Посібник

Безпечне поводження з відходами на підприємстві

Вийшов оновлений випуск посібника станом на червень 2022 року.
Містить актуальні процедури отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами, а також новий порядок подання декларації про відходи.

Опис
Зміст
Експерти

В новій редакції посібника відображено актуальні процедури отримання ліцензії на поводження з небезпечними відходами та письмової згоди на транскордонне перевезення небезпечних відходів, а також новий порядок подання декларації про відходи.

Розглянуто особливості проведення моніторингу місць УЗВ відходів, понаднормового зберігання відходів і їх реалізації під час воєнного стану.

Посібник доповнено новими розділами про поводження із невикористаними агрохімічними засобами та непридатними для використання транспортними засобами.Посібник допоможе:

 • правильно провести інвентаризацію відходів на підприємстві
 • скласти схеми технологічних процесів виробництва
 • визначити кількісний показник утворення відходів (роз'яснення до формули)
 • скласти матеріальний баланс технологічних процесів
 • підготувати необхідну документацію для проведення інвентаризації
 • скласти заключний звіт по інвентаризації відходів
 • отримати дозволи та ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з відходам
 • правильно вести паспорти відходів та реєстрові карти ОУВ
 • скласти основні форми екологічної звітності
   

Ексклюзив! Особливості поводження з окремими видами відходів:

 • люмінесцентні лампи;
 • батарейки;
 • відходи, що містять ртуть;
 • відходи тари (упаковки);
 • засоби оргтехніки;
 • відпрацьовані шини;
 • відпрацьовані моторні, трансмісійні масла та мастила;
 • побічні продукти тваринного походження;
 • медичні відходи;
 • харчові відходи;
 • непридатні прекурсори, використана тара та пакувальні матеріали з-під них.


У Вас під рукою будуть зразки заповнення:

 • Декларації про відходи
 • Паспорта місць видалення відходів
 • Паспорта місць зберігання відходів
 • Реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації різних видів відходів
 • Форми № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
 • Форми № 1-екологічні витрати (річна) «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища»
 • Форми № 1-відходи (річна) «Звіт про утворення та поводження з відходами»


А також необхідні таблиці:

 • Загальний перелік категорій, що підлягають регулюванню
 • Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин, що використовуються
  для визначення класу небезпеки відходів
 • Перелік небезпечних відходів, що потребують окремого розгляду (жовтий перелік відходів)
 • Перелік відходів, які містять матеріали у таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості
 • Перелік небезпечних властивостейЦільова аудиторія:

інженери з охорони навколишнього природного середовища (екологи)
відповідальні за екологічну безпеку підприємства по сумісництву з охороною праці
керівники лабораторій підприємств
головні інженери, технічні директори та керівники підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Обсяг: 320 с.
Дата виходу: червень 2022 року

Формат: PDF

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1
АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВІДХОДІВ


1.1. Нормативна база
1.2. Етапи підготовки та проведення інвентаризації відходів
 • Підготовчий етап
 • Виявлення, ідентифікація відходів
 • Оформлення результатів інвентаризації відходів

РОЗДІЛ 2
ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

2.1. Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
2.2. Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів
 • Експорт небезпечних відходів
 • Імпорт небезпечних відходів
 • Транзит небезпечних відходів
 • Підстави для відмови в отриманні повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів
 • Процедура отримання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

РОЗДІЛ 3
ЛІЦЕНЗУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ

3.1. Оформлення та подання документів в орган ліцензування
3.2. Порядок прийняття заяви про отримання ліцензії до розгляду та підстави для залишення її без розгляду
3.3. Розгляд заяви про отримання ліцензії, відмова у видачі ліцензії
3.4. Плата за ліцензування
3.5. Анулювання ліцензії
3.6. Вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами
 • Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами
 • Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами
 • Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

РОЗДІЛ 4
ПАСПОРТИЗАЦІЯ МІСЦЬ ВИДАЛЕННЯ І ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ

 
4.1. Складання і ведення паспортів відходів
 • Паспорт місць видалення відходів
 • Паспорт місць зберігання відходів
4.2. Складання реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення й утилізації відходів


РОЗДІЛ 5
ВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ТА СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

5.1. Форма № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
5.2. Форма № 1-відходи (річна) «Звіт про утворення та поводження з відходами за 20__ рік»
 • Сфера поширення Форми № 1-відходи
 • Загальні настанови щодо заповнення Форми № 1-відходи
 • Документи підприємства, необхідні для заповнення Форми № 1-відходи
 • Розділ 1 «Утворення, поводження з відходами за місцем їх утворення» та Розділ 2 «Поводження з відходами»
 • Розділ 3 «Установки для поводження з відходами та спеціально відведені місця та об’єкти видалення відходів станом на кінець року»
 • Розділ 4 «Утворення відходів по місцевих одиницях»
5.3. Форма № 1-екологічні витрати (річна) «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища за 20__ рік»
 • Сфера поширення Форми № 1-екологічні витрати
 • Порядок подання Форми № 1-екологічні витрати
 • Загальні настанови щодо заповнення Форми № 1-екологічні витрати
 • Розділ І «Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища»
 • Розділ ІІ «Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища»
 • Розділ ІІІ «Спеціалізовані екологічні послуги»
 • Розділ IV «Реалізація побічної продукції, отриманої при здійсненні природоохоронних заходів»
 • Відповідальність за несвоєчасне подання звітності або подання недостовірних даних

