Журнал

Управління якістю

Щомісячний спеціалізований журнал, який допоможе підвищити якість виробничих процесів і продукції, впровадити маркетингові стратегії якості, виконати вимоги міжнародних стандартів якості. Виходить за інформаційної підтримки
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Ціна за мінімальний термін передплати 300 грн
Придбати
Погортати номер
Опис
Рубрики
Експерти
Анонс
Архів

Щомісячний індекс 60204, річний індекс 60205

На сторінках журналу:

• практика застосування міжнародних стандартів на вітчизняних підприємствах
• огляд найкращих доступних технологій для підприємств різних галузей
• практика оцінювання, декларування та сертифікації відповідності
• державний контроль і нагляд, технічне та нормативно-правове регулювання
• огляд специфіки галузевих стандартів (ДСТУ), змін у технічних умовах (ТУ)
• стандарти (директиви) ЄС: знайомство, вивчення, впровадження
• усе про маркування та пакування продукції, маркування СЄ
• контроль якості на підприємстві, діяльність виробничих лабораторій
• прогресивні маркетингові стратегії якості, 6 сигм, бенчмаркінг і система оптимізації бізнесу
• особливості експорту продукції до різних країн, виконання умов країн-отримувачів

Тільки у нас:

• усе про ощадне виробництво, систему 5S, розробку карт потоків створення цінностей
• обмінюємося досвідом: огляд корпоративних систем менеджменту якості на підприємствах
• процедура і структура оцінювання відповідності під час сертифікації СЄ

Виходить за інформаційної підтримки:

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Д
П «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»
ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центрстандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів»

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 200 × 265
Обсяг: 80 с.
Періодичність: щомісяця

УПРОВАДЖЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

Універсальна міжнародна система якості ISO 9000, галузеві системи управління якістю, корпоративні системи менеджменту якості, CALS-технології, сертифікація і аудит систем менеджменту якості

СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Національна система стандартизації України та перехід на європейську модель, декларація та сертифікація відповідності продукції, порядок отримання сертифікату походження, усе про маркування продукції

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД, ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕВІРКИ

Новації у здійсненні державного контролю та нагляду за безпечністю продукції, технічний нагляд за випуском продукції, підготовка до перевірок, практика застосування заходів впливу до порушників

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ДІЯЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЛАБОРАТОРІЙ

Структура системи контролю якості підприємства, метрологічне забезпечення контролю якості, організація вхідного контролю якості продукції, програми випробувань готової продукції, організація діяльності виробничих лабораторій

ОГЛЯД НОВИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

Огляд нових нормативно-правових актів та технічних регламентів, роз'яснення змін у законодавстві, реформа сфери технічного регулювання та поетапний перехід до норм Європейського Союзу, новини стандартизації

ПРОГРЕСИВНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЯКОСТІ ТА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

ERP системи, як основа оптимізації бізнесу і підвищення якості продукції, бенчмаркінг, досвід застосування концепцій «шести сигм» і ощадливого виробництва, організація ефективної корпоративної системи управління якістю

СТАНДАРТИ (ДИРЕКТИВИ) ЄС: ЗНАЙОМСТВО, ВИВЧЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ

Директиви ЄС, стандарти EN, стандарти  IEC, CE маркування, декларація відповідності ЄС і сертифікат відповідності СЕ, спеціальні маркування

ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. ВИКОНАННЯ УМОВ КРАЇН-ОТРИМУВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ

Особливості експорт до країн ЄС, північної Америки, зона вільної торгівлі з Канадою, особливості ринку Китаю, співпраця з компаніями Ізраїлю, ринки Африки і Південної Америки

Лисенко Олександр, провідний викладач Міжнародного реєстру незалежних аудиторів (IRCA), провідний експерт, провідний аудитор НААУ, акредитований консультант Європейського банку реконструкції та розвитку з питань впровадження систем менеджменту за програмою підтримки малого та середнього бізнесу в Україні

Литвиненко Тетяна, начальник відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Одесастандартметрологія», аудитор

Литвинова Євгенія, президент Клубу експортерів України

Приходько Андрій, заступник директора з маркетингу та розвитку ТОВ «Укрстандартсертифікація»

Цопа Віталій, доктор технічних наук, професор МІМ-Київ, консультант, викладач і аудитор за міжнародними стандартами якості (ISO 9001), екології (ISO 140001), безпеки праці (BS OHSAS 18001), енергоменеджменту (ISO 50001) та управління ризиками (ISO 31000)

Бєлоусов Віталій, керівник консалтингової компанії «Сертифікант»

Балдинюк Олександр, президент Асоціації «Укркондпром»

Чижик Іван, начальник науково-технічного відділу метрологічного забезпечення вимірювань та виробничих процесів ДП «Укрметртестстандарт»

Шевченко Ірина, менеджер з інформаційної безпеки, компанія N-iX

Безродний Михайло, завідувач відділу управління якістю та сертифікації систем управління
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

 В 2018 році у журналі "Управління якістю" читайте:

Все про впровадження системи HACCP для забезпечення якості виробництва харчових продуктів
Все про впровадження TL 9000 "Висока якість для постачальників в області телекомунікацій"
Корпоративні системи менеджменту якості (TOYOTA, General Electric та інші)
CALS-технології забезпечення якості проектування, виробництва і сервісу продукції на всіх стадіях життєвого циклу
Правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції єдиної державної політики якості
Обов'язкова і добровільна сертифікації відповідності. Органи Сертифікації в Україні
Порядок отримання сертифікату походження товарів/послуг
Особливості нагляду та контролю якості продукції
Обсяги та методики перевірок державними наглядовими органами. Правові основи
Підготовка до перевірок, порядок дій працівників підприємств при перевірках
Встановлені порушення, практика заходів впливу до порушників
Реформа сфери технічного регулювання та поетапний перехід до норм Європейського Союзу в сфері технічних регламентів та оцінки відповідності
ERP системи, як основа оптимізації бізнесу і підвищення якості продукції
Досвід спільного застосування концепцій «шести сигм» і ощадливого виробництва
Психологічні чинники особистісних цінностей персоналу в системі управління якістю
Системи мотивації та стимулювання працівників у підвищенні якості продукції
Стандарти IEC (International Electrotechnical Commission) Міжнародного електротехнічного Комітету
Декларація відповідності ЄС і сертифікат відповідності СЕ (Certificate of Compliance CE)
Процедура і структура оцінки відповідності при сертифікації CE
Спеціальні маркування: TUV, GS, ENEC, GM та інші
Особливості експорту аграрної продукції до країн Європейського Союзу
Практика просування вітчизняної продукції на китайський ринок
Впровадження GMP для забезпечення безпеки і зниження ризику від використання фармацевтичної продукції 

2018
№ 1, 2018
№ 2, 2018
№ 3, 2018
№ 4, 2018
№ 5, 2018
№ 6, 2018
Вас може зацікавити
300 грн