Посібник

Документи спеціаліста з екологічної безпеки

Електронний збірник шаблонів та зразків документів для еколога

Опис
Зміст
Експерти

У посібнику повний структурований пакет документів, необхідних для ефективної роботи будь-якого підприємства у сфері екологічного управління.

Збірник інтерактивний – вантаж – використовуй зразок – заповнюй – друкуй. Готово!

У посібнику:

 1. Загальні накази про екологічну діяльність,
 2. Накази у сфері поводження з відходами,  
 3. Накази у сфері охорони атмосферного повітря,
 4. Накази у сфері охорони й раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів,
 5. Накази у сфері раціонального використання природних ресурсів,
 6. Екологічна документація з контролю і нагляду,
 7. Екологічна документація з водокористування,
 8. Екологічна документація у поводженні з відходами,
 9. Екологічна документація з охорони атмосферного повітря

 

Увага! Всі матеріали посібника оновлені станом на сьогодні!

Зміст випуску


РОЗДІЛ І. Накази про екологічну діяльність

Загальні накази

 1. Наказ «Про призначення осіб, відповідальних за екологічний стан на підприємстві»
 2. Наказ «Про призначення санітарної комісії з перевірки санітарного стану підприємства»
 3. Наказ «Про розподіл території»
 4. Наказ «Про призначення особи, відповідальної за проведення заходів з дератизації»
 5. Наказ «Про проведення навчання (перепідготовку) осіб, відповідальних за поводження з відходами»
 6. Наказ «Про призначення відповідальним за проведення інструктажу з екологічної безпеки»

Накази у сфері поводження з відходами

 1. Наказ «Про введення в дію типової форми первинної облікової документації №1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»
 2. Наказ «Про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами»


Накази у сфері охорони атмосферного повітря

 1. Наказ «Про проведення технічного навчання та перевірки знань персоналу, залученого до експлуатації газоочисних установок»
 2. Наказ «Про призначення осіб, відповідальних за справний стан вентиляційного та пилогазоочисного обладнання та про організацію контролю за експлуатацією пилогазоочисних установок»

Накази у сфері охорони й раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів

 1. Наказ «Про призначення відповідальної особи за справний стан систем водопостачання та водовідведення»
 2. Наказ «Про призначення особи, відповідальної за обслуговування та експлуатацію локальних очисних споруд»
 3. Наказ «Про розробку плану заходів, спрямованих на підвищення якості зворотних вод, що скидаються»

Накази у сфері раціонального використання природних ресурсів

 1. Наказ «Про створення комісії з контролю споживання паливно-енергетичних ресурсів»


РОЗДІЛ ІІ. Екологічна документація з контролю і нагляду

 1. Розрахунок кількості балів для визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) відповідно до  Переліку критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони навколишнього
 2. Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища. Форма № 1-екологічні витрати (річна)

РОЗДІЛ ІІІ. Екологічна документація з водокористування

 1. Графік технічного обслуговування системи водопостачання та водовідведення
 2. Розрахунок скиду забруднюючих речовин для заповнення податкової декларації за І квартал 202__ року
 3. Звіт про використання води. Форма № 2 ТП-водгосп (річна)
 4. Звіт про використання води. Форма № 2 ТП-водгосп (річна) (видобувна промисловість)
 5. Звітний баланс використання підземних вод. Форма №7-ГР (підземні води) (річна)
 6. Заява для отримання дозволу на спеціальне водокористування

РОЗДІЛ ІV. Екологічна документація у поводженні з відходами

 1. План організації роботи у сфері поводження з відходами
 2. Схема матеріально-сировинного балансу
 3. Звіт про утворення та поводження з відходами. Форма № 1-відходи (річна)
 4. Акт приймання-передачі відходів

РОЗДІЛ V. Екологічна документація з охорони атмосферного повітря

 1. Положення про уповноважену особу з питань дотримання вимог законодавства в сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
 2. Заява оператора про проведення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів
 3. Розрахунок розмірів відшкодування збитків, нанесених державі за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
 4. Акт перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним (ефективність роботи ГОУ) на джерелі викиду
 5. Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів. Форма № 2-ТП (повітря) (річна)

Елена Кошелева,
эксперт комитета промышленной экологии и инноваций ПАЭУ, автор журнала
«ECOBUSINESS. Экология предприятия», главный эколог энергетической компании, внутренний аудитор систем ISO 9001, ISO 14001