Семінари, тренінги, курси

Курс підвищення кваліфікації «Менеджмент безпечності харчових продуктів. Принципи НАССР. ISO 22000:2018. Внутрішній аудит за ISO 19011:2018»

  Запис надається за персональним посиланням


 

с   с

Під патронатом професійного журналу «Управління якістю» спільно з Інститутом післядипломної освіти Національного університету харчових технологій

Опис
Програма

Ми успішно завершили тижневий навчальний онлайн-курс підвищення кваліфікації, де розглянули дієві інструменти, які на 100% допомагають у повсякденній роботі внутрішнім аудиторам і фахівцям з харчової безпечності та якості:

День 1-й
Менеджмент безпечності харчових продуктів за принципами НАССР: аналіз, контроль, верифікація, документування
День 2-й
Система менеджменту харчової безпечності за ISO 22000:2018: акцент на контекст і ризики у нових реаліях
День 3-й
Аналіз і вдосконалення харчової безпечності за ISO 22000:2018: запобігання біотероризму й харчовому шахрайству
День 4-й
Аудит за ISO 19011:2018: що не знайдете ви, виявлять на зовнішньому аудиті
День 5-й
Підсумки та оцінювання набутих знань: онлайн-тестування за тематичними блоками курсу

 

Курс провели найкращі:

 
Світлана Березова, тренер-консультант ТОВ «ІСО БІЗНЕС-СТУДІЯ» у сфері систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів (НАССР, ISO 22000, ISO 9001, FSSC 22000, IFS) для підприємств харчового ланцюга
 
⬥ головний аудитор у міжнародних органах із сертифікації DQS GmbH, TGS INTERNATIONAL CERTIFICATION, TÜV Rheinland
 
⬥ 17+ років досвіду проведення аудитів третьою стороною
 
⬥ 3 роки виробничого досвіду на харчових підприємствах

 

 
Денис Гончар, провідний аудитор з великим виробничим досвідом, засновник та керівник ТОВ «Еконтроль», топовий експерт журналу «Управління якістю»
 
⬥ 15+ років аудиторської діяльності
 
⬥ 500+ сертифікаційних аудитів в Україні, Грузії, Вірменії, Молдові
 
⬥ 12+ років досвіду роботи на посаді керівника відділу якості в міжнародних компаніях

 

 
Тетяна Литвиненко, керівник структурного підрозділу стандартизації, сертифікації та якості ТОВ «Котекна Україна Лімітед»
 
⬥ 15+ років досвіду сертифікації харчової продукції та систем менеджменту
 
⬥ сертифікований аудитор із сертифікації систем менеджменту якості за ISO 9001
 
⬥ автор тренінгів з розробки, впровадження та підтримання систем менеджменту за ISO 22000 та ISO 9001

 

 
Наталія Олексієнко, експерт-практик, к.т.н., доцент Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій
 
⬥ 20+ років виробничого досвіду на провідних підприємствах кондитерської галузі
 
⬥ 15 + років науково-педагогічного стажу
 
⬥ авторка та співавторка 30+ наукових та практичних публікацій, співавтор двох книг із харчової безпечності у кондитерській галузі

Програма інтенсив-курсу підвищення кваліфікації
Менеджмент безпечності харчових продуктів. 
Принципи НАССР. ISO 22000:2018. Внутрішній аудит за ISO 19011:2018

 


День 1-й

Менеджмент безпечності харчових продуктів за принципами НАССР: аналіз, контроль, верифікація, документування

Наталія Олексієнко, експерт-практик, кандидат технічних наук, доцент Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій

Блок 1

НАССР: принципи, програми-передумови й оцінювання ризиків

 

 • Законодавче підґрунтя харчової безпечності в Україні
 • Програми-передумови та 7 принципів НАССР: на що звертаємо особливу увагу
 • Блок-схеми процесів та їхня верифікація: як і навіщо
 • Аналіз небезпек й оцінювання ризиків у нових реаліях
 • Визначення критичних контрольних точок в НАССР: найчастіші помилки

Блок 2

НАССР: перевірка ефективності системи, документування процедур

 

 • Валідація та верифікація ефективності функціонування системи безпечності
 • Простежуваність: які зміни внесено Законом України «Про матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами»
 • Особливості ведення супровідної НАССР-документації

День 2-й

Система менеджменту харчової безпечності за ISO 22000:2018: акцент на контекст і ризики у нових реаліях

Тетяна Литвиненко, керівник структурного підрозділу стандартизації, сертифікації та якості ТОВ «Котекна Україна Лімітед»

Блок 1

Система менеджменту харчової безпечності: визначаємо, контролюємо, документуємо

 

 • Визначення контексту організації та зацікавлених сторін
 • Відповідальність вищого керівництва: що і від кого вимагає ISO 22000:2018
 • Контроль за ризиками: особливі акценти в умовах воєнного стану
 • Визначення та посилення можливостей щодо харчової безпечності
 • Задокументована інформація: аналіз, актуалізація, поширення

Блок 2

Система менеджменту харчової безпечності: виконуємо вимоги щодо безпечності довкілля на підприємстві

 

 • Вимоги до будівель та інфраструктури, де виробляють харчову продукцію
 • Робоче середовище та виробниче обладнання: основа харчової безпечності
 • Управління відходами, унеможливлення перехресного забруднення продукту
 • Належна особиста гігієна персоналу: запорука мінімізації перехресного забруднення харчової продукції

День 3-й

Аналіз і вдосконалення харчової безпечності за ISO 22000:2018: запобігання біотероризму й харчовому шахрайству

Світлана Березова, тренер-консультант ТОВ «ІСО БІЗНЕС-СТУДІЯ» у сфері систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів (НАССР, ISO 22000, ISO 9001, FSSC 22000, IFS) для підприємств харчового ланцюга

Блок 1

ISO 22000:2018: реагування на надзвичайні ситуації, поводження з алергенами

 

 • Надзвичайні ситуації й інциденти в системах менеджменту харчової безпечності: управління та документування
 • Тестування заходів реагування на надзвичайні ситуації: особливості та періодичність
 • Визначаємо й оцінюємо алергенний статус харчового продукту
 • Ризик забруднення незадекларованими алергенами: можливі помилки у ланцюгу постачання
 • Навчання щодо поводження з алергенами для персоналу, тимчасових працівників і підрядників – чому це важливо

Блок 2

ТАССР і VACCP: запобігання загрозам і захист продукції 

 

 • «Навмисно додані» алергени: як ними керувати
 • Захист продукції від ідеологічно вмотивованих осіб: система ТАССР для запобігання біотероризму 
  VACCP-система: запобігаємо загрозі економічно мотивованої фальсифікації та шахрайства
 • Планування та вдосконалення системи харчової безпечності

День 4-й

Аудит за ISO 19011:2018: що не знайдете ви, те виявлять під час зовнішнього аудиту

Денис Гончар, провідний аудитор з великим виробничим досвідом, засновник та керівник ТОВ «Еконтроль», топовий експерт журналу «Управління якістю»

Блок 1

Внутрішній аудит: планування і розроблення документації

 

 • Принципи, підходи, періодичність і планування внутрішнього аудиту
 • Психологічні аспекти внутрішнього аудиту: користь замість стресу
 • Формування програми аудиту, розроблення контрольних листів
 • Фіксування невідповідностей, оформлення протоколів

Блок 2

Аудит на підприємстві: виявлення невідповідностей і звітування за результатами перевірки

 

 • Корисний інструментарій для виявлення причин невідповідностей
 • Коригування та коригувальні дії – у чому відмінність
 • Оцінювання результатів і звітність за результатами аудиту