Журнал «Екологія підприємства» № 6, 2023

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

ЗМІСТ НОМЕРА:

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Моніторинг законодавства

 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Компанія SolarPlex: «Ми отримуємо дві енергії з єдиної панелі — теплову та електричну»
SolarPlex — український стартап, що пропонує сервіс з перетворення звичайних електричних сонячних панелей  на гібридні сонячні, тобто електротеплові, модулі з високою питомою потужністю (ККД 95%+), які дають змогу отримувати дві енергії одночасно — електричну й теплову.

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Людмила Хоміч
12 положень Законопроєкту «Про основні засади державного нагляду (контролю)» як інструментів стимулювання економіки
Обмежувальні заходи пов’язані із запобіганням виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, російсько-українська війна, змушують Уряд шукати різні інструменти пристосування до негативних умов та можливості вижити в такому середовищі, зберегти економічний потенціал, не втратити міжнародних партнерів та донорів.

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ

Сергій Карагодін
Екологічний аудит та удосконалення процедури його проведення
У процесі розвитку господарської діяльності підприємств і організацій зросла роль і значення екологічної оцінки, екологічного контролю не тільки з боку держави, а й з боку власників підприємств, потенційних інвесторів. Одним із методів у цьому напрямі є екологічний аудит.

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК

Вікторія Міхєєнко
Екоподаток 2023: особливості нарахування та сплати
На початку травня набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від cплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно».

 

ЕКОЛОГІЯ & ЕКОНОМІКА

Вікторія Міхєєнко
Як увести в обіг та/або експлуатацію продукт, на який поширюється дія технічних регламентів з екодизайну енергоспоживчих продуктів?
Для забезпечення виконання в повному обсязі зобов’язань, узятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Земельні відносини: дайджест судової практики
При вирішенні будь-якого спірного питання окремої уваги заслуговують рішення Верховного Суду, які є окремим складником у системі національного правозастосування.

 

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Марина Тимошенко
На що очікувати ліцензіатам із набранням чинності ЗУ «Про управління відходами»?
Суттєвим важелем державного впливу на процес здійснення господарської діяльності є її ліцензування, що на законодавчому рівні врегульовує гарантоване Конституцією України право на здійснення підприємницької діяльності, проте за умови отримання відповідної ліцензії.

 

АГРОЕКОЛОГІЯ

Наталія Козбур
Вермикомпостування як перспективний напрям переробки органічних відходів
Органічними відходами є такі відходи, які підлягають біологічному розкладу. До них належать харчові відходи, залишки овочів та фруктів, опале листя, садово-паркові відходи, різноманітні відходи рослинництва і тваринництва.

 

ЕКОІННОВАЦІЇ

Надія Соломатіна
Екологічний транспорт різних видів: проблеми і перспективи, переваги та недоліки (частина 3)
У Ч. 1 та Ч. 2 статті (див. «Екобізнес. Екологія підприємства», №4) йшлося про види, проблеми і перспективи, переваги та недоліки т.зв. зелених автомобілів.

 

ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Олена Кошелєва
Яким чином потрібно здійснювати облік водовідведення на підприємствах?
Усі підприємства, які використовують воду для будь-яких цілей у процесі своєї діяльності, утворюють стічні води.

 

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Надія Соломатіна
Ревізія та складання паспорта місць видалення відходів
Згідно із ст. 28 Закону України «Про Відходи», реєстр місць видалення відходів ведеться з метою повного обліку та опису функціонуючих, закритих та законсервованих місць видалення відходів, їх якісного і кількісного складу, а також здійснення контролю за впливом відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ЕКОЛОГА

Юлія Георгієва
Інструкції з експлуатації установок очистки газу (ГОУ)
ГОУ складається з газоочисних апаратів, допоміжного обладнання, контролюючих приладів і комунікацій (абзац 14, пункту 1.2 Наказу Мінприроди №52 від 06.02.2009р. «Про затвердження Правил технічної експлуатації установок очистки газу»

 

ПРАКТИКУМ ЕКОЛОГА

Марина Тимошенко
15 тестових запитань про поводження з відходами на підприємстві
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» екологічні знання є обов’язковою кваліфікаційною вимогою для всіх посадових осіб, діяльність яких пов’язана з використанням природних ресурсів та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища.