Охорона праці у сільському господарстві

Єдине спеціалізоване видання з охорони праці саме для сільськогосподарських підприємств.
Все про безпечне виконання робіт у тваринництві та рослинництві відповідно до чинних Правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві, затверджених наказом Мінсоцполітики від 29.08.2018  № 1240

  Читаємо у новому випуску: «Охорона праці осіб з інвалідністю у сільському господарстві»
Ціна за мінімальний термін передплати 2500 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86325 (на рік), 86607 (II півріччя)

 

Охорона праці у сільському господарстві – практичне видання, що допоможе:
 

 • організувати безпечне виконання робіт у тваринництві та рослинництві;
   
 • підготуватись до перевірки Держпраці та перевірити наявність необхідної документації;
   
 • провести атестацію робочих місць, навчання та медогляди працівників;
   
 • забезпечити працівників ЗІЗ та правильним режимом праці та відпочинку;
   
 • організувати роботи підвищеної небезпеки відповідно до вимог чинного законодавства;
   
 • забезпечити правильне транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;
   
 • дотриматися вимог безпеки під час робіт на тракторах;
   
 • провести розслідування та облік нещасних випадків відповідно до вимог нового Порядку № 337.

 

Також у виданні все про:
 

 • Охорону праці у тваринництві: догляд та транспортування тварин, роботи з кормами та гноєм
   
 • Охорону праці у рослинництві: виконання ручних робіт, післязбиральну доробку зерна, роботи у садах та виноградниках, захищеному ґрунті, тепличному господарстві

 

Особливо актуально:
 

 1. Безпечне здійснення робіт у замкнених просторах. Роботи в колодязях, траншеях, камерах і колекторах
   
 2. Роботи з управління тракторами та самохідним технологічним устаткуванням
   
 3. Безпека праці під час роботи із просівальними, змішувальними, фільтрувальними, сепараторними, обрізними і в'язальними механізмами
   
 4. Безпека робіт у силосах та під час розвантаження, складання і зберігання зернових та олійних культур, висівок, макухи і шротів насипом і в затареному вигляді
   
 5. Безпека праці під час виконання робіт із обслуговування бугаїв-плідників, кнурів і жеребців

 

Для вашої зручності:
 

 • Усі нормативна, розпорядча, звітна та облікова документація з питань охорони праці на сільськогосподарському підприємстві – в електронному форматі
   
 • Оновлювана база інструкцій з охорони праці для сільськогосподарських професій
   
 • Розгляд робочих ситуацій у форматі «Запитання-відповідь»

 Передплата на рік включає:
 

 • практичне видання на 1200 сторінок (у паперовій версії)
   
 • періодичні оновлення з урахуванням змін законодавства (у паперовій версії)
   
 • доступ 24/7 до електронної нормативної бази:
  - 400 зразків документів
  - 500 інструкцій з охорони праці
  - професійні стандарти та ДСТУ
   


Кожному передплатнику у подарунок:

Комплект наліпок «Приписувальні (зобов'язувальні) знаки безпеки»:

 • «Працювати в засобах індивідуального захисту органів дихання»
 • «Працювати в захисних рукавичках»
 • «Працювати в захисному одязі»
 • «Працювати в захисному щитку»
 • «Палити тут»

Кожного виду по 3 штуки

 Цільова аудиторія:

 • інженери з охорони праці с/г підприємств
 • директори, головні інженери с/г підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + оновлення
Обсяг: видання на 1200 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2015 року

РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Система законодавства України у сфері охорони праці

1.2. Система позначення документів (кодування НПАОП)
 
1.3. Міжнародне законодавство
 
1.4. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
 
1.5. Обов’язки власника підприємства
 
1.6. Режим праці та відпочинку
 
1.7. Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві
 

1.8. Судова практика з охорони праці
 

 
РОЗДІЛ 2
ОХОРОНА ПРАЦІ У ТВАРИННИЦТВІ
 
2.1. Вимоги до виробничих процесів на підприємствах тваринництва
 
2.2. Транспортування тварин
 
2.3. Роботи з кормами
 
2.4. Догляд за тваринами
 
2.5. Роботи з гноєм
 
2.6. Електробезпека під час виконання робіт у тваринництві
 
 
 
РОЗДІЛ 3
ОХОРОНА ПРАЦІ У РОСЛИННИЦТВІ

3.1. Роботи у рослинництві: загальні вимоги безпеки
 
3.2. Вимоги безпеки перед початком робіт у рослинництві
 
3.3. Вимоги безпеки під час робіт у рослинництві

3.4. Вимоги безпеки після закінчення робіт у рослинництві
 РОЗДІЛ 4
ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ


4.1. Система управління охороною праці. Служба охорони праці на підприємстві
 
4.2. Вимоги до персоналу (особливості)

4.3. Розроблення інструкцій з охорони праці

4.4. Документація з охорони праці в сільськогосподарській діяльності

4.5. Планування та фінансування робіт з охорони праці
 


РОЗДІЛ 5
АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ. ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ ІЗ ВАЖКИМИ ТА ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ
 
5.1. Організація атестації робочих місць за умовами праці

5.2. Проведення атестації робочих місць

5.3. Робота з результатами атестації робочих місць

5.4. Підбиття підсумків атестації робочих місць за умовами праці

5.5. Пенсії за віком на пільгових умовах

5.6. Щорічні додаткові відпустки

5.7. Скорочена тривалість робочого тижня
 

5.8. Підвищена оплата праці

5.9. Лікувально-профілактичне харчування

5.10. Молоко або рівноцінні харчові продукти

5.11. Газована солона вода

5.12. Мийні та знешкоджувальні засоби
 РОЗДІЛ 6
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ


