Журнал «Екологія підприємства» № 8, 2022

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

ЗМІСТ НОМЕРА:

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Моніторинг законодавства

 

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Людмила Хоміч
Управління відходами: перші кроки до цивілізованого поводження з відходами

 • Визначення сферу дії Закону
 • Впровадження європейської класифікації відходів
 • Формовання основних зобов’язань утворювачів відходів
 • Інформаційна система управління відходами

 

ЕКОАКЦЕНТ

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора

 • Проблема відходів в Україні: яка роль екологічної прокуратури?
 • Проблема відходів в Україні є однією з ключових і вирізняється особливою масштабністю через відсутність упродовж тривалого часу належного реагування на її виклики

 

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Законодавство України у сфері управління відходами
Систематизований перелік законодавства України щодо врегулювання правових відносин у сфері поводження з відходами
Горизонтальні рамки права ЄС щодо відходів
Запланована законодавча база у сфері управління відходами

 

ПРАКТИКУМ ЕКОЛОГА

Алгоритм підготовки та проведення інвентаризації відходів
Нормативна база
Етапи підготовки та проведення інвентаризації відходів

 

ПРАКТИКУМ ЕКОЛОГА

Декларування відходів
Подання декларації в дозвільний орган
Особливості заповнення декларації

 

ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Отримання документів дозвільного характеру у сфері поводження з відходами
Дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами
Письмова згода (повідомлення) на транскордонне перевезення небезпечних відходів


ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Ліцензування небезпечних відходів
Оформлення та подання документів в орган ліцензування
Порядок прийняття заяви про отримання ліцензії до розгляду та підстави для залишення її без розгляду
Розгляд заяви про отримання ліцензії, відмова у видачі ліцензії
Оплата ліцензування
Анулювання ліцензії
Вимоги до провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами


АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГА

Паспортизація місць видалення і тимчасовго зберігання відходів

 • Складання і ведення паспортів відходів
 • Складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення й утилізації відходів


АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГА

Ведення первинного обліку та статистичної звітності
Первинний облік відходів ведуть підприємства відповідно до типових форм первинної облікової документації (картки, журнали, анкети) із використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та іншої документації.


ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Моніторинг місць утворення, зберігання та видалення відходів
Перелік і місце розташування об’єктів підземних та поверхневих вод у зоні впливу місця поводження з відходами, за яким ведуть спостереження
Стан атмосферного повітря
Геологічне середовище та ґрунти
Рослинний і тваринний світ

 

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ
Поводження з відпрацьованими люмінесцентними лампами
Перелік нормативних документів, які передбачають вимоги до збору та зберігання ламп люмінесцентних і відходів, які містять ртуть, інших зіпсованих або відпрацьованих (код відходу 7710.3.1.26).

 

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Поводження з відходами тари (упаковки)
Перелік нормативних документів, у яких передбачено вимоги щодо поводження з тарою

 

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Поводження з відпрацьованими моторними, трансмісійними маслами та мастилами
Вимоги до збирання відпрацьованих мастил (олив)
Пересувні приймальні пункти

 

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Безпечне поводження з харчовими відходами

 • Основні поняття
 • Категорії харчових відходів
 • Масштаби та значення проблеми
 • Засади поводження з харчовими відходами
 • Технології переробки харчових відходів
 • Перспективи у сфері поводження з харчовими відходами

 

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Особливості утилізації батарейок

 

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Особливості утилізації засобів оргтехніки

 

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Особливості утилізації непридатних прекурсорів, використаної тари та пакувальних матеріалів з-під них
Організаційні особливості діяльності, пов’язаної з прекурсорами
Поводження з відпрацьованою тарою з-під прекурсорів

 

ЕКОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ

Ольга Лебега
Правильна утилізація промаслених автомобільних фільтрів: чому це так важливо для підприємства та екології?

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ про проведення інвентаризації відходів

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Акт про утворення відходів

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Заява про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Паспорт місця видалення відходів (МВВ)

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Паспорт місця зберігання відходів

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Декларація про відходи

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Складання і ведення технічних паспортів відходів

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Реєстрова карта ОУВ. Стружка та тирса деревини

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Реєстрова карта ОУВ. Відходи перевезень, не позначені іншим способом

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Реєстрова карта ОУВ. Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Реєстрова карта ОУВ. Матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Реєстрова карта ОУВ. Продукти харчові зіпсовані, забруднені, прострочені чи не марковані відповідним чином

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Реєстрова карта ОУВ. Обладнання електронне загального призначення зіпсоване, відпрацьоване чи неремонтопридатне

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Реєстрова карта ОУВ. Батарейки зіпсовані або відпрацьовані

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Реєстрова карта ОУВ. Шини, зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації

 

ЕКОШПАРГАЛКА

Рекомендації щодо заповнення заголовної частини типової форми № 1-ВТ

 

ЕКОШПАРГАЛКА

Шпаргалка еколога на вересень 2022