Організація та контроль якості будівельних робіт

Практичне видання, що містить повний спектр інформації для організації та проведення будівельних робіт: оформлення та погодження документації; робота з державними органами; складання кошторисів; закупівля матеріалів та робіт тощо

  Читаємо у новому випуску: «Приєднання об'єкта архітектури до комунікацій: електрика, вода, тепло, газ»
Ціна за мінімальний термін передплати 2700 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 76079 (річний); 76366 (ІІ півріччя)

 

У виданні «Організація та контроль якості будівельних робіт»:
 

 • Роз’яснення змін у законодавстві галузі будівництва
   
 • Відповідальність за порушення вимог законодавства про містобудівну діяльність
   
 • Робота з державними органами: оформлення і погодження документації
   
 • Організація охорони праці на підприємстві будівельної індустрії
   
 • Екологічні вимоги до проектування та будівництва, оцінка впливу на довкілля
   
 • Роль і функції генерального проектувальника, його місце в будівельному процесі
   
 • Визначення кошторисної вартості будівництва
   
 • Типові технологічні карти в будівництві
   
 • Порядок консервації об’єктів будівництва
   
 • Підготовчий етап будівництва
   
 • Класифікація та основні характеристики будівельних матеріалів
   
 • Оздоблювальні роботи за ДСТУ Б Д.2.2-15:2012
   
 • Субпідрядники: критерії вибору, контроль строків, відповідальність
   
 • Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
   
 • Рекомендації зі страхування ризиків у будівництві
   
 • Організація будівельного майданчика організації робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів будівництва
   
 • Впровадження системи менеджменту якості в будівельних організаціях
   
 • Основи управління проектами будівництва у Microsoft Project і Primavera
   
 • Порядок закупівлі будівельних матеріалів, ремонтних та будівельних робіт
   
 • Правові основи здійснення, предмет, зміст і форми будівельного контролю
   
 • Вхідний контроль будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
   
 • Організація операційного та лабораторного контролю

 

Особливо актуально:
 

 • Складання типових технологічних карт у будівництві: детальний розбір та приклади
   
 • Порядок укладання та виконання договорів підряду, договірна ціна, календарний графік виконання робіт, гарантійні строки. Спори між підрядником і замовником
   
 • Алгоритм консервації об’єктів будівництва, розконсервація об’єкта й необхідна документація

 

Ексклюзивно для вас:
 

 • Увесь пакет технічної й організаційно-розпорядчої документації – в електронному форматі
   
 • Юридичні консультації найкращих фахівців щодо ситуацій, де є правові колізії або відсутні нормотворчі документи
   
 • Практичний досвід та варіанти вирішення робочих завдань у форматі «запитання–відповідь»
   


Передплата на рік включає:

 • базове видання на 780 сторінок (у паперовій версії)
   
 • періодичні оновлення з урахуванням змін у законодавстві (у паперовій версії)
   
 • доступ до електронної бази 24/7:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - зразки заповнення документів
  - професійні стандарти, ДБН, ДСТУ

 Цільова аудиторія:

 • генеральні проектувальники, інженери-проектувальники
 • головні інженери проекту, технічні директори
 • інженери з проектно-кошторисної роботи
 • головні будівельники, інженери з нагляду за будівництвом
 • начальники відділів капітального будівництва


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + оновлення
Обсяг: видання на 500 с.
Видається: з 2020 року

РОЗДІЛ 1
ПРАВОВЕ ПОЛЕ

1.1. Закони України «Про основи містобудування» та «Про регулювання містобудівної діяльності»

1.2. Акти КМУ у галузі будівництва

1.3. ДБН. Закон України «Про будівельні норми»

1.4. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

1.5. Важливі зміни в будівельному законодавстві (аналіз законопроектів)
 

РОЗДІЛ 2
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МІСТОБУДІВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду
 
2.2. Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
 
2.3. Фінансова відповідальність за порушення містобудівного законодавства

2.4. Адміністративна та кримінальна відповідальність

2.5. Порядок відшкодування заподіяних збитків
 

2.6. Анулювання / зупинення ліцензії на виконання будівельних робіт
 

 
РОЗДІЛ 3
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У БУДІВЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ

3.1. Організація роботи з охорони праці
 
3.2. Інструктажі з ОП і ТБ для будівельних спеціальностей. Правила охорони праці
 
3.3. Заходи з протипожежної безпеки: перелік, алгоритми виконання
 
3.4. Організація безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки

3.5. Нещасні випадки на будівельних майданчиках

3.6. Перевірки з питань охорони праці

3.7. Облаштування та утримання будівельних майданчиків

3.8. Безпечність будівельних риштувань

3.9. Аналіз ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві»


РОЗДІЛ 4
ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

4.1. Звіт про стратегічну екологічну оцінку та оцінка впливу на довкілля

4.2. Вимоги Закону «Про охорону навколишнього природнього середовища» до проектування та будівництва

4.3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природнього середовища


РОЗДІЛ 5
МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

5.1. Класифікація будівельних матеріалів та виробів
 

5.2. Довідкова інформація: основні характеристики будівельних матеріалів
 


РОЗДІЛ 6
БУДІВНИЦТВО

6.1. Типові технологічні карти в будівництві
 
6.2. Проектно-виконавча документація

6.3. Підготовчий етап будівництва

6.4. Порядок укладання та виконання договорів підряду
 
6.5. Ліцензування у сфері будівництва

6.6. Фундаменти

6.7. Порядок консервації об'єктів будівництва
 

6.8. Оздоблювальні роботи за ДСТУ Б Д.2.2-15:2012

6.9. Інженерні мережі

6.10. Субпідрядники: критерії вибору, контроль строків, відповідальність, взаємодія з генпідрядником

6.11. Договори у галузі будівництва

6.12. Порядок ведення спільної діяльності

6.13. Страхування будівельних та монтажних ризиків. Рекомендації зі страхування ризиків у будівництві

6.14. Організація будівельного майданчика
 
 
 
РОЗДІЛ 7
РОБОТА З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ: ОФОРМЛЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 
7.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури

7.2. Містобудівні умови та обмеження

7.3. Технічні умови
 
7.4. Порядок підготовки і склад містобудівної документації

7.5. Експертиза проектів будівництва

7.6. Будівництво на підставі будівельного паспорта
 

7.7. Виконання підготовчих робіт
 

7.8. Відведення земельної ділянки, землевпорядна документація

7.9. Оформлення прав на земельну ділянку для її забудови

7.10. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт

7.11. Дозвіл на виконання будівельних робіт
 

7.12. Під’єднання об’єкта до комунікацій
 

7.13. Введення об’єкта в експлуатацію

7.14. Статус об'єктів незавершеного будівництва

7.15. Статус об'єктів самовільного будівництва
 


7.16. Судова практика щодо оформлення та скасування дозвільної документації
 
РОЗДІЛ 8
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ

8.1. Порядок обстеження будівельних конструкцій будівель і споруд

8.2. Ознаки аварійного стану несучих конструкцій будівель і споруд

8.3. Дефекти будівельних конструкцій
 

8.4. Правові проблеми організації робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів будівництва

8.5. Знесення будинків: правові аспекти
 


РОЗДІЛ 9
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

9.1. Основні положення Закону України «Про публічні закупівлі»
 


9.2. Порядок закупівлі будівельних матеріалів

9.3. Закупівля ремонтних та будівельних робіт
 


РОЗДІЛ 10
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

10.1. Авторський і технічний нагляд

10.2. Вхідний контроль будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

10.3. Операційний контроль: перевірка дотримання технологічних параметрів, проміжне приймання, приймання прихованих робіт
 

10.4. Правові основи здійснення будівельного контролю. Предмет, зміст і форми будівельного контролю
 

10.5. Приймання геодезичної розмічувальної мережі

10.6. Організація лабораторного контролю: створення або вибір випробувальної будівельної лабораторії. Укладення договору, порядок відбору зразків і проведення контрольних випробувань, оформлення результатів випробувань

10.7. Порядок приймання підрядних робіт. Спори між підрядником і замовником
 

10.8. Порядок перевірки якості будівельних робіт під час введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
 


РОЗДІЛ 11
КОШТОРИСНА СПРАВА У БУДІВНИЦТВІ

11.1. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»
 
11.2. Система ціноутворення у будівництві

11.3. Складання інвесторської кошторисної документації

11.4. Складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них

11.5. Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт
 

11.6. Нормування й оплата праці в будівництві
 

 

РОЗДІЛ 12
МЕНЕДЖМЕНТ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ


12.1. Саморегулювання і будівельний ринок
 

12.2. Впровадження системи менеджменту якості в будівельних організаціях

12.3. Управління проєктами
 

 

Михайло Ішичкін, фахівець ДСНС у Дніпропетровській області

Сергій Волков, експерт з питань енергетики

Людмила Хоміч, адвокат, спеціалізація – природоохоронне законодавство

Юрій Хоміч, керівник відділу технічного контролю ТОВ «ЗАВОД ЗБК №7»

Дарін Ассіде, юрист АБ «Гончарук та партнери»

Дмитро Павленко, директор Асоціації «Палата БТІ», Аналітичного центру «Правовий захист БТІ»

Юрій Грицай, начальник відділу охорони праці фірми «Т.М.М. — ТОВ»

Ганна Скуміна, юрист-консультант

Тетяна Цифра, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки будівництва, експерт Інжинірингового Центру Київського національного університету будівництва та архітектури

 

На сторінках у 2021 році:
 

Важливі зміни в будівельному законодавстві. Особливості держконтролю та рекомендації щодо підготовки до перевірок

Нещасні випадки на будівельних майданчиках. Перевірки з охорони праці на будівництві

Страхування будівельних та монтажних ризиків. Рекомендації зі страхування ризиків у будівництві

Вимоги Закону «Про охорону навколишнього природнього середовища» до проєктування та будівництва

Залучення субпідрядників: критерії вибору, контроль строків, відповідальність, взаємодія з генпідрядником

Відведення земельної ділянки, землевпорядна документація. Оформлення прав на земельну ділянку для її забудови

Порядок підготовки і склад містобудівної документації. Технічні умови. Експертиза проєктів будівництва

Статус об'єктів самовільного будівництва. Судова практика щодо оформлення та скасування дозвільної документації

Правові проблеми організації робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів будівництва, знесення будинків

Порядок перевірки якості будівельних робіт під час уведення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

Ексклюзивно для вас:
 

 • Увесь пакет технічної й організаційно-розпорядчої документації – в електронному форматі
   
 • Юридичні консультації найкращих фахівців щодо ситуацій, де є правові колізії або відсутні нормотворчі документи
   
 • Практичний досвід та варіанти вирішення робочих завдань у форматі «запитання–відповідь»

 

Придбати