Охорона праці на підприємстві

Професійне видання для відповідального за охорону праці на підприємстві. Покрокові алгоритми, приклади розрахунків та шаблони документів допоможуть організувати охорону праці як на підприємстві з офісними приміщеннями, так і на виробництві.
Ціна за мінімальний термін передплати 1700 грн
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86312 (на рік), 86240 (на II півріччя)

 

Актуально на сторінках видання «Охорона праці на підприємстві»:
 

 • перевірки Держпраці та підготовка до них;
   
 • планування та фінансування робіт з охорони праці;
   
 • аудити з охорони праці та підготовка звітності;
   
 • проведення атестації робочих місць за умовами праці;
   
 • організація навчання та перевірки знань з охорони праці;
   
 • проведення інструктажів з працівниками;
   
 • видача й облік ЗІЗ за новими вимогами;
   
 • проведення робіт підвищеної небезпеки, отримання дозволів та оформлення нарядів-допусків;
   
 • розслідування нещасних випадків, профзахворювань і аварій;
   
 • призначення пільг та компенсацій за роботу з важкими та шкідливими умовами праці;
   
 • регулювання праці жінок, неповнолітніх, осіб з інвалідністю, сезонних працівників.

 

+ Зразки заповнення документації з охорони праці в електронному форматі:

 • накази, положення, протоколи
 • виробничі та посадові інструкції
 • наряди-допуски
 • інструкції з охорони праці
 • акти за формами Н-1, НТ
 • Особиста картка обліку ЗІЗ
 • Карта умов праці
 • Карта оцінки ризиків
 • журнали реєстрації інструктажів
 • тести на групу з електробезпеки
   


Передплата на рік включає:

 • базове видання
   
 • 4 тематичні оновлення з урахуванням змін законодавства
   
 • доступ до електронної нормативної бази:
  - 400 зразків документів
  - 500 інструкцій з охорони праці
  - професійні стандарти та ДСТУ
   


Кожному передплатнику – плакати (А2) у подарунок:

1. Безпека праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
2. Знакова сигналізація під час переміщення вантажів

 Цільова аудиторія:

 • інженери з охорони праці
 • керівники служб з охорони праці
 • працівники кадрових служб підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 6 оновлень
Обсяг: видання до 1200 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2009 року

РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Система законодавства у сфері охорони праці

1.2. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
 
1.3. Документація з охорони праці на підприємстві
 
1.4. Режим праці та відпочинку
 

1.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві
 
1.6. Судова практика з охорони праці
 


 
РОЗДІЛ 2
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
 
2.1. Органи державного нагляду за охороною праці
 
2.2. Перевірки Державною службою України з питань праці
 
2.3. Види перевірок та їх тривалість. Ризик-орієнтований підхід
 
2.4. Права та обов’язки сторін
 
2.5. Практичні поради з підготовки до перевірок
 
2.6. Покроковий алгоритм проходження перевірки
 
2.7. Питання та примірний перелік документації з ОП, що підлягають перевірці
 

2.8. Характеристика типових порушень
 
2.9. Судова практика
 


 
РОЗДІЛ 3
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1. Організація служби охорони праці

3.2. Планування та фінансування робіт з охорони праці

3.3. Оцінювання професійних ризиків на робочих місцях працівників

3.4. Звітність з охорони праці
 

3.5. Організація та проведення аудиту з охорони праці

3.6. Запровадження системи управління професійною безпекою та здоров’ям за ISO 45001:2018
 


РОЗДІЛ 4
АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

4.1. Організація атестації робочих місць
 
4.2. Проведення атестації робочих місць

4.3. Робота з результатами атестації робочих місць
 

 
РОЗДІЛ 5
ІНСТРУКТАЖІ, НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
5.1. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці

5.2. Інструктажі з питань охорони праці

5.3. Стажування, дублювання та допуск до роботи
 

 
РОЗДІЛ 6
МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ

6.1. Види медичних оглядів працівників

6.2. Алгоритм проведення медичних оглядів працівників

6.3. Психофізіологічна експертиза
 
 
 
