Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві

Практичний посібник з робочими таблицями, детальними алгоритмами, прикладами розрахунків та зразками заповнення необхідних документів для ефективного впровадження системи екоменеджменту на підприємстві

Ціна за мінімальний термін передплати 480 грн
Опис
Зміст
Експерти

Посібник допоможе Вам:

 • проаналізувати наявність ресурсів для впровадження СЕМ + приклад складання витрат
 • провести інформаційно-підготовчу роботу + приклад програми семінару для керівників
 • провести попередню екологічну оцінку на підприємстві
 • скласти План упровадження СЕМ + зразок готового плану
 • скласти екологічну політику + чек-лист для підготовки, лист голови компанії
 • визначити екологічні аспекти та заповнити реєстр екологічних аспектів
 • скласти та заповнити карту процесів діяльності підприємства
 • провести оцінку екологічних ризиків та заповнити природоохоронну програму
 • забезпечити функціонування системи екологічного менеджменту
 • організувати та провести екологічні аудити: внутрішній, споживчий, сертифікаційний

 
Тільки у нас
:

9 ПРАКТИЧНИХ КРОКІВ УПРОВАДЖЕННЯ СЕМ

 1. Визначення сфери охоплення СЕМ
 2. Визначення відповідальності за управління СЕМ
 3. Набуття компетенції
 4. Установлення цілей упровадження СЕМ
 5. Вибір консультанта
 6. Попередня екологічна оцінка ситуації
 7. Прийняття рішення про впровадження СЕМ
 8. Визначення команди з екологічного менеджменту
 9. Планування впровадження СЕМ


А також важливі додатки:

 • Загальний перелік стандартів ISO 14000
 • Характеристика стандарту ISO 14001:2015
 • Рекомендований приклад Плану упровадження СЕМ
 • Схема внутрішнього екологічного аудиту
 • Приклад протоколу невідповідності
 • Зразок звіту про внутрішній екологічний аудит
 • Приклад анкети для опитування відповідального за управління екологічним аспектом


Цільова аудиторія:

інженери з охорони навколишнього природного середовища (екологи)
відповідальні за екологічну безпеку підприємства по сумісництву з охороною праці
керівники лабораторій підприємств
головні інженери, технічні директори та керівники підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Обсяг: 136 с.
Дата виходу: 2019 рік

ВСТУП

РОЗДІЛ 1
СЕРІЯ ISO 14000: ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК І СТАНДАРТИ, ПРИЙНЯТІ В УКРАЇНІ ЯК НАЦІОНАЛЬНІ


1.1. Міжнародні стандарти серії ІSO 14000
1.2. Стандарти серії ISO 14000, прийняті в Україні як національні


РОЗДІЛ 2
СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТУ ISO 14001:2015

2.1. Порівняння версій ISO 14001:2004 та ISO 14001:2015. Поступове покращення
2.2. Система екологічного менеджменту та охорона навколишнього
середовища
2.3. Особливості стандарту ISO 14001:2015
• Структура стандарту
• Підхід до контексту організації
• Дії щодо ризиків і можливостей


РОЗДІЛ 3
ПІДГОТОВКА ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОМЕНЕДЖМЕНТУ

3.1. Три ключові аспекти впровадження СЕМ
• Наявність ресурсів
• Підтримка та розвиток
• Інтегрування системи менеджменту
 
3.2. Дев’ять найважливіших кроків, що передують упровадженню СЕМ
• Крок 1. Визначення сфери охоплення СЕМ
• Крок 2. Визначення відповідальності за управління СЕМ
• Крок 3. Набуття компетенції
• Крок 4. Установлення цілей упровадження СЕМ
• Крок 5. Вибір консультанта
• Крок 6. Попередня екологічна оцінка ситуації
• Крок 7. Прийняття рішення про впровадження СЕМ
• Крок 8. Визначення команди з екологічного менеджменту
• Крок 9. Планування впровадження СЕМ

3.3. Рекомендований план упровадження СЕМ


РОЗДІЛ 4
УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

 
4.1. Планування
• Ідентифікація екологічних аспектів
• Визначення вимог нормативно-правових актів
щодо екологічних аспектів компанії
• Виявлення важливих екологічних аспектів
  Метод Парето
  Метод АВС
  Метод індексу важливості екологічного аспекту
  Метод експертних оцінок
  Метод MI (Material Input)
 
• Установлення цільових і планових екологічних показників,
критеріїв для оцінювання екологічної ефективності
• Оцінювання екологічних ризиків
 
4.2. Підтримання та функціонування СЕМ
• Розподіл функцій СЕМ
• Вимоги до процедури СЕМ
• Методи екологічного менеджменту
  Інформаційні методи
  Запобіжні методи
  Примусові методи
 

РОЗДІЛ 5
ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОЛІПШЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

5.1. Вимоги до внутрішнього аудиту
5.2. Вимоги до споживчого аудиту
5.3. Вимоги до сертифікаційного аудиту
• Початок аудиту
• Проведення аудиту на місцях
• Вимоги до сертифікаційного органа
• Процес сертифікації
• Помилки в інформуванні про сертифікацію

5.4. Аналіз із боку керівництва


РОЗДІЛ 6
ШІСТЬ КРОКІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА ВИРОБЛЕНУ ПРОДУКЦІЮ У КОНТЕКСТІ ЇЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

6.1. Життєвий цикл та його роль в системі екологічного управління
6.2. Алгоритм управління життєвим циклом продукції
• Оцінюємо вплив діяльності підприємства на навколишнє середовище
• Ставимо цілі
• Визначаємо критерії оцінювання бажаних екологічних цілей
• Плануємо дії для досягнення цілей
• Налагоджуємо комунікації із зацікавленими особами
• Коригуємо та вдосконалюємо


РОЗДІЛ 7
ЗАПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ

Бурдейна Марина, шеф-редактор редакції журналів для інженерно- технічних працівників видавничого дому «ТЕХ МЕДІА ГРУП»

Михайленко Тетяна, керівник видавничих проектів видавничого дому «ТЕХ МЕДІА ГРУП»

Швець Ірина, начальник відділу екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради Донецької області

Хоміч Людмила, адвокат, спеціалізація - природоохоронне законодавство