Журнал

Управління якістю

Щомісячний спеціалізований журнал, який допоможе підвищити якість виробничих процесів і продукції, впровадити маркетингові стратегії якості, виконати вимоги міжнародних стандартів якості

Виходить за інформаційної підтримки:
• Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
• ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»
• ДП «Укрметртестстандарт»
Ціна за мінімальний термін передплати 330 грн
Опис
Рубрики
Експерти
Анонс
Архів

Щомісячний індекс 60204, річний індекс 60205

На сторінках журналу:

• серія практикумів по впровадженню, сертифікації та ресертифікації систем:

  • управління якістю ISO 9001
  • енергоменеджменту (ISO 50001)
  • екологічного менеджменту (ISO 14001)
  • управління ризиками (ISO 31000)
  • менеджменту гігієни і безпеки праці (ISO 45001)
  • менеджменту інформаційної безпеки (ISO 27001)

• інтерв’ю та коментарі від перших осіб органів держнагляду,
експертні рекомендації щодо технічного та нормативно-правового регулювання
• досвід забезпечення контролю якості та безпечності харчових продуктів
практика реалізації принципів НАССР
• аналіз змін у державних стандартах (ДСТУ) від провідних фахівців
• усе про технічні умови (ТУ), їх погодження та застосування на сучасному виробництві
• імплементація та застосування директив ЄС у вітчизняній практиці
• з перших вуст про вітчизняний рітейл: принципи контролю якості товарів та послуг,
аудит виробництва, вимоги до виробників та постачальників
• пакування та маркування товару: вимоги та маркетингові аспекти
• серія практичних порад експортерам вітчизняної продукції,
аналіз перспективних ринків збуту (США, Єгипет, Індія, Ізраїль та ін.)

Тільки у нас:

практичний кейс: «Якість і монетизація, або Як оцінити ефективність системи менеджменту організації»
методології та практики «Ощадливого виробництва», безперервне вдосконалення за допомогою «Кайдзен»
моделювання бізнес-процесів, або Як полегшити роботу кожного співробітника

 

  Річним передплатникам гарантовано подарунки:
у І півріччі - плакат «Взаємозв'язок елементів системи менеджменту якості»
у ІІ півріччі - плакат «Модель процесу управління ризиками»


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 200 × 265
Обсяг: 80 с.
Періодичність: щомісяця

УПРОВАДЖЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

Універсальна міжнародна система якості ISO 9000, галузеві системи управління якістю, корпоративні системи менеджменту якості, CALS-технології, сертифікація і аудит систем менеджменту якості

СТАНДАРТИЗАЦІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ

Національна система стандартизації України та перехід на європейську модель, декларація та сертифікація відповідності продукції, порядок отримання сертифікату походження, усе про маркування продукції

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД, ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕВІРКИ

Новації у здійсненні державного контролю та нагляду за безпечністю продукції, технічний нагляд за випуском продукції, підготовка до перевірок, практика застосування заходів впливу до порушників

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ, ДІЯЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЧИХ ЛАБОРАТОРІЙ

Структура системи контролю якості підприємства, метрологічне забезпечення контролю якості, організація вхідного контролю якості продукції, програми випробувань готової продукції, організація діяльності виробничих лабораторій

ОГЛЯД НОВИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС

Огляд нових нормативно-правових актів та технічних регламентів, роз'яснення змін у законодавстві, реформа сфери технічного регулювання та поетапний перехід до норм Європейського Союзу, новини стандартизації

ПРОГРЕСИВНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ ЯКОСТІ ТА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

ERP системи, як основа оптимізації бізнесу і підвищення якості продукції, бенчмаркінг, досвід застосування концепцій «шести сигм» і ощадливого виробництва, організація ефективної корпоративної системи управління якістю

СТАНДАРТИ (ДИРЕКТИВИ) ЄС: ЗНАЙОМСТВО, ВИВЧЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ

Директиви ЄС, стандарти EN, стандарти  IEC, CE маркування, декларація відповідності ЄС і сертифікат відповідності СЕ, спеціальні маркування

ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. ВИКОНАННЯ УМОВ КРАЇН-ОТРИМУВАЧІВ ПРОДУКЦІЇ

Особливості експорт до країн ЄС, північної Америки, зона вільної торгівлі з Канадою, особливості ринку Китаю, співпраця з компаніями Ізраїлю, ринки Африки і Південної Америки

Лисенко Олександр, провідний викладач Міжнародного реєстру незалежних аудиторів (IRCA), провідний експерт, провідний аудитор НААУ, акредитований консультант Європейського банку реконструкції та розвитку з питань впровадження систем менеджменту за програмою підтримки малого та середнього бізнесу в Україні

