Посібник

Діяльність з охорони атмосферного повітря на підприємстві

Все про нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, отримання дозволу на викиди, звітність у сфері охорони атмосферного повітря на підприємстві читайте у новому практичному посібнику

Опис
Зміст
Експерти

Читайте на сторінках:
 

'''  Нормування у галузі: дозвільні процедури, звітність

'''  Державний та виробничий контроль забруднення атмосферного повітря

'''  Показники граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин

'''  Інвентаризація викидів

'''  Методика моніторингових досліджень викидів від стаціонарних, пересувних джерел та в зоні впливу установок

'''  Порядок отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

'''  Вимоги до експлуатації підприємством газоочисного обладнання

'''  Установлення санітарно-захисної зони підприємства

'''  Розрахунок екоподатку за викиди в атмосферне повітря та заповнення щорічної звітності

'''  Заходи на випадок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

'''  Особливості отримання дозволів та виконання їх процедур під час війни

 

Особливо актуально:
 

Проведення реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

 

Оновлено відповідно до змін законодавства:
 

'''  Обов’язки суб’єктів господарювання щодо управління викидами

'''  Щорічний звіт за формою № 2-ТП (повітря)

'''  Підстави відмови в отриманні дозволу на викиди та анулювання дозволу

'''  Публічність наміру про отримання дозволу на викиди

'''  Можливість оформлення дозволів через ЦНАП

 

+ Отримайте зразки документів:
 

'''  Заяви на видачу дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

'''  Звіту по проведенню інвентаризації  викидів забруднюючих речовин в атмосферу

'''  Плану заходів з виробничого контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

'''  Журналу обліку обсягу і складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

'''  Плану-графіка контролю ГДВ забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

'''  Акта відбору проб організованих викидів стаціонарних джерел

'''  Протоколу вимірювань параметрів газопилового потоку

'''  Акта анулювання джерела викиду

'''  Форми № 2-ТП (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»

'''  Інструкцій з технічної експлуатації різних типів газоочисних установок

'''  Паспорта установки очистки газу

'''  Графіка перевірки ефективності роботи ГОУ

'''  Заяви оператора про проведення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

'''  Переліку заходів щодо охорони атмосферного  повітря на випадок виникнення надзвичайних  ситуацій техногенного та природного характеру,  ліквідації наслідків забруднення  атмосферного повітря

 

Цільова аудиторія:
 

• інженери з охорони навколишнього природного середовища (екологи)
• відповідальні за екологічну безпеку підприємства по сумісництву з охороною праці
• керівники лабораторій підприємств
• головні інженери, технічні директори та керівники підприємств


Вихідні дані:
 

Мова видання: українська
Обсяг: 366 с.
Дата виходу: липень 2022 рік
Формат: PDF

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.
ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

1.1. Загальні принципи системи правових заходів
1.2. Структурні положення державного регулювання
1.3. Вичерпний перелік нормативно-правових документів

 

РОЗДІЛ 2.
НОРМУВАННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

2.1. Загальні положення нормування викидів    
2.2. Нормування викидів від стаціонарних джерел    
2.3. Нормування викидів від пересувних джерел    
2.4. Нормування якості атмосферного повітря в зоні впливу шкідливих речовин

 

РОЗДІЛ 3.
УПРАВЛІННЯ ВИКИДАМИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

3.1. Загальні положення управління викидами    
3.2. Управління викидами від стаціонарних джерел    
3.3. Управління викидами від пересувних джерел    
3.4. Моніторинг якості атмосферного повітря в зоні впливу викидів підприємства

 

РОЗДІЛ 4.
ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ПАСПОРТІВ ГАЗООЧИСНИХ УСТАНОВОК

4.1. Обов’язки суб’єктів господарювання
4.2. Вимоги до установок очистки газу на період налагодження й експлуатації
4.3. Вимоги до ремонту установок очистки газу
4.4. Розроблення паспортів ГОУ     
4.5. Перевірка ефективності роботи установок очистки газу

 

РОЗДІЛ 5.
ОЦІНКА ВПЛИВУ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН НА СТАН ПОВІТРЯ

5.1.Загальні положення оцінки впливу    
5.2. Вимірювання та моніторинг на стаціонарних джерелах викидів
5.3. Моніторингові дослідження пересувних джерел викидів    
5.4. Вимірювання та моніторинг шкідливих речовин у зоні впливу викидів

 

РОЗДІЛ 6.
ЗВІТНІСТЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

6.1. Нормативні засади звітності за Формою № 2-ТП (повітря)
6.2. Загальна характеристика даних Форми № 2-ТП (повітря)
6.3. Сфера поширення Форми № 2-ТП (повітря)
6.4. Порядок заповнення Форми № 2-ТП (повітря)
6.5. Розділ І «Сумарні викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря»
6.6. Розділ ІІ «Розподіл викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря за категоріями джерел викидів»
6.7. Подання звіту

 

РОЗДІЛ 7.
ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

7.1. Загальні умови щодо здійснення викидів
7.2. Дії суб’єкта для отримання дозволу
7.3. Умови, за яких здійснюють видачу дозволу, і строк його дії
7.4. Порядок видачі (отримання) дозволу    
7.5. Рекомендації до інформації, яку можуть надавати для отримання дозволу
7.6. Порядок узгодження змін у дозволі

 

РОЗДІЛ 8.
УСТАНОВЛЕННЯ САНІТАРНО-ЗАХИСНОЇ ЗОНИ ПІДПРИЄМСТВА ТА КОРИГУВАННЯ ЇЇ РОЗМІРІВ

8.1. Особливості санітарно-захисної зони
8.2. Класифікація підприємств санітарно-захисної зони
8.3. Установлення розміру санітарно-захисної зони
8.4. Коригування розмірів санітарно-захисної зони

 

РОЗДІЛ 9.
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ, ЗВІТНОСТІ ТА ВЕРИФІКАЦІЇ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

9.1. Парникові гази та парниковий ефект    
9.2. Пошук рішень проблеми парникового ефекту
9.3. Загальна характеристика системи моніторингу, звітності та верифікації    
9.4. Вимоги до учасників системи МЗВ    
9.5. Порядок реєстрації установки в Єдиному реєстрі з МЗВ

 

РОЗДІЛ 10.
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

10.1. Загальний перелік заходів    
10.1. Послаблення для суб’єктів господарювання у зв’язку з воєнним станом

 

РОЗДІЛ 11.
РОЗГЛЯД РОБОЧИХ СИТУАЦІЙ

 

ДОДАТКИ

Додаток 1
Звіт з інвентаризації викидів забруднюючих речовин

Додаток 2
Заява про видачу дозволу на викиди    

Додаток 3
Наказ про  призначення осіб, відповідальних за виконання природоохоронного законодавства     

Додаток 4
Наказ про затвердження Плану заходів з виробничого контролю викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів    

Додаток 5
План заходів, спрямованих на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та зменшення
шкідливого впливу на довкілля

Додаток 6
Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Додаток 7
План-графік контролю за дотриманням затверджених нормативів ГДВ викидів забруднюючих речовин до атмосферного повітря від стаціонарних джерел забруднення    

Додаток 8
Журнал реєстрації перевірок    

Додаток 9
Журнал обліку обсягу і складу забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря    

Додаток 10
Протокол вимірювань вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел (новий додаток)    

Додаток 11
Акт відбору проб організованих викидів стаціонарних джерел (новий додаток)
    
Додаток 12
Протокол вимірювань параметрів газопилового потоку
    
Додаток 13
Розрахунок витрати газу при відборі проб речовин у вигляді суспендованих твердих частинок     

Додаток 14
Журнал обліку виконання заходів  з метою охорони атмосферного повітря    

Додаток 15
Типова інструкція з експлуатації та обслуговування установки очистки газу    

Додаток 16
Інструкція з експлуатації пилогазоочисного рукавного фільтра    

Додаток 17
Інструкція з експлуатації, технічного обслуговування і ремонту пилогазоочисної установки – мокрого пиловловлювача (скрубера)

Додаток 18
Інструкція з експлуатації та обслуговування установки очистки газу  найменування обладнання (циклон нестандартний (знепилювач деревообробних верстатів) або  (Циклон типу «Ц» ∅ 800)

Додаток 19
Протокол засідання комісії з перевірки знань з правил технічної експлуатації установок очистки газу    

Додаток 20
Графік перевірки ефективності роботи ГОУ    

Додаток 21
Паспорт установки очистки газу    

Додаток 22
Акт перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним    

Додаток 23
Акт перевірки технічного стану установки  очистки газу на джерелі викиду    

Додаток 24
Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів

Додаток 25
Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів. Склад документів залежно від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря

Додаток 26
Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд і розміри санітарно-захисних зон для них    

Додаток 27
Заява оператора про проведення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів    

Додаток 28
Заява оператора про надання послуги у сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

Олена Кошелєва, промисловий еколог

Сердюк Вікторія, провідний інженер з охорони навколишнього середовища 

Амбросова Ганна, промисловий еколог

Хоміч Людмила, консультант в сфері екологічного законодавства