Охорона праці на підприємстві

Професійне видання для відповідального за охорону праці на підприємстві, яке містить покрокові алгоритми, приклади розрахунків та шаблони документів, що допоможуть організувати охорону праці як на підприємстві з офісними приміщеннями, так і на виробництві.

  На період воєнного стану відправляємо видання у PDF-форматі, оновлене станом на лютий 2022 року.  Вихід оновлень призупинено та буде оновлено після війни.
Ціна за мінімальний термін передплати 3200 1500 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти

Опис видання «Охорона праці на підприємстві»


Передплатний індекс:

86312 — річний.


На сторінках:
 

 • Організація робіт підвищеної небезпеки: оформлення дозволів і нарядів-допусків
   
 • Атестація робочих місць за умовами праці: підготовчі роботи, основні етапи, складання карт умов праці, підбиття підсумків
   
 • Особливості надання пільг та компенсацій за роботу із важкими та шкідливими умовами праці, надання додаткових відпусток, здійснення доплат
   
 • Усе про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (за Порядком № 337)
   
 • Алгоритм отримання виплат за рахунок Фонду соціального страхування
   
 • Забезпечення належного захисту працівників в умовах пандемії, порядок дезінфекції ЗІЗ та приміщень, рекомендація щодо запобігання поширенню інфекції в робочому середовищі
   
 • Безпека праці в офісі: санітарні норми освітлення, допустимий рівень вібрації та звукового шуму, офісний фітнес
   
 • Аналітика типових порушень, судова практика оскарження результатів перевірок та неправомірних дій інспектора Держпраці

 

Для вашої зручності:
 

 • Уся нормативна, розпорядча, звітна й облікова документація з питань охорони праці на підприємстві — в електронному форматі
   
 • Надано зразки заповнення документації:
 • накази, положення, протоколи
 • виробничі та посадові інструкції
 • наряди-допуски
 • інструкції з охорони праці
 • акти за формами Н-1, НТ
 • Особиста картка обліку ЗІЗ
 • Карта умов праці
 • Карта оцінки ризиків
 • журнали реєстрації інструктажів
 • тести на групу з електробезпеки
 • Розгляд робочих ситуацій у форматі «Запитання-відповідь»

 

Будьте завжди на крок попереду!
 

Використовуйте у своїй роботі та впроваджуйте систему управління професійною безпекою та здоров’ям за ISO 45001:2018

 

Ексклюзивно для вас:
 

 • Алгоритм ідентифікації небезпек, оцінка ризиків і можливостей, оперативне планування й управління
   
 • Реалізація вимог стандарту щодо управління процесами, переданими на аутсорсинг
   
 • Забезпечення готовності до аварійних ситуацій та алгоритми реагування на нихПередплата на 2022 рік включає:
 

 • базове видання на 1400 сторінок (у паперовій версії)
   
 • тематичні оновлення з урахуванням змін законодавства (у паперовій версії)
   
 • доступ 24/7 до електронної нормативної бази:
  - 400 зразків документів
  - 500 інструкцій з охорони праці
  - професійні стандарти та ДСТУ

   Цільова аудиторія:

 • інженери з охорони праці
 • керівники служб з охорони праці
 • працівники кадрових служб підприємствВихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 6 оновлень
Обсяг: видання на 1400 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2009 року

РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Система законодавства у сфері охорони праці

1.2. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
 
1.3. Документація з охорони праці на підприємстві

1.4. Режим праці та відпочинку

1.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві

1.6. Дистанційна, надомна робота та робота із застосуванням гнучкого режиму робочого часу

 
РОЗДІЛ 2
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
 
2.1. Органи державного нагляду за охороною праці
 
2.2. Повноваження Державної служби України з питань праці
 
2.3. Види перевірок та їх тривалість. Ризик-орієнтований підхід
 
2.4. Покроковий алгоритм проходження перевірки
 
2.5. Основні напрями перевірки стану охорони праці
 
2.6. Відповідальність і штрафні санкції за порушення вимог охорони праці
 
2.7. Порядок дій суб'єкта господарювання щодо усунення виявлених порушень з охорони праці

2.8. Орієнтовний перелік документів з охорони праці, що підлягають перевірці (з чисельністю працівників до 20 осіб)

2.9. Новий порядок проведення перевірок: огляд проєкту Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)»
 
2.10. Характеристика типових порушень правил охорони праці на підприємствах

 
РОЗДІЛ 3
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1. Організація служби охорони праці

3.2. Фінансування робіт з охорони праці

3.3. Оцінювання професійних ризиків на робочих місцях працівників

3.4. Звітність з охорони праці

3.5. Організація умов праці під час карантину через пандемію COVID
 

3.6. Організація служби психологічної підтримки в разі особливо напружених, екстремальних умов роботи працівників

