Журнал головного механіка

• поради головному механіку у вирішенні робочих завдань
• зразки технічної та звітної документації
• алгоритми створення графіків планово-попереджувальних ремонтів
Ціна за мінімальний термін передплати 420 грн
Опис
Анонс

Про «Журнал головного механіка»
 

Щомісячний індекс 76084, річний індекс 76085

 

У кожному номері:
 

все про організацію роботи цехів і ремонтної служби механіка промислового підприємства;

ефективні рішення реконструкції та модернізації виробництва;

досвід автоматизованого обліку та аналізу відмов і поломок;

поради щодо складання графіків планово-попереджувальних ремонтів;

сучасні методи діагностики, тестування та ремонту устаткування;

управління процесами поточного та планового ремонту;

проведення експертизи та оглядів нового обладнання;

організація обліку та зберігання запасних частин;

методи і моделі формування виробничої системи оптимального рівня надійності;

аналіз видів технологічного інжинірінгу, оцінка їх застосування при технічному переоснащенні та модернізації підприємства;

огляд нових технологій обробки алюмінія та його сплавів;

практика застосування антифрикційних твердих покриттів для з'єднання обсадних і насосно-компресорних труб;

розробка методики та алгоритму діагностування пневмогідроциліндрів машин.



Ексклюзивно тільки у нас:


сучасні рішення, що стосуються конструкції та технології машин, приладів та інструментів;
останні тенденції у використанні верстатів і технологічних пристроїв;
найцікавіші досягнення в галузі механічної обробки деталей і матеріалів;
нові технології для гідравлічних і пневматичних приводів і органів управління;
сучасні системи оплати праці ремонтних робітників.



Вихідні дані:


Мова видання: українська
Формат (розмір): 200 × 265
Періодичність: 6 разів на рік

 На сторінках журналу в 2020 році:
 

Розробка методики оптимізації допустимих відхилень параметрів елементів машин

Управління процесом формування виливки

Забезпечення точності отримання отворів при токарній обробці

Особливості розрахунку похибок під час торцевого фрезерування плоских поверхонь

Нові розробки для високонавантажених дизельних двигунів

Застосування захисних покриттів на нарізному кріпленні

Створення модифікованих зміцнених шарів на поверхні сталей методами лазерної та хіміко-термічної обробки

Комбінована обробка сталей електроіскровим легуванням і газоелектричним наплавленням

Розрахунок похибки від пружних деформацій в умовах комплексної автоматизації

Інноваційна наплавка плунжерів насосів

Автоматизовані системи управління технологічними процесами. Розробка та реінжиніринг

Багатоінструментальна обробка в умовах комплексної автоматизації технологічних процесів

Моделювання процесів в технологічній системі при токарній обробці

Системи підтримки процесу діагностування автоматичних верстатних модулів

Модель автоматизованого проектування операцій обробки групи отворів

Модернізація верстатів з ЧПУ

Нова методика складання при кріпленні клемної коробки до корпусу електродвигуна

Спосіб нанесення електронно-променевих покриттів під час наплавлення композиційних порошків

Застосування перетворювачів частоти в багатодвигунових промислових машинах

Визначення терміну служби гібридних підшипників

Фізико-механічні властивості поверхневого шару деталей після зміцнення електромеханічною обробкою

Діагностика несправностей насосів при експлуатації

Модернізація обладнання. Проблеми і рішення

Недоліки крокових двигунів і шляхи їх усунення

Вибір оптимального гідравлічного приводу для преса номінальною силою 5 МН

Шляхи підвищення ефективності теплообмінних апаратів з пористими вставками