Система управління якістю: розроблення, впровадження, сертифікація, поліпшення

Практичне видання, в основу якого покладено розроблений експертами-практиками покроковий практичний підхід до розроблення та впровадження системи управління якістю (СУЯ)

  На період воєнного стану відправляємо видання у PDF-форматі, оновлене станом на вересень 2021 року.  Вихід оновлень призупинено та буде оновлено після війни.
Ціна за мінімальний термін передплати 3500 1600 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти

Опис видання «Система управління якістю:
розроблення,  впровадження, сертифікація, поліпшення»


Передплатний індекс:

76367 — річний.


На сторінках:
 

 • Контекст організації: оцінювання внутрішнього і зовнішнього середовища за допомогою SWOT-аналізу
   
 • Впровадження процесного підходу в управління діяльністю організації: оформлення карт процесу
   
 • Обов'язкова та необов'язкова задокументована інформація: види документів, захист і контроль
   
 • Управління витратами в системі управління якістю
   
 • Методи стимулювання і мотивації участі персоналу у створенні та впровадженні системи управління якістю
   
 • Залученість персоналу для реалізації та успішного функціонування системи управління якістю: чому це важливо
   
 • Методи побудови інтегрованих систем менеджменту, онлайн-контроль за функціонуванням
   
 • ISO 9001 та інструменти ощадливого виробництва: інтеграція і практика застосування

 

Особливо актуально:
 

 • Етапи впровадження керування системою управління якістю на основі електронної моделі
   
 • Ризик-орієнтований підхід у системі менеджменту якості: покроковий алгоритм дієвого запровадження
   
 • Антикризовий ризик-менеджмент на підприємстві. Пандемія як новий фактор для аналізу роботи компанії в межах контексту ISO 9001:2015

 

Для вашої зручності:

 • Пакет форм і зразків документації для розроблення і впровадження системи управління якістю на підприємстві – в електронному форматі
   
 • Розгляд інструментів поліпшення системи управління якістю із практичними рекомендаціями щодо застосування:

  Гістограма, або діаграма частотного розподілу

  Діаграма Парето, або ABC-аналіз

  Діаграми Ганта та Ісікави

  Діаграма кореляції, або діаграма розсіювання

  Контрольна карта Шухарта

 

Передплата на 2022 рік включає:
 

 • Практичне видання на 1000 сторінок (у паперовій версії)
   
 • Періодичні оновлення з урахуванням змін у законодавстві (у паперовій версії)
   
 • Документація системи управління якістю (в електронному доступі 24/7)

   
 • Плакат формату А2 «Пастки внутрішнього аудиту: як оминути (пам'ятка внутрішнього аудитора)»

 Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + оновлення
Обсяг: видання на 1000 с.
Видається: з 2020 року

РОЗДІЛ 1
БАЗОВІ СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ГАЛУЗЕВА СПЕЦИФІКА

1.1. Управління якістю за міжнародними нормами. Розвиток стандартів, що регулюють системи управління якістю

1.2. Принципи управління якістю

1.3. Перехід від ДСТУ/ГОСТ до системи технічних регламентів

1.4. Підходи та принципи і методи побудови інтегрованих систем управління якістю

1.5. Практичні рекомендації щодо впровадження та актуалізації ISO 9001:2015

1.6. Огляд змін у новій версії міжнародного стандарту ISO 19011:2018
 
1.7. Рекомендації щодо досягнення сталого успіху організації: ISO 9004:2018
 
1.8. Аудит систем управління на основі ISO 19011:2018

1.9. Нові можливості ризик-менеджменту у правовій сфері: стандарт ISO/DIS 31022:2020
 

1.10. Впровадження та сертифікація СУЯ на відповідність вимогам ISO 45000

1.11. Системи управління безпечністю харчової продукції (ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000)
 


РОЗДІЛ 2
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБЛЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ

2.1. Сфера сертифікації та її межі
 
2.2. Впровадження процесного підходу в управління діяльністю організації
 
2.3. Розроблення документації системи управління якістю

2.4. Впровадження та апробація системи управління якістю

2.5. Підготовка системи управління якістю до сертифікації


РОЗДІЛ 3
ПОБУДОВА ПРОЦЕСНОЇ МОДЕЛІ СУЯ. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

3.1. Моделювання процесів системи управління якістю
 
3.2. Методика визначення процесів системи управління якістю
 
3.3. Ідентифікація і декомпозиція процесів
 
3.4. Бізнес-процеси у системі управління якістю
 
3.5. Опис бізнес-процесів. Методика складання блок-схем
 


3.6. Розроблення внутрішньої документації бізнес-процесів
 
3.7. Корпораційні системи управління якістю

3.8. Критерії та показники якості процесів
 

 

РОЗДІЛ 4
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

4.1. Ідентифікація і класифікація ризиків
 
4.2. Методи аналізу та оцінювання ризиків
 
4.3. Методи експертного оцінювання у процесі аналізу ризиків
 
4.4. ISO 9001:2015: методологія управління ризиками в системах управління якістю

4.5. Пандемія як новий чинник для аналізу діяльності підприємства
 
4.6. Ризик-менеджмент на підприємствах, що займаються розробленням, виготовленням та ремонтом власної продукції