РОЗДІЛ 7
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ
 
7.1. Засоби індивідуального захисту

7.2. Опис окремих засобів індивідуального захисту
 

7.3. Засоби колективного захисту

7.4. Характеристика окремих засобів колективного захисту
 


 
РОЗДІЛ 8
РОБОТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. ДОЗВОЛИ
 

8.1. Організація робіт підвищеної небезпеки

8.2. Проведення робіт підвищеної небезпеки за нарядом-допуском

8.3. Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки

8.4. Особливості проведення робіт на висоті

8.5. Вантажно-розвантажувальні роботи
 8.6. Здійснення робіт у замкнених просторах

8.7. Робота з обладнанням, що працює під тиском
 8.8. Вимоги до фарбувальних робіт, робіт з мастиками, клеями та іншими горючими речовинами й матеріалами
 

8.9. Зварювальні та інші вогневі роботи
 

8.10. Будівельно-монтажні роботи
 

8.11. Роботи в електроустановках
 

8.12. Роботи, пов’язані з виробництвом скла та скловиробів
 
 
 
РОЗДІЛ 9
РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ ЗА ВИМОГАМИ НОВОГО ПОРЯДКУ
 
9.1. Розслідування нещасних випадків комісією підприємства

9.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків

9.3. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

9.4. Розслідування аварій
 
9.5. Розслідування професійних захворювань
 

9.6. Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці

9.7. Надання першої (долікарської) допомоги в разі нещасних випадків
 


РОЗДІЛ 10
ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ З ВАЖКИМИ ТА ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ
 
10.1. Пенсії за віком на пільгових умовах

10.2. Щорічні додаткові відпустки

10.3. Скорочена тривалість робочого тижня
 

10.4. Підвищена оплата праці

10.5. Лікувально-профілактичне харчування
 

10.6. Молоко або рівноцінні харчові продукти

10.7. Газована солона вода

10.8. Мийні та знешкоджувальні засоби
 


РОЗДІЛ 11
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ
 
11.1. Охорона праці жінок

11.2. Охорона праці осіб з інвалідністю

11.3. Охорона праці неповнолітніх

11.4. Охорона праці сезонних працівників
 РОЗДІЛ 12
ОХОРОНА ПРАЦІ В ОФІСІ
 
12.1. Охорона праці під час роботи за комп’ютером

12.2. Документація з охорони праці в офісі

12.3. Види інструктажів в офісі
 РОЗДІЛ 13
ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Юрій Грицай, начальник відділу охорони праці фірми «Т.М.М. — ТОВ» (Київ)

Тамара Новак, кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ольга Ткачівська, начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Микола Федоренко, експерт з охорони праці

Ольга Чернетенко, експерт з умов праці

Читайте у 2020 році:

 

Аналіз законодавчих змін, практичні поради з підготовки до перевірок Держпраці

Типові порушення під час проходження перевірок та судова практика з охорони праці

Організація робіт підвищеної небезпеки з обладнанням, що працює під тиском

Вимоги до фарбувальних робіт, робіт з мастиками, клеями та іншими горючими речовинами й матеріалами

Організація зварювальних та інших вогневих робіт

Охорона праці під час здійснення будівельно-монтажних робіт та робіт в електроустановках

Вимоги охорони праці під час роботи за комп’ютером: санітарні норми освітлення, допустимий рівень вібрації та звукового шуму

Повний пакет документації, що регламентує питання безпеки працівників в офісі

Усе для запровадження дієвої системи управління професійною безпекою та здоров’ям за ISO 45001:2018

Роз’яснення щодо призначення страхових виплат у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Регулювання праці окремих категорій працівників: жінок, неповнолітніх та осіб з інвалідністю

Особливості охорони праці сезонних та тимчасових працівників + супровідна документація

Зразки заповнення нових форм з охорони праці на disk.techmedia.com.ua

 


Кожному передплатнику – два плакати (А2) у подарунок:

1. Безпека праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

2. Знакова сигналізація під час переміщення вантажів