Журнал «Метрологія для підприємства» № 1, 2019

Щоб замовити цей номер журналу, телефонуйте у відділ передплати:
0-800-215-522
(063) 787-2756
(098) 898-1291

МОНІТОРИНГ АКТУАЛЬНИХ ЗМІН

До уваги користувачів стандартів: від 1 січня 2019 р. понад 90% радянських ГОСТів втратили чинність в Україні
Що робити, коли немає стандарту, аби замінити скасований ГОСТ? Який зі стандартів вважати обов’язковим? Чи варто знижувати якість, якщо вимоги прийнятих на заміну ГОСТам стандартів нижчі, ніж були? Чи можна виробникам користуватися скасованими ГОСТами?

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Святослав Бартош
Акредитація лабораторій для перевірки харчових продуктів
10 січня Кабінет Міністрів своєю постановою № 10 затвердив Порядок та критерії уповно­важення акредитованих лабораторій, у тому числі референс-лабораторій, та Порядок пере­вірки дотримання ними відповідних критеріїв

НОРМАТИВНА БАЗА

Ольга Малецька
Методики вимірювання та випробування: вимоги за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017
Звертаємо увагу на метрологічні вимоги до методик вимірювання та випробування від­повідно до ДСТУ ISO/ІЕС 17025 за 2017 рік, які суттєво змінені у порів­нянні з редакцією 2005-го, та пропонуємо шляхи реалізації цих вимог

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Марина Москаленко
Які технічні засоби належать до випробувального обладнання та які вимоги до його застосування на підприємстві?
Який термін доцільніше: «атестація» чи «перевірка»? Хто здійснює перевірку випробувального обладнання підприємства?

ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Ольга Малецька
Як правильно поводитися із ситами на підприємстві та в лабораторії?
Чи є сита випробувальним обладнанням чи все ж засобом вимірювання? Чи можна розглядати сита як засіб контролю?

ПОХИБКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Юрій Хоміч
Оцінка невизначеності вимірювань під час калібрування засобів вимірювальної техніки
Які розділи має містити методика калібрування? З яких операцій складається базовий алгоритм для розрахунку невизначеності вимірювань? Приклад покрокової оцінки невизначеності у випробувальній лабораторії. Зразок оформлення процедури оцінювання невизначеності вимірювання при проведенні випробування (калібрування) ЗВТ. Зразок свідоцтва про калібрування

ПОВІРКА ТА КАЛІБРУВАННЯ

Марина Москаленко
Чи є потреба повіряти або калібрувати робочі еталони підприємства?
Хто встановлює необхідність повірки чи калібрування робочих еталонів та періодичність їх перевірки? Чи можуть метрологічні центри відмовляти підприємствам у повірці робочих еталонів?

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Марина Бурдейна
Метрологічне забезпечення виробництваза вимогами стандарту ISO 9001:2015
Кінцева мета метрологічного забезпечення — звести до раціонального мінімуму можливість прийняття помилкових рішень за результатами вимірювань, випробувань і контролю сировини, матеріалів, виробів та процесів

ДИСКУСІЇ

Олег Новосьолов
Розширена невизначеність вимірювань під час калібрування гир
Оцінювання точності вимірювань є не тільки одним із завдань забезпечення єдності вимі­рювань на підприємстві, а і необхідною умовою для формування довіри замовника до якості продукції

РЕЄСТР ЗВТ

Щодо реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки
У зв’язку з уведенням з 01.01.2016 р. Закону України «Про метрологію та метрологічну діяль­ність» та з 01.09.2016 р. технічного регламенту (ТР) законодавчо регульованих засобів вимі­рювальної техніки (Постанова КМУ №94 від 13.01.2016 р.) усі засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) поділяються на...

ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ

Які наразі чинні вимоги до повірки манометрів? Який порядок їх повірки та яким є міжповірочний інтервал?
Як правильно перевіряти справність манометра у процесі експлуатації?
Які прилади підлягають калібруванню?
Чи є перелік ЗВТ, які підлягають калібруванню? Як часто треба калібрувати ЗВТ?
Яка документація з охорони праці і пожежної безпеки необхідна при відкритті лабораторії хімічного аналізу? Які дозволи необхідно отримати?