Метрологія для підприємства

Виробничо-практичний журнал, що допоможе організувати роботу вимірювальних підрозділів та лабораторій на підприємствах, забезпечити належну експлуатацію вимірювальної техніки та правильно застосувати еталони і стандартні зразки
Ціна за мінімальний термін передплати 380 грн
Опис
Анонс
Архів номерів

Щоквартальний індекс 60724

На сторінках журналу:

роз'яснення змін у законодавстві, експертні коментарі від провідних фахівців
• підтвердження технічної компетентності вимірювальних підрозділів
• розробка та вдосконалення засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)
• практичні рекомендації з експлуатації засобів вимірювальної техніки
• еталонні та стандартні зразки; забезпечення єдності, достовірності та точності вимірювань
• методи і засоби метрологічного забезпечення виробництва у різних сферах діяльності

У кожному номері:

• огляд законодавчих змін та сучасних технологій у сфері метрології
• рекомендації фахівців щодо акредитації, метрологічної атестації та експертизи вимірювальних підрозділів
практичні поради з експлуатації ЗВТ, застосування стандартних зразків і еталонів
відповіді на запитання передплатників

Цільова аудиторія:

• головні метрологи та начальники лабораторії метрології
• інженери та техніки з метрології
• керівники вимірювальних підрозділів та лабораторій

Вихідні дані:

Мова видання: українська
Обсяг: 72 с.
Періодичність: щокварталу
Видається з 2019 року

 «Гарячі» теми на сторінках журналу «Метрологія для підприємства» у 2019 році:

Аналіз нових законодавчих вимог з метрологічного забезпечення виробництва
Нові методи вимірювання фізичних та хімічних величин, застосування їх
у технологічному процесі виробництва


Цифрова метрологія: нові ЗВТ всіх видів вимірювання величин
та впровадження їх на виробництві

Сучасні лазерні технології підвищення точності вимірювання довжин
Методика вимірювання маси нетто

Стандартні зразки для контролю якості молочних продуктів
Єдність вимірювань і стандартні зразки харчових добавок
Контроль органічних компонентів. Простежуваність результатів вимірювань

Нові методи повірки та калібрування ЗВТ, організація та порядок їх проведення,
визначення міжповірочних інтервалів
Оцінка невизначеності вимірювань під час калібрування конкретних ЗВТ
Практичні поради з ремонту, налагодження та регулювання ЗВТ

Метрологічна простежуваність та її елементи
Досвід забезпечення єдності вимірювань на підприємствах різних галузей
Внутрішній контроль якості в лабораторії. Практичні рекомендації
Ціноутворення у випробувальній лабораторії

Кваліметрична оцінка продукції АПК
Метрологічне забезпечення комплексів вагогабаритного контролю транспортних засобів
Вимірювання в будівництві крізь призму вимог законодавства

2019
№ 1, 2019
№ 2, 2019