4.7. Аналіз безпечності складних систем за допомогою методу «Дерево відмов»
 
4.8. Управління ризиками відповідно до стандарту ISO 31000:2018
 


4.9. Основні принципи управління ризиками
 
РОЗДІЛ 5
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

5.1. Планування впровадження системи управління якістю
 
5.2. Проведення керівництвом аналізу функціонування системи управління якістю

5.3. Формування культури якості в організації: створення інформаційної дошки

5.4. Характеристики якості внутрішніх і зовнішніх процесів системи управління якістю

5.5. Управління невідповідностями в системах управління: коригування, коригувальні та запобіжні дії

5.6. Зворотний зв’язок зі споживачем: монетизація думок клієнтів
 
5.7. Управління повідомленнями: ефективне оброблення претензій і скарг споживачів на підставі ISO 10002:2018
 


5.8. Служба якості: рекомендації зі створення

5.9. Управління витратами в системі управління якістю

5.10. Методика визначення критичних контрольних точок у процесах
 


 

РОЗДІЛ 6
ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
 
6.1. Цілі у сфері якості
 
6.2. Методи вимірювання процесів
 
6.3. Посібник – настанова з якості
 
6.4. Огляд інструментів поліпшення системи управління якістю із практичними рекомендаціями
 
6.5. Місце СУЯ в загальній системі управління підприємством

6.6. Внутрішні аудити системи управління якістю: практичні аспекти реалізації ризик-орієнтованого підходу

6.7. Удосконалення процедури внутрішнього аудиту: від формального підтвердження до розкриття потенціалу компанії

6.8. Внутрішній аудит у форматі наради: нестандартний підхід для малих підприємств 

6.9.  Аудит цінностей співробітників: ефективне управління талантами як інструмент у конкурентній боротьбі 

6.10. Оцінювання роботи внутрішнього аудитора: дієві поради6.11. Аналіз невідповідностей за результатами аудиту СУЯ

6.12. Бенчмаркінг

6.13. Застосування інструментів статистичного управління процесами в системах менеджменту підприємств
 


РОЗДІЛ 7
СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

7.1. Схема сертифікації системи управління якістю: послідовність етапів
 
7.2. Обрання сертифікаційного органу: критерії вибору

7.3. Планування заходів із підготовки до сертифікації

7.4. Визначення часу аудиту систем управління якістю
 


7.5. Проведення сертифікаційного аудиту СУЯ
 


 

РОЗДІЛ 8
ЗАЛУЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ У РОБОТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

8.1. Захоплення залученістю персоналу для реалізації та успішного функціонування системи управління якістю за ISO 9001
 
8.2. Організація навчання персоналу на території підприємства
 
8.3. Тренінг для персоналу
 
8.4. Перехід на процесну модель управління: залучення співробітників компанії

8.5. Управління рівнем щастя у професійній сфері: вплив на ефективність менеджменту, реформування систем управління
 

8.6. Методи стимулювання і мотивації участі персоналу у створенні та впровадженні СУЯ

8.7. Корпоративні інтернет-портали
 
 

РОЗДІЛ 9
АВТОМАТИЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ СУЯ (РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ, ПРИКЛАДИ)
 
9.1. Методичні засади автоматизації системи управління якістю
 
9.2. Автоматизація процесів управління

9.3. Автоматизація бізнес-процесів
 

9.4. Автоматизація процесів моніторингу й аналізу даних
 
9.5. Етапи впровадження керування СУЯ на основі електронної моделі

9.6. Нове в електронному документообігу: корпоративні інтернет-портали
 

 

Галина Роголь, директор центру сертифікації систем менеджменту ANFOR Ukraine (ТОВ "Новатор Інтернешнл Україна" - Групи компаній "Новатор"), провідний аудитор

Тетяна Литвиненко, керівник структурного підрозділу зі стандартизації, сертифікації та якості ТОВ «Котекна Україна Лімітед»

Наталія Пухальська, адвокат, радник їз питань харчового законодавства ГС "Асоціація з інтеграції НАССР"

Олександр Лисенко, провідний аудитор НААУ, «Бюро Верітас» та LL-C (Certification) (Чехія); акредитований консультант ЄБРР з упровадження систем менеджменту

Віталій Цопа, д. т. н., професор МІМ-Київ, консультант, викладач, аудитор

Денис Лебедев, к. т. н, доцент НТУУ«КПІ ім. Ігоря Сікорського», провідний аудитор компанії LL-C (Certification) (Чехія)

Євгеній Годнєв, консультант з управління, директор ТОВ «Хелікс»

Михайло Безродний, завідувач відділу управління якістю та сертифікації систем управління ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Юрій Хоміч, керівник відділу технічного контролю ТОВ «ЗАВОД ЗБК №7»

Оксана Вовченко, бізнес-тренер, консультант із ефективності менеджменту, кандидат технічних наук у проєктному менеджменті, PhD

Денис Гончар, засновник та керівник ТОВ "Екоконтроль"

Ян Він, представник вищого керівництва з питань якості й сертифікації

Людмила Аксьонова, к. т. н., консультант із систем управління, компанія "CERTICON"

Сергій Чорний, к. в. н., штатний аудитор ТОВ "ДКС Сертифік Україна"

Придбати