Безпечне поводження з відходами на підприємстві

Увага! Вийшов оновлений посібник із роз’ясненнями щодо заповнення нових форм щорічної звітності про витрати на екологію (форма № 1-екологічні витрати) та утворення й поводження з відходами (форма № 1-відходи), які набирають чинності, починаючи зі звіту за 2021 рік. Окрім того, у посібнику міститься розгорнений алгоритм підготовки та проведення інвентаризації відходів в схемах і таблицях, зі зразками заповнення супровідної документації.

Ціна за мінімальний термін передплати 999 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти

В новій редакції посібника вміщено нові форми щорічної звітності про витрати на екологію та утворення й поводження з відходами, які набирають чинності, починаючи зі звіту за 2021 рік:

•    форма № 1-відходи (річна) «Звіт про утворення та поводження з відходами»;

•    форма № 1-екологічні витрати (річна) «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища».


Вказано на їх суттєві новації та надано роз’яснення щодо заповнення.

 

Також на сторінках посібника:
 

  розгорнений алгоритм підготовки і проведення інвентаризації відходів

  форми ідентифікації відходів під час здійснення інвентаризації

  уточнена процедура отримання дозвільної документації у сфері поводження з відходами

  дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

  письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

  правила збору, зберігання та утилізації харчових відходів

  вимоги до поводження з такими відходами:

 • люмінесцентні лампи;
 • батарейки;
 • відходи, що містять ртуть;
 • відходи тари (упаковки);
 • засоби оргтехніки;
 • відпрацьовані шини;
 • відпрацьовані моторні, трансмісійні масла та мастила;
 • побічні продукти тваринного походження.Посібник допоможе:

 • правильно провести інвентаризацію відходів на підприємстві
 • скласти схеми технологічних процесів виробництва
 • визначити кількісний показник утворення відходів (роз'яснення до формули)
 • скласти матеріальний баланс технологічних процесів
 • підготувати необхідну документацію для проведення інвентаризації
 • скласти заключний звіт по інвентаризації відходів
 • отримати дозволи та ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з відходам
 • правильно вести паспорти відходів та реєстрові карти ОУВ
 • скласти основні форми екологічної звітності
   

У Вас під рукою будуть зразки заповнення:

 1. Декларації про відходи
 2. Паспорта місць видалення відходів
 3. Паспорта місць зберігання відходів
 4. Реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації різних видів відходів
 5. Форми № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
 6. Форми № 1-екологічні витрати (річна) «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища»
 7. Форми № 1-відходи (річна) «Звіт про утворення та поводження з відходами»


А також необхідні таблиці:

 • Загальний перелік категорій, що підлягають регулюванню
 • Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин, що використовуються
  для визначення класу небезпеки відходів
 • Перелік небезпечних відходів, що потребують окремого розгляду (жовтий перелік відходів)
 • Перелік відходів, які містять матеріали у таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості
 • Перелік небезпечних властивостейЦільова аудиторія:

інженери з охорони навколишнього природного середовища (екологи)
відповідальні за екологічну безпеку підприємства по сумісництву з охороною праці
керівники лабораторій підприємств
головні інженери, технічні директори та керівники підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Обсяг: 320 с.
Дата виходу: грудень 2021 року

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1
АЛГОРИТМ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ВІДХОДІВ


1.1. Нормативна база
1.2. Етапи підготовки та проведення інвентаризації відходів


РОЗДІЛ 2
ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

2.1. Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
2.2. Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів
 • Експорт небезпечних відходів
 • Імпорт небезпечних відходів
 • Транзит небезпечних відходів
 • Підстави для відмови в отриманні повідомлення на транскордонне перевезення небезпечних відходів
 • Процедура отримання письмової згоди (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів

РОЗДІЛ 3
ЛІЦЕНЗУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ

3.1. Оформлення та подання документів в орган ліцензування
3.2. Порядок прийняття заяви про отримання ліцензії до розгляду та підстави для залишення її без розгляду
3.3. Розгляд заяви про отримання ліцензії, відмова у видачі ліцензії
3.4. Плата за ліцензування
3.5. Анулювання ліцензії
3.6. Вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами
 • Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами
 • Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами
 • Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

