Санітарно-епідеміологічні вимоги для харчової промисловості та громадського харчування

Практичне видання, що допоможе дотриматися вимог санітарного законодавства на харчовому виробництві та підприємствах громадського харчування.

Безперечні переваги:
- усе для підготовки документів та виробничих приміщень до перевірок Держпродспоживслужби;
- доступ до електронної бази нормативних актів та шаблонів документів;
- систематизовані вимоги СанПіН з коментарями експертів.
Ціна за мінімальний термін передплати 1700 грн
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатний індекс: 60722 (на рік), 76013 (на ІІ півріччя)


Санітарно-епідеміологічні вимоги для харчової промисловості та громадського харчування – практичне видання, що допоможе:
 

 • привести якість та безпечність харчової продукції у відповідність до санітарно-епідеміологічних вимог;
   
 • підготуватися та успішно пройти перевірку Держпродспоживслужби;
   
 • організувати безпеку виробництва та охорону праці на харчовому підприємстві;
   
 • забезпечити правильне зберігання, пакування і транспортування харчових продуктів;
   
 • провести дезінфекційні та дезінсекційні заходи;
   
 • організувати збір, зберігання та утилізацію харчових відходів;
   
 • забезпечити виробничий контроль, експертизу якості за стандартами НАССР, ІSО 22000.

 

Тільки у нас!
Усе про організацію харчового виробництва та підприємства громадського харчування:

 • Загальні вимоги та структура
   
 • Санітарні вимоги до території, будівель, приміщень, складів
   
 • Водопостачання і каналізація
   
 • Вентиляція та опалення, нормовані параметри навколишнього середовища
   
 • Обслуговування та утримання будівель та приміщень
   
 • Підготовка води для виробництва харчової продукції
   
 • Контроль за санітарним станом пунктів реалізації харчової продукції
   
 • Обов’язкові договори на підприємстві громадського харчування
   
 • Санітарні приміщення в організаціях громадського харчування
   
 • Система безтарного зберігання борошна
   
 • Зниження ризику перехресного забруднення

 

+ Увесь пакет форм та зразків заповнення супровідної документації в електронному форматі для належного дотримання санітарно-епідеміологічних вимог на підприємстві

 Передплата на рік включає:

 • базове видання на 500 сторінок (в паперовій версії)
   
 • 3 тематичні оновлення з урахуванням змін законодавства (в паперовій версії)
   
 • доступ 24/7 до електронної нормативної бази:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - зразки документів
  - ДСТУ, ТУ, СанПіН
   


Кожному передплатнику в подарунок:

Плакат А2 формату «Ефективна дератизація на підприємстві»

 Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення
Обсяг: видання на 500 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2019 року

РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ. НАГЛЯДОВІ ПЕРЕВІРКИ. СУДОВА ПРАКТИКА

1.1. Законодавчі вимоги

1.2. Підстави для притягнення до відповідальності

1.3. Підготовка до перевірок Держпродспоживслужби: повноваження наглядових органів, порядок проходження перевірки

1.4. Відповідальність. Види порушень. Розміри штрафів

1.5. Оскарження результатів перевірок Держпродспоживслужби
 1.6. Особливості забезпечення безпеки виробництва та охорони праці на підприємствах харчової промисловості

1.7. Рекомендації щодо проведення інструктажів з охорони праці для працівників у харчовій промисловості
 1.8. Робота зі скаргами споживачів

1.9. Судова практика: аналіз проблем, поради фахівців

1.10. Процедура отримання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на технологічну документацію, виробничі та складські приміщення, нові технології та устаткування
 1.11. Нормування праці на підприємствах харчової промисловості

1.12. Нормування праці на підприємствах громадського харчування

1.13. Перевірки Держпраці: що варто знати харчовикам
 
РОЗДІЛ 2
УПАКОВКА, ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


2.1. Зберігання харчових продуктів

2.2. Умови зберігання

2.3. Особливості розміщення товарів та санітарно-гігієнічний режим

2.4. Пам'ятка щодо дотримання строків придатності

2.5. Гігієнічні вимоги до строків придатності та зберігання харчових продуктів

2.6. Вимоги до безпечності фасованої питної води

2.7. Транспортування харчової продукції

2.8. Документи для перевезення харчових продуктів автомобільним транспортом

2.9. Вимоги до транспортних засобів, які використовують для перевезення харчових продуктів

