Посібник

Забезпечення охорони здоров'я та безпеки праці за ISO 45001:2018

''' Будьте завжди на крок попереду - впроваджуйте сучасний підхід в управлінні професійною безпекою та здоров’ям на своєму підприємстві за допомогою книги

Ціна за мінімальний термін передплати 1250 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти

''''''  Тільки практичні рекомендації із впровадження системи управління професійною безпекою та здоров’ям
 

Читайте на сторінках:
 

'''  визначення меж системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці, створення команди проєкту

'''  практика подолання опору змінам у запроваджуваній системі менеджменту професійної безпеки та здоров'я

'''  алгоритм ідентифікації небезпек, оцінка ризиків і можливостей, оперативне планування й управління

'''  реалізація вимог стандарту щодо управління процесами, переданими на аутсорсинг

'''  забезпечення готовності до аварійних ситуацій та алгоритми реагування на них

'''  розслідування інцидентів, виявлення невідповідностей, ужиття коригувальних та запобіжних дій

'''  внутрішній і поведінковий аудити, їх періодичність, особливості організації та проведення

'''  підготовка системи менеджменту професійної безпеки та здоров'я до сертифікації

 

+ Отримайте ексклюзивні зразки документів:
 

'''  Наказ про впровадження системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці

'''  Політика у сфері охорони здоров’я та безпеки праці

'''  Класифікатор небезпек

'''  Періодичний звіт про функціонування системи менеджменту

'''  Процедура «Порядок проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту охорони здоров'я та забезпечення безпеки праці»

'''  Перелік питань для проведення діагностичного або внутрішнього аудиту системи менеджменту ОЗіБП

'''  Процедура «Аналіз системи менеджменту вищим керівництвом»

'''  Процедура «Готовність до аварійних ситуацій та реагування на них

 

Цільова аудиторія:
 

• інженери з охорони праці
• керівники служб з охорони праці
• працівники кадрових служб підприємств
• керівники підприємств


Вихідні дані:
 

Мова видання: українська
Обсяг: 276 с.
Дата виходу: 2020 рік
Палітурка: тверда обкладинка

ГЛАВА 1
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

 
1.1. Переваги системного підходу до систем менеджменту ОЗБП
 
1.2. Методика впровадження систем менеджменту ОЗБП
 

ГЛАВА 2
ВПРОВАДЖЕННЯ ВИМОГ МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ISO 45001

 
2.1. Усвідомити необхідність впровадження системи управління
 

2.1.1. Контекст організації

2.1.2. Визначення області дії системи менеджменту ОЗБП

2.1.3. Розуміння потреб і очікувань співробітників та інших зацікавлених сторін

2.1.4. З чого починати?

 
2.2. Визначення меж системи менеджменту ОЗБП і заяву про політику в галузі охорони здоров'я та безпеки праці
 
2.3. Створення команди проекту і призначення представника вищого керівництва
 
2.4. Подолання опору змінам в системі менеджменту професійної безпеки та здоров'я
 
2.4.1. Як впоратися із саботажем на підприємстві
 
 

2.5. Діагностичний аудит

2.6. Ідентифікація небезпек, оцінка ризиків і можливостей

2.7. Оцінка ризиків і можливостей

2.8. Оперативне планування і управління

2.9. Управління процесами

2.10. Управління процесами, переданими на аутсорсинг

2.11. Законодавчі та інші вимоги

2.12. Внутрішній аудит

2.13. Поведінковий аудит

2.13.1. Мета та завдання поведінкових аудитів безпеки

2.13.2. Процес ПАБ

2.13.3. Періодичність аудитів та участь у них

2.13.4. Звіт

2.13.5. Обробка даних і аналізування результатів

2.13.6. Методика проведення співбесіди під час аудиту

 
2.14. Аналіз роботи системи менеджменту з боку вищого керівництва
 
2.15. Підготовка до сертифікації
 
2.16. Готовність до аварійних ситуацій та реагування на них
 
2.17. Розслідування інцидентів, невідповідність, коригувальні та запобіжні дії
 
 
ДОДАТКИ
ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ


1. Наказ про впровадження системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці

2. Політика у сфері охорони здоров’я та безпеки праці

3. Класифікатор небезпек

4. Періодичний звіт про функціонування системи менеджменту

5. Процедура «Порядок проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту охорони здоров'я та забезпечення безпеки праці», у складі якої:

  • форма матриці розподілу відповідальності керівників і спеціалістів за реалізацію вимог у сфері СМОЗіБП
  • форма програми внутрішнього аудиту на рік
  • форма плану проведення внутрішнього аудиту
  • форма протоколу внутрішнього аудиту
  • форма звіту про невідповідність
  • форма звіту про внутрішній аудит

6. Перелік питань для проведення діагностичного або внутрішнього аудиту системи менеджменту ОЗіБП

7. Процедура «Аналіз системи менеджменту вищим керівництвом»

8. Процедура «Готовність до аварійних ситуацій та реагування на них», у складі якої:

  • графік проведення навчально-тренувальних занять із відпрацювання вірогідних аварійних і надзвичайних ситуацій на підприємстві
  • звіт про проведення навчально-тренувальних занять

Олександр Лисенко, провідний аудитор НААУ, «Бюро Верітас» та LL-C (Certification) (Чехія); акредитований консультант ЄБРР з упровадження систем менеджменту

Денис Лебедев, к. т. н, доцент НТУУ«КПІ ім. Ігоря Сікорського», провідний аудитор компанії LL-C (Certification) (Чехія)

Придбати