Цивільний захист і техногенна безпека

Практичне видання для підприємств, які мають об'єкти підвищеної небезпеки та потенційно небезпечні об'єкти

  Читаємо у новому випуску: «Страхування об'єктів підвищеної небезпеки»
Ціна за мінімальний термін передплати 2700 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти

Опис видання «Цивільний захист і техногенна безпека»


Передплатний індекс:

86678 — річний.


На сторінках:
 

 • Перелік необхідних заходів із цивільного захисту на підприємстві, розроблення календарного плану
   
 • Організація роботи комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на об’єкті
   
 • Покроковий алгоритм проведення евакуації у разі виникнення загрози або надзвичайної ситуації. Обов'язки евакуаційної комісії на об'єкті
   
 • Оповіщення та інформування про загрозу (виникнення) надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях
   
 • Страхування у сфері цивільного захисту. Страхове відшкодування шкоди суб’єктами господарювання, у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки
   
 • Організація навчання керівників та персоналу у сфері ЦЗ, програми підготовки, вивчення дій за сигналами цивільного захисту
   
 • Накопичення і зберігання засобів індивідуального захисту, порядок їх придбання та використання
   
 • Захисні споруди: необхідна документація та дотримання правил експлуатації

 

Для вашої зручності:
 

Уся необхідна підприємству документація у сфері цивільного захисту — в електронному форматі:

 • Паспорт потенційно небезпечного об’єкта
 • План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (аварій)
 • Приклад ідентифікації об’єктів господарської діяльності
 • План ремонту захисних споруд
 • Завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації об’єкта
 • Аварійний план
 • Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки
 • Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
 • Журнал радіаційного та хімічного спостереження
 • План евакуації персоналу
 • План локалізації та ліквідації аварійних ситуації і аварій
 • План реагування на надзвичайні ситуації

 

Особливо актуально:
 

 • Ідентифікація потенційно небезпечного об’єкта
   
 • Паспортизація потенційно небезпечного об’єкта
   
 • Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів
   
 • Складання та впровадження Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС)
   
 • Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки

 

Передплата на 2022 рік включає:
 

 • практичне видання на 1200 сторінок (у паперовій версії)
   
 • періодичні оновлення з урахуванням змін законодавства (у паперовій версії)
   
 • доступ 24/7 до електронної нормативної бази:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - 450 зразків документів
  - професійні стандарти та ДСТУ
   
 • Плакат формату А2 «Порядок дій у разі виявлення на підприємстві вибухонебезпечного предмета»

 Цільова аудиторія:

 • відповідальні за цивільний захист і техногенну безпеку на підприємстві
 • керівники та спеціалісти відділів цивільного захисту та техногенної безпеки
 • керівники відділів надзвичайних ситуацій
 • начальники штабів цивільного захисту


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + оновлення
Обсяг: видання на 1200 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2015 року

РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1.1. Законодавство у сфері цивільного захисту

1.2. Показники для віднесення організацій до категорій по ЦЗ
 
1.3. Фінансування планових заходів ЦЗ і заходів попередження та ліквідації НС

1.4. Законодавча база створення органів, уповноважених на вирішення завдань у сфері ЦЗ і НС на підприємствах, в установах та організаціях
 

1.5. Як унормувати діяльність у сфері ЦЗ і ТБ, коли регулятивний документ (методику) скасовано, а заміни немає
 


 
РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 
2.1. Основні документи, що розробляються на підприємствах, в установах та організаціях у сфері ЦЗ
 
2.2. Перелік необхідних заходів із ЦЗ
 
2.3. Календарний план заходів
 
2.4. Організація роботи комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на об’єкті
 
2.5. Обов'язки евакуаційної комісії на об'єкті. Структура та зобов’язання збірного евакуаційного пункту
 
2.6. Методики розрахунків втрат (збитків) при НС і при застосуванні сучасних засобів ураження
 
2.7. Страховий фонд документації

2.8. Особливості забезпечення цивільного захисту у період пандемії

2.9. Сили цивільного захисту

2.10. Організація створення, використання і накопичення матеріальних резервів ЦЗ

2.11. Кадрове забезпечення на підприємствах, в установах та організаціях у сфері ЦЗ
 
2.12. Страхування підприємств
 
2.13. Методика прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімречовин під час аварії на хімнебезпечних об‘єктах і транспорті
 

2.14. Методика спостережень щодо оцінки радіаціної та хімічної обстановки

2.15. Оповіщення та інформування про загрозу (виникнення) надзвичайних ситуацій

2.16. Покроковий алгоритм дій, якщо на об‘єкті виявлено вибухонебезпечний предмет
 


