ОХОРОНА ПРАЦІ: коментарі, розрахунки, шаблони

Професійне видання для відповідального за охорону праці на підприємстві. Покрокові алгоритми, приклади розрахунків та шаблони документів допоможуть організувати охорону праці як на підприємстві з офісними приміщеннями, так і на виробництві.

Безперечні переваги:
1) професійні поради, підкріплені посиланнями на законодавство;
2) алгоритми дій інженера з охорони праці у робочих ситуаціях;
3) роз'яснення змін у законодавстві з охорони праці;
4) відповіді на актуальні запитання читачів;
5) доступ до електронної бази нормативно-правових актів, зразків заповнення документів, інструкцій з охорони праці;
6) серія плакатів А2 формату (для річних передплатників).
Ціна за мінімальний термін передплати 1200 грн
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86312 (на рік), 86240 (на II півріччя)

ОХОРОНА ПРАЦІ: КОМЕНТАРІ, РОЗРАХУНКИ, ШАБЛОНИ – практичне видання, яке допоможе:

підготувати підприємство до перевірки Держпраці та перевірити наявність необхідної документації
організувати виконання робіт підвищеної небезпеки та правильно оформити наряд-допуски
провести атестацію робочих місць, оцінка умов і характеру праці
організувати проходження медоглядів працівників
провести навчання та перевірку знань
забезпечити працівників ЗІЗ та засобами зміцнення здоров’я
організувати розслідування та облік нещасних випадків і профзахворювань

Тільки у нас!
ВСЕ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП):

етапи створення та впровадження СУОП
управління виробничими ризиками
створення служби охорони праці та приклади розрахунків її чисельності
моніторинг та аудит стану охорони праці
наради і збори, стимулювання до охорони праці
удосконалення СУОП
документація діяльності з охорони праці


Цільова аудиторія:

інженери з охорони праці
керівники служб з охорони праці
працівники кадрових служб підприємств


Передплата на рік включає:

базове видання (1200 сторінок практичної та актуальної інформації, 9 розділів)
6 тематичних оновлень із урахуванням змін у законодавстві
доступ до електронної нормативної бази:

- актуальні нормативно-правові акти
- 400 зразків документів
- 500 інструкцій з охорони праці
- професійні стандарти та ДСТУ

плакати А2 формату:
• «Охорона праці при роботі за комп'ютером»
• «Безпека робіт у складських приміщеннях»


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 6 оновлень
Обсяг: видання до 1200 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2009 року

РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД І РОЗ’ЯСНЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

 
1.1. ПОЛОЖЕННЯ КОДЕКСІВ ТА ЗАКОНІВ
 
1.1.1. Кодекси законів про працю
1.1.2. Закон України «Про охорону праці»

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДЗАКОННИХ АКТІВ
 
1.2.1. Коротко про основні спеціальні акти
1.2.2. Державний реєстр нормативно-правових актів 
1.2.3. Система стандартів безпеки праці
 
1.3. МІЖНАРОДНІ НОРМИ, ЩО ДІЮТЬ В УКРАЇНІ
 
1.3.1. Характеристика та перелік міжнародних документів

 

РОЗДІЛ 2
КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ ТА ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 
2.1. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ)
 
2.1.1. Загальні положення державного нагляду
▪ Основні положення
▪ Види перевірок та їх тривалість
▪ Права та зобов’язання сторін
▪ Підготовчі дії органів держнагляду
▪ Загальний перелік органів, що здійснюють перевірки
 
2.1.2. Підготовка до перевірок (рекомендації)
2.1.3. Алгоритм проходження перевірок
2.1.4. Примірний перелік характерних порушень
2.1.5. Загальний перелік питань, що підлягають перевірці
 
2.2. ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
 
2.2.1. Видача дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
та застосування машин,механізмів та устатковання підвищеної небезпеки
▪ Об’єкти для видачі Дозволу
▪ Вимоги до видачі й отримання Дозволу
▪ Підстави для відмови у видачі, для переоформлення й анулюванння Дозволу
 
2.2.2. Подання Декларації відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
 
Відповіді на запитанння
 
 
РОЗДІЛ 3
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ

 
3.1. ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ
 
3.1.1. ДСТУ OHSAS 18001:2015. Системи управління гігієною та безпекою праці
3.1.2. ISO 45001:2018. Системи управління професійною безпекою та здоров'ям
 
