Журнал «Управління якістю» № 12, 2019

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

ЗМІСТ НОМЕРА:

У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ. ДАЙДЖЕСТ

Марія Солодка
Стисло про головне: аналізуємо та враховуємо новації
Виробникам дозволили порівнювати свій товар із продукцією конкурентів. Посилки з контрафактом знищуватимуть на митниці. За продаж неякісної нехарчової продукції на ринку хочуть посилити відповідальність. Прийнято національний стандарт ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018, IDT) «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюгу»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА. НАВЧАННЯ ПРЕРСОНАЛУ

Євгеній Годнєв
Управління знаннями персоналу: кого і чого навчати
Результати тестів, іспитів зовсім не гарантують успішного застосування знань. Та й самі тести та іспити чимось часом нагадують лотерею. Навчання має сенс тільки тоді, коли у компанії стаються зміни, пов'язані з навчанням. Розрив у часі між проведеним навчанням і початком змін може становити кілька місяців. І часом зміни вже жодним чином не пов'язують із навчанням

СИСТЕМА НАССР. ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Сергій Чорний
Валідація та верифікація ефективності технологічних процесів на виробництві за принципами НАССР
За ISO 22000 валідація проводиться до початку діяльності та надає інформацію про можливості досягти окреслених результатів; верифікація проводиться після діяльності та надає інформацію для підтвердження відповідності

СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Сергій Маклаков
Ризик-менеджмент на підприємствах, що займаються розробкою, виготовленням та ремонтом власної продукції
Під час сервісного обслуговування відбувається заміна зламаних або проблемних частин обладнання, оновлення програмного забезпечення, покращення окремих функцій тощо. Найвирогідніші ризики на цьому етапі – терміни виконання, наявність необхідних запчастин і досягнення вимог замовника, а це, в свою чергу, може вплинути на ціну

ОЩАДЛИВЕ ВИРОБНИЦТВО. ОБМІН ДОСВІДОМ

Микола Шабельнік
Ощадливе виробництво на харчовому підприємстві: приклади оптимізації та економічний ефект. Частина 1
Усунення часових втрат через виключення центрального складу сировини з виробничого циклу; оптимізація втрат через безтарне зберігання та облік сировини; облаштування буферних зон між складами сировини, тари та виробничими складами і складами готової продукції; впровадження мобільних робочих місць для слюсарів у цеху

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ. ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ

Олександр Лисенко, Анатолій Мірошніченко
IATF 16949:2016: інструментарій автомобільного стандарту та приклад плану впровадження
Стандарт IATF 16949 необхідний постачальникам першого і другого рівнів OEM. Його можна використовувати для всіх організацій в ланцюгу виробництва і поставок обладнання та комплектуючих автомобільної промисловості

ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ. АКТУАЛЬНО

Євгенія Литвинова
Тенденції та вимоги щодо експорту меблів до країн ЄС
Регламент № 1907/2006 наводить перелік обмежених для використання хімічних речовин у продуктах, які продаються в Європейському Союзі, і включає використання миш'яку та креозотів як консервантів деревини

НАССР СВОЇМИ РУКАМИ. ПРАЦЮЄМО З ДОКУМЕНТАМИ

Тетяна Литвиненкo
Облік токсичних сполук та речовин, які використовуються на підприємствах харчової промисловості
Зразок заповнення журналу приготування розчинів

ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ. КОНТРОЛЬ ПЕРВИННОГО ВИРОБНИЦТВА

Ірина Висоцька
Безпечність продукції на первинному виробництві молока: від контролю показників до контролю процесів
Дотримання якості виконання процесів (годівля, лікування, доїння, охолодження та зберігання) верифікується показниками якості продукту (інгібітори, точка замерзання, кількість соматичних клітин, бактеріальне забруднення)

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ. СИСТЕМА ТАССР

Владислав Веремеєнко
Фальсифікація продукції, зумовлена економічними мотивами: як запобігти шахрайству з продуктами харчування
Жоден процес не може гарантувати, що продукти харчування та їхнє постачання не є об'єктом злочинної діяльності

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР. АКТУАЛЬНО

Запитуєте — відповідаємо

Як фіксувати інформацію на підприємстві про заплановані лабораторні випробовування продукції за показниками безпечності?

Якщо декларація відповідності має термін чинності і товар був завезений у період чинності цієї декларації, то чи можна й надалі реалізовувати товар з цією декларацією?