Екологічна безпека підприємства

Перше в Україні професійне видання для еколога підприємства з доступом до електронно-нормативної бази зі зразками заповнення екологічної документації, роз’ясненнями вимог екологічного законодавства, алгоритмами дій для вирішення робочих завдань.

  На період воєнного стану відправляємо видання у PDF-форматі, оновлене станом на січень 2022 року.  Вихід оновлень призупинено та буде оновлено після війни.
Ціна за мінімальний термін передплати 3200 1500 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти

Опис видання «Екологічна безпека підприємства»


Передплатний індекс:

86320 — річний.


На сторінках:
 

 • Особливості взаємодії з Держекоінспекцією, методи захисту від штрафів і неправомірних дій контролерів, практика оскарження результатів перевірок
   
 • Організація та документальне оформлення екологічної служби на підприємстві. Навчання та оцінювання знань персоналу
   
 • Нормування викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Отримання дозволу на викиди, звітність
   
 • Загальне та спеціальне водокористування. Свердловина на підприємстві: дозвільні документи та обов’язкові платежі. Звітність про використання води
   
 • Алгоритм отримання спеціального дозволу на користування надрами, переоформлення, внесення змін. Припинення надрокористування
   
 • Особливості врегулювання питання відбору проб води, ґрунту та відходів для подальшого їх аналізу лабораторією
   
 • Приклади конкретних розрахунків екологічного податку. Порядок і строки подання звітності та сплати податку
   
 • Екологічний менеджмент на підприємстві: впровадження, оцінювання діяльності та поліпшення системи

 

Ексклюзив:
 

 • Паспортизація різних видів відходів
   
 • Первинний облік та статистична звітність про поводження з відходами за новою Формою № 1-відходи (річна)
   
 • Утилізація медичних відходів. Особливості утилізації прекурсорів і тари з-під них
   
 • Поводження з відпрацьованими люмінесцентними лампами, батарейками, шинами, мастилами

 

Особливо актуально:
 

 • Увесь пакет екологічної документації для малого, середнього та великого бізнесу  – в електронному форматі
   


Передплата на 2022 рік включає:
 

 • базове видання на 1500 сторінок (у паперовій версії)
   
 • 4 тематичні оновлення з урахуванням змін законодавства (у паперовій версії)
   
 • доступ до електронної нормативної бази:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - 570 зразків документів
  - 63 заповнених реєстрових карт ОУВ
   
 • Настільний календар еколога–2022 із зазначенням важливих для екологічної служби підприємства строків подання статистичної звітності і податкових декларацій
   
 • Крафтовий екоблокнот, виготовлений із вторинної сировини. Зменшуймо негативний вплив на довкілля разом!

 Цільова аудиторія:

 • інженери з охорони навколишнього середовища (екологи)
 • відповідальні за екологічну безпеку підприємства по сумісництву з охороною праці
 • керівники лабораторій підприємств
 • головні інженери, технічні директори та керівники підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 6 оновлень
Обсяг: видання на 1500 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2012 року

РОЗДІЛ 1
ПРАВОВЕ ПОЛЕ ФАХІВЦЯ З ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

1.1. Основні положення екологічного законодавства

1.2. Норми законодавства Європейського Союзу

1.3. Відповідальність за екологічні правопорушення

1.4. Судова практика розгляду екологічних справ

 

РОЗДІЛ 2
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД

2.1. Види екологічного контролю
 
2.2. Сутність і суб'єкти оцінки впливу на довкілля
 
2.3. Планована діяльність, що передбачає оцінку впливу на довкілля
 
2.4. Процедура оцінки впливу на довкілля

2.5. Ековимоги до будівництва підприємств, споруд, об'єктів
 
2.6. Підстави для здійснення перевірок
 
2.7. Види перевірок та інтервали їх проведення
 
2.8. Інструментально-лабораторний контроль
 
2.9. Оформлення результатів перевірки
 
2.10. Пакет документів, який слід надавати інспектору Держекоінспекції
 
2.11. Консультативна підтримка суб’єктів господарювання
 

2.12. Аналіз помилок, яких припускаються користувачі Єдиного реєстру ОВД
 
 
 
РОЗДІЛ 3
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

3.1. Огляд ключових законодавчих вимог

3.2. Який вид служби вибрати?

3.3. Документальне оформлення служби

3.4. Загальний перелік документації еколога

3.5. Підвищення екологічної свідомості працівників

3.6. Система мотивації та стимулювання персоналу

3.7. Терміни зберігання документації з екологічних питань
 
 
РОЗДІЛ 4
ДІЯЛЬНІСТЬ З ОХОРОНИ ПОВІТРЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

4.1. Основи правових заходів з охорони атмосферного повітря
 
4.2. Нормування викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря

4.3. Управління викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря

4.4. Технічна експлуатація та розроблення паспортів газоочисних установок

4.5. Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан повітря

4.6. Звітність у сфері охорони атмосферного повітря

4.7. Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин

4.8. Установлення санітарно-захисної зони підприємства та коригування її розмірів

