Діяльність з охорони атмосферного повітря на підприємстві

Все про нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, отримання дозволу на викиди, звітність у сфері охорони атмосферного повітря на підприємстві читайте у новому практичному посібнику

Ціна за мінімальний термін передплати 999 грн
Додати в кошик
Опис

Читайте на сторінках:
 

'''  Нормування у галузі: дозвільні процедури, звітність

'''  Державний та виробничий контроль абруднення атмосферного повітря

'''  Показники граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин

'''  Методика моніторингових досліджень викидів від стаціонарних, пересувних джерел та в зоні впливу установок

'''  Отримання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря

'''  Установлення санітарно-захисної зони підприємства

'''  Розрахунок екоподатку за викиди в атмосферне повітря та заповнення щорічної звітності

 

Особливо актуально: Проведення реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

 

+ Отримайте зразки документів:
 

'''  Заяви на видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

'''  Журналу обліку обсягу і складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

'''  Звіту по проведенню інвентаризації  викидів забруднюючих речовин в атмосферу

'''  Відомості про наявність документів дозвільного характеру

'''  Протоколу вимірювань вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел

'''  Акту анулювання джерела викиду (про ліквідацію та виведення з експлуатації промислового обладнання)

'''  Форми № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»

'''  Наказу про введення в дію інструкції технічної експлуатації газоочисної установки

'''  Журналу обліку робочого часу газоочисної установки

'''  Графіку перевірки ефективності роботи газоочисної установки

'''  Заяви оператора про проведення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

'''  Планів моніторингів для різних видів діяльності

'''  Плану-графіку виробничого контролю за якістю атмосферного повітря в зоні впливу підприємства

'''  Переліку заходів щодо охорони атмосферного  повітря на випадок виникнення надзвичайних  ситуацій техногенного та природного характеру,  ліквідації наслідків забруднення  атмосферного повітря

 

Цільова аудиторія:
 

• інженери з охорони навколишнього природного середовища (екологи)
• відповідальні за екологічну безпеку підприємства по сумісництву з охороною праці
• керівники лабораторій підприємств
• головні інженери, технічні директори та керівники підприємств


Вихідні дані:
 

Мова видання: українська
Обсяг: 300 с.

Придбати