Журнал «Управління якістю» № 2, 2023

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

ЗМІСТ НОМЕРА:

У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ
Моніторинг законодавства: враховуймо січневі зміни

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ
Людмила Аксьонова
Стратегічне управління за ISO 37000:2021: забезпечення довгострокового успіху організацій
ISO 37000 націлює організацію привести організаційну культуру, управлінські та операційні процедури, у тому числі процедури управління ризиками та контролю, у відповідність з її стратегічними цілями

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР
Світлана Березова
Оброблення рук персоналу на харчовому виробництві: пошук ефективного рішення
Усі нові гігієнічні технології та стандарти, спрямовані на мінімізацію перенесення забруднень на харчову продукцію, людей та виробниче середовище, повинні уважно вивчатись та аналізуватись перед їхнім застосуванням

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Світлана Берзіна
Зелений маркетинг: як не ввести в оману споживача
Зелений маркетинг сприяє виробництву та розповсюдженню екологічно кращих товарів та послуг, що забезпечує формування зеленого ринку для максимального задоволення потреб сучасного споживача

НАССР СВОЇМИ РУКАМИ
Альона Васюта
Організація PEST-контролю на підприємстві+зразки документування процесів
Кожний оператор ринку несе відповідальність за результативність заходів боротьби зі шкідниками та за безпечність харчової продукції, тому важливо постійно контролювати заходи з профілактики та знищення шкідників

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
Технологія експертного оцінювання ризику
В умовах воєнного стану часто буває, що чинники, які необхідно враховувати, настільки нові та складні, що достатня інформація про них відсутня, а ймовірність того чи іншого результату неможливо оцінити статистичними методами

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ
Христина Ковальчук
Вплив пакування на якість борошняних кондитерських виробів
Проаналізуємо вплив пакувальних матеріалів на органолептичні та фізико-хімічні показники якості борошняних кондитерських виробів під час зберігання за стандартних умов

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
Ян Він
Гістограма у системі управління якістю: акцент на візуалізацію даних
Гістограма, або діаграма частотного розподілу, – один зі способів вимірювання, оцінювання, контролю та покращення якості виробничих процесів, що належить до основних інструментів контролю за якістю

У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ
Наталія Волкова
Впроваджуємо ефективну систему регулювання ГМО: обговорення законопроєкту
Наразі важливим завданням є не тільки використання ГМО зі стійкістю до абіотичних та біотичних стресів та підвищеними якостями, а й використання ГМО у виробництві біогазу та біоетанолу

БЕЗПЕЧНІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА КОРМІВ
Наталія Пухальська
Якість і безпечність риби та рибних продуктів: актуальні вимоги та законодавчі перспективи
Якщо законодавством встановлено певні показники якості харчового продукту, то необхідно їх неухильно дотримуватись під час виробництва

ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ
Наталія Чернова
Безпечність технологічної води: методи видалення бору і берилію
Для видалення бору і берилію з водного середовища необхідна інноваційна, альтернативна та економічно ефективна модель очищення