Цивільний захист і техногенна безпека

Практичне видання для підприємств, які мають об'єкти підвищеної небезпеки та потенційно небезпечні об'єкти

  На період воєнного стану відправляємо видання у PDF-форматі, оновлене станом на лютий 2022 року.  Вихід оновлень призупинено та буде оновлено після війни.
Ціна за мінімальний термін передплати 3200 1500 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти

Опис видання «Цивільний захист і техногенна безпека»


Передплатний індекс:

86678 — річний.


На сторінках:
 

 • Перелік необхідних заходів із цивільного захисту на підприємстві, розроблення календарного плану
   
 • Організація роботи комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на об’єкті
   
 • Покроковий алгоритм проведення евакуації у разі виникнення загрози або надзвичайної ситуації. Обов'язки евакуаційної комісії на об'єкті
   
 • Оповіщення та інформування про загрозу (виникнення) надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях
   
 • Страхування у сфері цивільного захисту. Страхове відшкодування шкоди суб’єктами господарювання, у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки
   
 • Організація навчання керівників та персоналу у сфері ЦЗ, програми підготовки, вивчення дій за сигналами цивільного захисту
   
 • Накопичення і зберігання засобів індивідуального захисту, порядок їх придбання та використання
   
 • Захисні споруди: необхідна документація та дотримання правил експлуатації

 

Для вашої зручності:
 

Уся необхідна підприємству документація у сфері цивільного захисту — в електронному форматі:

 • Паспорт потенційно небезпечного об’єкта
 • План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (аварій)
 • Приклад ідентифікації об’єктів господарської діяльності
 • План ремонту захисних споруд
 • Завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі проектної документації об’єкта
 • Аварійний план
 • Декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки
 • Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
 • Журнал радіаційного та хімічного спостереження
 • План евакуації персоналу
 • План локалізації та ліквідації аварійних ситуації і аварій
 • План реагування на надзвичайні ситуації

 

Особливо актуально:
 

 • Ідентифікація потенційно небезпечного об’єкта
   
 • Паспортизація потенційно небезпечного об’єкта
   
 • Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів
   
 • Складання та впровадження Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС)
   
 • Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки

 

Передплата на 2022 рік включає:
 

 • практичне видання на 1200 сторінок (у паперовій версії)
   
 • періодичні оновлення з урахуванням змін законодавства (у паперовій версії)
   
 • доступ 24/7 до електронної нормативної бази:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - 450 зразків документів
  - професійні стандарти та ДСТУ
   
 • Плакат формату А2 «Порядок дій у разі виявлення на підприємстві вибухонебезпечного предмета»

 Цільова аудиторія:

 • відповідальні за цивільний захист і техногенну безпеку на підприємстві
 • керівники та спеціалісти відділів цивільного захисту та техногенної безпеки
 • керівники відділів надзвичайних ситуацій
 • начальники штабів цивільного захисту


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + оновлення
Обсяг: видання на 1200 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2015 року

РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1.1. Законодавство у сфері цивільного захисту

1.2. Показники для віднесення організацій до категорій по ЦЗ
 

1.3. Фінансування планових заходів ЦЗ і заходів попередження та ліквідації НС

1.4. Законодавча база створення органів, уповноважених на вирішення завдань у сфері ЦЗ і НС на підприємствах, в установах та організаціях

1.5. Функціональна підсистема охорони і захисту лісів єдиної державної системи цивільного захисту: склад, завдання, функціонування1.6. Як унормувати діяльність у сфері ЦЗ і ТБ, коли регулятивний документ (методику) скасовано, а заміни немає
 


 
РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 
2.1. Основні документи, що розробляються на підприємствах, в установах та організаціях у сфері ЦЗ
 
2.2. Перелік необхідних заходів із ЦЗ
 
2.3. Календарний план заходів
 
2.4. Організація роботи комісії підприємства з надзвичайних ситуацій
 
2.5. Обов'язки евакуаційної комісії на об'єкті. Структура та зобов’язання збірного евакуаційного пункту
 
2.6. Методики розрахунків втрат (збитків) при НС і при застосуванні сучасних засобів ураження
 
2.7. Страховий фонд документації

2.8. Особливості забезпечення цивільного захисту у період пандемії

2.9. Сили цивільного захисту

2.10. Організаційне створення, використання і накопичення матеріальних резервів ЦЗ

2.11. Кадрове забезпечення на підприємствах, в установах та організаціях у сфері ЦЗ
 
2.12. Страхування підприємств
 
2.13. Аналіз Методики прогнозування наслідків впливу (викиду) небезпечних хімречовин під час аварії на хімнебезпечних об‘єктах і транспорті
 

2.14. Методика спостережень щодо оцінки радіаціної та хімічної обстановки

2.15. Оповіщення та інформування про загрозу (виникнення) надзвичайних ситуацій

2.16. Покроковий алгоритм дій, якщо на об‘єкті виявлено вибухонебезпечний предмет
 


