцію та отримати сплачені за неї кошти.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів"» від 19.03.1994 року № 172. друкована продукція належної якості поверненню не підлягає.

3.5. За доступ до електронної системи, до живого журналу та за будь-яку іншу електрону продукцію Виконавець грошові кошти не повертає. 

У випадку неможливості безпосередньо Клієнтом завантажити електронну продукцію з технічних чи будь-яких інших причин, що виникли на стороні та з вини Клієнта, повернення сплачених грошових коштів не проводиться, а електронна продукція буде вважатися такою, що отримана належним чином. Повернення сплачених грошових коштів можливе лише у тому випадку, якщо Виконавцем був наданий неробочий файл, який неможливо відтворити чи зберегти, якщо це доведено після перевірки Продавцем, та у разі, якщо Продавець не може здійснити заміну такого файлу. Таким чином, Контент належної якості поверненню та обміну не підлягає.

3.6. Якщо Клієнт вирішив не приймати участь у семінарі/вебінарі і не має наміру отримати його відеозапис, Клієнт повинен завчасно попередити Виконавця про таке рішення. Сплачені авансом кошти буде повернуто за умови завчасного попередження про неучасть в семінарі/вебінарі.

3.7. Якщо Клієнт оплатив в авансовому порядку доступ до Живого журналу чи до Електронної системи і хоче розірвати договір достроково, йому буде повернено кошти за невикористаний ним період. При цьому оплата рахується з розрахунку за місяць користування послугами. Наприклад, якщо повідомлення про розірвання договору надійшло 2 квітня, то за місяць квітень, з точку зору наданих послуг, оплата не повертається, а Клієнт матиме доступ до Живого журналу (Системи) до 30 квітня включно.

3.8. Якщо Клієнт у авансовому порядку оплатив семінар чи вебінар, але з власних причин не мав можливості бути присутнім на семінарі чи на онлайн-трансляції вебінару, Виконавець надсилає Клієнтові відеозапис семінару/вебінару. Сплачені кошти при цьому не повертаються, а Послуги вважаються наданими. Кошти можуть бути повернуті Клієнтові лише за умови завчасного повідомлення про відмову від участі в семінарі/вебінарі та від отримання відеозапису.

 

4. ОПЛАТА І ДОСТАВКА

4.1. СПОСОБИ ДОСТАВКИ, які пропонуються для обрання Клієнтом при замовленні:

  • УКРПОШТОЮ. Доставка Укрпоштою здійснюється за рахунок Виконавця на адресу Клієнта, вказану при оформленні замовлення.
     
  • Доставка компанією «Нова пошта» здійснюється за кошти Клієнта.
     
  • Доставка кур’єром за адресою. Доставка здійснюється за рахунок Клієнта за домовленістю в межах міста Києва.
     
  • Доставка електронних видань та інших матеріалів в електронному вигляді здійснюється шляхом надання Клієнтові логіну і пароля для доступу до відповідних матеріалів.

4.2. Оплата здійснюється лише за безготівковим розрахунком в порядку, визначеному на Веб-сайті на сторінці за посиланням https://techmedia.com.ua/.

4.3. Для отримання Послуг та/або Товару Клієнт повинен здійснити передоплату Послуг способом, що вказаний на Веб-сайті.

4.4. Зобов’язання Виконавця з надання послуг за цим Договором вважаються виконаними, а послуги – наданими Клієнту у повному обсязі, після безпосереднього їх надання та/або передачі Товару. При цьому будь-які документи (у тому числі акти виконаних робіт тощо), що підтверджують надання послуг, передбачених цим Договором, між Виконавцем та Клієнтом не складаються (не підписуються). При передачі Товару Виконавець складає та передає Клієнтові документи, що передбачені діючим з аконодавством України.

4.5. Вартість Послуг Виконавця, умови надання знижок, ціни на Товари вказуються у відповідних розділах на Веб-сайті.

4.6. Оплата за Послуги та/або Товари здійснюється в національній валюті – гривні на умовах авансування.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА ТА ВСТАНОВЛЕНІ ОБМЕЖЕННЯ

5.1. Обов’язки Клієнта:

5.1.1. Клієнт зобов’язаний використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю, у відповідності з законами держави, в якій він перебуває. Клієнт зобов’язаний попередньо переконатися, чи дозволено законом держави, в якій він перебуває, використання Веб-сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті, з метою здійснення операцій, пропонованих Ресурсами Веб-сайту. Виконавець дотримується обмежень, встановлених законодавством України, відносно здійснення комерційної діяльності в населених пунктах, що тимчасово не контролюються органами державної влади, у зв’язку із чим, Виконавець не приймає оплату та не надає послуги за цим Договором особам, які підпадають під дію вказаних обмежень.

