Охорона праці на підприємстві

Професійне видання для відповідального за охорону праці на підприємстві. Покрокові алгоритми, приклади розрахунків та шаблони документів допоможуть організувати охорону праці як на підприємстві з офісними приміщеннями, так і на виробництві

  Читаємо у новому випуску: «Дистанційна, надомна робота та робота із застосуванням гнучкого режиму робочого часу»
Ціна за мінімальний термін передплати 2700 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86312 (на рік), 86240 (на II півріччя)

 

Актуально на сторінках видання «Охорона праці на підприємстві»:
 

 • перевірки Держпраці та підготовка до них;
   
 • планування та фінансування робіт з охорони праці;
   
 • аудити з охорони праці та підготовка звітності;
   
 • проведення атестації робочих місць за умовами праці;
   
 • організація навчання та перевірки знань з охорони праці;
   
 • проведення інструктажів з працівниками;
   
 • видача й облік ЗІЗ за новими вимогами;
   
 • проведення робіт підвищеної небезпеки, отримання дозволів та оформлення нарядів-допусків;
   
 • розслідування нещасних випадків, профзахворювань і аварій;
   
 • призначення пільг та компенсацій за роботу з важкими та шкідливими умовами праці;
   
 • регулювання праці жінок, неповнолітніх, осіб з інвалідністю, сезонних працівників.

 

+ Зразки заповнення документації з охорони праці в електронному форматі:

 • накази, положення, протоколи
 • виробничі та посадові інструкції
 • наряди-допуски
 • інструкції з охорони праці
 • акти за формами Н-1, НТ
 • Особиста картка обліку ЗІЗ
 • Карта умов праці
 • Карта оцінки ризиків
 • журнали реєстрації інструктажів
 • тести на групу з електробезпеки

 

Будьте завжди на крок попереду, використовуйте у своїй роботі та впроваджуйте систему управління професійною безпекою та здоров’ям за ISO 45001:2018
 

Ексклюзивно для вас:
 

 • алгоритм ідентифікації небезпек, оцінка ризиків і можливостей, оперативне планування й управління
   
 • реалізація вимог стандарту щодо управління процесами, переданими на аутсорсинг
   
 • забезпечення готовності до аварійних ситуацій та алгоритми реагування на них
   
 • розслідування інцидентів, виявлення невідповідностей, ужиття коригувальних та запобіжних дій
   
 • внутрішній і поведінковий аудити, їх періодичність, особливості організації та проведення
   
 • підготовка системи менеджменту професійної безпеки та здоров'я до сертифікації
   Передплата на рік включає:

 • базове видання
   
 • 4 тематичні оновлення з урахуванням змін законодавства
   
 • доступ до електронної нормативної бази:
  - 400 зразків документів
  - 500 інструкцій з охорони праці
  - професійні стандарти та ДСТУ
   
 • розгляд робочих ситуацій у форматі «Запитання-відповідь»
   Цільова аудиторія:

 • інженери з охорони праці
 • керівники служб з охорони праці
 • працівники кадрових служб підприємствВихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 6 оновлень
Обсяг: видання на 900 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2009 року

РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Система законодавства у сфері охорони праці

1.2. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
 
1.3. Документація з охорони праці на підприємстві

1.4. Режим праці та відпочинку

1.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві

1.6. Дистанційна, надомна робота та робота із застосуванням гнучкого режиму робочого часу
 

1.7. Судова практика з охорони праці
 


Запитання – відповіді


 
РОЗДІЛ 2
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
 
2.1. Органи державного нагляду за охороною праці
 
2.2. Повноваження Державної служби України з питань праці
 
2.3. Види перевірок та їх тривалість. Ризик-орієнтований підхід
 
2.4. Покроковий алгоритм проходження перевірки
 
2.5. Основні напрями перевірки стану охорони праці
 
2.6. Відповідальність і штрафні санкції за порушення вимог охорони праці
 
2.7. Порядок дій суб'єкта господарювання щодо усунення виявлених порушень з охорони праці

2.8. Орієнтовний перелік документів з охорони праці, що підлягають перевірці (з чисельністю працівників до 20 осіб)
 

2.9. Новий порядок проведення перевірок: огляд проєкту Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)»
 
2.10. Судова практика щодо оскарження результатів перевірок
 


Запитання – відповіді

 
РОЗДІЛ 3
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1. Організація служби охорони праці

3.2. Фінансування робіт з охорони праці

3.3. Оцінювання професійних ризиків на робочих місцях працівників

3.4. Звітність з охорони праці

3.5. Організація умов праці під час карантину через пандемію COVID

Запитання – відповіді


РОЗДІЛ 4
АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

4.1. Організація атестації робочих місць
 
4.2. Проведення атестації робочих місць

4.3. Робота з результатами атестації робочих місць

4.4. Підбиття підсумків атестації робочих місць за умовами праці
 

 
РОЗДІЛ 5
ІНСТРУКТАЖІ, НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
5.1. Види навчань на виробництві та їх характеристика

5.2. Категорії осіб, які підлягають навчанню з питань ОП

5.3. Періодичність проведення навчання та перевірки знань

5.4. Програма та форма перевірки знань із навчання

5.5. Оформлення і термін зберігання документів, пов’язаних із навчання з питань ОП