РОЗДІЛ 4
ПАСПОРТИЗАЦІЯ МІСЦЬ ВИДАЛЕННЯ І ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ

 
4.1. Складання і ведення паспортів відходів
 • Паспорт місць видалення відходів
 • Паспорт місць зберігання відходів
4.2. Складання реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення й утилізації відходів


РОЗДІЛ 5
ВЕДЕННЯ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ТА СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

5.1. Форма № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
5.2. Форма № 1-відходи (річна) «Звіт про утворення та поводження з відходами за 20__ рік»
 • Сфера поширення Форми № 1-відходи
 • Загальні настанови щодо заповнення Форми № 1-відходи
 • Документи підприємства, необхідні для заповнення Форми № 1-відходи
 • Розділ 1 «Утворення, поводження з відходами за місцем їх утворення» та Розділ 2 «Поводження з відходами»
 • Розділ 3 «Установки для поводження з відходами та спеціально відведені місця та об’єкти видалення відходів станом на кінець року»
 • Розділ 4 «Утворення відходів по місцевих одиницях»
5.3. Форма № 1-екологічні витрати (річна) «Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища за 20__ рік»
 • Сфера поширення Форми № 1-екологічні витрати
 • Порядок подання Форми № 1-екологічні витрати
 • Загальні настанови щодо заповнення Форми № 1-екологічні витрати
 • Розділ І «Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища»
 • Розділ ІІ «Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища»
 • Розділ ІІІ «Спеціалізовані екологічні послуги»
 • Розділ IV «Реалізація побічної продукції, отриманої при здійсненні природоохоронних заходів»
 • Відповідальність за несвоєчасне подання звітності або подання недостовірних даних

РОЗДІЛ 6
ДЕКЛАРУВАННЯ ВІДХОДІВ

6.1. Подання декларації в дозвільний орган
6.2. Особливості заповнення декларації


РОЗДІЛ 7
МОНІТОРИНГ МІСЦЬ УТВОРЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ВІДХОДІВ

7.1. Перелік і місце розташування об’єктів підземних та поверхневих вод у зоні впливу місця поводження з відходами, за яким ведуть спостереження
 • Місця відбору проб
 • Періодичність відбору проб
 • Перелік забруднювальних речовин, що підлягають визначенню
 • Показники та гранично допустимі концентрації забруднень
7.2. Стан атмосферного повітря
 • Дані про місця відбору проб
 • Перелік забруднювальних речовин
 • Показники та ГДК забруднень
7.3. Геологічне середовище та ґрунти
 • Місця відбору проб
 • Перелік забруднювальних речовин
7.4. Рослинний і тваринний світ


РОЗДІЛ 8
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИМИ ЛАМПАМИ


РОЗДІЛ 9
ОСОБЛИВОСТІ УТИЛІЗАЦІЇ БАТАРЕЙОК


РОЗДІЛ 10
ВІДХОДИ ТАРИ (УПАКОВКИ)


РОЗДІЛ 11
УТИЛІЗАЦІЯ ЗАСОБІВ ОРГТЕХНІКИ


РОЗДІЛ 12
УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ШИН


РОЗДІЛ 13
ПОВОДЖЕННЯ З ВІДПРАЦЬОВАНИМИ МОТОРНИМИ, ТРАНСМІСІЙНИМИ МАСЛАМИ ТА МАСТИЛАМИ

13.1. Вимоги до збирання відпрацьованих мастил (олив)
13.2. Пересувні приймальні пункти


РОЗДІЛ 14
ПОВОДЖЕННЯ З ПОБІЧНИМИ ПРОДУКТАМИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

14.1. Категорії побічних продуктів тваринного походження
14.2. Відповідальність за порушення законодавства про побічні продукти тваринного походження


