Контроль якості та безпечності харчової продукції

Практичний довідник для розробки та ефективного впровадження системи НАССР на підприємстві

  На період воєнного стану відправляємо видання у PDF-форматі, оновлене станом на жовтень 2021 року.  Вихід оновлень призупинено та буде оновлено після війни.
Ціна за мінімальний термін передплати 3400 1600 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти

Опис видання «Контроль якості та безпечності харчової продукції»


Передплатний індекс:

60725 — річний.


На сторінках:
 

 • Чому система менеджменту не працює:людський чинник чи система дає право на помилку
   
 • Практичні рекомендації щодо визначення критичних контрольних точок: метод «Дерево прийняття рішень»
   
 • Особливості взаємодії з органами держнагляду, судова практика оскарження результатів перевірок
   
 • Нормативне підґрунтя зазначення на маркуванні тверджень про користь харчових продуктів для здоров'я
   
 • Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю на підприємствах різних галузей
   
 • Посилення харчової безпечності: управління інцидентами/надзвичайними ситуаціями та захист продукції від умисного псування
   
 • Розроблення, впровадження та вдосконалення інтегрованих систем менеджменту, онлайн-контроль функціонування
   
 • Розроблення й упровадження системи TACCP для попередження загроз харчового тероризму та саботажу

 

Ексклюзив:
 

 • Юридичні консультації найкращих фахівців щодо ситуацій, де є правові колізії або відсутні нормотворчі документи
   
 • Практичний досвід та варіанти вирішення виробничих завдань у форматі «запитання – відповідь»

 

Особливо актуально:
 

Аналіз змін і сертифікація системи менеджменту харчової безпечності за новою версією ISO 22000:2018

 

Тільки у нас:

Увесь пакет форм та зразків заповнення супровідної документації для розроблення та ефективного впровадження системи НАССР на підприємстві – в електронному форматі

 

Передплата на 2022 рік включає:
 

 • базове видання на 1000 сторінок (у паперовій версії)
   
 • 3 тематичні оновлення з урахуванням змін законодавства (у паперовій версії)
   
 • доступ 24/7 до електронної нормативної бази:
  - зразки заповнення супровідної документації системи НАССР
  - актуальні нормативно-правові акти
  - чинні ДСТУ, ТУ, СанПіН
   
 • Плакат формату А2 «Запобігання харчовому тероризму: думай, як злочинець»
   


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення
Обсяг: видання на 1000 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2019 року

РОЗДІЛ 1 ​​
ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

1.1. Нормативні вимоги до якості й безпечності харчової продукції

1.2. Перевірка виробників харчових продуктів

1.3. Перевірки та відповідальність

1.4. Підстави для притягнення до відповідальності

1.5. Оскарження результатів перевірок Держпродспоживслужби

1.6. Оскарження штрафів Держпродспоживслужби у сфері харчової безпечності: судова практика

1.7. Аналіз проєкту Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю)»: на що очікувати підприємствам

1.8. ГМО: особливості використання та законодавчi засади регулювання виробництва
 1.9. Процедура отримання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи

1.10. Міжнародна практика вилучення та відкликання невідповідної або потенційно небезпечної харчової продукції з ринку
 


 


РОЗДІЛ 2
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ НАССР


2.1. Програми передумови. 7 принципів НАССР і 12 кроків впровадження системи

2.2. Аналіз небезпечних чинників. Оцінювання ризиків: діаграма оцінювання рівнів ризику

2.3. Порядок визначення критичних контрольних точок. Практичні рекомендації

2.4. Здійснення внутрішнього аудиту системи якості та безпечності харчової продукції

2.5. Методика проведення внутрішнього аудиту

2.6. Блок-схеми, які відображають етапи кожного процесу, схеми руху продукції на підприємстві. Верифікація блок-схем

2.7. Типові помилки, що виникають під час впровадження системи НАССР

2.8. Найпоширеніші міфи про НАССР
 2.9. Управління невідповідностями
 
РОЗДІЛ 3
ВИБІР СТАНДАРТУ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


3.1. Міжнародні стандарти щодо безпечності харчових продуктів

3.2. BRC Global Standard for Food Safety: особливості сертифікації за міжнародним стандартом

3.3. Особливості схеми сертифікації за FSSC 22000

3.4. Особливості впровадження систем безпечності харчових продуктів у сільгоспсекторі

3.5. Аналіз змін і сертифікація системи менеджменту харчової безпечності за новою версією ISO 22000:2018
 3.6. Принципи оцінки діючої системи контролю якості й безпечності харчової продукції

