Охорона праці на підприємстві

Професійне видання для відповідального за охорону праці на підприємстві. Покрокові алгоритми, приклади розрахунків та шаблони документів допоможуть організувати охорону праці як на підприємстві з офісними приміщеннями, так і на виробництві

Ціна за мінімальний термін передплати 1700 грн
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86312 (на рік), 86240 (на II півріччя)

 

Актуально на сторінках видання «Охорона праці на підприємстві»:
 

 • перевірки Держпраці та підготовка до них;
   
 • планування та фінансування робіт з охорони праці;
   
 • аудити з охорони праці та підготовка звітності;
   
 • проведення атестації робочих місць за умовами праці;
   
 • організація навчання та перевірки знань з охорони праці;
   
 • проведення інструктажів з працівниками;
   
 • видача й облік ЗІЗ за новими вимогами;
   
 • проведення робіт підвищеної небезпеки, отримання дозволів та оформлення нарядів-допусків;
   
 • розслідування нещасних випадків, профзахворювань і аварій;
   
 • призначення пільг та компенсацій за роботу з важкими та шкідливими умовами праці;
   
 • регулювання праці жінок, неповнолітніх, осіб з інвалідністю, сезонних працівників.

 

+ Зразки заповнення документації з охорони праці в електронному форматі:

 • накази, положення, протоколи
 • виробничі та посадові інструкції
 • наряди-допуски
 • інструкції з охорони праці
 • акти за формами Н-1, НТ
 • Особиста картка обліку ЗІЗ
 • Карта умов праці
 • Карта оцінки ризиків
 • журнали реєстрації інструктажів
 • тести на групу з електробезпеки
   


Передплата на рік включає:

 • базове видання
   
 • 4 тематичні оновлення з урахуванням змін законодавства
   
 • доступ до електронної нормативної бази:
  - 400 зразків документів
  - 500 інструкцій з охорони праці
  - професійні стандарти та ДСТУ
   


Кожному передплатнику – плакати (А2) у подарунок:

1. Офісний фітнес: вправи на робочому місці
2. Знакова сигналізація під час переміщення вантажів

 Цільова аудиторія:

 • інженери з охорони праці
 • керівники служб з охорони праці
 • працівники кадрових служб підприємств


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 6 оновлень
Обсяг: видання на 900 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2009 року

РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1.1. Система законодавства у сфері охорони праці

1.2. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
 
1.3. Документація з охорони праці на підприємстві
 

1.4. Режим праці та відпочинку

1.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку на підприємстві
 

1.6. Судова практика з охорони праці
 


 
РОЗДІЛ 2
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
 
2.1. Органи державного нагляду за охороною праці
 
2.2. Повноваження Державної служби України з питань праці
 
2.3. Види перевірок та їх тривалість. Ризик-орієнтований підхід
 
2.4. Покроковий алгоритм проходження перевірки
 
2.5. Основні напрями перевірки стану ОП
 
2.6. Відповідальність і штрафні санкції за порушення вимог ОП
 
2.7. Порядок дій суб'єкта господарювання щодо усунення виявлених порушень ОП
 

2.8. Примірний перелік документації з ОП, що підлягають перевірці
 

2.9. Характеристика типових порушень
 
2.10. Судова практика щодо оскарження результатів перевірок
 


 
РОЗДІЛ 3
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ

3.1. Організація служби охорони праці

3.2. Фінансування робіт з охорони праці

3.3. Оцінювання професійних ризиків на робочих місцях працівників

3.4. Звітність з охорони праціРОЗДІЛ 4
АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

4.1. Організація атестації робочих місць
 
4.2. Проведення атестації робочих місць

4.3. Робота з результатами атестації робочих місць

4.4. Підбиття підсумків атестації робочих місць за умовами праці
 

 
РОЗДІЛ 5
ІНСТРУКТАЖІ, НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
5.1. Види навчань на виробництві та їх характеристика

5.2. Категорії осіб, які підлягають навчанню з питань ОП

5.3. Періодичність проведення навчання та перевірки знань

5.4. Програма та форма перевірки знань із навчання

5.5. Оформлення і термін зберігання документів, пов’язаних із навчання з питань ОП

