Посібник

Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві

Практичний посібник з робочими таблицями, детальними алгоритмами, прикладами розрахунків та зразками заповнення необхідних документів для ефективного впровадження системи екоменеджменту на підприємстві
Ціна за мінімальний термін передплати 390 грн
Опис

Посібник допоможе Вам:

 • проаналізувати наявність ресурсів для впровадження СЕМ + приклад складання витрат
 • провести інформаційно-підготовчу роботу + приклад програми семінару для керівників
 • провести попередню екологічну оцінку на підприємстві
 • скласти План упровадження СЕМ + зразок готового плану
 • скласти екологічну політику + чек-лист для підготовки, лист голови компанії
 • визначити екологічні аспекти та заповнити реєстр екологічних аспектів
 • скласти та заповнити карту процесів діяльності підприємства
 • провести оцінку екологічних ризиків та заповнити природоохоронну програму
 • забезпечити функціонування системи екологічного менеджменту
 • організувати та провести екологічні аудити: внутрішній, споживчий, сертифікаційний

 
Тільки у нас
:

9 ПРАКТИЧНИХ КРОКІВ УПРОВАДЖЕННЯ СЕМ

 1. Визначення сфери охоплення СЕМ
 2. Визначення відповідальності за управління СЕМ
 3. Набуття компетенції
 4. Установлення цілей упровадження СЕМ
 5. Вибір консультанта
 6. Попередня екологічна оцінка ситуації
 7. Прийняття рішення про впровадження СЕМ
 8. Визначення команди з екологічного менеджменту
 9. Планування впровадження СЕМ


А також важливі додатки:

 • Загальний перелік стандартів ISO 14000
 • Характеристика стандарту ISO 14001:2015
 • Рекомендований приклад Плану упровадження СЕМ
 • Схема внутрішнього екологічного аудиту
 • Приклад протоколу невідповідності
 • Зразок звіту про внутрішній екологічний аудит
 • Приклад анкети для опитування відповідального за управління екологічним аспектом


Цільова аудиторія:

інженери з охорони навколишнього природного середовища (екологи)
відповідальні за екологічну безпеку підприємства по сумісництву з охороною праці
керівники лабораторій підприємств
головні інженери, технічні директори та керівники підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Дата виходу: 2018 рік