Литвиненко Тетяна, начальник відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Одесастандартметрологія», аудитор

Литвинова Євгенія, президент Клубу експортерів України

Цопа Віталій, доктор технічних наук, професор МІМ-Київ, консультант, викладач і аудитор за міжнародними стандартами якості (ISO 9001), екології (ISO 140001), безпеки праці (BS OHSAS 18001), енергоменеджменту (ISO 50001) та управління ризиками (ISO 31000)

Бєлоусов Віталій, керівник консалтингової компанії «Сертифікант»

Балдинюк Олександр, президент Асоціації «Укркондпром»

Чижик Іван, начальник науково-технічного відділу метрологічного забезпечення вимірювань та виробничих процесів ДП «Укрметртестстандарт»

Шевченко Ірина, менеджер з інформаційної безпеки, компанія N-iX

Безродний Михайло, завідувач відділу управління якістю та сертифікації систем управління
ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Годнєв Євген, консультант з управління, директор ТОВ «Хелікс» (м. Київ), член Всеукраїнської асоціації консультантів з управління «СМС-Ukraine», сертифікований консультант з управління (СМС), 20 років консалтингової діяльності із застосування стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

 Читайте на сторінках журналу «Управління якістю» у 2019 році:

1. Як подолати опір персоналу? Навчання і мотивації
2. Внутрішній аудит: мета, підготовка, підсумки
3. Теорія зміни Іцхака Адізеса у системах менеджменту якості

4. Опис бізнес-процесів компанії. Кому, навіщо і як?
5. Лідерство та мотивація в «Ощадливому виробництві»
6. Три базових типи управління: примушування, договір, самомотивація.
Як вони працюють?


7. Безперервне вдосконалення Кайдзен і проектний менеджмент:
від загальних принципів до конкретних інструментів і практик

8. Економіка якості у міжнародних стандартах
9. Метрологічні вимоги до фасованих товарів: законодавчі новації у дії

10. Санітарні заходи з безпечності харчових продуктів крізь призму вимог законодавства України
11.
Гігієнічні норми та вимоги до операторів ринку харчових продуктів
12. Права та обов’язки операторів ринку при здійсненні державного контролю,
супровідні документи при введенні в обіг


13. Впровадження системи простежуваності для операторів ринку харчових продуктів
14. Використання складного інгредієнту при виготовленні харчового продукту.
На що слід звернути увагу?

15. Маркування харчової продукції: нормативно-правове підґрунтя

16. Органічна сертифікація продуктів за USDA NOP
17. Національні та європейські вимоги до сертифікації органічної продукції
18. Управління ризиками у ланцюзі постачання харчової продукції

19. Реформування національної стандартизації України. Організація робіт
зі стандартизації на підприємстві

20. Порядок і процедури проведення аудиту та сертифікації систем управління.
Вимоги стандарту ДСТУ 180 19001:2012

21. Сертифікувати чи не сертифікувати? Коли сертифікація продуктів має сенс?

22. Відповідальність персоналу за недотримання нормативних вимог
щодо якості та безпечності харчової продукції

23. Як оскаржити результати перевірки Держпродспоживслужби?
24. Типові помилки при впровадженні системи НАССР: критичний погляд практика

25. Сільськогосподарська продукція: небезпеки і точки контролю
26. Молоко: вимоги безпеки та контроль вхідної сировини
27. Транспортування харчової продукції за принципами НАССР.
Особливості перевезення швидкопсувних вантажів


28. Виробничий контроль на хлібопекарському підприємстві
29. Обов’язкові договори на підприємстві хлібобулочного виробництва
30. Активізація перевірок Антимонопольного комітету України на підприємствах
харчової промисловості: основні зауваги та наслідки


31. Як вірно обрати упаковку для напівфабрикатів та готової продукції?
32. Використання миючих та дезінфікуючих засобів у харчовій промисловості: «підводні камені»
33. Особиста гігієна персоналу на харчовому виробництві.
Діагностика інфекційних захворювань у персоналу


  Річні передплатники отримають гарантовані подарунки:
у І півріччі - плакат «Взаємозв'язок елементів системи менеджменту якості»
у ІІ півріччі - плакат «Модель процесу управління ризиками»

2018
№ 1, 2018
№ 2, 2018
№ 3, 2018
№ 4, 2018
№ 5, 2018
№ 6, 2018
№ 7, 2018
№ 8, 2018
№ 9, 2018
№ 10, 2018
№ 11, 2018