3.7. International Food Standard (IFS)

3.8. Планування зовнішніх і внутрішніх характеристик якості процесів

3.9. Розроблення та впровадження інтегрованої системи менеджменту

3.10. Онлайн контроль функціонування інтегрованої системи менеджменту

3.11. Як виправдати очікування споживачів: ДСТУ ISO 10002:2019
 
РОЗДІЛ 4
ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОСТІ ДО ПРОДОВОЛЬЧОЇ (ХАРЧОВОЇ) СИРОВИНИ


4.1. Контроль безпечності харчової сировини

4.2. Особливості співпраці з недоброякісними постачальниками

4.3. Умови зберігання

4.4. Сільськогосподарська продукція: небезпеки і точки контролю

4.5. Забезпечення простежуваності сировини

4.6. Вилучення та відкликання невідповідної або потенційно небезпечної харчової продукції з ринку

4.7. Безпечність продукції на первинному виробництві молока: від контролю показників до контролю процесів

4.8. Санітарно-мікробіологічні показники безпечності м'яса та м'ясопродуктів

4.9. Вимоги до безпечності виробництва та обігу продуктів з риби
 4.10. Вимоги до позначення вмісту трансжирних кислот та енергетичної цінності
 
РОЗДІЛ 5
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ


5.1. Загальні вимоги до організації та утримання приміщень, у яких виробляють харчову продукцію

5.2. Санітарні вимоги до виробничих приміщень

5.3. Тарний і безтарний способи зберігання борошна

5.4. Санітарно-побутові приміщення в організаціях громадського харчування
 5.5. Лабораторні дослідження. Інструментальні виміри й аналіз
 
РОЗДІЛ 6
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


6.1. Зберігання харчових продуктів

6.2. Пам’ятка щодо дотримання термінів придатності

6.3. Поводження з харчовими відходами

6.4. Виробничий брак. Алгоритм дій

6.5. Терміни придатності й реалізації. Ротація

6.6. Порядок поводження з продукцією, що вичерпала термін придатності. Відкликання і вилученняРОЗДІЛ 7
РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


7.1. Порядок ведення необхідної документації

7.2. Запобіжні дії

7.3. Розробка коригувальних дій

7.4. Правила відкликання небезпечної продукції

7.5. Перехресне забруднення. Зниження ризику

7.6. Метрологічне забезпечення виробництва згідно з ISO 9001:2015

7.7. Виробничий контроль у межах НАССР

7.8.  Навчання персоналу основним принципам менеджменту якості та безпечності харчової продукції

7.9. Дотримання встановлених вимог. Залученість, мотивація та взаємодія персоналу

7.10. Організація та проведення контролю якості продукції, що випускається

7.11. Принципи та практичні методи оцінювання дієвої системи контролю якості й безпечності харчової продукції

 7.15. Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю на молокопереробних підприємствах

7.16. Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю на м’ясопереробному підприємстві

7.17. Виробничий контроль на хлібопекарському підприємстві

7.18. Програма виробничого контролю: законодавство і труднощі у розробленні

7.19. Обов’язкові договори на підприємстві хлібобулочного виробництва

7.20. Тест системи простежуваності: як, коли, навіщо

7.21. Особливості керування аутсорсинговими процесами, що можуть вплинути на безпечність харчової продукції

7.22. Чому система менеджменту не працює: людський фактор чи система дає право на помилку
 
РОЗДІЛ 8
УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


8.1. Транспортування харчової продукції

8.2. Маркування харчової продукції

8.3. Небезпечні чинники упаковки для харчової продукції в рамках НАССР

8.4. Матеріали для пакування: нові законодавчі вимогиДОДАТОК

ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДІ

Тетяна Литвиненко, начальник відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Одесастандартметрологія», аудитор

Владислав Веремеєнко, голова Асоціації з інтеграції НАССР

Сергій Губяк, засновник Асоціації з інтеграції НАССР

Наталія Пухальська, консультант з юридичних питань Асоціації з інтеграції НАССР

Іван Лахтарін, адвокат комнанії ЮКГ «Інтеграція», експерт з харчового законодавства

Руслан Петренко, тренер-консультант Асоціації з інтеграції НАССР

Олександр Лисенко, провідний викладач Міжнародного реєстру незалежних аудиторів (IRCA), провідний аудитор НААУ

Святослав Бартош, керівник юридичної фірми «Bargen»

Роман Войтюк, заступник директора з якості та харчової безпечності ТОВ «Екопласт»

Ксенія Захарова, юрист фридичної фірми «Bargen»

Придбати