Санітарно-епідеміологічні вимоги для харчової промисловості та громадського харчування

Практичне видання, що допоможе дотриматися вимог санітарного законодавства на харчовому виробництві та підприємствах громадського харчування.

Безперечні переваги:
- усе для підготовки документів та виробничих приміщень до перевірок Держпродспоживслужби;
- доступ до електронної бази нормативних актів та шаблонів документів;
- систематизовані вимоги СанПіН з коментарями експертів.
Ціна за мінімальний термін передплати 1200 грн
Опис
Зміст
Експерти

Передплатний індекс: 60722 (на рік) 76013 (на ІІ півріччя)

САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
практичне видання, яке допоможе:

  • привести якість та безпечність харчової продукції у відповідність до санітарно-епідеміологічних вимог
  • підготуватися та успішно пройти перевірку Держпродспоживслужби
  • організувати безпеку виробництва та охорону праці на харчовому підприємстві
  • забезпечити правильне зберігання, пакування і транспортування харчових продуктів
  • провести дезінфекційні та дезінсекційні заходи
  • організувати збір, зберігання та утилізацію харчових відходів
  • забезпечити виробничий контроль, експертизу якості за стандартами НАССР, ІSО 22000


Тільки у нас!
УСЕ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Загальні вимоги та структура
Санітарні вимоги до території, будівель, приміщень, складів
Водопостачання і каналізація
Вентиляція та опалення, нормовані параметри навколишнього середовища
Обслуговування та утримання будівель та приміщень
Підготовка води для виробництва харчової продукції
Контроль за санітарним станом пунктів реалізації харчової продукції
Обов’язкові договори на підприємстві громадського харчування
Санітарні приміщення в організаціях громадського харчування
Система безтарного зберігання борошна
Зниження ризику перехресного забруднення


Передплата на 2019 рік включає:

базове видання (600 сторінок практичної та актуальної інформації, 10 розділів)
3 тематичні оновлення із урахуванням змін у законодавстві
• доступ до електронної нормативної бази:

- актуальні нормативно-правові акти
- зразки документів
- професійні стандарти, ДСТУ, ТУ, СанПіН


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення на рік
Обсяг: видання - 600 сторінок
Видається з 2019 року

РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ. НАГЛЯДОВІ ПЕРЕВІРКИ. СУДОВА ПРАКТИКА


1.1. Підстави для притягнення до відповідальності. Види порушень. Розміри штрафів
1.2. Підготовка до перевірок Держпродспоживслужби: повноваження наглядових органів,
порядок проходження перевірки
1.3. Порядок оскарження рішень Держпродспоживслужби
1.4. Рекомендації щодо виконання вимог
1.5. Робота зі скаргами споживачів
1.6. Підготовка до судового розгляду: аналіз проблем, документація, порядок дій
1.7. Особливості забезпечення безпеки виробництва та охорони праці
на підприємствах харчової промисловості
1.8. Рекомендації щодо проведення інструктажів з охорони праці
для працівників у харчовій промисловості


РОЗДІЛ 2
УПАКОВКА, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


2.1. Види і вибір упаковки для напівфабрикатів та готової продукції
2.2. Маркування та упаковка
2.3. Особливості перевезення швидкопсувних вантажів
2.4. Вимоги до транспорту
2.5. Порядок перевезення швидкопсувних вантажів
2.6. Основні документи, необхідні для транспортування
2.7. Правила зберігання продукції на харчовому виробництві
2.8. Правила зберігання продуктів харчування в буфетах та роздавальних
2.9. Терміни придатності продуктів дитячого харчування
2.10. Вимоги до приймання харчової продукції
2.11. Ротація. Терміни придатності й реалізації
2.12. Вимоги до безпечності упакованої питної води


РОЗДІЛ 3
ПРОВЕДЕННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ТА ДЕЗІНСЕКЦІЙНИХ ЗАХОДІВ


3.1. Прибирання на підприємствах громадського харчування
3.2. Миття посуду на підприємствах громадського харчування
3.3. Вимоги до дератизаційних заходів
3.4. Дезінфекція на підприємствах громадського харчування
3.5. Дезінсекція (знищення тарганів) на підприємствах громадського харчування
3.6. Використання миючих та дезінфікуючих засобів у харчовій промисловості
3.7. Приготування дезінфікуючих засобів
3.8. Ультрафіолетова бактерицидна обробка повітря і води в харчовій промисловості


