Журнал «Метрологія для підприємства» № 1, 2023

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

ЗМІСТ НОМЕРА:

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Олег Новосьолов
Калібрувальні та вимірювальні можливості акредитованої калібрувальної лабораторії
Якість оцінки калібрувальних та вимірювальних можливостей залежить від здорового глузду, критичного мислення та професійної сумлінності персоналу лабораторії, що бере участь в її отриманні

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ
Інокентій Уваров
Облік та розрахунки природного газу: застосування різних методів
З метою виконання законодавчих вимог постачальник зобов’язаний забезпечити на безоплатній основі споживача інформацією про обсяги споживання ним природного газу в одиницях енергії

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР
Ольга Малецька
Внутрішній аудит у лабораторії: проведення перевірки для себе
В ДСТУ ISO 19011:12019 докладно описано, як слід складати програму аудиту та як нею управляти, але для програми внутрішнього аудиту не завжди необхідний такий складний процес

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ
Борис Крамаренко
Штангенрейсмаси: історія та новітні можливості
В Україні наразі не впроваджено жодного національного або міжнародного стандарту, де були б закріплені метрологічні вимоги до штангенрейсмасів

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР
Марина Москаленко
ISO/IEC 17025:2017: якою версією національного стандарту керуватися
Чинність ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 було подовжено до 01.01.2024. На що це вплине і які будуть наслідки такого рішення у нормативному регулюванні, адже чинними є й інші версії цього стандарту?

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вікторія Ардімасова
Автоматизація процесів у лабораторії: впровадження сучасної інформаційної системи LIMS
Спробувавши усі плюси автоматизації процесів та документообігу, лабораторії більше не захочеться повертатися до паперових носіїв інформації

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Наталія Бойко
Обладнання лабораторій: встановлення сучасних вимог
Для встановлення вимог до характеристик обладнання з метою забезпечення достовірності результатів досліджень важливо правильно застосовувати прийняту термінологію

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР
Ольга Малецька
Ідентифікація та управління ризиками у випробувальній лабораторії
Впровадження управління ризиками на підставі аналізу можливих причин та наслідків – дуже важливий крок для будь-якої випробувальної лабораторії, оскільки є одним з інструментів забезпечення високої якості їхньої діяльності та довіри до одержаних результатів досліджень

ПОВІРКА І КАЛІБРУВАННЯ
Марина Москаленко
Організація проведення калібрування в акредитованих випробувальних лабораторіях
Калібруванню підлягають засоби, які згідно з законодавством України є засобами вимірювальної техніки

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР
Вікторія Ардімасова
Чи можна вести електронні форми журналів, якщо на це є наказ по лабораторії?

РЕЄСТР ЗВТ
Оновлюваний Реєстр затверджених типів засобів вимірювальної техніки