6.1. Технологічна характеристика ЗІЗ відповідно до вимог використання

6.2. Обов’язки роботодавця і працівників

6.3. Порядок придбання ЗІЗ

6.4. Видавання ЗІЗ

6.5. Терміни використання ЗІЗ

6.6. Особливості зберігання ЗІЗ

6.7. Догляд та обслуговування ЗІЗ

6.8. Організація умов праці в умовах пандемії COVID-19 та запровадження карантину

Запитання - відповіді
 


РОЗДІЛ 7
РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ

7.1. Розслідування нещасних випадків комісією підприємства

7.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків

7.3. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

7.4. Розслідування аварій

7.5. Розслідування професійних захворювань
 

7.6. Надання першої (долікарської) допомоги в разі нещасних випадків

Запитання - відповіді


РОЗДІЛ 8
РОБОТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. ДОЗВОЛИ
 
8.1. Організація проведення робіт підвищеної небезпеки

8.2. Організація проведення робіт підвищеної небезпеки за нарядом-допуском

8.3. Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки й експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки

8.4. Безпечна експлуатація колісних сільськогосподарських тракторів

8.5. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів

8.6. Особливості проведення робіт на висоті
 

8.7. Вантажно-розвантажувальнi роботи

8.8. Здійснення робіт у замкнених просторах

8.9. Робота з обладнанням, що працює під тиском

8.10. Роботи в колодязях, траншеях, камерах і колекторах

8.11. Безпека праці під час роботи із просівальними, змішувальнимим, фільтрувальними, сепараторними, обрізними і в'язальними механізмами

8.12. Безпека робіт у силосах та під час розвантаження, складання і зберігання зернових та олійних культур, висівок, макухи і шротів насипом і в затареному вигляді

8.13. Безпека праці під час виконання робіт із обслуговування бугаїв-плідників, кнурів і жеребців
 


РОЗДІЛ 9
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
 
9.1. Органи державного нагляду за охороною праці

9.2. Повноваження Державної служби України з питань праці

9.3. Види перевірок та їх тривалість. Ризик-орієнтований підхід

9.4. Покроковий алгоритм проходження перевірки

9.5. Основні напрямки перевірки стану охорони праці

9.6. Відповідальність і штрафні санкції за порушення вимог охорони праці

9.7. Порядок дій суб'єкта господарювання щодо усунення виявлених порушень з охорони праці
 

9.8. Примірний перелік документації з ОП, що підлягають перевірці

9.9. Судова практика з питань оскарження результатів перевірок

Запитання - відповіді
 


РОЗДІЛ 10
ІНСТРУКТАЖІ, НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
10.1. Види навчань на виробництві та їх характеристика

10.2. Категорії осіб, які підлягають навчанню з питань охорони праці

10.3. Періодичність проведення навчання та перевірки знань

10.4. Програма та форма перевірки знань із навчання

10.5. Оформлення і термін зберігання документів, пов'язаних із проведенням навчання з питань охорони праці

10.6. Комісія з перевірки знань

10.7. Первинна перевірка знань, стажування (дублювання) і допуск до роботи

10.8. Навчання і стажування учнів навчальних закладів на виробництві

10.9. Оформлення результатів проведення навчання. Непроходження навчання

10.10. Інструктаж із перевірки знань із питань охорони праці

Запитання - відповіді
 


РОЗДІЛ 11
МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ
 
11.1. Особливості медичних оглядів різних видів

11.2. Організація проведення медичних оглядів працівників

11.3. Оформлення документів за результатами медичного огляду

11.4. Відповідальність за порушення законодавства у сфері обов'язкових медичних оглядів
 РОЗДІЛ 12
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ
 
12.1. Охорона праці сезонних працівників
 

12.2. Охорона праці осіб з інвалідністю

12.3. Охорона праці неповнолітніх

12.4. Охорона праці жінок
 

 
РОЗДІЛ 13
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА ЗДОРОВ'ЯМ ЗА ISO 45001:2018
 

 

Микола Федоренко, експерт з охорони праці

Ольга Чернетенко, експерт з умов праці

Олександр Войналович, завідувач кафедри охорони праці та інженерії середовища Національного університету біоресурсів і природокористування України

Тамара Новак, кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України

Юрій Грицай, начальник відділу охорони праці фірми «Т.М.М. — ТОВ» (Київ)

На сторінках у 2021 році:

 

Покроковий алгоритм проходження держнагляду, аналіз типових порушень, судова практика оскарження результатів перевірок та неправомірних дій інспектора Держпраці

Організація сільськогосподарських робіт підвищеної небезпеки зі зразками заповнення необхідних нарядів-допусків

Забезпечення належного захисту працівників: порядок придбання ЗІЗ, норми видачі, терміни використання та особливості зберігання

• Атестація робочих місць за умовами праці: підготовчі роботи, основні етапи, складання карт умов праці (зі зразками заповнення)

Особливості надання пільги та компенсацій за роботу із важкими та шкідливими умовами праці

Усе про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на сільськогосподарському підприємстві (за Порядком № 337)

Інструктажі, навчання та перевірка знань сільськогосподарських працівників: періодичність, програми, супровідна документація

Особливості охорони та нормування праці сезонних працівників, осіб з інвалідністю, неповнолітніх та жінок у сільському господарстві

 


Кожному передплатнику у подарунок:

Комплект наліпок «Приписувальні (зобов'язувальні) знаки безпеки»:

 • «Працювати в засобах індивідуального захисту органів дихання»
 • «Працювати в захисних рукавичках»
 • «Працювати в захисному одязі»
 • «Працювати в захисному щитку»
 • «Палити тут»

Кожного виду по 3 штуки