Посібник

Атестація робочих місць за умовами праці

newВийшов оновлений випуск посібника станом на черень 2022 року.
Містить відповідь Держпраці щодо проведення атестації робочих місць під час воєнного стану, а також рекомендації експертів до кожного етапу проведення атестації та готові зразки заповнення супровідної документації.
Опис
Зміст
Експерти

Оновлену версію посібника доповнено підрозділом щодо процедури отримання висновку експертизи якості атестації робочих місць за умовами праці.

У розділі «Розгляд робочих ситуацій» надано відповідь Держпраці щодо проведення атестації робочих місць під час воєнного стану.

 

Атестація робочих місць за умовами праці – це обов’язкова процедура, яку проводять на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності і господарювання, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали є шкідливими і небезпечними та несприятливо впливають на здоров’я працівників.

Хто проводить атестацію робочих місць

Атестацію робочих місць проводить атестаційна комісія в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж 1 раз на 5 років. За своєчасне та якісне проведення атестації відповідає керівник підприємства.

При проведенні атестації робочих місць потрібно керуватися такими нормативними документами:

 • Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992  № 442;
 • Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою  Мінпраці України від 01.09.1992 № 41.
   


На сторінках посібника


Алгоритм проведення атестації робочих місць з детальними коментарями експерта

 • Рекомендації для заповнення Наказу про проведення атестації робочих місць
  - визначення мети й завдання атестації
  - затвердження складу атестаційної комісії
  - установлення термінів проведення атестації та графіків
  - визначення лабораторії для гігієнічних досліджень
  - визначення установ для участі в розробленні заходів з усунення шкідливих виробничих факторів
   
 • Організація роботи атестаційної комісії
  - визначення складу та розподіл обов’язків
   
 • Підготовка до проведення атестації робочих місць:
  - формуємо нормативно-інформаційну базу
  - складаємо плани розміщення робочих місць
  - збираємо інформацію про шкідливі виробничі фактори на робочих місцях
  - обстежуємо робочі місця на відповідність вимогам охорони праці
  - проводимо роз’яснювальну роботу з працівниками підприємства
  - встановлюємо відповідність назв професій (посад) фактично виконуваним роботам, Класифікатору професій та Спискам
   
 • Рекомендації щодо складання Переліку робочих місць, що підлягають атестації
   
 • Оформлення графіка проведення атестації
   
 • Роз'яснення щодо заповнення усіх розділів Карти умов праці
   
 • Підбиття підсумків атестації робочих місць
  - ознайомлення працівників із Картами умов праці
  - складання необхідних Переліків за результатами атестації
  - визначення заходів для поліпшення умов праці й оздоровлення працівників
  - підготовка пакета документів для звітування про проведену роботу
  - проведення засідання атестаційної комісії та ухвалення результатів атестації
  - підготовка та видання наказу про результати атестації робочих місць
  - внесення змін до трудових книжок працівників, колективного договору
   


Зразки заповнення документів для проведення атестації робочих місць

 • Наказ про проведення атестації робочих місць на невеликих підприємствах
   
 • Наказ про проведення атестації робочих місць на великому промисловому підприємстві
   
 • Графік проведення атестації робочих місць за умовами праці
   
 • Карта умов праці
   
 • Таблиця допоміжних даних для складання Переліку робочих місць, що підлягають атестації
   
 • Протокол засідання атестаційної комісії підприємства щодо ухвалення Переліку робочих місць, що підлягають атестації
   
 • Перелік робочих місць, що підлягають атестації
   
 • Таблиця допоміжних даних для визначення відповідності назв професій фактично виконуваним роботам, Класифікатору професій і Спискам (рекомендована форма)
   
 • Протокол засідання атестаційної комісії підприємства щодо необхідності приведення окремих назв професій (посад) працівників у відповідність Класифікатора професій та Списків
   
 • Доповідна записка керівнику підприємства про необхідність внесення змін до штатного розпису та трудових книжок працівників
   
 • Перелік протоколів досліджень шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу при проведенні атестації робочих місць за умовами праці
   


Заповнені Карти умов праці

 • Карта умов праці. Електрогазозварник
   
 • Карта умов праці. Стропальник (оброблення металу)
   
 • Карта умов праці. Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової промисловості
   
 • Карта умов праці. Електрослюсар з ремонту устаткування розподільних пристроїв
   
 • Карта умов праці. Лаборант хімічного аналізу
   
 • Карта умов праці. Машиніст крана (оброблення металу)
   
