Організація та контроль якості будівельних робіт

Практичне видання, що містить повний спектр інформації для організації та проведення будівельних робіт: оформлення та погодження документації; робота з державними органами; складання кошторисів; закупівля матеріалів та робіт тощо

Одразу після оплати надсилаємо електронну версію на email
+ друковану версію на поштову адресу
Ціна за мінімальний термін передплати 1700 грн
Опис
Зміст
Експерти

Передплатний індекс: 76079

 

У виданні «Організація та контроль якості будівельних робіт»:
 

 • Роз’яснення змін у законодавстві галузі будівництва
   
 • Відповідальність за порушення вимог законодавства про містобудівну діяльність
   
 • Робота з державними органами: оформлення і погодження документації
   
 • Організація охорони праці на підприємстві будівельної індустрії
   
 • Екологічні вимоги до проектування та будівництва, оцінка впливу на довкілля
   
 • Роль і функції генерального проектувальника, його місце в будівельному процесі
   
 • Визначення кошторисної вартості будівництва
   
 • Типові технологічні карти в будівництві
   
 • Порядок консервації об’єктів будівництва
   
 • Підготовчий етап будівництва
   
 • Класифікація та основні характеристики будівельних матеріалів
   
 • Оздоблювальні роботи за ДСТУ Б Д.2.2-15:2012
   
 • Субпідрядники: критерії вибору, контроль строків, відповідальність
   
 • Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві
   
 • Рекомендації зі страхування ризиків у будівництві
   
 • Організація будівельного майданчика організації робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів будівництва
   
 • Впровадження системи менеджменту якості в будівельних організаціях
   
 • Основи управління проектами будівництва у Microsoft Project і Primavera
   
 • Порядок закупівлі будівельних матеріалів, ремонтних та будівельних робіт
   
 • Правові основи здійснення, предмет, зміст і форми будівельного контролю
   
 • Вхідний контроль будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
   
 • Організація операційного та лабораторного контролю

 Передплата на рік включає:

 • базове видання на 500 сторінок (у паперовій версії)
   
 • періодичні оновлення з урахуванням змін у законодавстві (у паперовій версії)
   
 • доступ до електронної бази 24/7:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - зразки заповнення документів
  - професійні стандарти, ДБН, ДСТУ

 Цільова аудиторія:

 • генеральні проектувальники, інженери-проектувальники
 • головні інженери проекту, технічні директори
 • інженери з проектно-кошторисної роботи
 • головні будівельники, інженери з нагляду за будівництвом
 • начальники відділів капітального будівництва


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + оновлення
Обсяг: видання на 500 с.
Видається: з 2020 року

ГЛАВА 1
НОРМАТИВНА БАЗА

1.1. Закони України «Про основи містобудування» та «Про регулювання містобудівної діяльності»

1.2. Акти Кабінету міністрів України у галузі будівництва

1.3. ДБН. Закон України «Про будівельні норми»

1.4. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

1.5. Важливі зміни в будівельному законодавстві (аналіз законопроектів)
 

ГЛАВА 2
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО МІСТОБУДІВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду
 
2.2. Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного контролю
 
2.3. Фінансова відповідальність за порушення містобудівного законодавства

2.4. Адміністративна та кримінальна відповідальність

2.5. Порядок відшкодування заподіяних збитків

2.6. Анулювання/зупинення ліцензії на виконання будівельних робіт

 
ГЛАВА 3
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

3.1. Організація робіт з охорони праці
 
3.2. Інструктажі з ОП і ТБ для будівельних спеціальностей. Правила охорони праці. Інструктажі з ОП і ТБ, ПОП для будівельних спеціальностей
 
3.3. Заходи з протипожежної безпеки: перелік, алгоритми виконання
 
3.4. Організація безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки
 
3.5. Нещасні випадки на будівельних майданчиках

3.6. Перевірки з питань охорони праці

3.7. Облаштування та утримання будівельних майданчиків
 
3.8. Безпечність будівельних риштувань

3.9. Аналіз ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві»


ГЛАВА 4
ЕКОЛОГІЧНІ ВИМОГИ

4.1. Звіт про стратегічну екологічну оцінку та оцінка впливу на довкілля
 
4.2. Вимоги Закону «Про охорону навколишнього природнього середовища» до проектування та будівництва
 
4.3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища
 

ГЛАВА 5
МАТЕРІАЛИ ТА БУДІВЕЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

5.1. Класифікація будівельних матеріалів та виробів
 
5.2. Довідкова інформація: основні характеристики будівельних матеріалів

 
ГЛАВА 6
КОШТОРИСНА СПРАВА У БУДІВНИЦТВІ

6.1. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»
 
6.2. Система ціноутворення у будівництві

6.3. Особливості складання та узгодження договірних цін

6.4. Складання інвесторської кошторисної документації

6.5. Складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них

6.6. Особливості визначення вартості пусконалагоджувальних робіт

6.7. Нормування й оплата праці в будівництві

 
ГЛАВА 7
БУДІВНИЦТВО

7.1. Типові технологічні карти в будівництві
 
7.2. Проектно-виконавча документація

7.3. Фундаменти

7.4. Порядок консервації об’єктів будівництва
 
7.5. Підготовчий етап будівництва
 
7.6. Оздоблювальні роботи. ДСТУ Б Д.2.2-15:2012

7.7. Інженерні мережі

7.8. Субпідрядники: критерії вибору, контроль строків, відповідальність, взаємодія з генпідрядником
 
7.9. Договори у галузі будівництва
 
7.10. Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

7.11. Порядок ведення спільної діяльності

7.12. Страхування будівельних та монтажних ризиків. Рекомендації зі страхування ризиків у будівництві
 
7.13. Ліцензування у сфері будівництва
 
7.14. Організація будівельного майданчика
 
 
ГЛАВА 8
РОБОТА З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ: ОФОРМЛЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ
 
8.1. Відведення земельної ділянки, землевпорядна документація
 
8.2. Оформлення прав на земельну ділянку для її забудови

8.3. Пайова участь у розвитку інфраструктури

8.4. Будівництво на підставі будівельного паспорта
 
8.5. Містобудівні умови та обмеження
 
8.6. Технічні умови

8.7. Порядок підготовки і склад містобудівної документації

8.8. Експертиза проектів будівництва
 
8.9. Виконання підготовчих робіт
 
8.10. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт

8.11. Дозвіл на виконання будівельних робіт

8.12. Під’єднання об’єкта до комунікацій
 
8.13. Введення об’єкта в експлуатацію
 
8.14. Статус об'єктів незавершеного будівництва
 
8.15. Статус об'єктів самовільного будівництва
 
8.16. Судова практика у спорах з ДАБі щодо оформлення та скасування дозвільної документації


ГЛАВА 9
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ

9.1. Правові проблеми організації робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів будівництва
 
9.2. Порядок обстеження будівельних конструкцій будівель і споруд

9.3. Ознаки аварійного стану несучих конструкцій будівель і споруд
 
9.4. Дефекти будівельних конструкцій

9.5. Знесення будинків: правові аспекти


ГЛАВА 10
МЕНЕДЖМЕНТ І СЕРТИФІКАЦІЯ

10.1. Саморегулювання і будівельний ринок
 
10.2. Впровадження системи менеджменту якості в будівельних організаціях

10.3. Управління проектами


ГЛАВА 11
ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ

11.1. Основні положення Закону України «Про публічні закупівлі»
 
11.2. Порядок закупівлі будівельних матеріалів

11.3. Закупівля ремонтних та будівельних робіт


ГЛАВА 12
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

12.1. Правові основи здійснення будівельного контролю. Предмет, зміст і форми будівельного контролю
 
12.2. Приймання геодезичної розмічувальної мережі

12.3. Приймання проектної документації
 
12.4. Авторський і технічний нагляд
 
12.5. Вхідний контроль будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

12.6. Операційний контроль: перевірка дотримання технологічних параметрів, проміжне приймання, приймання прихованих робіт
 
12.7. Організація лабораторного контролю: створення або вибір випробувальної будівельної лабораторії. Укладення договору, порядок відбору зразків і проведення контрольних випробувань, оформлення результатів випробувань
 
12.8. Порядок приймання підрядних робіт. Спори між підрядником і замовником

12.9. Порядок перевірки якості будівельних робіт під час введення в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

Михайло Ішичкін, фахівець ДСНС у Дніпропетровській області

Сергій Волков, експерт з питань енергетики

Людмила Хоміч, адвокат, спеціалізація – природоохоронне законодавство

Юрій Хоміч, керівник відділу технічного контролю ТОВ «ЗАВОД ЗБК №7»

Дарін Ассіде, юрист АБ «Гончарук та партнери»

Дмитро Павленко, директор Асоціації «Палата БТІ», Аналітичного центру «Правовий захист БТІ»

Юрій Грицай, начальник відділу охорони праці фірми «Т.М.М. — ТОВ»

Ганна Скуміна, юрист-консультант