Журнал «Метрологія для підприємства» № 4, 2020

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

ЗМІСТ НОМЕРА:

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Наталія САМОЙЛЕНКО
Алгоритм проведення перевірок засобів вимірювальної техніки під час карантинних обмежень
Планову перевірку можна проводити, якщо підприємство зараховане до суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику від провадження господарської діяльності у сфері законодавчо регульованої метрології

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Марина МОСКАЛЕНКО
Одиниці вимірювання, дозволені до застосування в Україні
Діаметр, довжину кола та довжину хвилі зазвичай вважають величинами одного роду, тобто вони належать до роду величини, яку називають довжиною

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Ксенія ЗАХАРОВА
Повірка цифрових тахографів: керуймося законодавством
Відсутність у водія протоколу про перевірку та адаптацію тахографа може свідчити про непроведення процедури повірки цього тахографа

СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ

Міжнародні стандарти: огляд останніх новацій
Оновлений стандарт МЕК на трекінгостійкість ізоляційних матеріалів. Новий стандарт на довговічність багатошарового скла. Перший міжнародний стандарт на польові випробування кам’яної плитки. Оновлено стандарт на визначення типів вуглеводнів у рідкому паливі

ПІДТВЕРДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Марина БОЙКО
Ризик-орієнтований підхід під час реалізації вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017
Для ідентифікації та аналізу ризиків доцільно використовувати як зовнішню, так і внутрішню інформацію, а також досвід фахівців лабораторії у проведенні конкретних вимірювань/випробувань – метод «мозкового штурму» разом із методом «причинно-наслідкових зв’язків» та формування діаграми Ісікави

ПОВІРКА І КАЛІБРУВАННЯ

Геннадій НАРОДНИЦЬКИЙ
Oсобливості повірки горизонтальних циліндричних резервуарів
Градуювальні таблиці резервуарів необхідні для температури, що становить 20°С

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Олег НОВОСЬОЛОВ
Актуалізація процедур вимірювання
Правильна оцінка невизначеності вимірювання у разі випробування продукції має суттєве значення для прийняття рішення про відповідність цієї продукції технічній специфікації

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Ольга МАЛЕЦЬКА
Оцінювання невизначеності під час виконання вимірювань та випробувань
Багатократні вимірювання припускають проведення двох та більше незалежних спостережень за умов повторюваності на одному рівні значення вимірюваної величини

ПОВІРКА І КАЛІБРУВАННЯ

Марина МОСКАЛЕНКО
Метрологічне підтвердження засобів вимірювальної техніки
Під час калібрування оцінка відповідності не проводиться, проте, підприємству необхідно знати, чи відповідає ЗВТ своїм метрологічним характеристикам (діапазон вимірювань, клас точності, максимальна допустима похибка)

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

Ігор КОРЖОВ, Олег НОВОМОДНИЙ
12 питань щодо участі у перевірках професійного рівня
Проведення перевірки професійного рівня поза сферою акредитації можливе на окремих договірних засадах, за наявності зацікавленості з боку інших учасників та відповідного досвіду провайдера

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ

Наталія БОЙКО
Щодо застосування вимірювальних трансформаторів струму та напруги
Обов’язково треба витребувати у виробника/його представника письмову декларацію, в якій буде визначено, яким вимогам (за ТУ або стандартом) відповідає трансформатор

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

Ольга МАЛЕЦЬКА
Програма підвищення кваліфікації метрологів на підприємстві
Метрологічні вимоги, норми та правила змінюються, стрижневих стандартів немає, тому дуже важливим, крім навчання на різних семінарах та курсах підвищення кваліфікації, є технічне навчання на підприємстві і самоосвіта кожного метролога

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

Запитуєте – відповідаємо

Як правильно повіряти допоміжне обладнання лабораторій?
    
Особливості виконання вимог пункту харчового стандарту «Управління моніторингом і вимірюваннями» (версія ISO 22000:2018) для метрологічної служби підприємства
    
Чи потрібно вимагати від виробника/постачальника сертифікати за модулями B+D або B+F, або G, чи вистачить наявності даних ТС та ТН у Реєстрі затверджених типів ЗВТ?
    
Як слід розуміти та використовувати інформацію, наведену у сертифікаті (свідоцтві) калібрування?