Особливості сплати екологічного податку у 2020 році

Практичний посібник з робочими таблицями та прикладами розрахунків для сплати екологічного податку, а також зі зразками заповнення додатків декларації екоподатку

Ціна за мінімальний термін передплати 410 287 грн
Опис

Екологічний податок — загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднювальних речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 01.04.2009 р.
 На сторінках посібника
 

 • Практична таблиця об'єктів та бази оподаткування
 • Ставки екоподатку станом на 2020 рік (таблиця)
 • Порядок і строки подання звітності та сплати екоподатку (таблиця)
 • Рекомендації щодо заповнення декларації екоподатку
 • Штрафні санкції в разі порушення податкового законодавства


Приклади розрахунків суми податку за:

 • викиди в атмосферне повітря;
 • скиди у водні об'єкти;
 • розміщення відходів;
 • утворення радіоактивних відходів.


Зразки заповнення додатків податкової декларації екоподатку:

 • Додаток 1. Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
 • Додаток 2. Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти
 • Додаток 3. Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах
   


Цільова аудиторія:

інженери з охорони навколишнього природного середовища (екологи)
відповідальні за екологічну безпеку по сумісництву з охороною праці
бухгалтери підприємств
керівники лабораторій підприємств
головні інженери, технічні директори та керівники підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Дата виходу: січень 2020 року