РОЗДІЛ 6
ДЕКЛАРУВАННЯ ВІДХОДІВ

6.1. Подання декларації в дозвільний орган
6.2. Особливості заповнення декларації


РОЗДІЛ 7
МОНІТОРИНГ МІСЦЬ УТВОРЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ

7.1. Перелік і місце розташування об’єктів підземних та поверхневих вод у зоні впливу місця поводження з відходами, за яким ведуть спостереження
 • Місця відбору проб
 • Періодичність відбору проб
 • Перелік забруднювальних речовин, що підлягають визначенню
 • Показники та гранично допустимі концентрації забруднень
7.2. Стан атмосферного повітря
 • Дані про місця відбору проб
 • Перелік забруднювальних речовин
 • Показники та ГДК забруднень
7.3. Геологічне середовище та ґрунти
 • Місця відбору проб
 • Перелік забруднювальних речовин
7.4. Рослинний і тваринний світ


РОЗДІЛ 8
ОСОБЛИВОСТІ ПОВОДЖЕННЯ З ОКРЕМИМИ ВИДАМИ ВІДХОДІВ

8.1. Поводження з відпрацьованими люмінесцентними лампами
 
8.2. Особливості утилізації батарейок

8.3. Відходи тари (упаковки)

8.4. Утилізація засобів оргтехніки

8.5. Утилізація відпрацьованих шин

 
8.6. Поводження з відпрацьованими моторними, трансмісійними маслами та мастилами
 • Вимоги до збирання відпрацьованих мастил (олив)
 • Пересувні приймальні пункти
8.7. Поводження з побічними продуктами тваринного походження
 • Категорії побічних продуктів тваринного походження
 • Відповідальність за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження
8.8. Медичні відходи
 • Категорії медичних відходів
 • Типова схема поводження з відходами
 • Утилізація відходів залежно від категорій
 • Особливості поводження з фармацевтичними відходами
 • Найчастіші порушення під час поводження з відходами
8.9. Безпечне поводження з харчовими відходами
 • Основні поняття
 • Категорії харчових відходів
 • Масштаби та значення проблеми
 • Засади поводження з харчовими відходами
 • Технології переробки харчових відходів
 • Перспективи в сфері поводження з харчовими відходами
8.10. Особливості утилізації непридатних прекурсорів, використаної тари та пакувальних матеріалів з-під них
 • Нормативна база
 • Організаційні особливості діяльності, пов’язаної з прекурсорами
 • Поводження з відпрацьованою тарою з-під прекурсорів
 • Відповідальність за порушення вимог із виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
 
РОЗДІЛ 9
ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДІ


 ДОДАТКИ

Додаток 1. Наказ про проведення інвентаризації відходів

Додаток 2. Загальний перелік категорій відходів, що підлягають регулюванню

Додаток 3. Перелік небезпечних відходів і тих, що потребують окремого розгляду (Жовтий перелік відходів)

Додаток 4. Перелік відходів, які містять матеріали, наведені в додатку 2, у таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, що наведені в додатку 5

Додаток 5. Перелік небезпечних властивостей

Додаток 6. Акт про утворення відходів

Додаток 7. Орієнтовний план звіту з інвентаризації відходів

Додаток 8. Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

Додаток 9. Паспорт місця видалення відходів (МВВ)

Додаток 10. Паспорт місця зберігання відходів

Додаток 11. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Стружка та тирса деревини)

Додаток 12. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Відходи перевезень, не позначені іншим способом)

Додаток 13. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані)

Додаток 14. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені)

Додаток 15. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Продукти харчові зіпсовані, забруднені, прострочені чи не марковані відповідним чином)

Додаток 16. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Обладнання електронне загального призначення зіпсоване, відпрацьоване чи неремонтопридатне)

Додаток 17. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Батарейки зіпсовані або відпрацьовані)

Додаток 18. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації)

Додаток 19. Форма № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» (Транспортна дільниця)

Додаток 20. Форма № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» (Склад)

Додаток 21. Форма №1-відходи (річна) «Звіт про утворення та поводження з відходами за 20__ рік»

Додаток 22. Форма № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища за 20__ рік»

Додаток 23. Декларація про відходи

Додаток 24. Технічний паспорт відходу лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані код за КВ 7710.3.1.26

Додаток 25. Договір № про надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення побічних продуктів тваринного походження

Людмила Хоміч, адвокат, спеціалізація – природоохоронне законодавство

Ірина Швець, начальник відділу екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради Донецької області

Ганна Амбросова, промисловий еколог

Марина Тимошенко, еколог провідного підприємства в галузі харчової промисловості, головний експерт Експертного центру ГС «Професійна асоціація екологів України» (ПАЕУ)

Олена Кошелєва, промисловий еколог

Марина Бурдейна, шеф-редактор редакції журналів для інженерно-технічних працівників видавничого дому «ТЕХ МЕДІА ГРУП»