Журнал головного інженера № 10, 2022

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

ЗМІСТ НОМЕРА:

У ПРАВОВОМУ ПОЛІ

Святослав Бартош 
Що нового в законодавстві: новини воєнного часу
• Затверджено Методику визначення збитків, заподіяних внаслідок забруднення, засмічення вод, самовільного користування водними ресурсами
• Затверджено перелік підстав для проведення санітарних перевірок
• Визначено порядок поводження з відходами зруйнованих будівель

У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ

Громадські будинки та споруди: аналіз основних новацій у ДБН
У вересні набрала чинності Зміна № 1 до ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення»

У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ

Надійність та безпека будівельних об’єктів: що змінилося
Зміна № 1 до ДБН В.1.2-14:2018 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель та споруд» – одна з тих багатьох і важливих, що набрала чинності 1 вересня 2022 року

У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ

Кам’яні та армокам’яні конструкції будівель і споруд: нові вимоги
З 1 вересня 2022 року набрали чинності зміни до 14 чинних ДБН, поміж яких – Зміна № 1 до ДБН В.2.6-162:2010 «Конструкції будинків і споруд. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення» 

У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ

Сталеві конструкції: чинний ДБН зазнав суттєвих змін
Нагадаємо, що іще однією вересневою зміною до чинних ДБН була Зміна № 1 до ДБН В.2.6-198:2014 «Сталеві конструкції. Норми проєктування»

У НОРМАТИВНОМУ ПОЛІ

Зміни в будівельних нормах: нові та скасовані ДБН
1 жовтня 2022 року відбулися чергові зміни у будівельних стандартах, які слід врахувати в роботі та документації

У ПРАВОВОМУ ПОЛІ

Жовтневі зміни у галузевих ДСТУ: враховуймо в роботі та документації

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ

Максим Негура
Відновлення деталей та механізмів: застосовуємо усталені та інноваційні методи
Сутність способу наплавлення під флюсом полягає в тому, що в зону горіння дуги автоматично подаються сипучий флюс та електродний дріт

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ

Євген Гордєєв
Налагодження гідравлічних пристроїв: регулювання тиску, потоку оливи, швидкості роботи механізмів
Якщо клапан був у ремонті або застосовується уживаний клапан, то вкрай необхідно скористатися стендом – там в повному обсязі можна оцінити роботу клапана та його параметри за втратами

ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

Максим Тютюнник
Модернізація харчового виробництва для відповідності вимогам НАССР та ДСТУ ISO 22002
Зміна ставлення працівників підприємства до виконуваної роботи й активне залучення до відповідальних процесів із виявлення невідповідностей є важливим чинником модернізації харчового підприємства відповідно до вимог сучасних стандартів

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Сергій Волков
Дистанційний контроль за обладнанням: ефективність і доцільність віддаленої діагностики. Частина 2
Із використанням нових досягнень у сфері бездротових систем і технологій зв’язку епоха дистанційного онлайнового контролю виробничого устаткування стає реальністю

ПРОМИСЛОВА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Андрій Дяченко
Система управління та оптимізації роботи водогрійних котлів: опис системи, переваги та впровадження в дію
Комплекс технічних засобів СУОРК є матеріальною базою, на основі якої реалізуються завдання управління технологічним процесом та інформаційного обслуговування експлуатаційного персоналу

ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА

Олексій Цюцюра
Заходи безпеки під час виконання гідравлічних випробувань
Під час збільшення тиску треба контролювати швидкість підіймання і величину тиску двома або більше манометрами одного класу точності й величиною шкали