РОЗДІЛ 4
ЗБІР, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ


4.1. Поводження з відходами
4.2. Методи утилізації харчових відходів
4.3. Співпраця з компаніями з утилізації харчових відходів
4.4. Класифікація харчових відходів за класом небезпеки і типом
4.5. Тимчасове накопичення відходів
4.6. Транспортування харчових відходів
4.7. Утилізація і знищення біологічних відходів
4.8. Загальні вимоги до поводження з харчовими відходами організацій громадського харчування


РОЗДІЛ 5
САНІТАРНІ ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ


5.1. Особиста гігієна персоналу в організаціях продовольчої торгівлі
5.2. Особиста гігієна персоналу на харчовому виробництві
5.3. Правила проходження медоглядів. Алгоритм дій
5.4. Медична книжка
5.5. Діагностика інфекційних захворювань у персоналу


РОЗДІЛ 6
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ


6.1. Загальні вимоги та структура
6.2. Санітарні вимоги до території, будівель, приміщень, складів
6.3. Водопостачання і каналізація
6.4. Вентиляція та опалення, нормовані параметри навколишнього середовища
6.5. Обслуговування та утримання будівлі та приміщень
6.6. Підготовка води для виробництва харчової продукції
6.7. Контроль за санітарним станом пунктів реалізації харчової продукції
6.8. Обов’язкові договори на підприємстві громадського харчування
6.9. Санітарні приміщення в організаціях громадського харчування
6.10. Система безтарного зберігання борошна
6.11. Зниження ризику перехресного забруднення


РОЗДІЛ 7
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕЙ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ


7.1. Санітарна оцінка харчових продуктів
7.2. М’ясо та м’ясопродукти
7.3. Риба та рибні продукти
7.4. Молоко й молочні продукти
7.5. Борошно, хліб, зернові продукти
7.6. Яйця та яєчні продукти
7.7. Овочі та зелень
7.8. Консерви
7.9. Алкогольна продукція


РОЗДІЛ 8
ВИРОБНИЧИЙ КОНТРОЛЬ. СТАНДАРТИ ЯКОСТІ. ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ


8.1. Практика впровадження ISO 22000 на харчових підприємствах. Проблеми та шляхи вирішення
8.2. Сільськогосподарська продукція: небезпеки і точки контролю
8.3. Розробка і впровадження системи НАССР на харчових підприємствах
і підприємствах громадського харчування
8.4. Проведення виробничого контролю
8.5. Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю
на молокопереробних підприємствах
8.6. Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю
на м’ясопереробному підприємстві
8.7. Виробничий брак. Алгоритм дій


РОЗДІЛ 9
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДИТЯЧИХ УСТАНОВАХ


9.1. Вимоги до обладнання, інвентарю, посуду харчоблоку в дошкільному навчальному закладі
9.2. Організація харчування в літніх оздоровчих установах
9.3. Надання відомостей про харчову цінність страв


РОЗДІЛ 10
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ПРОГРАМА ЯК ЧАСТИНА ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПОПЕРЕДНІХ
ЗАХОДІВ СИСТЕМИ НАССР


10.1. Законодавчі, нормативно-правові акти та стандарти, що регулюють діяльність
з виробництва харчової продукції
10.2. Санітарно-гігієнічна програма
10.3. Технологічна карта прибирання приміщень

Литвиненко Тетяна, начальник відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Одесастандартметрологія», аудитор

Веремеєнко Владислав, голова Асоціації з інтеграції НАССР

Губяк Сергій, засновник Асоціації з інтеграції НАССР

Пухальська Наталія, консультант з юридичних питань Асоціації з інтеграції НАССР

Лахтарін Іван, адвокат комнанії ЮКГ «Інтеграція», експерт з харчового законодавства

Петренко Руслан, тренер-консультант Асоціації з інтеграції НАССР

Лисенко Олександр, провідний викладач Міжнародного реєстру незалежних аудиторів (IRCA), провідний аудитор НААУ

Бартош Святослав, керівник юридичної фірми «Bargen»