3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
3.2.1. Утворення чисельності служби
3.2.2. Функції, які має виконувати служба
3.2.3. Завдання, що покладаються на службу
3.2.4. Положення про службу охорони праці
3.2.5. Вимоги до працівників служби
3.2.6. Права працівників служби
3.2.7. Відповідальність працівників
 
3.3. ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
3.3.1. Планування заходів з охорони праці
3.3.2. Фінансування робіт з охорони праці
 
3.4. ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ ПРАЦІВНИКІВ
 
3.4.1. Рішення щодо виконання оцінювання ризиків
3.4.2. Створення груп з оцінювання ризиків
3.4.3. Методологія оцінювання ризиків
3.4.4. Визначення цілей і ресурсів, установлення термінів
3.4.5. Вихідні дані та навчання з оцінювання
3.4.6. Вибір об'єктів оцінювання
3.4.7. Інформування працівників щодо процесу оцінювання ризиків
3.4.8. Виконання оцінювання ризиків
▪ Виявлення небезпек
▪ Описування небезпечної ситуації
▪ Виявлення працівників, які наражаються на небезпеки
▪ Визначення величини ризику
▪ Складність наслідків і вірогідність
▪ Рішення про значимість ризику

3.4.9. Вибір заходів щодо усунення або зменшення рівня ризиків
3.4.10. Відстеження і зворотний зв'язок
 
3.5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
3.5.1. Організація аудиту на підприємстві
3.5.2. Планування та проведення аудиту
 
3.6. ЗВІТНІСТЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
3.6.1. Форма № 1-ПВ
3.6.2. Форма № 7-тнв
Розділ 1. Потерпілі та нещасні випадки на виробництві
Розділ 2. Витрати підприємства, зумовлені нещасними випадками
▪ Розділ 3. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом,
за основними видами подій, що призвели до нещасного випадку
▪ Розділ 4. Розподіл кількості потерпілих від нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом,
за основними причинами настання нещасного випадку

3.6.3. Термін зберігання звітів
 
 
РОЗДІЛ 4
​ОЦІНКА УМОВ І ХАРАКТЕРУ ПРАЦІ. АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

 
4.1. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ І ХАРАКТЕРУ ПРАЦІ
 
4.1.1. Оцінка умов праці відповідно до фактора дії
▪ Хімічний фактор впливу
▪ Біологічний фактор впливу
▪ Вплив шуму, інфразвуку та ультразвуку
  Вимірювання шуму
  Вимірювання інфразвуку
  Вимірювання ультразвуку
▪ Дія виробничої вібрації
  Вимірювання локальної вібрації
  Вимірювання загальної вібрації
  Вимірювання імпульсної вібрації
▪ Показники мікроклімату
  Оптимальні умови мікроклімату
  Допустимі умови мікроклімату
  Віднесення умов праці до того чи іншого класу шкідливості та небезпечності
  Загальні вимоги до методів вимірювання параметрів мікроклімату та їх оцінки
▪ Дія атмосферного тиску
▪ Дія електромагнітних полів та випромінювань
▪ Дія іонізуючого випромінювання
▪ Світлове середовище
▪ Важкість та напруженість трудового процесу
  Трудовий процес чоловіків та жінок
  Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми
▪ Аероіонізація
 
4.1.2. Загальна гігієнічна оцінка умов праці
4.1.3. Організація умов праці під час роботи з комп'ютером
▪ Загальні вимоги до виробничих приміщень
▪ Гігієнічні вимоги до параметрів виробничого середовища приміщень
  Мікроклімат
  Освітлення
  Шум та вібрація
  Неіонізуючі електромагнітні випромінювання
▪ Гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочого місця
▪ Основні вимоги до режимів праці та відпочинку
 
4.2. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРАЦІ
 
4.2.1. Складання санітарно-гігієнічної характеристики
▪ Запит на складання
▪ Додаткові умови складання
▪ Документація
▪ Висновки санітарно-гігієнічної характеристики
 
4.2.2. Вимоги до характеристики шкідливих та небезпечних факторів
4.2.3. Медико-санітарне забезпечення
 
4.3. АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ
 
4.3.1. Організація роботи з атестації (видання наказу)
4.3.2. Формування комісії відповідно до наказу
▪ Обов’язки голови та секретаря атестаційної комісії
▪ Обов’язки членів атестаційної комісії
 