4.9. Система моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
 

4.10. Порядок реєстрації установки в Єдиному реєстрі з МЗВ
 

 
РОЗДІЛ 5
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
 

5.1. Основні поняття водокористування та нормування в галузі

5.2. Загальне водокористування

5.3. Отримання дозволу на спеціальне водокористування

5.4. Спеціальне водокористування на умовах оренди

5.5. Водокористування для питних і побутових потреб

5.6. Життєвий цикл водної свердловини: від буріння до ліквідації

5.7. Особливості користування водними об’єктами для різних галузей економіки

5.8. Звітність про використання води

5.9. Особливості обліку окремих видів водокористування

5.10. Екологічні аспекти очищення та постачання води

5.11. Користування системами централізованого водопостачання та водовідведення

 

РОЗДІЛ 6
БЕЗПЕЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

6.1. Алгоритм підготовки та проведення інвентаризації

6.2. Отримання документів дозвільного характеру у сфері поводження з відходами

6.3. Ліцензування небезпечних відходів

6.4. Паспортизація місць видалення та тимчасового зберігання відходів

6.5. Ведення первинного обліку та статистичної звітності

6.6. Декларування відходів

6.7. Моніторинг місць утворення, зберігання та видалення відходів

6.8. Поводження з відпрацьованими люмінесцентними лампами

6.9. Особливості утилізації батарейок

6.10. Відходи тари (упаковки)

6.11. Утилізація засобів оргтехніки

6.12. Утилізація відпрацьованих шин

6.13. Поводження з відпрацьованими моторними, трансмісійними маслами та мастилами

6.14. Поводження з побічними продуктами тваринного походження

6.15. Медичні відходи

6.16. Утилізація непридатних прекурсорів, тари та пакувальних матеріалів з-під них

6.17. Безпечне поводження з харчовими відходами
 6.18. Утилізація нафтовмісних речовин, смол, клеїв, барвників, розчинників

6.19. Роздільне збирання твердих побутових відходів на підприємстві
 

 
РОЗДІЛ 7
РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ НАДР

7.1. Нормативно-правові засади надрокористування

7.2. Порядок проведення аукціонів із продажу спеціальних дозволів на користування надрами

7.3. Спеціальний дозвіл на користування надрами

7.4. Гірничий відвід

7.5. Продовження строку дії дозволу

7.6. Переоформлення дозволу

7.7. Внесення змін до дозволу

7.8. Зупинення дії дозволу

7.9. Припинення надрокористування

7.10. Забезпечення прозорості у видобувних галузях

7.11. Охорона надр

7.12. Державний контроль і нагляд

7.13. Відповідальність за порушення законодавства про надра

7.14. Надрокористування у 2021 році: заплановані зміни в законодавстві
 
 
РОЗДІЛ 8
СПЛАТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ
 
8.1. Платники податку

8.2. Об’єкти й база оподаткування

8.3. Ставки податку

8.4. Порядок обчислення податку

8.5. Порядок і строки подання звітності та сплати податку

8.6. Рекомендації щодо заповнення податкової декларації

8.7. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства
 
 
РОЗДІЛ 9
СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
 

9.1. Серія ISO 14000: повний перелік та стандарти, прийняті в Україні як національні

9.2. Структура та характеристика стандарту ISO 14001:2015

9.3. Підготовка до впровадження системи екоменеджменту

9.4. Упровадження системи екологічного менеджменту

9.5. Оцінювання діяльності та поліпшення системи екологічного менеджменту

9.6. Шість кроків для забезпечення екологічної відповідальності за вироблену продукцію у контексті її життєвого циклу
 

РОЗДІЛ 10
ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ДОТРИМАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ НОРМ

10.1. Повторне ресурсоспоживання

10.2. Екологічна безпека та альтернативна енергетика

10.3. Маловідходні та безвідходні технології

10.4. Екологічні аспекти ощадливого виробництва

10.5. Зелені стратегії в Європейському Союзі

10.6. Екологічне підприємництво
 


10.7. Екологічні складники в автоматизації технологічних процесів

10.8. Зелений офіс: особливості та переваги запровадження

10.9. Принципи економіки замкненого циклу
 


 
 
РОЗДІЛ 11
ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ТА ЕКОДИЗАЙН
 
11.1. Екологічне маркування типу І в Україні та світі

11.2. Отримання права на застосування екологічного маркування І типу

11.3. Екологічне маркування типу ІІ

11.4. Інші екологічні знаки для непродовольчих товарів

11.5. Відповідальність за порушення вимог застосування екологічного маркування

11.6. Екодизайн енергоспоживчих продуктів
 


11.7. Маркування товарів і обладнання із вмістом контрольованих речовин
 


 

Людмила Хоміч, адвокат, спеціалізація – природоохоронне законодавство

Ірина Швець, начальник відділу екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради Донецької області

Тетяна Тевкун, експерт Інституту дослідження адаптації законодавства

Вікторія Сердюк, провідний інженер з охорони навколишнього природного середовища

Марина Тимошенко, еколог провідного підприємства в галузі харчової промисловості, головний експерт Експертного центру ГС «Професійна асоціація екологів України» (ПАЕУ)

Ганна Амбросова, промисловий еколог

Світлана Берзіна, заступник голови національного технічного комітету стандартизації ТК 82 "Охорона довкілля"

Придбати