5.2. Встановлені обмеження. Клієнту забороняється:

5.2.1. Вчиняти дії, які порушують майнові права Виконавця на Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, а також авторські та/або суміжні права, права інтелектуальної власності третіх осіб на об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені на Веб-сайті, в тому числі, але не виключно, щодо несанкціонованого копіювання, зміни, використання матеріалів і контенту, розміщених на Веб-сайті;

5.2.2. Вчиняти дії щодо несанкціонованого збору, зберігання, використання або розголошення персональних даних клієнтів Виконавця, отриманих в процесі користування Ресурсами Веб-сайту;

5.2.3. Змінювати та/або зламувати Веб-сайт;

5.2.4. Робити спроби несанкціонованого доступу до Веб-сайту або серверів, на яких він розміщений, Програмного забезпечення, комп’ютерів або баз даних, іншого обладнання та технічних засобів, пов’язаних з Веб-сайтом та/або Виконавцем;

5.2.5. Втручатися в роботу Веб-сайту, Програмного забезпечення, доступних на Ресурсах Веб-сайту сервісів, в тому числі впливати на доступність або намагатися впливати на доступність Веб-сайту, Програмного забезпечення, сторінок Веб-сайту, шляхом здійснення DOS-атак та/або DDOS-атак на Веб-сайт, Програмне забезпечення тощо;

5.2.6. Здійснювати інші дії, які спрямовані на заподіяння шкоди Веб-сайту, Програмного забезпечення, Виконавцю та його клієнтам, в тому числі, але не обмежуючись, спрямовані на обхід, вимикання, або іншим спосіб втручання в роботу функцій безпеки Веб-сайту і їх Програмного забезпечення, які запобігають можливим порушення або обмежують доступ до Ресурсів Веб-сайту.

 

6. ЗАХИСТ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Клієнту забороняється, якщо інше не випливає прямо з чинного законодавства України, та Клієнт з цим погоджується:

I) продавати, передавати в користування, давати напрокат або в оренду, експортувати, імпортувати, поширювати, передавати в забезпечення будь-якій третій особі, видавати субліцензії або іншим способом надавати права третім особам на Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю;

II) виконувати, примушувати, дозволяти або санкціонувати зміни, поліпшення, переклад, зворотний розробку, декомпілювати, дизасемблерувати, розшифровку, емуляцію, злом захисту, відновлення або спроби відновлення вихідного коду або протоколів Веб-сайту та/або Програмного забезпечення або будь-якої частини їх функцій, змінювати технічні обмеження, а також створювати похідні продукти на їх основі (крім дозволених законом випадків);

III) видаляти, ховати або змінювати будь-які повідомлення про права інтелектуальної власності, які містяться на Веб-сайті, Програмному забезпеченні та/або інших об’єктах права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті;

IV) використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, (або будь-яку їх частину) в комерційних продуктах або послугах для надання таких продуктів або послуг третім особам або примушувати таке використання. Це положення не забороняє використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, (або будь-яку їх частину) для власних потреб за умови, що таке використання не суперечить умовам, зазначеним у пункті 6.2. цього Договору;

V) будь-яким чином використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю, з обходом встановлених заходів їх захисту;

VI) здійснювати інші дії, які порушують майнові права Виконавця на Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті.

 

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Прийнявши умови цього Договору з метою виконання вимог законодавства України про захист персональних даних Клієнт надає Виконавцю дозвіл (однозначну та безумовну згоду) на передачу, обробку, зберігання його персональних даних (прізвища, імені та по-батькові, електронної пошти, номеру мобільного телефону, міста проживання, назви роботодавця, досвіду роботи та мови програмування тощо), що стали відомими Виконавцю в результаті взаємодії Клієнта із Веб-сайтом, будь-яким способом, зокрема, але не виключно, шляхом їх збирання, запису, обробки, зберігання, систематизації, накопичення, адаптації, використання, у тому числі шляхом включення у базу персональних даних Виконавця, передачі третім особам в межах їх компетенції (надання, доступ), розповсюдження, блокування, видалення. Клієнт надає дозвіл (однозначну та безумовну згоду) Виконавцю на розповсюдження персональних даних у прямо передбачених законодавством випадках та виключно на запит уповноваженого на отримання такої інформації державного органу або коли необхідність розповсюдження даних у визначених формі та обсязі прямо витікає із законодавства.

7.2. Клієнт, який уклав цей Договір, надає згоду Виконавцю використовувати його персональні дані, зазначені в цьому Договорі, з метою виконання умов цього Договору, дотримання вимог законодавства, ведення бухгалтерського обліку, готування документів та для іншої мети, що так чи інакше пов’язана із цим Договором.

7.3. Обробка персональних даних повинна проводитися Виконавцем у відповідності із вимогами законодавства про захист персональних даних. Вказана згода на обробку персональних даних Клієнта є безстроковою та не залежить від строку дії цього Договору.

