Журнал

Управління якістю

Щомісячний спеціалізований журнал, який допоможе підвищити якість виробничих процесів і продукції, впровадити маркетингові стратегії якості, виконати вимоги міжнародних стандартів якості. Виходить за інформаційної підтримки
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Ціна за мінімальний термін передплати 330 грн
Придбати
Погортати номер
Опис
Рубрики
Експерти
Анонс
Архів

Щомісячний індекс 60204, річний індекс 60205

На сторінках журналу:

• практика застосування міжнародних стандартів на вітчизняних підприємствах
• огляд найкращих доступних технологій для підприємств різних галузей
• практика оцінювання, декларування та сертифікації відповідності
• державний контроль і нагляд, технічне та нормативно-правове регулювання
• огляд специфіки галузевих стандартів (ДСТУ), змін у технічних умовах (ТУ)
• стандарти (директиви) ЄС: знайомство, вивчення, впровадження
• усе про маркування та пакування продукції, маркування СЄ
• контроль якості на підприємстві, діяльність виробничих лабораторій
• прогресивні маркетингові стратегії якості, 6 сигм, бенчмаркінг і система оптимізації бізнесу
• особливості експорту продукції до різних країн, виконання умов країн-отримувачів

Тільки у нас:

• усе про ощадне виробництво, систему 5S, розробку карт потоків створення цінностей
• обмінюємося досвідом: огляд корпоративних систем менеджменту якості на підприємствах
• процедура і структура оцінювання відповідності під час сертифікації СЄ

Виходить за інформаційної підтримки:

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Д
П «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»
ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центрстандартизації, метрології, сертифікації
та захисту прав споживачів»

  Річним передплатникам гарантовано подарунки:
у І півріччі - плакат «Взаємозв'язок елементів системи менеджменту якості»
у ІІ півріччі - плакат «Модель процесу управління ризиками»

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 200 × 265
Обсяг: 80 с.
Періодичність: щомісяця

УПРОВАДЖЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

Універсальна міжнародна система якості ISO 9000, галузеві системи управління якістю, корпоративні системи менеджменту якості, CALS-технології, сертифікація і аудит систем менеджменту якості

СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Національна система стандартизації України та перехід на європейську модель, декларація та сертифікація відповідності продукції, порядок отримання сертифікату походження, усе про маркування продукції

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД, ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕВІРКИ

Новації у здійсненні державного контролю та нагляду за безпечністю продукції, технічний нагляд за випуском продукції, підготовка до перевірок, практика застосування заходів впливу до порушників

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ДІЯЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЛАБОРАТОРІЙ

Структура системи контролю якості підприємства, метрологічне забезпечення контролю якості, організація вхідного контролю якості продукції, програми випробувань готової продукції, організація діяльності виробничих лабораторій

ОГЛЯД НОВИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

Огляд нових нормативно-правових актів та технічних регламентів, роз'яснення змін у законодавстві, реформа сфери технічного регулювання та поетапний перехід до норм Європейського Союзу, новини стандартизації

ПРОГРЕСИВНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЯКОСТІ ТА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

ERP системи, як основа оптимізації бізнесу і підвищення якості продукції, бенчмаркінг, досвід застосування концепцій «шести сигм» і ощадливого виробництва, організація ефективної корпоративної системи управління якістю

СТАНДАРТИ (ДИРЕКТИВИ) ЄС: ЗНАЙОМСТВО, ВИВЧЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ

Директиви ЄС, стандарти EN, стандарти  IEC, CE маркування, декларація відповідності ЄС і сертифікат відповідності СЕ, спеціальні маркування

ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. ВИКОНАННЯ УМОВ КРАЇН-ОТРИМУВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ

Особливості експорт до країн ЄС, північної Америки, зона вільної торгівлі з Канадою, особливості ринку Китаю, співпраця з компаніями Ізраїлю, ринки Африки і Південної Америки

Лисенко Олександр, провідний викладач Міжнародного реєстру незалежних аудиторів (IRCA), провідний експерт, провідний аудитор НААУ, акредитований консультант Європейського банку реконструкції та розвитку з питань впровадження систем менеджменту за програмою підтримки малого та середнього бізнесу в Україні

Литвиненко Тетяна, начальник відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Одесастандартметрологія», аудитор

Литвинова Євгенія, президент Клубу експортерів України

Цопа Віталій, доктор технічних наук, професор МІМ-Київ, консультант, викладач і аудитор за міжнародними стандартами якості (ISO 9001), екології (ISO 140001), безпеки праці (BS OHSAS 18001), енергоменеджменту (ISO 50001) та управління ризиками (ISO 31000)

Бєлоусов Віталій, керівник консалтингової компанії «Сертифікант»

Балдинюк Олександр, президент Асоціації «Укркондпром»

Чижик Іван, начальник науково-технічного відділу метрологічного забезпечення вимірювань та виробничих процесів ДП «Укрметртестстандарт»

Шевченко Ірина, менеджер з інформаційної безпеки, компанія N-iX

Безродний Михайло, завідувач відділу управління якістю та сертифікації систем управління
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Годнєв Євген, консультант з управління, директор ТОВ «Хелікс» (м. Київ), член Всеукраїнської асоціації консультантів з управління «СМС-Ukraine», сертифікований консультант з управління (СМС), 20 років консалтингової діяльності із застосування стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

 Читайте на сторінках журналу «Управління якістю» у 2019 році:

Серія практикумів по впровадженню, сертифікації та ресертифікації систем
- управління якістю ISO 9001
- енергоменеджменту (ISO 50001)
- екологічного менеджменту (ISO 14001)
- управління ризиками (ISO 31000)
- менеджменту гігієни і безпеки праці (ISO 45001)
- менеджменту інформаційної безпеки (ISO 27001)

Інтерв’ю та коментарі від перших осіб органів держнагляду,
експертні рекомендації щодо технічного та нормативно-правового регулювання

З перших вуст про вітчизняний рітейл: принципи контролю якості товарів та послуг,
аудит виробництва, вимоги до виробників та постачальників

Розроблення нових видів продукції та поставлення їх на виробництво
Усе про технічні умови (ТУ), їх погодження та застосування на сучасному виробництві
Аналіз змін у державних стандартах (ДСТУ) від провідних фахівців
Імплементація та застосування директив ЄС у вітчизняній практиці
Досвід забезпечення контролю якості та безпечності харчових продуктів (НАССР)
Пакування та маркування товару: вимоги та маркетингові аспекти

Серія практичних порад «Особливості експорту української продукції»
до США, Єгипту, Індії, Ізраїлю та Швейцарії

  Річні передплатники отримають гарантовані подарунки:
у І півріччі - плакат «Взаємозв'язок елементів системи менеджменту якості»
у ІІ півріччі - плакат «Модель процесу управління ризиками»

2018
№ 1, 2018
№ 2, 2018
№ 3, 2018
№ 4, 2018
№ 5, 2018
№ 6, 2018
№ 7, 2018
№ 8, 2018