Журнал «Екологія підприємства» № 3, 2023

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

ЗМІСТ НОМЕРА:

ЕКОЗАКОНОДАВСТВО

Людмила Хоміч
Моніторинг законодавства

 

АКТУАЛЬНЕ РОЗ’ЯСНЕННЯ

Пакет роз’яснень щодо актуальних питань від Державної податкової служби України
Державна податкова служба України надала роз’яснення щодо низки питань, якими переймаються екологи-практики. Надаємо ці документи для завантаження — без редакційних змін, дотримуючись офіційного варіанта:

 

АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

Розвиток біотехнологій дасть змогу перейти українській економіці від сировинної моделі до моделі з високим рівнем доданої вартості
Промислові біотехнології є перспективним підходом, спрямованим на запобігання забрудненню довкілля та збереження ресурсів, зниження витрат.

 

ЕКОМОДЕРНІЗАЦІЯ

Ірина Швець
Альтернативні джерела енергії в умовах воєнного стану: ризики та можливості
Трансформація глобальної енергетики зумовлена необхідністю відповідати на низку економічних, демографічних, кліматичних і технологічних викликів. Зростання населення, урбанізація, загальне підвищення якості життя — все це істотно збільшує попит на послуги енергопостачання.

 

ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ

Людмила Хоміч
Регіональні центри моніторингу довкілля: формування інформаційно-аналітичної системи даних
Одним із дієвих інструментів інтеграції екологічної інформації в інформаційно-аналітичну систему даних, комплексного аналізу екологічного стану довкілля та прогнозування його змін є екологічний моніторинг.

 

ЕКОВЕКТОРИ

Наталія Козбур
Carbon Border Adjustment Mechanism (СВАМ): новий виклик для України чи можливість?
ЄС на шляху сталого розвитку. ЄС поставив перед собою амбітну ціль — досягти кліматичної нейтральності Європейського континенту до 2050 року.

 

ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Людмила Хоміч
Дозвіл на викиди забруднюючих речовин: оновлений порядок видачі дозвільного документа
Нагадаємо, минулого року Міндовкілля було фіналізовано низку змін нормативного регулювання охорони атмосферного повітря. Зокрема, більш жорсткої регуляції зазнали питання дотримання вимог дозвільного документу та звітування щодо виконання умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Марина Тимошенко
Нове зобовʼязання: «Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин»
Зобовʼязання суб’єктів господарювання щороку подавати до дозвільного органу Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин законодавчо закріплено у ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 № 2707-XII відносно недавно.

 

НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Сергій Карагодін
Надрокористування – 2023: що чекати від прийнятої реформи?
28 березня 2023 року набирає чинності Закон України від 01.12.2022 р. № 2805-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами»

 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА

Людмила Хоміч
Критичний аналіз Проєкту Закону України «Про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції одноразового використання на території України»
Пластик — один із найбільших забруднювачів довкілля. Завдяки своїй високій функціональності та відносно низькій вартості, пластик широко використовується у всіх галузях економіки. За останні 50 років світове виробництво пластику зросло у 20 разів і, за прогнозами до 2035 року, його обсяг зросте ще вдвічі, а до 2050 року — у чотири рази. Аналогічна тенденція спостерігається також в Україні.

 

ЕКОАКЦЕНТ

Борис Фочук
Нормативно-правове регулювання діяльності підприємств-балансоутримувачів зелених насаджень: реалії, проблеми, пропозиції
Зі стрімкою урбанізацією суспільства все гостріше постає питання про збереження зелених насаджень в урбанізованих екосистемах.

 

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Олена Кошелєва
Укладаємо Договір на утилізацію відходів: важливі зауваги та приклад
Під час впровадження господарської діяльності будь-якого підприємства, в якого утворюються відходи, постає питання укладання договору з організацією, яка здійснюватиме послуги зі збору, транспортування та подальшої експлуатації небезпечних відходів.

 

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ЕКОЛОГА

Юлія Георгієва
Розрахунок Пзув та реєстрові карти об’єктів утворення відходів (приклади заповнення)