Журнал «Метрологія для підприємства» № 4, 2021

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

ЗМІСТ НОМЕРА:

ПІДТВЕРДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ольга МАЛЕЦЬКА
Управління вимірюваннями та внутрішній аудит у вимірювальній лабораторії
Планувати й проводити аудит слід так, щоб там, де проблеми і є необхідність поліпшення, – перевірялося

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Олег НОВОСЬОЛОВ
Оцінювання невизначеності вимірювань під час калібрування оптико-механічних вимірювальних машин
З огляду на вимоги стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 замовник послуг із калібрування має право на моніторинг дієвості акредитованої калібрувальної лабораторії щодо виконаної роботи

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Марина МОСКАЛЕНКО
Підтвердження придатності розробленої методики вимірювання
У процесі експертизи визначається правильність положень методики з точки зору: термінології, одиниць вимірювань, назв вимірюваних величин, відповідності законодавчим нормам, послідовності викладу

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Наталія БОЙКО
Встановлення періодичності перевірок засобів вимірювальної техніки
Встановлювати та коригувати інтервал можна із використанням рекомендацій ДСТУ ILAC-G24/OIML D 10:2013

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Ольга МАЛЕЦЬКА
Оцінювання відповідності засобів вимірювальної техніки – обов’язок виробника?
Юридично змусити виробника або постачальника провести оцінювання відповідності неможливо. Спонукати його до здійснення оцінювання відповідності типу засобу, який він виробляє, можуть лише економічна доцільність та наявність відповідних вимог у технічних регламентах

ПОВІРКА І КАЛІБРУВАННЯ

Марина МОСКАЛЕНКО
Самостійна перевірка засобів вимірювальної техніки на підприємстві
Ніякого дозвільного документа лабораторії не потрібно, достатньо того, що вона призначена як структурний підрозділ підприємства або виконує функції якогось структурного підрозділу

ПОВІРКА І КАЛІБРУВАННЯ

Наталія БОЙКО
Калібрування обладнання чи перевірка на відповідність технічним вимогам
Вимоги аудиторів НААУ щодо калібрування усього наявного обладнання не відповідають вимогам міжнародного стандарту EN ISO/IEC 17025:2017, впровадженого в Україні у 2019 році як національний стандарт

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Ольга МАЛЕЦЬКА
Звірення значень вимірюваної маси між підприємствами
За наявності розбіжності між результатами вимірювання на різних підприємствах проблему можна вирішити тільки шляхом визначення між цими підприємствами критеріїв прийнятності результатів вимірювань, які визначаються на підставі проведених експериментальних досліджень

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Борис КРАМАРЕНКО
Комп’ютерний штангенциркуль: нові можливості засобу
Українські розробники штангенциркулів отримали близько 70 патентів, значна кількість з яких пішла у серійне виробництво для підприємств України та на експорт

ПОВІРКА І КАЛІБРУВАННЯ

Марина МОСКАЛЕНКО
Повірка ваг у процесі фасування чаю
Чи підлягають обов’язковій повірці ваги для перевірки ваги під час фасування чаю в пакети?

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Наталія БОЙКО
Прийняття рішень про відповідність: застосовуємо математичні методи
Вирішальним для прийняття правильного рішення є питання, що має бути доведено оцінкою відповідності: дотримання / недотримання конкретних значень чи меж значення

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

Запитуєте – відповідаємо

РЕЄСТР ЗВТ

Доповнення до Реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки