Організація та контроль якості будівельних робіт

Практичне видання, що містить повний спектр інформації для організації та проведення будівельних робіт: оформлення та погодження документації; робота з державними органами; складання кошторисів; закупівля матеріалів та робіт тощо

Ціна за мінімальний термін передплати 1700 грн
Опис
Зміст
Експерти

Передплатні індекси: 76079 (річний); 76366 (ІІ півріччя)

 

У виданні «Організація та контроль якості будівельних робіт»:
 

 • Роз’яснення змін у законодавстві галузі будівництва
   
 • Відповідальність за порушення вимог законодавства про містобудівну діяльність
   
 • Робота з державними органами: оформлення і погодження документації
   
 • Організація охорони праці на підприємстві будівельної індустрії
   
 • Екологічні вимоги до проектування та будівництва, оцінка впливу на довкілля
   
 • Роль і функції генерального проектувальника, його місце в будівельному процесі
   
 • Визначення кошторисної вартості будівництва
   
 • Типові технологічні карти в будівництві
   
 • Порядок консервації об’єктів будівництва
   
 • Підготовчий етап будівництва
   
 • Класифікація та основні характеристики будівельних матеріалів
   
 • Оздоблювальні роботи за ДСТУ Б Д.2.2-15:2012
   
 • Субпідрядники: критерії вибору, контроль строків, відповідальність
   
 • Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
   
 • Рекомендації зі страхування ризиків у будівництві
   
 • Організація будівельного майданчика організації робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів будівництва
   
 • Впровадження системи менеджменту якості в будівельних організаціях
   
 • Основи управління проектами будівництва у Microsoft Project і Primavera
   
 • Порядок закупівлі будівельних матеріалів, ремонтних та будівельних робіт
   
 • Правові основи здійснення, предмет, зміст і форми будівельного контролю
   
 • Вхідний контроль будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
   
 • Організація операційного та лабораторного контролю

 Передплата на рік включає:

 • базове видання на 500 сторінок (у паперовій версії)
   
 • періодичні оновлення з урахуванням змін у законодавстві (у паперовій версії)
   
 • доступ до електронної бази 24/7:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - зразки заповнення документів
  - професійні стандарти, ДБН, ДСТУ

 Цільова аудиторія:

 • генеральні проектувальники, інженери-проектувальники
 • головні інженери проекту, технічні директори
 • інженери з проектно-кошторисної роботи
 • головні будівельники, інженери з нагляду за будівництвом
 • начальники відділів капітального будівництва


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + оновлення
Обсяг: видання на 500 с.
Видається: з 2020 року

РОЗДІЛ 1
НОРМАТИВНА БАЗА

1.1. Закони України «Про основи містобудування» та «Про регулювання містобудівної діяльності»

1.2. Акти КМУ у галузі будівництва

1.3. ДБН. Закон України «Про будівельні норми»

1.4. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

1.5. Важливі зміни в будівельному законодавстві (аналіз законопроектів)
 

РОЗДІЛ 2
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МІСТОБУДІВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду
 
2.2. Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
 
2.3. Фінансова відповідальність за порушення містобудівного законодавства

 
РОЗДІЛ 3
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У БУДІВЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ

3.1. Організація роботи з охорони праці
 
3.2. Інструктажі з ОП і ТБ для будівельних спеціальностей. Правила охорони праці
 
3.3. Заходи з протипожежної безпеки: перелік, алгоритми виконання
 
3.4. Організація безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки
 
3.5. Нещасні випадки на будівельних майданчиках

3.6. Перевірки з питань охорони праці

3.7. Облаштування та утримання будівельних майданчиків


РОЗДІЛ 4
ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

4.1. Звіт про стратегічну екологічну оцінку та оцінка впливу на довкілля
 

РОЗДІЛ 5
МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

5.1. Класифікація будівельних матеріалів та виробів

 
РОЗДІЛ 6
БУДІВНИЦТВО

6.1. Типові технологічні карти в будівництві
 
6.2. Проектно-виконавча документація

6.3. Підготовчий етап будівництва

6.4. Порядок укладання та виконання договорів підряду
 
6.5. Ліцензування у сфері будівництва
 
6.6. Фундаменти

6.7. Порядок консервації об'єктів будівництва
 
 
РОЗДІЛ 7
РОБОТА З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ: ОФОРМЛЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 
7.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури

7.2. Містобудівні умови та обмеження

7.3. Технічні умови
 
7.4. Порядок підготовки і склад містобудівної документації
 
7.5. Експертиза проектів будівництва

7.6. Будівництво на підставі будівельного паспорта

7.7. Виконання підготовчих робіт


РОЗДІЛ 8
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ

8.1. Порядок обстеження будівельних конструкцій будівель і споруд

8.2. Ознаки аварійного стану несучих конструкцій будівель і споруд
 
8.3. Дефекти будівельних конструкцій


РОЗДІЛ 9
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

9.1. Основні положення Закону України «Про публічні закупівлі»


РОЗДІЛ 10
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

10.1. Авторський і технічний нагляд
 
10.2. Вхідний контроль будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

10.3. Операційний контроль: перевірка дотримання технологічних параметрів, проміжне приймання, приймання прихованих робіт
 

РОЗДІЛ 11
КОШТОРИСНА СПРАВА У БУДІВНИЦТВІ

11.1. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»
 
11.2. Система ціноутворення у будівництві

11.3. Складання інвесторської кошторисної документації

Михайло Ішичкін, фахівець ДСНС у Дніпропетровській області

Сергій Волков, експерт з питань енергетики

Людмила Хоміч, адвокат, спеціалізація – природоохоронне законодавство

Юрій Хоміч, керівник відділу технічного контролю ТОВ «ЗАВОД ЗБК №7»

Дарін Ассіде, юрист АБ «Гончарук та партнери»

Дмитро Павленко, директор Асоціації «Палата БТІ», Аналітичного центру «Правовий захист БТІ»

Юрій Грицай, начальник відділу охорони праці фірми «Т.М.М. — ТОВ»

Ганна Скуміна, юрист-консультант

Тетяна Цифра, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки будівництва, експерт Інжинірингового Центру Київського національного університету будівництва та архітектури