7.4. Клієнт повідомлений про свої права, як суб’єкт персональних даних. Зокрема, Клієнт як суб’єкт персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» має право:

(I) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

(II) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

(III) на доступ до своїх персональних даних;

(IV) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

(V) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

(VI) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

(VII) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

(VIII) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого або до суду;

(IX) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

(X) вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

(XI) відкликати згоду на обробку персональних даних;

(XII) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

(XIII) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Клієнт розуміє і погоджується з тим, що Виконавець не несе ніякої відповідальності перед Клієнтом в межах цього Договору або цивільного права або будь-яких інших видів юридичної відповідальності, навіть у тому випадку якщо Виконавця повідомили про можливість нанесення збитків або втрат, за дії (та/або бездіяльність) Клієнта, пов’язані з використанням Ресурсів Веб-сайту, і їх наслідки для Клієнта та/або третіх осіб, а також за будь-які несанкцоновані (протиправні) дії третіх осіб, пов’язані з використанням Ресурсів Веб-сайту, і їх наслідки для Клієнта та/або третіх осіб, зокрема за настання наступних збитків і втрат:

I) будь-яких прямих, непрямих, випадкових або непрямих збитків;

II) будь-яку втрату репутації, в тому числі ділової, (прямої або непрямої);

III) будь-яку втрату або пошкодження даних (пряму або опосередковану).

8.2. Клієнт вправі застосувати, як належний спосіб захисту від будь-яких юридичних проблем або незадоволення Ресурсами Веб-сайту, відмову від використання Ресурсів Веб-сайту.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

9.1. Цей Договір діє з моменту його укладення Сторонами і до його припинення у зв’язку із виконанням Сторонами.

9.2. Цей Договір укладено згідно із правом України.

 

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1 Сторони не несуть відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання відбувається внаслідок настання форс-мажорних обставин таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна та військові дії, страйки, блокада, рішення уряду, дії антидемпінгових обмежень та інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін, та які мали місце під час строку дії цього Договору та вплинули на виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов’язань, передбачених цим Договором, якщо таке невиконання відбувається внаслідок настання форс-мажорних обставин таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна та військові дії, страйки, блокада, рішення уряду, дії антидемпінгових обмежень та інших обставин, які знаходяться поза контролем Сторін, та які мали місце під час строку дії цього Договору та вплинули на виконання Сторонами своїх зобов’язань.

10.3. Сторона, яка опинилась під впливом форс-мажорних обставин, повинна одразу (наскільки це можливо за умови існування форс-мажорної обставини, але не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дати її настання) повідомити інші Сторони про таке настання, характер, потенційний строк дії форс-мажорної обставини та її припинення.

10.5. Якщо Сторона, яка знаходиться під впливом форс-мажорних обставин, не повідомляє або вчасно не повідомляє інші Сторони про такі обставини, ця Сторона позбавляється права посилатись на форс-мажорні обставини як на причину невиконання своїх зобов’язань.

10.6. Якщо форс-мажорні обставини, зазначені у цій статті 10, тривають більше 1 (одного) місяця, будь-яка Сторона має право розірвати Договір. У такому випадку жодна Сторона не має права вимагати від інших Сторін сплачувати завдані збитки.

 

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Укладаючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що він отримав в повному обсязі інформацію від Виконавця перед укладенням цього Договору, передбачену законодавством про захист прав споживачів.

11.2. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей документ, змінювати їх вартість Послуг і Товарів, встановлювати додаткові обмеження. Повідомлення про зміни в умовах цього Договору буде розміщено Виконавцем на Веб-сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (публікації) на Веб-сайті, якщо інший строк набрання ними чинності не вказано додатково при їх розміщенні (публікації). Клієнт розуміє і погоджується з тим, що його явне прийняття змін умов цього Договору або використання Ресурсів Веб-сайту після дати публікації на Веб-сайті змін в умовах надання Послуг, означає згоду такого Клієнта на зміну умов цього Договору. Сторони визнають юридичну значимість такого способу волевиявлення за цим Договором. Якщо Клієнт не приймає змінені умови Договору, він має можливість припинити цей Договір у порядку, передбаченому розділом 8 цього Договору.

11.4. Цей Договір викладено українською мовою в електронній формі.

 

12. СООСІЕS ТА ІНШІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДСТЕЖЕННЯ

12.1. СООСІЕS – це невеликі текстові файли, які зберігаються веб-сайти на Вашому комп’ютері або мобільних пристроях в момент, коли Ві починаєте їх використовувати. Таким чином, веб-сайт на певний час буде пам’ятати дії, які Ви виконали, в тому числі для того, щоб Вам непотрібно було повторно вводити ці дані. Наші файли соосіеs самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують тільки комп’ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтесь.

12.2. Соосіеs та інші технології відстеження на нашому веб-сайті та додатках можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації веб-сайту, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Соосіеs та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.

12.3. З питань використання персональних даних та соосіеs просимо звертатись за номерами, вказаними в розділі «Контакти».