Журнал головного інженера

Практичне видання для керівників виробничо-технічних служб підприємств.
Виходить за інформаційної підтримки Державної регуляторної служби України
Ціна за мінімальний термін передплати 350 грн
Опис
Рубрики
Експерти
Анонс
Архів номерів

Щомісячний індекс 98151, річний індекс 98152

На сторінках журналу:

• підготовка до перевірок та робота з технічною документацією
• модернізація та автоматизація виробництва, огляд інновацій
• система технологічного обслуговування і ремонту устаткування
• KPI виробництва та способи його підвищення
• реконструкція майнового комплексу
• все про планово-попереджувальні ремонти
• організація ефективної роботи технічного персоналу
• експлуатація будівель і споруд, інженерних мереж і систем
• нові опалювальні технології, заходи енергозбереження
• промислова безпека, організація виконання робіт підвищеної небезпеки

У кожному номері:

• дайджест змін у законодавстві з роз'ясненнями
• інтерв'ю з практиками та посадовцями
• робота з технічною документацією
• відповіді на запитання передплатників

Річним передплатникам у подарунок календар головного інженера

Цільова аудиторія:

• головні інженери та технічні директори
• керівники технічних та експлуатаційних служб
• директори підприємств, установ, організацій

Вихідні данні:

Мова видання: українська
Формат (розмір): 200 × 265
Обсяг: 86 с.
Періодичність: щомісяця
Видається з 2017 року

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОМЕНТАРІ ДО НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Огляд змін у законодавстві, моніторинг нововведень, юридичні роз'яснення нормативних актів, що регламентують роботу виробничо-технічних служб підприємств, коментарі держорганів щодо неврегульованих питань

РОБОТА З ТЕХНІЧНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ТА ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

Актуальні законодавчі зміни у внутрішніх документах підприємства, роз'яснення щодо заповнення новоприйнятих технічних документів та зразки заповнення їх форм, коментарі від досвідчених фахівців

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Система навчання інженерно-технічних працівників, організація взаємодії виробничих і технічних служб, ефективний менеджмент і логістика, контроль якості виконання робіт

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ З АКТУАЛЬНИХ РОБОЧИХ І ЗАКОНОДАВЧИХ ПИТАНЬ

Розгляд поширених судових рішень з коментарями провідних юристів, роз'яснення приписів держорганів та встановлених штрафів, рекомендації щодо попередження юридичної відповідальності

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОГО ТА МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСІВ

Упровадження новітніх досягнень науки і техніки прогресивної технології виробництва та управління ним, інженерні ідеї та раціоналізаторські пропозиції, огляд технологій з урахуванням світового досвіду його експлуатації

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, ЕКОТЕХНОЛОГІЇ

Практичний підхід до нормування витрат та економії паливно-енергетичних ресурсів, рекомендації провідних енергетиків що до впровадження енергоощадних заходів, еко- та енергоощадні технології

ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ БУДУВЕЛЬ І СПОРУД, ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ . КОНТРОЛЬ ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ

Порядок обстеження і оцінки технічного стану, організація ремонтних робіт виробничих будівель і споруд, експлуатація систем електро- та газопостачання, водопостачання і водовідведення, опалення та вентиляції, конструкції ліфта

БЕЗПЕЧНЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ. ПРОФІЛАКТИКА РИЗИКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Дотримання проектної і технологічної дисциплін, контроль виконання виробничих процесів, правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримання пожежної і техногенної безпеки, екологічного законодавства та санітарних служб

ОБМІН ДОСВІДОМ ТА ВІДПОВІДІ НА АКТУАЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

Алгоритми розв'язання актуальних питань та складних робочих ситуацій, інтерв'ю з головними інженерами провідних підприємств, практичні поради від фахівців держслужб

Амбросова Анна, консультант з питань енергозбереження та енергоефективності ТОВ «Кереміда»

Хоміч Юрій, керівник відділу технічного контролю ТОВ «ЗАВОД ЗБК №7»

Тевкун Тетяна, експерт Інституту дослідження адаптації законодавства

Нестерук Яків, головний механік ТОВ «Квадроінтернешнл»

Бартош Святослав, керівник юридичної фірми «Barger»

Федоренко Микола, головний державний інспектор Головного управління Державної служби України з питань праці у Київській області

Гула Віталій, директор ТОВ «Кереміда», спеціаліст з пожежної та техногенної безпеки

Волков Сергій, заступник начальника управління Держенергонагляду України

Свідзінський Роман, провідний інженер автоматизованих систем управління технологічним процесом ТОВ «КСК-АВТОМАТИЗАЦІЯ»

Щербина Роман, провідний інженер-енергетик компанії «Кернел»

Кравченко Олександр, старший інженер Дочірнього підприємства «Контейнерний термінал Одеса»
(ДП «КТО»
)

 Читайте на сторінках журналу в 2019 році:

Переорієнтація на експорт: шляхи реконструкції підприємства
Устаткування та обладнання: модернізація, технологічне обслуговування та ремонт
Інструментарій «Ощадливого виробництва»: реалізація на практиці
Інтелектуальна власність: практика патентування технології чи продукту
Забезпечення промислової безпеки: впровадження ризик-орієнтованого підходу
Навчання технічного персоналу: атестація, підвищення кваліфікації, стажування
Енергозберігаючі технології: практика економії у різних галузях

Річним передплатникам у подарунок календар головного інженера

2017
2018
2019
№ 1, 2019
№ 2, 2019
№ 3, 2019
№ 4, 2019
№ 5, 2019
№ 6, 2019
№ 7, 2019