Пожежна безпека підприємств, установ, організацій

Виробничо-технічне видання для організації пожежної безпеки на підприємстві. Також на сторінках: роз'яснення вимог пожежної безпеки при утриманні будівель та споруд, приміщень та інженерного обладнання.

Безперечні переваги:
1) повний спектр інформації з пожежної безпеки у одному виданні;
2) професійні поради підкріплені посиланнями на законодавство;
3) алгоритми дій інженера з пожежної безпеки для вирішення типових робочих завдань;
4) доступ до електронної бази нормативно-правових актів, зразків заповнення документів;
5) серія плакатів «Безпечне виконання пожежонебезпечних робіт»;
6) видання виходить за інформаційної підтримки УкрНДІ цивільного захисту.
Ціна за мінімальний термін передплати 1200 грн
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси на рік: 68745 (на рік), 86238 (на ІІ півріччя)

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ  – практичне видання, яке допоможе:

запобігти порушення вимог законодавства у сфері ПБ
розробити необхідну документацію з питань ПБ
скласти програму та провести навчання працівників
забезпечити вогнегасниками приміщення різного призначення
створити добровільну пожежну охорону на підприємстві
організувати проведення пожежонебезпечних робіт
вибрати та встановити систему протипожежного захисту
утримувати об'єкти та інженерне обладнання у протипожежному стані


Цільова аудиторія:

інженери з пожежної безпеки
керівники відділів з пожежної безпеки
відповідальні за пожежну безпеку за сумісництвом


Передплата на рік включає:

базове видання з пожежної безпеки
4 тематичних оновлення з пожежної безпеки
доступ до електронної нормативної бази:

- актуальні нормативно-правові акти
- 450 зразків документів
- професійні стандарти та ДСТУ

Плакати А2 формату:
«Заходи пожежної безпеки у службових (офісних) приміщеннях»
«Заходи пожежної безпеки на складі»


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 4 оновлення
Обсяг: видання до 800 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2014 року

РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

1.1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
 
1.1.1. Визначення відповідального
1.1.2. Робота з документами
• Погодження нормативних документів
• Подання декаларації відповідності матеріально-технічної бази
 
1.1.3. Проходження експертизи протипожежного стану підприємств
1.1.4. Організація пожежної охорони
 
1.2. ХАРАКТЕРНІ ПОРУШЕННЯ ПОЖЕЖНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
1.3. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗА ПОРУШЕННЯ У ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ
 
1.3.1. Видача приписів, постанов, розпоряджень
1.3.2. Звернення до адміністративного суду
1.3.3. Притягнення до відповідальності
• Адміністративна відповідальність
• Кримінальна відповідальність
 
1.4.  ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
1.4.1. Перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню
1.4.2. Основні документи, необхідні для отримання ліцензії
1.4.3. Загальні вимоги щодо провадження господарської діяльності з надання послуг
і виконання робіт протипожежного призначення
Організаційні вимоги
Кадрові вимоги
Технологічні вимоги щодо наявності матеріально-технічної бази


РОЗДІЛ 2
ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ПОЖЕЖ.
НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

2.1. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ПОЖЕЖ
2.2. НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
 
2.2.1. Особи, що мають проходити навчання
2.2.2. Проведення навчання, інструктажу та перевірка знань
• Загальні положення оганізації навчання працівників
• Особливості проведення навчання з  пожежно-технічного мінімуму
 
2.2.3. Програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях
2.2.4. Програма навчання посадових осіб
• Базові вимоги до структури і змісту програм
• Процедура затвердження програм
• Організація та контроль виконання програм
 
2.2.5. Організації, що проводять навчання (отримали відповідні ліцензії)
 
 
РОЗДІЛ 3
ГРОМАДСЬКІ ФОРМУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 
3.1. ДОБРОВІЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
3.2. ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА
 
3.2.1. Загальні положення щодо утворення та організації пожежно-рятувальних підрозділів
3.2.2. Завдання та функції пожежно-рятувальних підрозділів

 