5.6. Комісія з перевірки знань

5.7. Первинна перевірка знань, стажування (дублювання) та допуск до роботи

5.8. Навчання і стажування учнів навчальних закладів на виробництві

5.9. Оформлення результатів проведення навчання. Непроходження навчання

5.10. Інструктажі із перевірки знань з питань ОП


 
РОЗДІЛ 6
МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ

6.1. Нормативна база

6.2. Види медичних оглядів працівників

6.3. Організація проведення медичних оглядів працівників

6.4. Алгоритм проведення медичних оглядів працівників

6.5. Психофізіологічна експертиза

6.6. Відповідальність за відмову від медоглядів

 
 
РОЗДІЛ 7
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ
 
7.1. Засоби індивідуального захисту

7.2. Опис окремих засобів індивідуального захисту
 

7.3. Засоби колективного захисту

7.4. Характеристика окремих засобів колективного захисту
 


 
РОЗДІЛ 8
РОБОТИ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ. ДОЗВОЛИ
 

8.1. Організація робіт підвищеної небезпеки

8.2. Проведення робіт підвищеної небезпеки за нарядом-допуском

8.3. Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки

8.4. Особливості проведення робіт на висоті

8.5. Вантажно-розвантажувальні роботи

8.6. Здійснення робіт у замкнених просторах

8.7. Робота з обладнанням, що працює під тиском
 8.8. Вимоги до фарбувальних робіт, робіт з мастиками, клеями та іншими горючими речовинами й матеріалами
 

8.9. Роботи в електроустановках
 

8.10. Будівельно-монтажні роботи

8.11. Зварювальні та інші вогневі роботи

8.12. Роботи, пов’язані з виробництвом скла та скловиробів
 
 
 
РОЗДІЛ 9
РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ ЗА ВИМОГАМИ НОВОГО ПОРЯДКУ
 
9.1. Розслідування нещасних випадків комісією підприємства

9.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків

9.3. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

9.4. Розслідування аварій
 
9.5. Розслідування професійних захворювань

Запитання - відповіді
 

9.6. Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці

9.7. Надання першої (долікарської) допомоги в разі нещасних випадків

9.8. Укомплектування аптечки на підприємствах
 


РОЗДІЛ 10
ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ З ВАЖКИМИ ТА ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ
 
10.1. Пенсії за віком на пільгових умовах

10.2. Щорічні додаткові відпустки

10.3. Скорочена тривалість робочого тижня
 

10.4. Підвищена оплата праці

10.5. Лікувально-профілактичне харчування
 


10.6. Молоко або рівноцінні харчові продукти

10.7. Газована солона вода
 10.8. Мийні та знешкоджувальні засоби
 

РОЗДІЛ 11
РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦІВНИКІВ
 
11.1. Охорона праці сезонних працівників

11.2. Охорона праці жінок
 

11.3. Охорона праці осіб з інвалідністю

11.4. Охорона праці неповнолітніх
 РОЗДІЛ 12
ОХОРОНА ПРАЦІ В ОФІСІ
 
12.1. Охорона праці під час роботи за комп’ютером

12.2. Документація з охорони праці в офісі
 

12.3. Види інструктажів в офісі
 РОЗДІЛ 13
ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА ЗДОРОВ'ЯМ ЗА ISO 45001:2018
 
РОЗДІЛ 14
ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Юрій Грицай, начальник відділу охорони праці фірми «Т.М.М. — ТОВ» (Київ)

Тамара Новак, кандидат юридичних наук, доцент кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В. З. Янчука Національного університету біоресурсів і природокористування України

Ольга Ткачівська, начальник відділу з питань експертизи умов праці Управління Держпраці в Івано-Франківській області

Микола Федоренко, експерт з охорони праці

Ольга Чернетенко, експерт з умов праці

Читайте у 2020 році:

 

Типові порушення під час проходження перевірок та судова практика з охорони праці

Атестація робочих місць за умовами праці: підготовчі роботи, етапи проведення та пакет необхідної документації

Організація робіт підвищеної небезпеки: оформлення дозволів і нарядів-допусків

Усе для запровадження дієвої системи управління професійною безпекою та здоров’ям за ISO 45001:2018

Роз’яснення щодо призначення страхових виплат у разі настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

Вимоги охорони праці під час роботи за комп’ютером: санітарні норми освітлення, допустимий рівень вібрації та звукового шуму

Повний пакет документації, що регламентує питання безпеки працівників в офісі

 


Кожному передплатнику – два плакати (А2) у подарунок:

1. Офісний фітнес: вправи на робочому місці

2. Знакова сигналізація під час переміщення вантажів