РОЗДІЛ 3
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

3.1. Загальні вимоги

3.2. Ідентифікація потенційно небезпечного об’єкта
 
3.3. Паспортизація потенційно небезпечного об’єкта

3.4. Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів (ПНО)

3.5. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС)
 
 • Аналіз небезпеки підприємства (об’єкта)
 • Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівнях «А» і «Б»
 • Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівні «В»
 • Впровадження ПЛАС
   
3.6. Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки
 
 • Визначення ризиків та їх прийнятних рівнів
 • Складання декларації
 • Експертиза декларації
 • Подання декларації в органи та її оприлюднення
   
3.7. Обов’язки суб’єктів господарювання

3.8. Коментар до проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ОПН»

 
РОЗДІЛ 4
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ КЕРІВНИКІВ ТА ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ ЦЗ І НС


4.1. Загальні положення та нормативно-правові акти з питань цивільного захисту
 
4.2. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій

4.3. Порядок здійснення навчання дій у надзвичайних ситуаціях

4.4. Програми підготовки

4.5. Практична підготовка

4.6. Вивчення дій за сигналами цивільного захисту

4.7. Колективні та індивідуальні засоби захисту
 
4.8. Надання домедичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях

4.9. Навчально-матеріальна база підприємства, установи та організації з цивільного захисту


РОЗДІЛ 5
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
 
5.1. Нормативна база забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту

5.2. Накопичення і зберігання ЗІЗ у мирний час

5.3. Порядок придбання та використання ЗІЗ

5.4. Порядок забезпечення засобами індивідуального захисту

5.5. Порядок проведення спеціальної та санітарної обробки, дозиметричного і хімічного контролю

5.6. Захисні споруди: документація, правила експлуатації
 
 
РОЗДІЛ 6
УЛАШТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ (РЕКОНСТРУКЦІЇ) ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА


6.1. Основні будівельні вимоги щодо безпеки об'єктів будівництва

6.2. Принципи розміщення будівель і споруд, протипожежні відстані та санітарно-захисні зони

6.3. Інженерні системи водопостачання, каналізації, очистки промислових стічних вод

6.4. Створення та підтримка в постійній готовності об'єктової системи оповіщення на підприємстві

6.5. Інженерно-технічні заходи у складі проєктної документації об‘єктів
 

6.6. Класифікація захисних споруд (ЗС), їх улаштування і внутрішнє обладнання. Сховища. Протирадіаційні укриття. Найпростіші укриття
 


РОЗДІЛ 7
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

7.1. Основні організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

7.2. Основні інженерно-технічні заходи пожежної безпеки

7.3. Основи гасіння пожеж

7.4. Система протипожежного захисту підприємства


РОЗДІЛ 8
ПРОХОДИМО ПЕРЕВІРКУ ГРАМОТНО
 
8.1. Хто може перевірити організацію. Права сторін

8.2. Планові та позапланові перевірки, їх періодичність і тривалість

8.3. Усунення недоліків за результатами перевірки

8.4. Відповідальність за порушення

8.5. Консультації ДСНС. Поради для співробітників під час проходження перевірок

8.6. Ризик-орієнтований підхід при проходженні перевірок

8.7. Оскарження результатів перевірки

8.8. Характерні порушення, що фіксуються наглядовими органами


РОЗДІЛ 9
ДОКУМЕНТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
 
9.1. Організаційно-розпорядчі документи у сфері ЦЗ

9.2. Документи щодо планування заходів із питань цивільного захисту

9.3. Документи щодо утворення та діяльності сил цивільного захисту

9.4. Документи щодо створення та використання матеріального резерву

9.5. Документи з питань радіаційного та хімічного захисту

9.6. Документи з питань евакуації

9.7. Документи щодо організації інженерного захисту

9.8. Документи з організації зв’язку та оповіщення

9.9. Документи з питань пожежної безпеки
 

9.10. Документи з підготовки органів управління та навчання персоналам діям у надзвичайних ситуаціях

9.11. Документація з питань техногенної безпеки
 

 

Андрій Гаврись, кандидат технічних наук, викладач кафедри цивільного захисту та комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Анатолій Рожков, експерт з питань пожежної та техногенної безпеки

Олександр Волошаненко, головний спеціаліст Міжнародної асоціації «Пожежна безпека України»

Сергій Маркін, директор ТОВ «Агенція незалежного інспектування "Експерт"»

Михайло Ішичкін, фахівець ДСНС у Дніпропетровській області

Сергій Кодола, завідувач групи відділу спеціальних заходів ДП «УКРДІПРОМЕЗ», експерт із питань пожежної і техногенної безпеки; член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі»

Придбати