РОЗДІЛ 15
МЕДИЧНІ ВІДХОДИ

15.1. Категорії медичних відходів
15.2. Типова схема поводження з відходами
 • Збирання відходів
15.3. Утилізація відходів залежно від категорій
 • Поводження з епідемічно безпечними медичними відходами (категорія А)
 • Поводження з епідемічно небезпечними медичними відходами (категорія В)
 • Поводження з токсикологічно небезпечними медичними відходами (категорія С)
 • Поводження з радіологічно небезпечними медичними відходами (категорія D)
 • Ліцензійні умови поводження з відходами
 • Обов’язки ліцензіата
15.4. Особливості поводження з фармацевтичними відходами
 • Правила поводження з фармацевтичними відходами
 • Методи знищення лікарських засобів
 • Алгоритми поводження з фармацевтичними відходами
15.5. Найчастіші порушення під час повод ження з відходами


РОЗДІЛ 16
БЕЗПЕЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ХАРЧОВИМИ ВІДХОДАМИ

16.1. Основні поняття
16.2. Категорії харчових відходів
16.3. Масштаби та значення проблеми
17.4. Засади поводження з харчовими відходами
16.5. Технології переробки харчових відходів
16.6. Перспективи в сфері поводження з харчовими відходами

 
 
РОЗДІЛ 17
ОСОБЛИВОСТІ УТИЛІЗАЦІЇ НЕПРИДАТНИХ ПРЕКУРСОРІВ, ВИКОРИСТАНОЇ ТАРИ ТА ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З-ПІД НИХ

17.1. Нормативна база
17.2. Організаційні особливості діяльності, пов’язаної з прекурсорами
17.3. Поводження з відпрацьованою тарою з-під прекурсорів
17.4. Відповідальність за порушення вимог із виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів


РОЗДІЛ 18
ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДІ


 ДОДАТКИ

Додаток 1. Наказ про проведення інвентаризації відходів

Додаток 2. Загальний перелік категорій відходів, що підлягають регулюванню

Додаток 3. Перелік небезпечних відходів і тих, що потребують окремого розгляду (Жовтий перелік відходів)

Додаток 4. Перелік відходів, які містять матеріали, наведені в додатку 2, у таких кількостях, що можуть виявляти небезпечні властивості, що наведені в додатку 5

Додаток 5. Перелік небезпечних властивостей

Додаток 6. Акт про утворення відходів

Додаток 7. Орієнтовний план звіту з інвентаризації відходів

Додаток 8. Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

Додаток 9. Паспорт місця видалення відходів (МВВ)

Додаток 10. Паспорт місця зберігання відходів

Додаток 11. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Стружка та тирса деревини)

Додаток 12. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Відходи перевезень, не позначені іншим способом)

Додаток 13. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані)

Додаток 14. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені)

Додаток 15. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Продукти харчові зіпсовані, забруднені, прострочені чи не марковані відповідним чином)

Додаток 16. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Обладнання електронне загального призначення зіпсоване, відпрацьоване чи неремонтопридатне)

Додаток 17. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Батарейки зіпсовані або відпрацьовані)

Додаток 18. РЕЄСТРОВА КАРТА ОУВ № (Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації)

Додаток 19. Форма № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» (Транспортна дільниця)

Додаток 20. Форма № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» (Склад)

Додаток 21. Форма №1-відходи (річна) «Звіт про утворення та поводження з відходами за 20__ рік»

Додаток 22. Форма № 1-екологічні витрати (річна) «Витрати на охорону навколишнього природного середовища за 20__ рік»

Додаток 23. Декларація про відходи

Додаток 24. Технічний паспорт відходу лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані код за КВ 7710.3.1.26

Додаток 25. Договір № про надання послуг з оброблення, переробки, утилізації чи видалення побічних продуктів тваринного походження

Людмила Хоміч, адвокат, спеціалізація – природоохоронне законодавство

Ірина Швець, начальник відділу екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради Донецької області

Ганна Амбросова, промисловий еколог

Марина Тимошенко, еколог провідного підприємства в галузі харчової промисловості, головний експерт Експертного центру ГС «Професійна асоціація екологів України» (ПАЕУ)

Олена Кошелєва, промисловий еколог

Марина Бурдейна, шеф-редактор редакції журналів для інженерно-технічних працівників видавничого дому «ТЕХ МЕДІА ГРУП»

Придбати