Система управління якістю: розробка, впровадження, сертифікація, поліпшення

'''Практичне видання на 1000 сторінок + періодичні оновлення з урахуванням змін у законодавстві + документація системи управління якістю в електронному доступі 24/7

  Читаємо у новому випуску: «Управління повідомленнями: ефективне оброблення претензій і скарг споживачів на підставі ISO 10002:2018»
Цена за минимальный срок подписки 3000 грн
Добавить в корзину
Описание
Содержание
Эксперты

Передплатний індекс: 76367 (річний)

«Система управління якістю: розроблення, впровадження, сертифікація, поліпшення» – це практичне видання, в основу якого покладено розроблений експертами-практиками покроковий практичний підхід до розроблення та впровадження системи управління якістю (СУЯ).


На сторінках видання:
 

 • Контекст організації: оцінювання внутрішнього і зовнішнього середовища за допомогою SWOT-аналізу
   
 • Впровадження процесного підходу в управління діяльністю організації, оформлення карт процесу
   
 • Обов'язкова та необов'язкова задокументована інформація: види та структури документів, захист і контроль
   
 • Рекомендації щодо проведення внутрішнього аудиту: огляд змін у новій редакції міжнародного стандарту ISO 19011:2018
   
 • Підготовка/перевірка системи управління якістю на готовність до сертифікації: обрання органу сертифікації, подання заявки та необхідних документів
   
 • Залученість персоналу для реалізації та успішного функціонування системи менеджменту якості: чому це важливо
   
 • Методи та практики побудови інтегрованих систем менеджменту, онлайн-контроль їхнього функціонування
   
 • ISO 9001 та інструменти ощадливого виробництва: інтеграція і практика функціонування

 

Особливо актуально:
 

 • Визначення часу аудиту систем управління якістю: оцінюємо, чи не завищив орган із сертифікації вартості робіт
   
 • Ризик-орієнтований підхід у системі менеджменту якості: покроковий алгоритм дієвого запровадження
   
 • Принципи поводження з ризиками, їхні ідентифікація та оброблення. Ризики та заходи реагування: прості приклади
   
 • Антикризовий ризик-менеджмент на підприємстві. Пандемія як новий фактор для аналізу роботи компанії в межах контексту ISO 9001:2015

 

Для вашої зручності:
 

 • Пакет форм і зразків документації для розроблення і впровадження системи управління якістю на підприємстві – в електронному форматі
   
 • Розгляд інструментів поліпшення системи управління якістю із практичними рекомендаціями щодо застосування:

  Гістограма, або діаграма частотного розподілу

  Діаграма Парето, або ABC-аналіз

  Діаграми Ганта та Ісікави

  Діаграма кореляції, або діаграма розсіювання

  Контрольна карта Шухарта

 Передплата на рік включає:
 

 • Практичне видання на 1000 сторінок (у паперовій версії)
   
 • Періодичні оновлення з урахуванням змін у законодавстві (у паперовій версії)
   
 • Документація системи управління якістю (в електронному доступі 24/7)

 Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + оновлення
Обсяг: видання на 1000 с.

РОЗДІЛ 1
БАЗОВІ СТАНДАРТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ГАЛУЗЕВА СПЕЦИФІКА

1.1. Управління якістю за міжнародними нормами

1.2. Принципи управління якістю

1.3. Перехід від ДСТУ/ГОСТ до системи технічних регламентів

1.4. Підходи та принципи побудови інтегрованих систем управління якістю

1.5. Практичні рекомендації щодо впровадження та актуалізації ISO 9001:2015

1.6. Огляд змін у новій версії міжнародного стандарту ISO 19011:2018
 
1.7. Рекомендації щодо досягнення сталого успіху організації: ISO 9004:2018
 

 
1.8. Посібник із досягнення стійкого успіху організації — ISO 9004:2019

1.9. ISO 50001 — міжнародний стандарт енергоуправління

1.9. SA 8000:2014: система управління соціальної відповідальності

1.10. Побудова систем екологічного управління та сертифікація на відповідність вимогам ISO 14001

1.11. Впровадження та сертифікація СУЯ на відповідність вимогам ISO 45000

1.12. Системи управління безпекою харчової продукції (ISO 22000, BRC, IFS, FSSC 22000)

1.13. ISO в цивільній авіації

1.14. Впровадження системи управління якістю в будівельних організаціях

1.15. Специфіка розробки та функціонування СУЯ в організації, що надає послуги
 

 

РОЗДІЛ 2
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗРОБЛЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПІДГОТОВКИ ДО СЕРТИФІКАЦІЇ

