Семінари, тренінги, курси

Вебпрактикум "Валідація і верифікація методик випробувань та вимірювань за ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019"

Опис

Ми успішно завершили вебпрактикум, під час якого обговорили такі питання:

вимоги до структури та змісту методик випробувань і вимірювань
алгоритм розроблення методик випробувань і вимірювань
нестандартизовані та стандартизовані методики: що валідуємо, а що верифікуємо
вимоги ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 щодо верифікації та валідації методик
верифікація методик випробувань та вимірювань
документування результатів верифікації: звіт з верифікації методики та інша супровідна документація
організація та порядок проведення валідації методик
валідація методик у лабораторії: як уникнути труднощів

документування результатів валідації: план, протокол і звіт з валідації
розгляд методики на прикладі та практичний аналіз способів її валідації (у разі надання методики учасниками попередньо)

 

Хто спікер?

 
Ольга Малецька,
кандидат технічних наук, директор Інституту підвищення кваліфікації й перепідготовки спеціалістів з метрології при ГО «Академія метрології України» (м. Харків), дійсний член АМУ