4.3.3. Складання графіка проведення атестації
4.3.4. Складання переліку робочих місць, що підлягають атестації
4.3.5. Засідання комісії підприємства з проведення атестації
4.3.6. Проведення атестації робочих місць
▪ Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу
▪ Гігієнічна оцінка умов праці
▪ Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця
▪ Складання карти умов праці
  Розділ І «Оцінка факторів виробничого середовища та трудового процесу»
  Розділ II «Оцінка технічного та організаційного рівня»
  Розділ III «Атестація робочого місця»
  Розділ IV «Рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування»
  Розділ V «Пільги та компенсації»

▪ Складання хронометражу (фотографії) робочого дня
▪ Результати атестації
 
4.3.7. Громадський контроль профкому за проведенням атестації
4.3.8. Надання працівникам пільг і компенсацій за результатами атестації
 
Відповіді на запитання
 
 
РОЗДІЛ 5
​ІНСТРУКТАЖІ, НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ПРАЦІВНИКІВ

 
5.1. ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
 
5.1.1. Вимоги до проведення різних інструктажів
▪ Вступний
▪ Первинний
▪ Повторний
▪ Позаплановий
▪ Цільовий
 
5.1.2. Методи проведення інструктажів
 
Відповіді на запитання
 
5.2. СТАЖУВАННЯ, ДУБЛЮВАННЯ ТА ДОПУСК ДО РОБОТИ
5.3. НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ
 
5.3.1. Загальні положення щодо організації навчання
▪ Основні аспекти
▪ Категорії працівників, які підлягають навчанню
▪ Ведення документації щодо проведення навчання
▪ Умови проведення позачергового навчання
 
5.3.2. Організація роботи комісії з перевірки знань
5.3.3. Методи та форми проведення навчання та перевірки знань
▪ Тестування
Алгоритм проведення
Тести для осіб, яким присвоюється відповідна група з електробезпеки
Тести з електробезпеки при виконання робіт під час підготовки
і опосвідчення стану безпеки електроустановок
 
5.3.4. Оформлення результатів
 
 
РОЗДІЛ 6
​МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ТА ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА

 
6.1. ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ
 
6.1.1. Алгоритм організації медичних оглядів
6.1.2. Попередні медичні огляди
6.1.3. Періодичні медичні огляди
6.1.4. Позачергові медичні огляди
6.1.5. Психофізіологічна експертиза
▪ Загальні положення щодо проведення ПФЕ
Перелік нормативно-правових документів, що регламентують проведення ПФЕ
Категорії працівників, які підлягають проходженню ПФЕ
Періодичність проведення
▪ Алгоритм проведення ПФЕ
 
6.2. НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
 
6.2.1. Створення та утримання медичного пункту на підприємстві
6.2.2. Навчання щодо надання першої допомоги
6.2.3. Рекомендації щодо надання першої допомоги
6.2.4. Фінансування заходів першої допомоги
6.2.5. Вимоги до аптечки першої допомоги
6.2.6. Перша допомога при пораненнях і кровотечах
6.2.7. Штучне дихання, вивихи та переломи
6.2.8. Допомога при різних видах травм
▪ Травми грудей
▪ Травми черепа
▪ Травми хребта
▪ Травми живота
 
6.2.9. Ураження електрострумом
6.2.10. Попадання стороннього тіла в око або дихальні шляхи
6.2.11. Опіки та укуси тварин, змій, комах
▪ Термічні опіки
▪ Тепловий удар
▪ Хімічні опіки
▪ Укуси тварин, змій, комах
 
6.2.12. Сонячний удар та обмороження
6.2.13. Отруєння
6.2.14. Транспортування потерпілих
 
 
РОЗДІЛ 7
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ

 
7.1. Засоби індивідуального захисту
 
 
РОЗДІЛ 8
ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

 
8.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
8.2. ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ
 
8.2.1. Загальні вимоги для безпечного виконання робіт
8.2.2. Вимоги до працівників, що виконують роботи
8.2.3. Підготовка до виконання робіт
▪ Затвердження переліку робіт
▪ Видача наряду на виконання робіт
▪ Підготовка робочих місць
 
8.2.4. Вимоги до обладнання та засобів для проведення робіт
▪ Запобіжні пояси
▪ Захисні промислові каски
▪ Засоби малої механізації, пристрої та інструменти
Піротехнічний та слюсарно-монтажний інструменти
Пневматичний інструмент
Кігті та лази монтерські
 
8.2.5. Вимоги безпеки під час використання вантажопідіймальних
кранів, машин та пристроїв
▪ Підйомники
 
8.2.6. Особливості виконання деяких видів робіт
▪ Роботи на риштуваннях та помостах
  Приставні риштування та помости
  Підвісні риштування, колиски і помости
  Опорні пересувні риштування
  Механізовані пересувні помости
▪ Установлення дерев’яних конструкцій та виконання теслярських і столярних робіт
▪ Роботи на даху споруд
▪ Монтаж (демонтаж) стальних, залізобетонних та збірних конструкцій
▪ Скляні та опоряджувальні роботи
▪ Бетонні роботи
▪ Роботи над водою
▪ Очищення шибок споруд і світлових ліхтарів
▪ Спорудження, обслуговування та ремонт димових труб
 
8.3. ВОГНЕВІ, ФАРБУВАЛЬНІ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ
 
8.3.1. Загальні вимоги для безпечного виконання робіт
8.3.2. Вимоги до працівників, що виконують роботи
8.3.3. Підготовка до проведення (видача наряду-допуску)
8.3.4. Зварювальні та інші вогневі роботи
▪ Загальний порядок проведення
▪ Газозварювальні (газорізальні) роботи та різання металів із використанням ГР
▪ Роботи на бензо- та гасорізах
▪ Електрозварювальні роботи
▪ Паяльні роботи
▪ Розігрівання (варіння) бітумів і смол
 
8.3.5. Фарбувальні роботи
▪ Виконання робіт
▪ Вимоги до обладнання
 
8.3.6. Будівельно-монтажні роботи
▪ Проведення робіт
▪ Вимоги безпеки під час використання приладів
 
8.3.7. Основні вимоги до робіт з мастиками, клеями та іншими подібними
горючими речовинами й матеріалами
 
8.4. ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
 
8.4.1. Загальні вимоги для безпечного виконання робіт
8.4.2. Основні вимоги до працівників
8.4.3. Вимоги до місць проведення
▪ Майданчики
▪ Приміщення
 
8.4.4. Підготовка до виконання робіт
8.4.5. Проведення робіт
▪ Виконання робіт вручну
  Основні вимоги безпеки
  Норми перенесення вантажів
▪ Виконання робіт за допомогою машин і механізмів
  Ручні візки
  Навантажувачі
▪ Норми складування вантажів
 
8.4.6. Закінчення робіт
 
8.5. РОБОТИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
 
8.5.1. Загальні положення щодо організації безпечної експлуатації
8.5.2. Основні вимоги до працівників
8.5.3. Заходи та засоби безпечної експлуатації
▪ Організаційні заходи
▪ Технічні заходи
▪ Електрозахисні засоби
8.5.4. Особливості виконання деяких видів робіт
▪ Повітряні лінії електропередачі
  Роботи на опорах
  Роботи зі зняттям і без зняття напруги
  Обслуговування мереж зовнішнього освітлення
  Обходи й огляд ліній
  Розчищення траси ПЛ
▪ Кабельні лінії електропередачі
  Земляні роботи
  Розрізання, прокладання та перекладання кабелів
  Роботи в підземних спорудах
  Роботи з паяльною лампою
 
Відповіді на запитання
 
8.6. РОБОТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИРОБНИЦТВОМ СКЛА ТА СКЛОВИРОБІВ
 
8.6.1. Загальні положення щодо організації робіт
8.6.2. Безпечне застосування технологій виробництва
▪ Основні положення
▪ Особливості скловаріння
 
8.6.3. Вимоги до обладнання
▪ Дробарки
▪ Сушильні барабани
▪ Кульові млини
 
8.6.4. Основні вимоги до виробництва скла та виробів із нього
▪ Листове скло
▪ Профільне скло
▪ Скляні труби
▪ Сортовий посуд і художні вироби
▪ Штапельне скловолокно
▪ Піноскло
 
8.6.5. Вимоги до місць зберігання сировини, матеріалів, готової продукції

8.7. ВИКОНАННЯ РОБІТ У ЗАМКНЕНОМУ ПРОСТОРІ
 
8.7.1. Причини нещасних випадків та порушення законодавчих,
нормативно-правових актів з охорони праці
▪ Основні причини нещасних випадків
▪ Основні порушення законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці
 
8.7.2. Нормативно-правова база, яка визначає безпеку виконання робіт
у замкненому просторі
8.7.3. Вимоги безпеки до персоналу під час виконання робіт
▪ Шкідливі та небезпечні виробничі фактори під час виконання
робіт у замкнених просторах
▪ Основні види робіт у замкнених просторах
▪ Нормативно-правові вимоги до персоналу
 
