Журнал «Управління якістю» № 10, 2018

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ. ДАЙДЖЕСТ

Марина Бурдейна

Коротко про головне: аналізуємо та враховуємо новації
Які вимоги до сертифікації насіння за європейськими стандартами? Коли маркування фармацевтичної продукції дозволено мовою оригіналу? Як змінилися тарифи на державні фіто-санітарні послуги?

У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ


Людмила Хоміч
Новий закон у дії: які зміни відбулися на ринку органічного виробництва та органічної продукції?
Продукт дозволяється маркувати як органічний, якщо він вироблений відповідно до вимог Закону у сфері органічного виробництва, і містить не менше ніж 95% органічних інгредієнтів сільськогосподарського походження

ОБМІН ДОСВІДОМ. АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Роман Войтюк, Ганна Цвігун
«Відділ технічного контролю — «буфер» між зовнішнім світом та компанією, що покликаний зменшувати можливі ризики і втрати»
Якою повинна бути ефективно діюча система управління якістю та безпечністю харчової продукції? Які переваги створюють галу­зеві системи менеджменту для персоналу? Які вимоги слід вису­вати до постачальників сировини? Читайте в інтерв’ю із заступником дирек­тора з якості та харчової безпечності ТОВ «Екопласт» Романом Войтюком та начальником від­ділу технічного контролю компанії Ганною Цвігун

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ. АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Олександр Лисенко
Міжнародний стандарт ISO у боротьбі з корупцією — тверда прихильність до етичної поведінки
Що являє собою система менедж­менту боротьби з корупцією? Інтеграція стан­дарту ISO 37001 в інші системи менеджменту. Переваги СМБК для бізнесу

СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ. ОСНОВНІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Віталій Цопа
Постійне вдосконалення у системах менеджменту якості як засіб збереження конкурентоспроможності на ринках.
Частина 2

Продовження роз­гляду основних методів покращан­ня СМЯ: теорія обмежень, теорія оптимізації виробництва, двадцять збалан­сованих ключових напрямків вдоско­налення

СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ПЛАНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ірина Швець
Впровадження системи ЕКО-менеджменту: озброюємося необхідним інструментарієм. Частина 2
Математико-статистичні методи виявлення значущих екологічних аспектів: Парето; АВС; індексу важливості екологічного аспекту (ІВЕА); експертних оцінок та інші

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ. ДИРЕКТИВИ ДЛЯ ПОСЛУГ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Євгеній Годнєв
ISO 20700: консультант несе відповідальність за свою роботу, але остаточна відповідальність лишається за підприємством. Частина 1
Аналіз базових принципів надання послуг з управлінського консультування. Практичні поради для консуль­тантів з управління, які знаходяться в активному пе­реговорному процесі і формують технічне завдання, та для тих, хто планує залучення консультантів. Стаття вклю­чає результати опитування консультантів, яке проводилося Все­українською асоціацією консультантів з управління «СМС – Укра­їна»

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ. АКТУАЛЬНО

Євгенія Литвинова
Вибір ринку для експорту продукції: покрокова інструкція для експортера
Вибір закордонного ринку при експорті продукції: «підводні камені» та найпо­ширеніші помилки

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР. АКТУАЛЬНО

Запитання – відповідь

Якщо в деклараціях від 2011 (12, 13, 14, 15) року не визначено строк дії, то до якого моменту дійсна декларація і чому?

На яку продукцію поширюється дія Технічного регламенту з електромагнітної сумісності, та чи підлягають декларуванню, на­приклад, кухонні ваги і зубна щітка, які працюють на батарейках, та змінний об’єктив для фотокамери?