Журнал «Метрологія для підприємства» № 1, 2021

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

ЗМІСТ НОМЕРА:

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Ольга МАЛЕЦЬКА
Застосування цільової невизначеності вимірювання під час оцінювання  відповідності
Знання міжнародних документів щодо встановлення правил прийняття рішень із застосуванням невизначеності необхідні під час проходження акредитації лабораторії та участі у програмах міжнародних і міжлабораторних порівнянь

ПОВІРКА І КАЛІБРУВАННЯ

Олег НОВОСЬОЛОВ
Щодо порядку калібрування вторинних та робочих еталонів
Відсутність стандартизованих методик калібрування робочих еталонів не забезпечує єдності вимірювань у законодавчо регульованій сфері метрології та порушує вимоги законодавства

СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ

Міжнародні стандарти: огляд останніх новацій
Стандарт, який допоможе оцінити характеристики палива
Очікується новий стандарт випробування металевих матеріалів на твердість
Стандарт із тестування теплоізоляційних матеріалів на водоутримання
Нове стандартне керівництво з випробувань графітових компонентів для ядерної енергетики

ТОЧКА ЗОРУ

Марина МОСКАЛЕНКО
Метрологічна служба: чи потрібна вона підприємству?
Економічна ефективність метрологічної служби повинна оцінюватися та враховуватися в загальній оцінці діяльності підприємства

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Наталія БОЙКО
Визначення придатності до застосування вимірювальних каналів систем
Після встановлення системи на підприємстві та дослідної її експлуатації необхідно перевірити значення метрологічних характеристик вимірювань перед впровадженням

У НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ ПОЛІ

Ольга МАЛЕЦЬКА
Неузгоджені вимоги у регулятивних документах
У деяких нормативно-правових актах та регулятивних документах, які були розроблені до 2014 року, є вимоги у сфері метрології, які не відповідають Закону України «Про метроло-
гію та метрологічну діяльність»

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Марина МОСКАЛЕНКО
Перевірка придатності до застосування ЗВТ
Яким чином перевіряти придатність до застосування засобів вимірювальної техніки під час їхньої експлуатації у медичних закладах, якщо ці категорії не визначені у постанові
КМУ від 04.06.2015 № 374?

ПОВІРКА І КАЛІБРУВАННЯ

Наталія БОЙКО
Повірка засобів вимірювальної техніки та її застосування на підприємстві
На будь-якому підприємстві необхідно періодично контролювати стан засобів вимірювальної техніки та відповідність їхніх метрологічних характеристик експлуатаційним документам

ДИСКУСІЇ

Юрій КУЗЬМЕНКО, Ольга МАЛЕЦЬКА
Атестація випробувального обладнання
Роз’яснення щодо необхідності проведення атестації випробувального обладнання

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

Марина МОСКАЛЕНКО
Bерифікація та валідація у прикладній метрології
Якщо атестацію методик вимірювань, які застосовували у сфері державного метрологічного контролю та нагляду (законодавчо регульована сфера), проводили спеціально уповноважені організації, то нині валідацію таких методик проводить той, хто її розробив

ПОВІРКА І КАЛІБРУВАННЯ

Олег НОВОСЬОЛОВ
Ваги: визначення виду метрологічного підтвердження та періодичності повірки або калібрування
Початковий вибір міжкалібрувальних інтервалів, як правило, ґрунтується на рекомендації виробника, але після встановлення первинних інтервалів калібрування лабораторія має можливість коригувати періодичність процедури

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

Наталія БОЙКО
Застосування експериментальних досліджень під час валідації методик вимірювання
Персонал, який проводитиме експериментальні дослідження, повинен мати достатню кваліфікацію та досвід роботи для одержання правдивих результатів

ПОВІРКА І КАЛІБРУВАННЯ

Олег НОВОСЬОЛОВ
Термометри: категорії та періодичність метрологічного підтвердження
Інтервали між проведенням метрологічного підтвердження законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки визначено у законодавстві

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

Юрій КУЗЬМЕНКО
Особливості метрологічного підтвердження засобів вимірювальної техніки у запитаннях і відповідях
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» рекомендує проводити калібрування обладнання або в наукових метрологічних центрах – підписантах Угоди СІРМ МRA, або в акредитованих Національним агентством з акредитації України калібрувальних лабораторіях

ПОВІРКА І КАЛІБРУВАННЯ

Олег НОВОСЬОЛОВ
Про технічні мірники у запитаннях і відповідях
Калібрування мірників технічних треба робити, якщо вони експлуатуються в акредитованій лабораторії та результати їхніх вимірювань мають суттєвий вплив на достовірність результатів випробувань чи калібрування

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

Запитуєте – відповідаємо