Безпечне поводження з відходами на підприємстві

  Практичний посібник в оновленій редакції!
  Містить розгорнений алгоритм підготовки та проведення інвентаризації відходів в схемах і таблицях, зі зразками заповнення супровідної документації.

Ціна за мінімальний термін передплати 500 грн
Опис
Зміст
Експерти

В оновленій редакції посібника:

 

  розгорнений алгоритм підготовки і проведення інвентаризації відходів

  форми ідентифікації відходів під час здійснення інвентаризації

  уточнена процедура отримання дозвільної документації у сфері поводження з відходами

  дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

  письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

  правила збору, зберігання та утилізації харчових відходів

  вимоги до поводження з такими відходами:

 • люмінесцентні лампи;
 • батарейки;
 • відходи, що містять ртуть;
 • відходи тари (упаковки);
 • засоби оргтехніки;
 • відпрацьовані шини;
 • відпрацьовані моторні, трансмісійні масла та мастила;
 • побічні продукти тваринного походження.Посібник допоможе:

 • правильно провести інвентаризацію відходів на підприємстві
 • скласти схеми технологічних процесів виробництва
 • визначити кількісний показник утворення відходів (роз'яснення до формули)
 • скласти матеріальний баланс технологічних процесів
 • підготувати необхідну документацію для проведення інвентаризації
 • скласти заключний звіт по інвентаризації відходів
 • отримати дозволи та ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з відходам
 • правильно вести паспорти відходів та реєстрові карти ОУВ
 • скласти основні форми екологічної звітності
   

У Вас під рукою будуть зразки заповнення:

 1. Декларації про відходи
 2. Паспорта місць видалення відходів
 3. Паспорта місць зберігання відходів
 4. Реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації різних видів відходів
 5. Форми № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
 6. Форми № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього
  природного середовища та екологічні платежі»
 7. Форми № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами»


А також необхідні таблиці:

 • Загальний перелік категорій, що підлягають регулюванню
 • Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин, що використовуються
  для визначення класу небезпеки відходів
 • Перелік небезпечних відходів, що потребують окремого розгляду (жовтий перелік відходів)
 • Перелік відходів, які містять матеріали у таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості
 • Перелік небезпечних властивостейЦільова аудиторія:

інженери з охорони навколишнього природного середовища (екологи)
відповідальні за екологічну безпеку підприємства по сумісництву з охороною праці
керівники лабораторій підприємств
головні інженери, технічні директори та керівники підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Обсяг: 200 с.
Дата виходу: 2017 рік

ГЛАВА 1
ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ


1.1. Підготовка до інвентаризації
1.2. Проведення інвентаризації
1.3. Закінчення інвентаризації

Відповіді на запитання


ГЛАВА 2
ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.1. Визначення показника загального утворення відходів (Пзув)
2.2. Подання декларації про відходи
2.3. Отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
2.4. Отримання ліцензії на здійснення операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами
 
Відповіді на запитання


ГЛАВА 3
ПАСПОРТИЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

3.1. Складання і ведення паспортів відходів
• Паспорт місць видалення відходів
• Паспорт місць зберігання відходів
 
3.2. Складання реєстрових карт об'єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів

Відповіді на запитання


ГЛАВА 4
ВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ТА СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

 
4.1. Форма № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
4.2. Форма № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами»
4.3. Форма № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього
природного середовища та екологічні платежі»

Відповіді на запитання
 

ГЛАВА 5
ПОВОДЖЕННЯ З ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ВІДХОДІВ

5.1. Люмінісцентні лампи
5.2. Батарейки
5.3. Відходи тари (упаковки)
5.4. Засоби оргтехніки
5.5. Шини
5.6. Поводження з побічними продуктами тваринного походження

Швець Ірина, начальник відділу екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради Донецької області

Лазненко Дмитро, керівник Наукового центру прикладних екологічних досліджень
Сумського державного університету, доцент, кандидат технічних наук 

Франжолі Діана, керівник екологічної служби, головний спеціаліст з охорони навколишнього середовища
ТОВ з ІІ
«Трансінвестсервіс» і групи терміналів ТІС

Михайленко Тетяна, керівник видавничих проектів видавничого дому «ТЕХ МЕДІА ГРУП»