Охорона праці у сільському господарстві

Єдине спеціалізоване видання з охорони праці саме для сільськогосподарських підприємств.
Все про безпечне виконання робіт у тваринництві та рослинництві відповідно до чинних Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затверджених наказом Мінсоцполітики від 29.08.2018  № 1240

Ціна за мінімальний термін передплати 1800 грн
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86325 (на рік), 86607 (II півріччя)

 

Охорона праці у сільському господарстві – практичне видання, що допоможе:
 

 • організувати безпечне виконання робіт у тваринництві та рослинництві;
   
 • підготуватись до перевірки Держпраці та перевірити наявність необхідної документації;
   
 • провести атестацію робочих місць, навчання та медогляди працівників;
   
 • забезпечити працівників ЗІЗ та правильним режимом праці та відпочинку;
   
 • організувати роботи підвищеної небезпеки відповідно до вимог чинного законодавства;
   
 • забезпечити правильне транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;
   
 • дотриматися вимог безпеки під час робіт на тракторах;
   
 • провести розслідування та облік нещасних випадків відповідно до вимог нового Порядку № 337.

 

Ексклюзивні матеріали:

 • Проведення атестації робочих місць за умовами праці у сільському господарстві
 • Розрахунки пільг та компенсацій за роботу із важкими та шкідливими умовами праці

 

+ Документація з питань охорони праці на сільгосппідприємстві в електронному форматі:

 • накази, положення
 • посадові інструкції
 • інструкції з охорони праці
 • готові Карти умов праці
 • заповнені форми Н-1, П-5, Н-9, НТ


Передплата на рік включає:

 • практичне видання на 1200 сторінок (у паперовій версії)
   
 • періодичні оновлення з урахуванням змін законодавства (у паперовій версії)
   
 • доступ 24/7 до електронної нормативної бази:
  - 400 зразків документів
  - 500 інструкцій з охорони праці
  - професійні стандарти та ДСТУ
   


Кожному передплатнику – три плакати (А2) у подарунок:

1. Безпека праці під час орання та посіву

2. Безпека праці під час транспортування тварин

3. Безпека праці під час роботи на тракторах у зимовий період

 Цільова аудиторія:

 • інженери з охорони праці с/г підприємств
 • директори, головні інженери с/г підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + оновлення
Обсяг: видання на 1200 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2015 року

РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Система законодавства України у сфері охорони праці

1.2. Система позначення документів (кодування НПАОП)
 
1.3. Міжнародне законодавство
 
1.4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
 
1.5. Обов’язки власника підприємства
 
1.6. Режим праці та відпочинку
 
1.7. Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві
 

1.8. Судова практика з охорони праці
 

 
РОЗДІЛ 2
ОХОРОНА ПРАЦІ У ТВАРИННИЦТВІ
 
2.1. Вимоги до виробничих процесів
 
2.2. Транспортування тварин
 
2.3. Роботи з кормами
 
2.4. Догляд за тваринами
 
2.5. Роботи з гноєм
 
2.6. Електробезпека під час виконання робіт у тваринництві
 
 
 
РОЗДІЛ 3
ОХОРОНА ПРАЦІ У РОСЛИННИЦТВІ

3.1. Загальні вимоги до робіт

3.2. Вимоги безпеки перед початком робіт
 
3.3. Вимоги безпеки під час робіт

3.4. Вимоги безпеки після закінчення робіт

3.5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

3.6. Вимоги безпеки у тепличному господарстві

3.7. Вимоги безпеки під час переробки та зберігання зерна

3.8. Електробезпека під час виконання робіт у рослинництві
 РОЗДІЛ 4
ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ


4.1. Система управління охороною праці. Служба охорони праці на підприємстві
 
4.2. Вимоги до персоналу (особливості)

4.3. Розроблення інструкцій з охорони праці

4.4. Документація з охорони праці в сільськогосподарській діяльності

4.5. Планування та фінансування робіт з охорони праці
 


РОЗДІЛ 5
АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ. ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ ІЗ ВАЖКИМИ ТА ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ
 
5.1. Організація атестації робочих місць

5.2. Проведення атестації робочих місць

5.3. Робота з результатами атестації робочих місць

5.4. Підбиття підсумків атестації робочих місць за умовами праці

5.5. Пенсії за віком на пільгових умовах

5.6. Щорічні додаткові відпустки

5.7. Скорочена тривалість робочого тижня
 

5.8. Підвищена оплата праці

5.9. Лікувально-профілактичне харчування

5.10. Молоко або рівноцінні харчові продукти

5.11. Газована солона вода

5.12. Мийні та знешкоджувальні засоби
 


РОЗДІЛ 6
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ


6.1. Технологічна характеристика ЗІЗ відповідно до вимог використання

6.2. Обов’язки роботодавця і працівників

6.3. Порядок придбання ЗІЗ

6.4. Видача засобів захисту
 

6.5. Терміни використання ЗІЗ

6.6. Особливості зберігання ЗІЗ

6.7. Догляд та обслуговування ЗІЗ
 

Запитання - відповіді


РОЗДІЛ 7
РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ

7.1. Розслідування нещасних випадків комісією підприємства

7.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків

7.3. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

7.4. Розслідування аварій

7.5. Розслідування професійних захворювань
 

7.6. Надання першої (долікарської) допомоги в разі нещасних випадків
 
Запитання - відповіді


РОЗДІЛ 8
РОБОТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. ДОЗВОЛИ
 
8.1. Організація проведення робіт підвищеної небезпеки

8.2. Організація проведення робіт підвищеної небезпеки за нарядом-допуском

8.3. Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки й експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки

8.4. Безпечна експлуатація колісних сільськогосподарських тракторів
 

8.5. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів

8.6. Особливості проведення робіт на висоті
 

8.7. Вантажно-розвантажувальнi роботи

8.8. Здійснення робіт у замкнених просторах

8.9. Робота з обладнанням, що працює під тиском

8.10. Роботи в колодязях, траншеях, камерах і колекторах

8.11. Безпека праці під час роботи із просівальними, змішувальнимим, фільтрувальними, сепараторними, обрізними і в'язальними механізмами

8.12. Безпека робіт у силосах та під час розвантаження, складання і зберігання зернових та олійних культур, висівок, макухи і шротів насипом і в затареному вигляді

8.13. Безпека праці під час виконання робіт із обслуговування бугаїв-плідників, кнурів і жеребців
 


РОЗДІЛ 9
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
 
9.1. Органи державного нагляду за охороною праці

9.2. Повноваження Державної служби України з питань праці

9.3. Види перевірок та їх тривалість. Ризик-орієнтований підхід

9.4. Покроковий алгоритм проходження перевірки

9.5. Основні напрямки перевірки стану охорони праці

9.6. Відповідальність і штрафні санкції за порушення вимог охорони праці

9.7. Порядок дій суб'єкта господарювання щодо усунення виявлених порушень з охорони праці
 

9.8. Примірний перелік документації з ОП, що підлягають перевірці

9.9. Судова практика з питань оскарження результатів перевірок
 
Запитання - відповіді


РОЗДІЛ 10
ІНСТРУКТАЖІ, НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
10.1. Види навчань на виробництві та їх характеристика

10.2. Категорії осіб, які підлягають навчанню з питань охорони праці

10.3. Періодичність проведення навчання та перевірки знань

10.4. Програма та форма перевірки знань із навчання

10.5. Оформлення і термін зберігання документів, пов'язаних із проведенням навчання з питань охорони праці

10.6. Комісія з перевірки знань

10.7. Первинна перевірка знань, стажування (дублювання) і допуск до роботи

10.8. Навчання і стажування учнів навчальних закладів на виробництві

10.9. Оформлення результатів проведення навчання. Непроходження навчання

10.10. Інструктаж із перевірки знань із питань охорони праці

Запитання - відповіді
 


РОЗДІЛ 11
МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ
 
11.1. Види медичних оглядів працівників

11.2. Алгоритм проведення медичних оглядів працівників

11.3. Психофізіологічна експертиза
 РОЗДІЛ 12
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ
 
12.1. Охорона праці сезонних працівників
 

12.2. Охорона праці осіб з інвалідністю

12.3. Охорона праці неповнолітніх

12.4. Охорона праці жінок
 

 
РОЗДІЛ 13
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА ЗДОРОВ'ЯМ ЗА ISO 45001:2018
 

 

Микола Федоренко, експерт з охорони праці

Ольга Чернетенко, експерт з умов праці

Олександр Войналович, завідувач кафедри охорони праці та інженерії середовища Національного університету біоресурсів і природокористування України

Тамара Новак, кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України

Юрій Грицай, начальник відділу охорони праці фірми «Т.М.М. — ТОВ» (Київ)

Читайте у 2020 році:

 

Алгоритм проходження перевірок Держпраці. Примірний перелік документації, що підлягає перевірці

Характеристика типових порушень. Судова практика з охорони праці у сільському господарстві

Організація безпечної експлуатації сільськогосподарської техніки. Безпека праці під час роботи у зимовий період

Особливості охорони праці сезонних та тимчасових працівників + супровідна документація

Особливості виконання робіт на висоті. Вантажно-розвантажувальні роботи із використанням механізації

Практика запровадження системи управління професійною безпекою та здоров’ям за ISO 45001:2018 на сільськогосподарському підприємстві

Зразки заповнення карт умов праці працівників сільськогосподарської галузі

Лікувально-профілактичне харчування. Молоко або рівноцінні харчові продукти. Газована солона вода

Алгоритм проведення медичних оглядів працівників. Психофізіологічна експертиза

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, тестові завдання для сільгосппрацівників. Стажування, дублювання та допуск до роботи

Усе про охорону праці у тваринництві й рослинництві з урахуванням змін у правилах охорони праці в сільському господарстві

Регулювання праці окремих категорій працівників: жінок, неповнолітніх та осіб з інвалідністю

 


Кожному передплатнику – три плакати (А2) у подарунок:

1. Безпека праці під час орання та посіву

2. Безпека праці під час транспортування тварин

3. Безпека праці під час роботи на тракторах у зимовий період