Безпечне поводження з відходами на підприємстві

  Практичний посібник в оновленій редакції!
  Містить розгорнений алгоритм підготовки та проведення інвентаризації відходів в схемах і таблицях, зі зразками заповнення супровідної документації.

Ціна за мінімальний термін передплати 700 490 грн
Опис
Зміст
Експерти

В оновленій редакції посібника:

 

  розгорнений алгоритм підготовки і проведення інвентаризації відходів

  форми ідентифікації відходів під час здійснення інвентаризації

  уточнена процедура отримання дозвільної документації у сфері поводження з відходами

  дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

  письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

  правила збору, зберігання та утилізації харчових відходів

  вимоги до поводження з такими відходами:

 • люмінесцентні лампи;
 • батарейки;
 • відходи, що містять ртуть;
 • відходи тари (упаковки);
 • засоби оргтехніки;
 • відпрацьовані шини;
 • відпрацьовані моторні, трансмісійні масла та мастила;
 • побічні продукти тваринного походження.Посібник допоможе:

 • правильно провести інвентаризацію відходів на підприємстві
 • скласти схеми технологічних процесів виробництва
 • визначити кількісний показник утворення відходів (роз'яснення до формули)
 • скласти матеріальний баланс технологічних процесів
 • підготувати необхідну документацію для проведення інвентаризації
 • скласти заключний звіт по інвентаризації відходів
 • отримати дозволи та ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з відходам
 • правильно вести паспорти відходів та реєстрові карти ОУВ
 • скласти основні форми екологічної звітності
   

У Вас під рукою будуть зразки заповнення:

 1. Декларації про відходи
 2. Паспорта місць видалення відходів
 3. Паспорта місць зберігання відходів
 4. Реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації різних видів відходів
 5. Форми № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
 6. Форми № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього
  природного середовища та екологічні платежі»
 7. Форми № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами»


А також необхідні таблиці:

 • Загальний перелік категорій, що підлягають регулюванню
 • Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин, що використовуються
  для визначення класу небезпеки відходів
 • Перелік небезпечних відходів, що потребують окремого розгляду (жовтий перелік відходів)
 • Перелік відходів, які містять матеріали у таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості
 • Перелік небезпечних властивостейЦільова аудиторія:

інженери з охорони навколишнього природного середовища (екологи)
відповідальні за екологічну безпеку підприємства по сумісництву з охороною праці
керівники лабораторій підприємств
головні інженери, технічні директори та керівники підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Обсяг: 200 с.
Дата виходу: 2017 рік

ГЛАВА 1
ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ


1.1. Підготовка до інвентаризації
1.2. Проведення інвентаризації
1.3. Закінчення інвентаризації

Відповіді на запитання


ГЛАВА 2
ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

2.1. Визначення показника загального утворення відходів (Пзув)
2.2. Подання декларації про відходи
2.3. Отримання дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
2.4. Отримання ліцензії на здійснення операцій у сфері
поводження з небезпечними відходами
 
Відповіді на запитання


ГЛАВА 3
ПАСПОРТИЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

3.1. Складання і ведення паспортів відходів
• Паспорт місць видалення відходів
• Паспорт місць зберігання відходів
 
3.2. Складання реєстрових карт об'єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів

Відповіді на запитання


ГЛАВА 4
ВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ТА СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

 
4.1. Форма № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
4.2. Форма № 1-відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами»
4.3. Форма № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього
природного середовища та екологічні платежі»

Відповіді на запитання
 

ГЛАВА 5
ПОВОДЖЕННЯ З ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ВІДХОДІВ

5.1. Люмінісцентні лампи
5.2. Батарейки
5.3. Відходи тари (упаковки)
5.4. Засоби оргтехніки
5.5. Шини
5.6. Поводження з побічними продуктами тваринного походження

Людмила Хоміч, адвокат, спеціалізація – природоохоронне законодавство

Ірина Швець, начальник відділу екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради Донецької області

Ганна Амбросова, промисловий еколог

Марина Тимошенко, еколог провідного підприємства в галузі харчової промисловості, головний експерт Експертного центру ГС «Професійна асоціація екологів України» (ПАЕУ)

Тетяна Михайленко, керівник видавничих проектів видавничого дому «ТЕХ МЕДІА ГРУП»

Марина Бурдейна, шеф-редактор редакції журналів для інженерно-технічних працівників видавничого дому «ТЕХ МЕДІА ГРУП»