Організація атестації робочих місць за умовами праці

Практичний посібник з детальними алгоритмами проведення атестації робочих місць за умовами праці. Містить рекомендації експертів до кожного етапу проведення атестації, готові зразки заповнення супровідної документації та приклади розрахунків пільг і компенсацій
Ціна за мінімальний термін передплати 410 грн
Опис

Атестація робочих місць за умовами праці – це обов’язкова процедура, яку проводять на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності і господарювання, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали є шкідливими і небезпечними та несприятливо впливають на здоров’я працівників.

Хто проводить атестацію робочих місць

Атестацію робочих місць проводить атестаційна комісія в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж 1 раз на 5 років. За своєчасне та якісне проведення атестації відповідає керівник підприємства.

При проведенні атестації робочих місць потрібно керуватися такими нормативними документами:

 • Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992  № 442;
 • Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою  Мінпраці України від 01.09.1992 № 41.
   


На сторінках посібника


Алгоритм проведення атестації робочих місць

 • Основні етапи атестації з детальними коментарями експерта
   
 • Рекомендації для заповнення Наказу про проведення атестації робочих місць
   
 • Організація роботи атестаційної комісії (склад та розподіл обов’язків)
   
 • Підготовка до проведення атестації робочих місць:
  - формуємо нормативно-інформаційну базу
  - складаємо плани розміщення робочих місць
  - збираємо інформацію про шкідливі виробничі фактори на робочих місцях
  - обстежуємо робочі місця на відповідність вимогам охорони праці
  - проводимо роз’яснювальну роботу з працівниками підприємства
  - встановлюємо відповідність назв професій (посад) фактично виконуваним роботам, Класифікатору професій та Спискам
   
 • Рекомендації щодо складання Переліку робочих місць, що підлягають атестації
   
 • Оформлення графіка проведення атестації
   
 • Роз'яснення щодо заповнення усіх розділів Карти умов праці


Приклади розрахунків пільг та компенсацій за роботу із важкими та шкідливими умовами праці

 • Пенсії за віком на пільгових умовах
 • Щорічні додаткові відпустки
 • Скорочена тривалість робочого тижня
 • Підвищена оплата праці
 • Лікувально-профілактичне харчування
 • Молоко або рівноцінні харчові продукти
 • Газована солона вода
 • Мийні та знешкоджувальні засоби


Зразки заповнення документів для проведення атестації робочих місць

 • Наказ про проведення атестації робочих місць на невеликих підприємствах
   
 • Наказ про проведення атестації робочих місць на великому промисловому підприємстві
   
 • Графік проведення атестації робочих місць за умовами праці
   
 • Карта умов праці
   
 • Таблиця допоміжних даних для складання Переліку робочих місць, що підлягають атестації
   
 • Протокол засідання атестаційної комісії підприємства щодо ухвалення Переліку робочих місць, що підлягають атестації
   
 • Перелік робочих місць, що підлягають атестації
   
 • Таблиця допоміжних даних для визначення відповідності назв професій фактично виконуваним роботам, Класифікатору професій і Спискам
   
 • Протокол засідання атестаційної комісії підприємства щодо необхідності приведення окремих назв професій (посад) працівників у відповідність Класифікатора професій та Списків
   
 • Доповідна записка керівнику підприємства про необхідність внесення змін до штатного розпису та трудових книжок працівників
   
 • Перелік протоколів досліджень шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу при проведенні атестації робочих місць за умовами праці


Цільова аудиторія:

інженери з охорони праці
керівники служб з охорони праці
працівники кадрових служб підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Дата виходу: червень 2019 року