Журнал реєстрації

Журнал протоколів перевірки знань

Журнал для записів про проведення перевірок знань працівників, складений за формою відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці, Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4
Опис

Журнал реєстрації, у якому фіксують результати проведення перевірок знань працівників. Згідно вимог законодавства, даний журнал має зберігатися на підприємстві протягом 3 років з дати останного внесеного запису. Сторінки журналу повинні бути скріплені печаткою підприємства.

Відповідальність за оформлення, зберігання, стан і цілісність журналу перевірки знань несе особа, відповідальна за електрогосподарство.

Характеристика журналу:

• містить рекомендації щодо ведення та приклад заповнення
• складено відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці, Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 № 4
 
Вихідні дані:
 
Мова видання: українська
Формат: А4, в обкладинці
Обсяг: 56 с.

1