8.7.4. Основні вимоги до організації безпечного виконання робіт
 ▪ Отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки
▪ Видача наряду-допуску на виконання робіт
  Загальні вимоги до оформлення і видачі нарядів-допусків
  Порядок оформлення, видачі та зберігання наряду-допуску
  Вимоги до журналів реєстрації видачі та повернення нарядів-допусків
▪ Заходи щодо допуску бригади до роботи
▪ Запобіжні заходи під час проведення робіт
▪ Обов'язки відповідальних робіт
  Обов'язки особи, яка видала наряд-допуск
  Обов'язки відповідального керівника робіт
  Обов'язки допускача (відповідальної особи діючого підприємства)
  Обов'язки відповідального виконавця робіт
  Обов'язки наглядача (спостерігача)
  Обов'язки виконавця робіт
 

▪ Перелік необхідних засобів індивідуального захисту під час виконання
робіт у замкненому просторі
 
8.7.5. Основні вимоги безпеки при виконанні робіт у замкнених просторах

8.8. ОБСЛУГОВУВАННЯ ВЕРСТАТІВ З ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ І МЕТАЛІВ
 
8.8.1. Загальна характеристика верстатів з обробки металів
8.8.2. Загальна характеристика верстатів з обробки деревини
8.8.3. Організація експлуатації деревообробних верстатів
▪ Вимоги до обслуговувального персоналу
▪ Умови безпечної експлуатації деревообробних верстатів
▪ Засоби доступу до обладнання верстатів

8.8.4. Дотримання вимог електробезпеки під час експлуатації деревообробних верстатів
8.8.5. Дотримання вимог пожежної безпеки під час експлуатації деревообробних верстатів
8.8.6. Безпечна експлуатація спеціалізованих деревообробних верстатів
8.8.7. Дотримання спеціальних вимог безпеки залежно від типу верстата
 ▪ Верстати пиляльної групи (круглопиляльні, стрічкопиляльні)
▪ Верстати стругально-довбальної групи
▪ Станки свердлильно-фрезерної групи
▪ Верстати шипорізної групи
▪ Верстати шліфувальної групи
▪ Верстати токарної групи


8.9. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОТЕЛЬНІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

8.9.1. Нормативно-правові акти, що регулюють улаштування й експлуатацію котельного обладнання
8.9.2. Організація експлуатації котельні
▪ Документи дозвільного характеру
▪ Виробничий персонал

8.9.3. Улаштування котельного обладнання
8.9.4. Організація технічного обслуговування та ремонту котельного обладнання
8.9.5. Консервування котельного обладнання
 

РОЗДІЛ 9
РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І АВАРІЙ
 
9.1. Розслідування нещасних випадків комісією підприємства
9.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків
9.3. Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

Запитання-відповіді

9.4. Розслідування аварій
9.5. Розслідування професійних захворювань

Грицай Юрій, начальник відділу охорони праці фірми «Т.М.М.»

Калашнюк Олександр, головний технічний інспектор праці апарату Федерації профспілок Вінницької області

Лисюк Микола, заступник директора з наукової роботи Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці

Федоренко Микола, головний державний інспектор  Головного управління Держпраці України у Київській області

Читайте на сторінках у 2019 році:

моніторинг і аналіз змін у законодавстві 2019 року, нове у перевірках Держпраці
усе про впровадження ДСТУ OHSAS 18001:2015 «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги»
Положення (або Порядок) видачі нарядів-допусків на підприємстві + зразки заповнення
організація трудового розпорядку підприємства з виконанням вимог охорони праці
організація експлуатації та реєстрація навантажувачів + вся необхідна документація
практика отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки
проведення обліку, аналізу та оцінки ризиків виникнення нещасних випадків на підприємстві
організація роботи котельні на підприємстві
норми видачі та вимоги до засобів індивідуального захисту (спецодягу, спецвзуття) під час проведення робіт
терміни експлуатації та продовження терміну експлуатації виробничого обладнання
відшкодування працівникові шкоди, заподіяної внаслідок нещасного випадку
організація експлуатації електрообладнання на підприємстві
вимоги до безпечної експлуатації ручних (мобільних) інструментів і пристроїв
організація виконання робіт на відкритих територіях
спеціальне навчання та порядок допуску працівників до робіт, які потребують спеціального навчання
порядок розслідування нещасних випадків, пов'язаних із заподіянням тілесних ушкоджень іншою особою
організація безпечних умов праці на виробництві


Кожному передплатнику в подарунок плакати А2 формату:
• «Охорона праці при роботі за комп'ютером»
• «Безпека робіт у складських приміщеннях»