РОЗДІЛ 4
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ РОБІТ

4.1. ЗВАРЮВАЛЬНІ ТА ІНШІ ВОГНЕВІ РОБОТИ
 
4.1.1. Загальні вимоги до підготовки виконання вогневих робіт
4.1.2. Основні вимоги до проведення робіт
Газозварювальні (газорізальні) роботи та різання металів з використанням ГР
Електрозварювальні роботи
Паяльні роботи
Розігрівання (варіння) бітумів і смол

4.2. ФАРБУВАЛЬНІ РОБОТИ ТА РОБОТИ З МАСТИКАМИ
 
4.2.1. Вимоги до проведення фарбувальних робіт
4.2.2. Вимоги до проведення робіт із мастиками, клеями та іншими
подібними горючими речовинами і матеріаламиРОЗДІЛ 5
СИСТЕМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

5.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СПЗ
 
5.1.1. Визначення об’єктів, що підлягають обладнанню СПЗ
5.1.2. Перевірка відповідності змонтованої системи вимогам документації
5.1.3. Управління СПЗ
5.1.4. Підтримання експлуатаційної придатності
 
5.2. ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ
 
5.2.1. Пожежна сигналізація
• Загальні вимоги до СПС
• Вимоги до пожежних сповіщувачів
 
5.2.2. Пожежогасіння
• Основні види систем пожежогасіння
• Особливості вибору та експлуатації систем пожежогасіння
• Вимоги до станції пожежогасіння
• Підтримання експлуатаційної придатності
• Особливості аерозольного пожежогасіння
 
5.2.3. Система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей
• Способи оповіщення про пожежу
• Типи систем оповіщення
• Основні аспекти визначення зон оповіщення
• Вимоги до сигналів оповіщення
• Особливості розміщення сповіщувачів і гучномовців
• Вимоги до електроживлення та кабельних ліній
• Вимоги до аварійного освітлення
• Підтримання експлуатаційної придатності
 
5.2.4. Система протидимного захисту
• Загальний перелік об’єктів, на яких обладнуються СПДЗ
• Основні способи протидимного захисту
• Вимоги до елементів СПДЗ
• Підтримання експлуатаційної придатності
 
5.2.5. Система централізованого пожежного спостерігання
• Порядок підключення СПТС
• Підтримання експлуатаційної придатності
 
 
РОЗДІЛ 6
ПЕРВИННІ ЗАСОБИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

 
6.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6.1.1. Призначення первинних засобів пожежогасіння
6.1.2. Особливості розміщення первинних засобів пожежогасіння
 
6.2. ВОГНЕГАСНИКИ: ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИБІР
 
6.2.1. Експлуатація вогнегасників
• Загальні вимоги до експлуатації вогнегасників
• Організаційні заходи щодо забезпечення експлуатації вогнегасників
• Вимоги безпеки під час експлуатації вогнегасників

6.2.2. Забезпечення та вибір вогнегасників
• Вимоги до оснащення об'єктів вогнегасниками
• Вибір типу та необхідної кількості вогнегасників

 

РОЗДІЛ 7
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ

7.1. ОБОВ'ЯЗКОВІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
 
7.1.1. Призначення особи, відповідальної за пожежну безпеку
7.1.2. Документація з питань пожежної безпеки, що розробляється на підприємстві
7.1.3. Підготовка інструкцій із заходів пожежної безпеки
 
7.2. УТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬ, ПРИМІЩЕНЬ ТА СПОРУД
 
7.2.1. Позначення категорії і класу зони приміщення
7.2.2. Обов’язкові основні знаки пожежної безпеки у будівлях
7.2.3. Утримання евакуаційних шляхів і виходів
7.2.4. Вимоги до планів евакуації
7.2.5. Загальні вимоги пожежної безпеки до територій
7.2.6. Облаштування місць для куріння
 
7.3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДО ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ
 
7.3.1. Електроустановки
7.3.2. Опалення
7.3.3. Вентиляція і кондиціонування
7.3.4. Водопостачання
• Зовнішнє протипожежне водопостачання
• Внутрішнє протипожежне водопостачання
 
