Організація атестації робочих місць за умовами праці

Практичний посібник з детальними алгоритмами проведення атестації робочих місць за умовами праці. Містить рекомендації експертів до кожного етапу проведення атестації та готові зразки заповнення супровідної документації

Ціна за мінімальний термін передплати 480 336 грн
Опис

Атестація робочих місць за умовами праці – це обов’язкова процедура, яку проводять на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності і господарювання, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали є шкідливими і небезпечними та несприятливо впливають на здоров’я працівників.

Хто проводить атестацію робочих місць

Атестацію робочих місць проводить атестаційна комісія в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж 1 раз на 5 років. За своєчасне та якісне проведення атестації відповідає керівник підприємства.

При проведенні атестації робочих місць потрібно керуватися такими нормативними документами:

 • Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992  № 442;
 • Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою  Мінпраці України від 01.09.1992 № 41.
   


На сторінках посібника


Алгоритм проведення атестації робочих місць з детальними коментарями експерта

 • Рекомендації для заповнення Наказу про проведення атестації робочих місць
  - визначення мети й завдання атестації
  - затвердження складу атестаційної комісії
  - установлення термінів проведення атестації та графіків
  - визначення лабораторії для гігієнічних досліджень
  - визначення установ для участі в розробленні заходів з усунення шкідливих виробничих факторів
   
 • Організація роботи атестаційної комісії
  - визначення складу та розподіл обов’язків
   
 • Підготовка до проведення атестації робочих місць:
  - формуємо нормативно-інформаційну базу
  - складаємо плани розміщення робочих місць
  - збираємо інформацію про шкідливі виробничі фактори на робочих місцях
  - обстежуємо робочі місця на відповідність вимогам охорони праці
  - проводимо роз’яснювальну роботу з працівниками підприємства
  - встановлюємо відповідність назв професій (посад) фактично виконуваним роботам, Класифікатору професій та Спискам
   
 • Рекомендації щодо складання Переліку робочих місць, що підлягають атестації
   
 • Оформлення графіка проведення атестації
   
 • Роз'яснення щодо заповнення усіх розділів Карти умов праці
   
 • Підбиття підсумків атестації робочих місць
  - ознайомлення працівників із Картами умов праці
  - складання необхідних Переліків за результатами атестації
  - визначення заходів для поліпшення умов праці й оздоровлення працівників
  - підготовка пакета документів для звітування про проведену роботу
  - проведення засідання атестаційної комісії та ухвалення результатів атестації
  - підготовка та видання наказу про результати атестації робочих місць
  - внесення змін до трудових книжок працівників, колективного договору
   


Зразки заповнення документів для проведення атестації робочих місць

 • Наказ про проведення атестації робочих місць на невеликих підприємствах
   
 • Наказ про проведення атестації робочих місць на великому промисловому підприємстві
   
 • Графік проведення атестації робочих місць за умовами праці
   
 • Карта умов праці
   
 • Таблиця допоміжних даних для складання Переліку робочих місць, що підлягають атестації
   
 • Протокол засідання атестаційної комісії підприємства щодо ухвалення Переліку робочих місць, що підлягають атестації
   
 • Перелік робочих місць, що підлягають атестації
   
 • Таблиця допоміжних даних для визначення відповідності назв професій фактично виконуваним роботам, Класифікатору професій і Спискам (рекомендована форма)
   
 • Протокол засідання атестаційної комісії підприємства щодо необхідності приведення окремих назв професій (посад) працівників у відповідність Класифікатора професій та Списків
   
 • Доповідна записка керівнику підприємства про необхідність внесення змін до штатного розпису та трудових книжок працівників
   
 • Перелік протоколів досліджень шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу при проведенні атестації робочих місць за умовами праці
   


Заповнені Карти умов праці

 • Карта умов праці. Стропальник (оброблення металу)
   
 • Карта умов праці. Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової промисловості
   
 • Карта умов праці. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв
   
 • Карта умов праці. Лаборант хімічного аналізу
   
 • Карта умов праці. Машиніст крана (оброблення металу)
   
 • Карта умов праці. Машиніст крана (деревообробне виробництво)
   
 • Карта умов праці. Оброблювач птиці
   
 • Карта умов праці. Стропальник (виробництво хімічних речовин і хімічної продукції)
   
 • Карта умов праці. Тракторист
   


Цільова аудиторія:

інженери з охорони праці
керівники служб з охорони праці
працівники кадрових служб підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Дата виходу: червень 2019 року