Журнал «Екологія підприємства» № 7, 2022

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

ЗМІСТ НОМЕРА:

Моніторинг законодавства

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ «Про призначення осіб, відповідальних за екологічний стан на підприємстві»

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ «Про призначення санітарної комісії з перевірки санітарного стану підприємства»

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ «Про розподіл території»

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ «Про призначення особи, відповідальної за проведення заходів з дератизації»

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ «Про проведення навчання (перепідготовку) осіб, відповідальних за поводження з відходами»

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ «Про призначення відповідальним за проведення інструктажу з екологічної безпеки»

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ «Про введення в дію типової форми первинної облікової документації №1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ «Про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами»

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ «Про проведення технічного навчання та перевірки знань персоналу, залученого до експлуатації газоочисних установок»

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ «Про призначення осіб, відповідальних за справний стан вентиляційного та пилогазоочисного обладнання та про організацію контролю за експлуатацією пилогазоочисних установок»

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ «Про призначення відповідальної особи за справний стан систем водопостачання та водовідведення»

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ «Про призначення особи, відповідальної за обслуговування та експлуатацію локальних очисних споруд»

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ «Про розробку плану заходів, спрямованих на підвищення якості зворотних вод, що скидаються»

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Наказ «Про створення комісії з контролю споживання паливно-енергетичних ресурсів»

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Розрахунок кількості балів для визначення періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю) відповідно до Переліку критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони навколишнього

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища. Форма № 1-екологічні витрати (річна)

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Графік технічного обслуговування системи водопостачання та водовідведення

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Розрахунок скиду забруднюючих речовин для заповнення податкової декларації за І квартал 202__ року

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Звіт про використання води. Форма № 2 ТП-водгосп (річна)

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Звіт про використання води. Форма № 2 ТП-водгосп (річна) (видобувна промисловість)

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Звітний баланс використання підземних вод. Форма №7-ГР (підземні води) (річна)

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Заява для отримання дозволу на спеціальне водокористування

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

План організації роботи у сфері поводження з відходами

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Схема матеріально-сировинного балансу

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Звіт про утворення та поводження з відходами. Форма № 1-відходи (річна)

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Акт приймання-передачі відходів

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Положення про уповноважену особу з питань дотримання вимог законодавства в сфері моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Заява оператора про проведення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Розрахунок розмірів відшкодування збитків, нанесених державі за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ

Акт перевірки відповідності фактичних параметрів роботи установки очистки газу проектним (ефективність роботи ГОУ) на джерелі викиду

 

ЕКОШПАРГАЛКА

Зберігання мінеральної сировини на підприємстві

 

ЕКОШПАРГАЛКА

Шпаргалка еколога на серпень 2022