5.6. Комісія з перевірки знань

5.7. Первинна перевірка знань, стажування (дублювання) та допуск до роботи

5.8. Навчання і стажування учнів навчальних закладів на виробництві

5.9. Оформлення результатів проведення навчання. Непроходження навчання

5.10. Інструктажі із перевірки знань із питань охорони праці

Запитання – відповіді

 
РОЗДІЛ 6
МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ

6.1. Нормативна база

6.2. Види медичних оглядів працівників

6.3. Організація проведення медичних оглядів працівників

6.4. Алгоритм проведення медичних оглядів працівників

6.5. Психофізіологічна експертиза

6.6. Відповідальність за відмову від медоглядів

6.7. Особливості проведення медичних оглядів під час карантину

Запитання – відповіді
 
 
РОЗДІЛ 7
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ
 
7.1. Засоби індивідуального захисту

7.2. Опис окремих засобів індивідуального захисту

7.3. Засоби колективного захисту

7.4. Характеристика окремих засобів колективного захисту

 
РОЗДІЛ 8
РОБОТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. ДОЗВОЛИ
 

8.1. Організація робіт підвищеної небезпеки

8.2. Організація проведення робіт підвищеної небезпеки за нарядом-допуском

8.3. Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки

8.4. Особливості проведення робіт на висоті

8.5. Вантажно-розвантажувальні роботи

8.6. Здійснення робіт у замкнених просторах

8.7. Робота з обладнанням, що працює під тиском

8.8. Вимоги безпеки під час проведення фарбувальних робіт
 8.9. Роботи в електроустановках

8.10. Будівельно-монтажні роботи

8.11. Зварювальні та інші вогневі роботи

8.12. Роботи, пов’язані з виробництвом скла та скловиробів
 
 
 
РОЗДІЛ 9
РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ ЗА ВИМОГАМИ НОВОГО ПОРЯДКУ
 
9.1. Розслідування нещасних випадків комісією підприємства

9.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків

9.3. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

9.4. Розслідування аварій
 
9.5. Розслідування професійних захворювань

9.6. Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці

9.7. Надання першої (долікарської) допомоги в разі нещасних випадків

9.8. Укомплектування аптечки на підприємствах
 
Запитання – відповіді


РОЗДІЛ 10
ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ З ВАЖКИМИ ТА ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ
 
10.1. Пенсії за віком на пільгових умовах

10.2. Щорічні додаткові відпустки

10.3. Скорочена тривалість робочого тижня

10.4. Доплати за роботу із шкідливими і важкими умовами праці

10.5. Лікувально-профілактичне харчування

10.6. Безоплатне надання молока або інших рівноцінних харчових продуктів: правові колізії та виробничі реалії
 

10.7. Газована солона вода

10.8. Мийні та знешкоджувальні засоби
 


РОЗДІЛ 11
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ
 
11.1. Охорона праці сезонних працівників

11.2. Охорона праці жінок

11.3. Охорона праці осіб з інвалідністю
 

11.4. Охорона праці неповнолітніх
 


Запитання – відповіді


РОЗДІЛ 12
ОХОРОНА ПРАЦІ В ОФІСІ
 
12.1. Охорона праці під час роботи за комп’ютером

12.2. Документація з охорони праці в офісі

12.3. Види інструктажів в офісі

12.4. Офісний фітнес як складник системи ОП


РОЗДІЛ 13
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА ЗДОРОВ'ЯМ ЗА ISO 45001:2018
 

13.1. Визначення меж системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці, створення команди проєкту

13.2. Практика подолання опору змінам у запроваджуваній системі менеджменту професійної безпеки та здоров'я

13.3. Алгоритм ідентифікації небезпек, оцінка ризиків і можливостей, оперативне планування й управління

13.4. Реалізація вимог стандарту щодо управління процесами, переданими на аутсорсинг

13.5. Забезпечення готовності до аварійних ситуацій та алгоритми реагування на них

13.6. Розслідування інцидентів, виявлення невідповідностей, ужиття коригувальних та запобіжних дій

13.7. Внутрішній і поведінковий аудити, їх періодичність, особливості організації та проведення

13.8. Підготовка системи менеджменту професійної безпеки та здоров'я до сертифікації

 

РОЗДІЛ 14
ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Юрій Грицай, начальник відділу охорони праці фірми «Т.М.М. — ТОВ» (Київ)

Тамара Новак, кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ольга Ткачівська, начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Микола Федоренко, експерт з охорони праці

Ольга Чернетенко, експерт з умов праці

Читайте у 2021 році:

 

Організація робіт підвищеної небезпеки: оформлення дозволів і нарядів-допусків

Атестація робочих місць за умовами праці: підготовчі роботи, основні етапи, складання карт умов праці, підбиття підсумків

Особливості надання пільг та компенсацій за роботу із важкими та шкідливими умовами праці, забезпечення молоком, газованою солоною водою,мийними та знешкоджувальними засобами

Усе про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (за Порядком № 337)

Алгоритм отримання виплат за рахунок Фонду соціального страхування

Забезпечення належного захисту працівників в умовах пандемії, порядок дезінфекції ЗІЗ та приміщень, рекомендація щодо запобігання поширенню інфекції в робочому середовищі

Безпека праці в офісі: санітарні норми освітлення, допустимий рівень вібрації та звукового шуму, офісний фітнес

Аналітика типових порушень, судова практика оскарження результатів перевірок та неправомірних дій інспектора Держпраці

Придбати