Журнал «Управління якістю» № 3, 2019

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

ЗМІСТ НОМЕРА:

У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ. ДАЙДЖЕСТ

Інна Одинець
Коротко про головне: аналізуємо та враховуємо новації
Нові правила інформування споживачів харчових продуктів. Соки будуть маркуватися по-європейськи. В Україні можуть заборонити пластикові пакети. Гравці зернового ринку узгодили позиції нової редакції стандарту на пшеницю

МІЖНАРОДНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН

Марина Бурдейна
Міжнародні добровільні стандарти: огляд актуальних новацій
Підвищення рівня якості розроблення програмного забезпечення за ISO 9001. Новий стандарт ISO на акцизні марки допоможе захистити ринок від нелегальної продукції. Новий міжнародний стандарт з обліку людських ресурсів. Оновлено стандарт ISO 14064-1 на кількісне оціню­вання викидів парникових газів

ОБМІН ДОСВІДОМ. АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ'Ю

Алла Копусь
«Саме від персоналу залежить, як буде працювати та чи інша технологія, і чи буде вона працювати взагалі»
Про професійні обов’язки та складнощі управління персоналом вимірювальної вироб­ничої лабораторії, внутрішні процеси контролю якості продукції на підприємстві та роль людського фактора в СМЯ, важливі поради щодо початку впровадження НАССР на підпри­ємствах харчової промисловості – в інтерв’ю з екс-керівником вимірювальної виробничої лабораторі Аллою Копусь

У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ. ПЕРЕВІРКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Наталія Пухальська
Перевірки операторів ринку харчових продуктів: нові правила, які слід знати кожному
Перше, що необхідно зробити оператору ринку харчових продуктів, — це по­шукати «себе» у річ­ному плані прове­дення перевірок. Якщо знайшли, варто готуватися. Якщо у плані пере­вірка відсутня, розслаблятися не варто

СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ

Віктор Рудницький
Внутрішні аудити у системах управління якістю і харчовою безпечністю: практичні аспекти реалізації ризик-орієнтованого підходу
Реалізація ризик-орієнтованого підходу до внутріш­нього аудиту. Приклади ідентифікації ризиків, які доцільно розглядати при формуванні річної програми внутрішніх аудитів

МЕНЕДЖМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ

Олександр Лисенко
Що спричиняє опір змінам при впровадженні системи менеджменту та як дієво замотивувати персонал для його подолання
Як егоїстичний інтерес впливає на опір змінам? Чому виникає неправильне розуміння цілей і стратегії змін? Як реагувати на опір?

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛІННЯ ЖИТТЄВИМ ЦИКЛОМ ПРОДУКЦІЇ

Людмила Хоміч
6 кроків для забезпечення екологічної відповідальності за вироблену продукцію у контексті її життєвого циклу
Надаємо підприємствам загальний алгоритм дій для охорони довкілля та реагування на зміни умов навколишнього середовища в рівноважному поєднанні з соціально-економічними потребами. Та пропонуємо корисну інформацію для досягнення довго­строкового успіху та набуття можливостей, що сприятимуть ста­лому розвитку

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ. ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ

Євгеній Годнєв
Процесний підхід VS співробітник компанії
Кажучи про переваги від переходу на про­цесну модель управ­ління, вигоди, пози­тивні результати зазначають щодо компанії загалом, припускаючи, що це можна віднести і до кожного окремого співробітника — від вищого керівництва до технічного персо­налу. Чи так це насправді?

МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ. ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Віталій Цопа
Бенчмаркінг у системах менеджменту: оцінювання бізнес-процесів підприємства за стандартом ISO 17258:2015. Частина 2
Продовження роз­криття бенчмаркінгу через короткий огляд цілей, функцій, об’єктів та критеріїв бенмаркінгу на основі кращих практик та міжна­родного стандарту ISO 17258:2015

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ. АКТУАЛЬНО

Євгенія Литвинова
Продукція тваринного і рослинного походження: умови доступу до ринку ЄС
Контроль забруднювачів у харчових продуктах. Контроль залишків ветеринарних ліків у тваринах і тварин­них продуктах, призначених для споживання людиною. Контроль за продуктами тваринного походження для людського споживання

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР. АКТУАЛЬНО

Запитуєте – відповідаємо

Якою має бути температура у виробничому приміщенні, де переробляється риба? Яким стандартом це регламентується?

Чи повинні відокремлюватися потоки птиці та свинини/яловичини в цеху з виготовлення напівфабрикатів? Чи відрізняються у них біологічно небезпечні чинники та сама трихінела? Яким нормативним документом це регламентується?

Чи потрібен журнал бракеражу готової продукції, якщо їдальня на підприємстві працює лише для робітників та підрядників, які працюють на підприємстві?