3.7. Взаємодія служби охорони праці та бухгалтерської служби на підприємстві
 РОЗДІЛ 4
АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

4.1. Організація атестації робочих місць

4.2. Проведення атестації робочих місць

4.3. Робота з результатами атестації робочих місць

4.4. Підбиття підсумків атестації робочих місць за умовами праці

 

РОЗДІЛ 5
ІНСТРУКТАЖІ, НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
5.1. Види навчань на виробництві та їх характеристика

5.2. Категорії осіб, які підлягають навчанню з питань охорони праці

5.3. Періодичність проведення навчання та перевірки знань

5.4. Програма та форма перевірки знань із навчання

5.5. Оформлення і термін зберігання документів, пов’язаних із проведенням навчання з питань охорони праці

5.6. Комісія з перевірки знань

5.7. Первинна перевірка знань, стажування (дублювання) та допуск до роботи

5.8. Навчання і стажування учнів навчальних закладів на виробництві

5.9. Оформлення результатів проведення навчання. Непроходження навчання

5.10. Інструктажі із перевірки знань із питань охорони праці


 
РОЗДІЛ 6
МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ

6.1. Нормативна база

6.2. Види медичних оглядів працівників

6.3. Організація проведення медичних оглядів працівників. Оформлення медичних книжок

6.4. Алгоритм проведення медичних оглядів працівників

6.5. Психофізіологічна експертиза

6.6. Відповідальність за відмову від медоглядів

 
 
РОЗДІЛ 7
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ
 
7.1. Засоби індивідуального захисту

7.2. Опис окремих засобів індивідуального захисту

7.3. Засоби колективного захисту

7.4. Характеристика окремих засобів колективного захисту
 
7.5. Мийні та знешкоджувальні засоби

 
РОЗДІЛ 8
РОБОТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. ДОЗВОЛИ
 

8.1. Організація робіт підвищеної небезпеки

8.2. Організація проведення робіт підвищеної небезпеки за нарядом-допуском

8.3. Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки

8.4. Особливості організації робіт на висоті

8.5. Вантажно-розвантажувальні роботи

8.6. Здійснення робіт у замкнених просторах

8.7. Робота з обладнанням, що працює під тиском

8.8. Вимоги безпеки під час проведення фарбувальних робіт

8.9. Вимоги безпеки під час проведення фарбувальних робіт
 8.10. Роботи в електроустановках

8.11. Будівельно-монтажні роботи

8.12. Зварювальні та інші вогневі роботи

8.13. Роботи, пов’язані з виробництвом скла та скловиробів
 
 
 
РОЗДІЛ 9
РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ ЗА ВИМОГАМИ НОВОГО ПОРЯДКУ
 
9.1. Розслідування нещасних випадків комісією підприємства

9.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків

9.3. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

9.4. Розслідування аварій
 
9.5. Розслідування професійних захворювань

9.6. Порядок складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці

9.7. Домедична допомога потерпілим від нещасних випадків

9.8. Укомплектування аптечки на підприємствах
 

9.9. Огляд міжнародної та вітчизняної практики щодо попередження виробничого травматизму
 


РОЗДІЛ 10
ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ ІЗ ВАЖКИМИ ТА ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ
 
10.1. Пенсії за віком на пільгових умовах

10.2. Щорічні додаткові відпустки

10.3. Скорочена тривалість робочого тижня

10.4. Доплати за роботу із шкідливими і важкими умовами праці

10.5. Лікувально-профілактичне харчування

10.6. Безоплатне надання молока або інших рівноцінних харчових продуктів

10.7. Додаткові відпустки для офісних працівників
 

10.8. Додаткова відпустка за особливий характер праці офісних працівників
 


РОЗДІЛ 11
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ
 
11.1. Охорона праці сезонних працівників

11.2. Охорона праці жінок

11.3. Охорона праці осіб з інвалідністю
 

11.4. Охорона праці неповнолітніх

11.5. Робота працівників у нічний час: особливості організації, право допуску

11.6. Особливості забезпечення ОП працівників у відрядженні
 РОЗДІЛ 12
ОХОРОНА ПРАЦІ В ОФІСІ
 
12.1. Охорона праці під час роботи за комп’ютером

12.2. Документація з охорони праці в офісі

12.4. Офісний фітнес як складник системи ОП
 РОЗДІЛ 13

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА ЗДОРОВ'ЯМ ЗА ISO 45001:2018
 

13.1. Характеристика стандарту ISO 45001, необхідність та переваги його впровадження 

13.2.  Визначення меж та розроблення системи менеджменту ОЗБП


 

Юрій Грицай, начальник відділу охорони праці фірми «Т.М.М. — ТОВ» (Київ)

Тамара Новак, кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ольга Ткачівська, начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Микола Федоренко, експерт з охорони праці

Ольга Чернетенко, експерт з умов праці

Придбати