2.1. Сфера сертифікації та її межі
 
2.2. Впровадження процесного підходу в управління діяльністю
організації
 
2.3. Розроблення документації системи управління якістю

2.4. Впровадження та апробація системи управління якістю

2.5. Підготовка системи управління якістю до сертифікації


РОЗДІЛ 3
ПОБУДОВА ПРОЦЕСНОЇ МОДЕЛІ СУЯ. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

3.1. Моделювання процесів системи управління якістю
 
3.2. Методика визначення процесів системи управління якістю
 
3.3. Ідентифікація і декомпозиція процесів
 
3.4. Бізнес-процеси у системі управління якістю
 
3.5. Опис бізнес-процесів. Методика складання блок-схем
 


3.6. Розробка внутрішньої документації бізнес-процесів
 
3.7. Документована інформація — вимоги стандарту ISO 9001:2015
 • Створення та актуалізація
 • Керування документованою інформацією
3.8. Актуалізація процесів СУЯ
 
3.9. Оцінка ризиків у системі менеджменту
 
3.10. Корпораційні системи управління якістю

3.11. Критерії та показники якості процесів
 

 

РОЗДІЛ 4
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

4.1. Ідентифікація і класифікація ризиків
 
4.2. Методи аналізу та оцінювання ризиків
 
4.3. Методи експертного оцінювання у процесі аналізу ризиків
 
4.4. ISO 9001:2015: методологія управління ризиками в системах управління якістю

4.5. Пандемія як новий чинник для аналізу діяльності підприємства
 
4.6. Ризик-менеджмент на підприємствах, що займаються розробленням, виготовленням та ремонтом власної продукції

4.7. Аналіз безпечності складних систем за допомогою методу «Дерево відмов»
 

 
4.8. Цілі взаємодії та консультування

4.9. Визначення контексту управління ризиками
 РОЗДІЛ 5
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА АПРОБАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

5.1. Планування впровадження системи управління якістю
 
5.2. Проведення керівництвом аналізу функціонування системи управління якістю

5.3. Формування культури якості в організації: створення інформаційної дошки

5.4. Характеристики якості внутрішніх і зовнішніх процесів системи управління якістю

5.5. Управління невідповідностями в системах управління: коригування, коригувальні та запобіжні дії

5.6. Зворотний зв’язок зі споживачем: монетизація думок клієнтів
 
5.7. Управління повідомленнями: ефективне оброблення претензій і скарг споживачів на підставі ISO 10002:2018
 

5.8. Служба якості: рекомендації зі створення

5.9. Взаємодія з постачальниками: вибір методу та організація управління

5.10. Управління пропозиціями щодо поліпшення

5.11. Проблеми управління СУЯ в цехах виробництва
 
5.12. Перевірка обладнання на технологічну точність

5.13. Огляд основних аспектів управління ризиками

5.14. Управління витратами в системі управління якістю

5.15. Методика визначення критичних контрольних точок у процесах

5.16. Total Quality Management і ефективність управління продажами

5.17. Організація та проведення контролю якості продукції, що випускається

5.18. Ресурси для моніторингу та вимірювань на базі ISO 9001:2015

5.19. Управління втратами підприємства

5.20. Входи і виходи у стандартизації СУЯ

Алгоритм

Крок 1. Складаємо списки документів

Крок 2. Аналізуємо документи

Крок 3. Позбуваємося зайвої документації

Крок 4. Вводимо обов’язкові методики та протоколи

Крок 5. Регламентуємо записи та процедури

Висновок
 

 

РОЗДІЛ 6
ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 
6.1. Цілі у сфері якості
 
6.2. Методи вимірювання процесів
 
6.3. Посібник з якості
 
6.4. Огляд інструментів поліпшення системи управління якістю із практичними рекомендаціями
 
6.5. Місце СУЯ в загальній системі управління підприємством
 


6.6. Приклади оцінки результативності та ефективності СУЯ
 
6.7. Економічна ефективність управління якістю продукції

6.8. Проєктування та розробка продуктів і послуг

6.9. Аналіз документації системи управління якістю

6.10. Управління невідповідними виходами
 
6.11. Внутрішній аудит
 
6.12. Ощадливе виробництво як інструмент формування успішного бізнесу та інструмент забезпечення вигоди від вкладених ресурсів

6.13. Методи самооцінки відповідно до ISO 9004

6.14. Діагностика та оптимізація організаційної структури

6.15. Управління проєктами
 
6.16. Оцінний аудит процесів
 
6.17. Вимоги до продукції та послуг

6.18. Аналіз невідповідностей за результатами аудиту СУЯ

6.19. Система обліку та мінімізації витрат на невідповідності

6.20. Методологічні аспекти оцінки результативності та ефективності системи управління якістю
 