2.10. Маркування харчової продукції
 2.11. Правила зберігання продуктів харчування в буфетах та роздавальних

2.12. Термін придатності продуктів дитячого харчування

2.13. Вимоги до приймання харчової продукції

2.14. Забезпечення та збереження холодового ланцюга. Основні способи охолодження

2.15. Ротація. Термін придатності й реалізації

2.16. Вимоги до упаковки у рамках НАССР

2.17. Види та вибір упаковки для напівфабрикатів та готової продукції
 2.18. Розширена відповідальність виробника харчових продуктів в частині використання, збору та переробки упаковки. Екологічна упаковка
 
РОЗДІЛ 3
ПРОВЕДЕННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ТА ДЕЗІНСЕКЦІЙНИХ ЗАХОДІВ


3.1. Мінімізація можливості забруднення харчових продуктів

3.2. Дезінфекція на підприємствах громадського харчування

3.3. Дезінсекція та дератизація на підприємствах громадського харчування

3.4. Приготування дезінфікувальних засобів

3.5. Прибирання на підприємствах громадського харчування

3.6. Рекомендації щодо розміщення інструкцій та настанов у виробничих приміщеннях

3.7. Миття посуду на підприємствах громадського харчування
 3.8. Технологічна карта прибирання приміщень

3.9. Використання мийних і дезінфікувальних засобів у харчовій промисловості

3.10. Ультрафіолетова бактерицидна обробка повітря і води в харчовій промисловості
 
РОЗДІЛ 4
ЗБІР, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ХАРЧОВИХ ВІДХОДІВ


4.1. Поводження з відходами

4.2. Класифікація харчових відходів за класом небезпеки і типом

4.3. Тимчасове накопичення харчових відходів

4.4. Відходи у питному водопостачанні населення та на промислових
підприємствах

4.5. Відходи у дошкільних навчальних та лікувально-профілактичних
закладах

4.6. Поводження із відходами, що утворюються в процесі виробництва
 4.7. Методи утилізації харчових відходів

4.8. Співпраця з компаніями з утилізації харчових відходів

4.9. Транспортування харчових відходів

4.10. Утилізація і знищення біологічних відходів

4.11. Вимоги до поводження з відходами організацій громадського харчування
 
РОЗДІЛ 5
САНІТАРНІ ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ


5.1. Особиста гігієна персоналу в організаціях продовольчої торгівлі

5.2. Особиста гігієна персоналу на харчовому виробництві

5.3. Правила проходження медоглядів. Алгоритм дій

5.4. Медична книжка

5.5. Діагностика інфекційних захворювань у персоналуРОЗДІЛ 6
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ


6.1. Загальні вимоги до організації та утримання приміщень, у яких виробляють харчову продукцію

6.2. Санітарні вимоги до облаштування та утримання приміщень організацій громадського харчування

6.3. Санітарні вимоги до території, будівель, приміщень, складів

6.4. Мікроклімат виробничих приміщень на прикладі кондитерського виробництва

6.5. Вимоги до системи вентиляції виробничих приміщень

6.6. Тарний і безтарний способи зберігання борошна

6.7. Зниження ризику перехресного забруднення
 6.8. Водопостачання і каналізація

6.9. Обслуговування й утримання будівлі та приміщень

6.10. Підготовка води для виробництва харчової продукції

6.11. Контроль за санітарним станом пунктів реалізації харчової продукції

6.12. Обов’язкові договори на підприємствах громадського харчування

6.13. Санітарні приміщення в організаціях громадського харчування

6.14. Вимоги до складських приміщень підприємств громадського харчування

6.15. Вимоги до санітарних приміщень на харчових підприємствах
 
РОЗДІЛ 7
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГАЛУЗЕЙ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ


7.1. Санітарна оцінка харчових продуктів

7.2. Санітарно-гігієнічне оцінення молока і молочних виробів

7.3. Санітарно-мікробіологічних показники безпеки у м’ясі та м’ясопродуктах

7.4. Показники якості та безпечності риби та рибних продуктів
 7.5. Санітарно-гігієнічна оцінка яєць та яєчних продуктів

7.6. Санітарно-мікробіологічних показники безпеки борошна, хліба та зернових продуктів

7.7. Вимоги безпечності до овочів та зелені

7.8. Показники якості та безпечності консервованих продуктів

7.9. Вимоги безпечності до алкогольної продукції
 
РОЗДІЛ 8
ВИРОБНИЧИЙ КОНТРОЛЬ. СТАНДАРТИ ЯКОСТІ. ЕКСПЕРТИЗА ЯКОСТІ


8.1. Програми передумови. 7 принципів НАССР і 12 кроків впровадження системи

8.2. Сільськогосподарська продукція: небезпеки і точки контролю

8.3. Практика вилучення небезпечної продукції згідно з ДСТУ ISO 22000

8.4. Забезпечення простежуваності сировини

8.5. Вилучення та відкликання невідповідної або потенційно небезпечної харчової продукції з ринку
 8.6. Проведення виробничого контролю

8.7. Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю на молокопереробних підприємствах

8.8. Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю на м’ясопереробному підприємстві

8.9. Виробничий брак. Алгоритм дій

8.10. Практика впровадження ISO 22000:2018 на харчових підприємствах. Проблеми та шляхи вирішення


РОЗДІЛ 9
ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ У ДИТЯЧИХ УСТАНОВАХ


9.1. Гігієнічні вимоги до організації харчування в дитячих закладах

9.2. Організація харчування в літніх оздоровчих установах

9.3. Надання відомостей про харчову цінність страв


ДОДАТОК
ЗАПИТАННЯ–ВІДПОВІДІ

Тетяна Литвиненко, начальник відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Одесастандартметрологія», аудитор

Владислав Веремеєнко, голова Асоціації з інтеграції НАССР

Сергій Губяк, засновник Асоціації з інтеграції НАССР

Наталія Пухальська, консультант з юридичних питань Асоціації з інтеграції НАССР

Іван Лахтарін, адвокат комнанії ЮКГ «Інтеграція», експерт з харчового законодавства

Руслан Петренко, тренер-консультант Асоціації з інтеграції НАССР

Олександр Лисенко, провідний викладач Міжнародного реєстру незалежних аудиторів (IRCA), провідний аудитор НААУ

Святослав Бартош, керівник юридичної фірми «Bargen»

Марина Тимошенко, еколог підприємства харчової промисловості

Валентина Остапенко, кандидат технічних наук, доцент кафедри Технології цукру та підготовки води НУХТ, директор з якості та розвитку «Росяна»

Роман Войтюк, заступник директора з якості та харчової безпечності ТОВ «Екопласт»

Читайте у 2020 році:

 

Практичні поради з підготовки до перевірок Держпродспоживслужби

Аналіз змін у технічному регулюванні: нові ДСТУ та технічні регламенти

Процедура отримання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на технологічну документацію, виробничі та складські приміщення, нові технології та устаткування

Рекомендації щодо проведення інструктажів з охорони праці для працівників у харчовій промисловості

Ультрафіолетова бактерицидна обробка повітря і води в харчовій промисловості

Співпраця з компаніями з утилізації харчових відходів. Вимоги до поводження з харчовими відходами організацій громадського харчування

Правила проходження медоглядів. Медична книжка. Діагностика інфекційних захворювань у персоналу

Обов’язкові договори на підприємстві громадського харчування

Вимоги безпечності до харчової рибної продукції

Показники безпечності у м’ясі та м’ясопродуктах

Вимоги до обладнання, інвентарю, посуду харчоблоку в дошкільному навчальному закладі

Організація харчування в літніх оздоровчих установах

 


Кожному передплатнику в подарунок:

 • Плакат А2 формату «Ефективна дератизація на підприємстві»