7.4. ВОГНЕЗАХИСТ БУДІВЕЛЬНІХ КОНСТРУКЦІЙ І МАТЕРІАЛІВ
 
7.4.1. Класифікація вогнезахисних засобів
7.4.2. Основні способи вогнезахисту
7.4.3. Вимоги до виконання робіт з вогнезахисту
7.4.4. Перевірка якості виконаних робіт
7.4.5. Заходи щодо підтримання технічного стану вогнезахисних покривів і виробів

7.5. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОБ'ЄКТІВ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
 
7.5.1. Заклади, установи, організації освіти і науки
7.5.2. Культурно-видовищні заклади
7.5.3. Заклади охорони здоров'я (із стаціонаром)
7.5.4. Підприємства торгівлі та харчування
• Загальні вимоги до торговельних підприємств, ресторанів, кафе, їдалень
• Вимоги під час продажу горючих рідин
• Вимоги під час продажу боєприпасів та піротехнічних виробів

7.5.5. Будинки для тимчасового проживання людей
7.5.6. Об'єкти площею до 300 м2
7.5.7. Промислові підприємства
7.5.8. Підприємства транспорту
7.5.9. Об'єкти зберігання
• Матеріальні склади та бази загального призначення
• Склади ЛЗР та ГР
• Склади балонів із газами
• Склади хімічних речовин
• Склади лісопиломатеріалів
• Склади вугілля і торфу

7.5.10. Автозаправні станції (АЗС)
• Загальні вимоги пожежної безпеки до АЗС
• Вимоги пожежної безпеки до ПАЗС

7.5.11. Житлові будинки
7.5.12. Лазні сухого жару (сауни)

7.6. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ОБ'ЄКТАХ ІЗ МАСОВИМ ПЕРЕБУВАННЯМ ЛЮДЕЙ
 
7.6.1. Заходи для дотримання пожежної безпеки об'єктів будівництва
7.6.2. Вимоги пожежної безпеки до проведення масових заходів
7.6.3. Організаційні заходи безпеки об'єктів
7.6.4. Основні вимоги до закладів із масовим перебуванням людей

7.7. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ОБ'ЄКТІВ
 
7.7.1. Вимоги пожежної безпеки до проектування об'єктів
• Улаштування евакуаційних шляхів та виходів
• Забезпечення безпеки пожежно-рятувальних підрозділів
 
7.7.2. Експертиза проектів будівництва
7.7.3. Вимоги пожежної безпеки до будівництва та реконструкції об'єктів
7.7.4. Вимоги до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів


РОЗДІЛ 8
ДОКУМЕНТАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА З ПИТАНЬ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

8.1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ
8.2. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО УТРИМАННЯ ПОЖЕЖНОГО УСТАТКУВАННЯ

 

РОЗДІЛ 9
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПЕРЕВІРОК

9.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК
9.2. ВИДИ ПЕРЕВІРОК ТА ЇХ ПЕРІОДИЧНИСТЬ
 
9.2.1. Планові перевірки
• Основні положення щодо проведення
• Періодичність проведення
 
9.2.2. Позапланові перевірки
 
9.3. ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ
9.4. АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

 

РОЗДІЛ 10
ОСНОВИ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ

10.1. ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
10.2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
 
10.2.1. Визначення ступеня небезпеки підприємства
10.2.2. Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів (ПНО)
10.2.3. План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС)
10.2.4. Декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки
10.2.5. Обов’язки суб’єктів господарювання
10.2.6. Навчання персоналу діям та способам захисту
10.2.7. Документація підприємства
 
10.3. ВИМОГИ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ (АВАРІЙ)
 
10.3.1. Системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій. Оперативне оповіщення
10.3.2. Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту
10.3.3. Використання захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)

 

РОЗДІЛ 11
ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

11.1. ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 
11.1.1. Основні поняття цивільного захисту
11.1.2. Єдина державна система цивільного захисту
11.1.3. Відповідальність за порушення законодавства
 
11.2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ (ПОНЯТТЯ, КВАЛІФІКАЦІЯ)
 