 • Карта умов праці. Машиніст крана (деревообробне виробництво)
   
 • Карта умов праці. Оброблювач птиці
   
 • Карта умов праці. Стропальник (виробництво хімічних речовин і хімічної продукції)
   
 • Карта умов праці. Тракторист
   


Цільова аудиторія:

інженери з охорони праці
керівники служб з охорони праці
працівники кадрових служб підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Обсяг: 170 с.
Дата виходу: червень 2022 рік
Формат: PDF

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1
ОРГАНІЗАЦІЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ


1.1. Видання наказу про проведення атестації робочих місць
 • Визначення мети й завдання атестації
   
 • Затвердження складу атестаційної комісії
   
 • Установлення термінів проведення атестації та графіків
   
 • Визначення лабораторії для гігієнічних досліджень
   
 • Визначення установ для участі в розробленні заходів з усунення шкідливих виробничих факторів

РОЗДІЛ 2
ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

2.1. Обов’язки атестаційної комісії

2.2. Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії
 • Голова атестаційної комісії
   
 • Секретар атестаційної комісії
   
 • Працівник служби охорони праці
   
 • Працівник відділу кадрів
   
 • Головні фахівці
   
 • Працівник відділу організації праці та заробітної плати
   
 • Представник профспілки чи іншого громадського об’єднання
2.3. Оформлення графіка проведення атестації
 
2.4. Підготовчі роботи до проведення атестації робочих місць
 • Формування нормативно-інформаційної бази
   
 • Складання планів розміщення робочих місць
   
 • Збирання інформації про шкідливі виробничі фактори на робочих місцях
   
 • Обстеження робочих місць на відповідність вимогам охорони праці
   
 • Роз’яснювальна робота з працівниками підприємства
   
 • Установлення відповідності назв професій (посад) фактично виконуваним роботам
   
 • Установлення відповідності назв професій (посад) Класифікатору професій
   
 • Установлення відповідності назви професій (посад) Спискам
2.5. Дії атестаційної комісії підприємства під час установлення відповідності назв професій
 
2.6. Складання Переліку робочих місць, що підлягають атестації
 • Рекомендації щодо складання Переліку робочих місць, що підлягають атестації
   
 • Оформлення Переліку робочих місць, що підлягають атестації
 
РОЗДІЛ 3
РОБОТА З РЕЗУЛЬТАТАМИ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

 
 3.1. Підготовка до складання Карти умов праці
 • Перевірка протоколів гігієнічних досліджень
   
 • Перевірка фотографій робочого дня
   
 • На які робочі місця слід складати Карту умов праці
   
 • Аналогічні робочі місця
   
 • Робочі місця, на які не оформлюють Карту умов праці
   
 • Заповнення Карти умов праці

РОЗДІЛ 4
ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

 
4.1. Ознайомлення працівників, зайнятих на атестованих робочих місцях, із Картами умов праці
 
4.2. Складання за результатами атестації робочих місць необхідних переліків
 • Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги та компенсації, передбачені законодавством
   
 • Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких пропонується встановити пільги та компенсації за рахунок коштів підприємства
   
 • Перелік робочих місць із несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи з їх поліпшення
   
 • Перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких не підтверджено право на пільги та компенсації, передбачені законодавством
4.3. Визначення невідкладних заходів щодо поліпшення умов праці й оздоровлення працівників
 
4.4. Підготовка проєкту наказу про результати атестації робочих місць за умовами праці
 
4.5. Підготовка пакета документів для звітування про проведену роботу з атестації робочих місць на засіданні атестаційної комісії
 
4.6. Схвалення результатів атестації робочих місць за умовами праці на засіданні атестаційної комісії
 
4.7. Видання наказу про результати атестації робочих місць за умовами праці й ознайомлення з ним працівників
 
4.8. Внесення кадровою службою до трудових книжок працівників записів про проведену атестацію та витягів із наказу
 
4.9. Внесення змін до колективного договору
 
4.10. Забезпечення збереження матеріалів атестації робочих місць
 
4.11. Наслідки непроведення атестаціїnew
 
4.12. Отримання висновку експертизи якості атестації робочих місць за умовами праці


РОЗДІЛ 5
РОЗГЛЯД РОБОЧИХ СИТУАЦІЙ
 
ДОДАТКИ
 

Ольга Чернетенко, експерт з умов праці