6.21. Бенчмаркінг
 
6.22. Складання звіту за результатами внутрішнього аудиту

6.23. Виробництво продукції та надання послуг

6.24. Виявлення першопричини поламки обладнання

6.25. Практика застосування інструментів контролю якості
 
6.26. Управління ланцюжками поставок (SCM)
 
6.27. Аналіз корінних причин невідповідностей. Методика 8D

6.28. Теорія обмежень (ТОС)

6.29. Картування потоку створення цінностей. Практичні рекомендації щодо складання карти. Види втрат

6.30. Застосування інструменту FMEA в системі менеджменту підприємства
 
6.31. Застосування інструментів статистичного управління процесами в системах менеджменту підприємств
 
6.32. Планування в організаціях

6.33. Типові помилки менеджера з якості

6.34. Керування документацією

6.35. Контрольний план як метод управління вбудованою якістю
 
6.36. Документаційне забезпечення діяльності представника керівництва у сфері якості
 
6.37. Метод кількісної оцінки показників

6.38. Управління втратами перевиробництва

6.39. Вимоги до продукції та послуг у системі управління якістю

6.40. Інформаційний зв’язок із замовниками

6.41. Визначення вимог до продукції та послуг

6.42. Аналіз вимог до продукції та послуг
 РОЗДІЛ 7
СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

7.1. Схема сертифікації системи управління якістю: послідовність етапів
 
7.2. Обрання сертифікаційного органу: критерії вибору

7.3. Планування заходів із підготовки до сертифікації

7.4. Визначення часу аудиту систем управління якістю
 


7.5. Умови проходження сертифікації (чек-лист)

7.6. Проведення сертифікаційного аудиту СУЯ
 


 

РОЗДІЛ 8
ЗАЛУЧЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ У РОБОТУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

 
8.1. Захоплення залученістю персоналу для реалізації та успішного функціонування системи управління якістю за ISO 9001
 
8.2. Організація навчання персоналу на території підприємства
 
8.3. Тренінг для персоналу
 
8.4. Перехід на процесну модель управління: залучення співробітників компанії

8.5. Управління рівнем щастя у професійній сфері: вплив на ефективність менеджменту, реформування систем управління
 

РОЗДІЛ 9
АВТОМАТИЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСАМИ СУЯ (РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ, ПРИКЛАДИ)
 
9.1. Методичні засади автоматизації системи управління якістю
 
9.2. Автоматизація процесів управління

9.3. Автоматизація бізнес-процесів
 
 
9.4. Автоматизований аналіз динамічних і статистичних характеристик параметрів процесів та продукції в СУЯ. Алгоритм прийняття обґрунтованих рішень
 
9.5. Електронна модель підприємства. Новий підхід до створення та супроводу документів СУЯ

9.6. Етапи впровадження керування СУЯ на основі електронної моделі
 
9.7. Нове в електронному документообігу: корпоративні інтернет-портали
 
9.8. Виробничі виконавчі системи MES

Галина Роголь, директор центру сертифікації систем менеджменту ANFOR Ukraine (ТОВ "Новатор Інтернешнл Україна" - Групи компаній "Новатор"), провідний аудитор

Тетяна Литвиненко, провідний аудиторначальник відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Одесастандартметрологія»

Наталія Пухальська, адвокат, радник їз питань харчового законодавства ГС "Асоціація з інтеграції НАССР"

Олександр Лисенко, провідний аудитор НААУ, «Бюро Верітас» та LL-C (Certification) (Чехія); акредитований консультант ЄБРР з упровадження систем менеджменту

Віталій Цопа, д. т. н., професор МІМ-Київ, консультант, викладач, аудитор

Денис Лебедев, к. т. н, доцент НТУУ«КПІ ім. Ігоря Сікорського», провідний аудитор компанії LL-C (Certification) (Чехія)

Євгеній Годнєв, консультант з управління, директор ТОВ «Хелікс»

Михайло Безродний, завідувач відділу управління якістю та сертифікації систем управління ДП «ДержавтотрансНДІпроект»

Юрій Хоміч, керівник відділу технічного контролю ТОВ «ЗАВОД ЗБК №7»

Оксана Вовченко, бізнес-тренер, консультант із ефективності менеджменту, кандидат технічних наук у проєктному менеджменті, PhD

Денис Гончар, засновник та керівник ТОВ "Екоконтроль"

Ян Він, представник вищого керівництва з питань якості й сертифікації

Людмила Аксьонова, к. т. н., консультант із систем управління, компанія "CERTICON"

Сергій Чорний, к. в. н., штатний аудитор ТОВ "ДКС Сертифік Україна"