11.2.1. Поняття надзвичайної ситуації
11.2.2. Класифікація надзвичайних ситуацій
 
11.3. СУБ'ЄКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 
11.3.1. Основні суб’єкти забезпечення цивільного захисту
11.3.2. Повноваження основних суб’єктів забезпечення захисту
11.3.3. Завдання та обов’язки суб’єктів господарювання
11.3.4. Права та обов’язки громадян
11.3.5. Аварійно-рятувальні служби цивільного захисту
• Класифікація та склад працівників
• Права та обов'язки (завдання) служб
• Статути (положення) служб
 
11.3.6. Оперативно-рятувальні служби цивільного захисту
11.3.7. Спеціалізовані служби цивільного захисту
11.3.8. Формування цивільного захисту
11.3.9. Добровільні формування цивільного захисту
11.3.10. Громадські організації з цивільного захисту
 
11.4. НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 
11.4.1. Порядок навчання
11.4.2. Територіальні курси, навчально-методичні центри (центри)
11.4.3. Основні документи з питань навчання і підготовки
 
11.5. ЗАХИСТ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
 
11.5.1. Системи оповіщення
• Організація систем оповіщення
• Особливості функціонування систем раннього виявлення НС
 
11.5.2. Інформування суб’єктів
11.5.3. Укриття населення у захисних спорудах (евакуаційні заходи)
• Види захисних споруд та категорії населення, що підлягають укриттю
• Особливості розміщення
• Основні вимоги до улаштування та експлуатації
• Перелік документації захисної споруди
• Правові наслідки за неналежний технічний стан захисної споруди
 
11.5.4. Інженерний захист територій
11.5.5. Радіаційний та хімічний захист населення і територій
11.5.6. Медичний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
11.5.7. Біологічний захист, населення, тварин і рослин
11.5.8. Психологічний захист населення
 
11.6. ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
 
11.6.1. Організаційно-розпорядчі документи
11.6.2. Документи щодо планування заходів з питань цивільного захисту
11.6.3. Документи щодо утворення та діяльності сил цивільного захисту
11.6.4. Документи щодо створення та використання матеріального резерву
11.6.5. Документи з питань радіаційного та хімічного захисту
11.6.6. Документи з питань евакуації
• Розробка плану евакуації населення (працівників)
• Складання Карти (схеми) до Плану евакуації населення (працівників)
 
11.6.7. Документи щодо організації інженерного захисту
11.6.8. Документи з організації зв’язку та оповіщення
11.6.9. Документи з питань пожежної безпеки
11.6.10. Документи з підготовки органів управління та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
11.6.11. Документи з питань пожежно-рятувальних робіт

11.7. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
В СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА

Волошаненко Олександр, головний спеціаліст Міжнародної асоціації «Пожежна безпека України», заступник директора НВП «Пожтехсистема»

Маркін Сергій, директор ТОВ «Агенція незалежного інспектування "Експерт"»

Гула Віталій, фахівець з пожежної та техногенної безпеки, директор ТОВ «Кереміда»

Читайте на сторінках у 2019 році:

нове у держконтролі, порядок проходження перевірок ДСНС, роз'яснення змін у техрегулюванні
нова форма декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання
дотримання вимог пожежної безпеки під час експлуатації інженерного обладнання
розслідування й облік пожеж, пожежний інвентар та інструмент
дотримання вимог пожежної безпеки під час проектування, будівництва та реконструкції об'єктів
безпечне використання легкозаймистих і вогнетривких матеріалів для будівництва
вплив природних чинників на ймовірність пожежі
пожежогасіння у різних видах транспорту
методичні рекомендації до складання плану евакуації
вимоги до документації з питань пожежної безпеки на підприємстві
особливості проведення інструктажів із питань пожежної безпеки
вимоги до засобів протипожежного захисту
вимоги до облаштування евакуаційних виходів
дотримання вимог пожежної безпеки на об’єктах із масовим перебуванням людей
приклади інструкцій про заходи пожежної безпеки для різних типів приміщень


Кожному передплатнику у подарунок плакати А2 формату:
«Заходи пожежної безпеки у службових (офісних) приміщеннях»
«Заходи пожежної безпеки на складі»