Журнал «Метрологія для підприємства» №1, 2020

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

ЗМІСТ НОМЕРА:

НОВИНИ

Святослав Бартош
Огляд законодавчих новацій у сфері метрології
Від ступеня ризику залежить періодичність проведення нагляду (контролю) у сфері повірки вимірювальної техніки: високий ступінь ризику – не частіше одного разу на два роки; середній ступінь ризику – не частіше одного разу на три роки; незначний ступінь ризику – не частіше одного разу на п’ять років

НОВИНИ

Еталонну базу розширено відразу трьома новими еталонами
Державний первинний еталон одиниці густини рідин. Національний еталон одиниці маси в діапазоні 2 кг до 20 кг (НДЕТУ М-06-2019). Державний первинний еталон одиниці сили змінного струму

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Олег Новосьолов
Визначення придатності вимірювального обладнання до застосування
Придатність вимірювального обладнання до застосування є головним критерієм. одержання достовірного результату вимірювань під час розроблення, виробництва та випробування продукції

ДИСКУСІЇ

Ольга Малецька
Міжкалібрувальний інтервал засобів вимірювальної техніки, що застосовуються поза сферою законодавчо регульованої метрології
Враховуючи, що вартість повірки або калібрування не може ігноруватися пд час визначення інтервалів,  насамперед, слід враховувати ризик-можливості перевищення максимально допустимої похибки ЗВТ, що може призвести до отримання недостовірного результату під час застосування цього засобу

СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ

Міжнародні стандарти: огляд останніх новацій
Hайближчим часом оновлять cтандарт ISO/IEC 17000 на оцінку відповідності. Оновлений стандарт ISO 5725-2:2019 забезпечить відтворюваність тестів. Підготувати фахівців зі стандартизації допоможуть нові керівництва ISO

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

Світлана Кохан
Щодо нормативних документів із текстами національних стандартів
Відповідно до п.п. 1, 3, 5 ст. 25 Закону право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики та розроблені НОС каталоги належить державі, а їхнє повне чи часткове видання або відтворення з метою розповсюдження на буд-яких інформаційних носіях без дозволу НОС чи уповноваженої ним особи заборонено

ПІДТВЕРДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Ольга Малецька
Проведення міжлабораторних порівнянь для доказу компетентності лабораторії
Координатор повинен мати кваліфікованих фахівців у відповідній галузі вимірювань або випробувань, які можуть організувати проведення міжлабораторних порівнянь, розробити програму їхнього проведення, обробити одержанні результати з використанням статистичних методів

ПІДТВЕРДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Юрій Хоміч
Внутрішній контроль якості у випробувальній лабораторії підприємства: практичні рекомендації та зразки супровідних документів
Якщо випробувальна лабораторія не має координатора, вона самостійно шукає інші лабораторії, переважно компетентні, і проводить міжлабораторні порівняння з ними як ініціатор. У якості контрольних зразків для таких випробувань лабораторія використовує стандартні зразки, а за їхньої відсутності – інші зразки з атестованими характеристиками

ТОЧКА ЗОРУ

Марина Москаленко
Гармонізація національних вимог до міжнародних: користь і шкода для практичної метрології
Проведення калібрування засобів вимірювальної техніки сьогодні може призвести до порушення єдності вимірювань не тільки на підприємстві, а й у країні загалом, оскільки проводиться добровільно за методиками, розробленими калібрувальними лабораторіями без належної уваги до необхідної цільової невизначеності

ДИСКУСІЇ

Ольга Малецька
Щодо питання позначення одиниць вимірювання на товарах
Міністерство охорони здоров’я на підставі того, що державною мовою в Україні є українська, тому, природно, і позначення одиниць вимірювань на медикаментах і їхніх складових мають указуватися українською мовою, домоглося відтермінування МЕРТ введення обов’язкового маркування лікарських засобів за стандартами SI, ліки залишаться в обігу із затвердженим маркуванням

ЕКСПЕРТНИЙ КОМЕНТАР

Запитуєте – відповідаємо
На відповідність до якого технічного регламенту слід проводити оцінку відповідності, якщо вимоги до продукції є у декількох ТР?
Чи має право підприємство нанести знак відповідності до техрегламенту тільки на паспорт або на пакування, без нанесення на сам виріб?
Якщо декларація відповідності має термін чинності і товар був завезений у період чинності цієї декларації, то чи можна й надалі (після закінчення вказаного строку) реалізовувати товар із цією декларацією, адже він був завезений і надійшов на ринок під час чинності декларації?