РОЗДІЛ 3
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

3.1. Загальні вимоги

3.2. Ідентифікація потенційно небезпечного об’єкта
 
3.3. Паспортизація потенційно небезпечного об’єкта

3.4. Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів (ПНО)

3.5. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС)
 
 • Аналіз небезпеки підприємства (об’єкта)
 • Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівнях «А» і «Б»
 • Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівні «В»
 • Впровадження ПЛАС
   
3.6. Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки
 
 • Визначення ризиків та їх прийнятних рівнів
 • Складання декларації
 • Експертиза декларації
 • Подання декларації в органи та її оприлюднення
   
3.7. Обов’язки суб’єктів господарювання щодо забезпечення техногенної безпеки на підприємстві

3.8. Коментар до Проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ОПН»

 
РОЗДІЛ 4
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ КЕРІВНИКІВ ТА ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ ЦЗ І НС


4.1. Загальні положення та нормативно-правові акти з питань цивільного захисту
 
4.2. Визначення та класифікація надзвичайних ситуацій

4.3. Порядок здійснення навчання дій у надзвичайних ситуаціях

4.4. Програми підготовки

4.5. Практична підготовка

4.6. Вивчення дій за сигналами цивільного захисту

4.7. Колективні та індивідуальні засоби захисту
 
4.8. Надання домедичної допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях

4.9. Навчально-матеріальна база підприємства, установи та організації з цивільного захисту


РОЗДІЛ 5
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ
 
5.1. Нормативна база забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту

5.2. Накопичення і зберігання ЗІЗ у мирний час

5.3. Порядок придбання та використання ЗІЗ

5.4. Порядок забезпечення засобами індивідуального захисту

5.5. Порядок проведення спеціальної та санітарної обробки, дозиметричного і хімічного контролю

5.6. Захисні споруди: документація, правила експлуатації
 
 
РОЗДІЛ 6
УЛАШТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ПІД ЧАС ПРОЄКТУВАННЯ (РЕКОНСТРУКЦІЇ) ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА


6.1. Основні будівельні вимоги щодо безпеки об'єктів будівництва

6.2. Принципи розміщення будівель і споруд, протипожежні відстані та санітарно-захисні зони

6.3. Інженерні системи водопостачання, каналізації, очистки промислових стічних вод

6.4. Створення та підтримка в постійній готовності об'єктової системи оповіщення на підприємстві

6.5. Інженерно-технічні заходи цивільного стану складі проєктної документації об‘єктів
 

6.6. Класифікація захисних споруд (ЗС), їх улаштування і внутрішнє обладнання. Сховища. Протирадіаційні укриття. Найпростіші укриття
 


РОЗДІЛ 7
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

7.1. Основні організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

7.2. Основні інженерно-технічні заходи пожежної безпеки

7.3. Основи гасіння пожеж

7.4. Система протипожежного захисту підприємства


РОЗДІЛ 8
ПРОХОДИМО ПЕРЕВІРКУ ГРАМОТНО
 
8.1. Хто може перевірити організацію. Права сторін

8.2. Планові та позапланові перевірки, їх періодичність і тривалість

8.3. Усунення недоліків за результатами перевірки

8.4. Відповідальність за порушення

8.5. Консультації ДСНС. Поради для співробітників під час проходження перевірок

8.6. Ризик-орієнтований підхід при проходженні перевірок

8.7. Оскарження результатів перевірки

8.8. Характерні порушення, що фіксуються наглядовими органами


РОЗДІЛ 9
ДОКУМЕНТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА
 
9.1. Організаційно-розпорядчі документи у сфері ЦЗ

9.2. Документи щодо планування заходів із питань цивільного захисту

9.3. Документи щодо утворення та діяльності сил цивільного захисту

9.4. Документи щодо створення та об'єктового матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на промисловому підприємстві

9.5. Організація та реалізація заходів хімічного захисту на підприємствах. Документи з питань радіаційного та хімічного захисту.

9.6. Документи з питань евакуації

9.7. Документи щодо організації інженерного захисту

9.8. Документи з організації зв’язку та оповіщення

9.9. Документи з питань пожежної безпеки
 

9.10. Документи з підготовки органів управління та навчання персоналам діям у надзвичайних ситуаціях

9.11. Документація з питань техногенної безпеки
 

 

Андрій Гаврись, кандидат технічних наук, викладач кафедри цивільного захисту та комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Анатолій Рожков, експерт з питань пожежної та техногенної безпеки

Олександр Волошаненко, головний спеціаліст Міжнародної асоціації «Пожежна безпека України»

Сергій Маркін, директор ТОВ «Агенція незалежного інспектування "Експерт"»

Михайло Ішичкін, фахівець ДСНС у Дніпропетровській області

Сергій Кодола, завідувач групи відділу спеціальних заходів ДП «УКРДІПРОМЕЗ», експерт із питань пожежної і техногенної безпеки; член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі»

Придбати