Видання

ОХОРОНА ПРАЦІ: коментарі, розрахунки, шаблони

100 % практики для відповідального за охорону праці на підприємстві. Назва говорить за себе: "коментарі, розрахунки, шаблони". У виданні ви знайдете покрокові алгоритми, які допоможуть організувати охорону праці як на підприємстві з офісними приміщеннями, так і на виробництві.

Безперечні переваги:
1) професійні поради підкріплені посиланнями на законодавство
2) алгоритми дій інженера з охорони праці у різних ситуаціях
3) роз'яснення змін у законодавстві з охорони праці
4) відповіді на актуальні запитання читачів
5) доступ до електронної бази нормативно-правових актів, шаблонів, інструкцій
6) серія плакатів А2 формату "Основні правила під час виконання робіт підвищеної небезпеки" (для річних передплатників)
Ціна за мінімальний термін передплати 999 грн
Придбати
Погортати видання
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатні індекси: 86312 (на рік), 86240 (на II півріччя)

ОХОРОНА ПРАЦІ: КОМЕНТАРІ, РОЗРАХУНКИ, ШАБЛОНИ – практичне видання, яке допоможе:

підготувати підприємство до перевірки Держпраці та перевірити наявність необхідної документації
організувати виконання робіт підвищеної небезпеки та правильно оформити наряд-допуски
провести атестацію робочих місць, оцінка умов і характеру праці
організувати проходження медоглядів працівників
провести навчання та перевірку знань
забезпечити працівників ЗІЗ та засобами зміцнення здоров’я
організувати розслідування та облік нещасних випадків і профзахворювань

Тільки у нас!
ВСЕ ПРО СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ (СУОП):

етапи створення та впровадження СУОП
управління виробничими ризиками
створення служби охорони праці та приклади розрахунків її чисельності
моніторинг та аудит стану охорони праці
наради і збори, стимулювання до охорони праці
удосконалення СУОП
документація діяльності з охорони праці

Цільова аудиторія:

інженери з охорони праці
керівники служб з охорони праці
працівники кадрових служб підприємств

Передплата на рік включає:

базове видання (1200 сторінок практичної та актуальної інформації, 9 розділів)
6 тематичних оновлень із урахуванням змін у законодавстві
доступ до електронної нормативної бази:

- актуальні нормативно-правові акти
- 400 зразків документів
- 500 інструкцій з охорони праці
- професійні стандарти та ДСТУ

 Серія плакатів А2 формату "Основні правила під час виконання робіт підвищеної небезпеки":

- роботи на висоті
- вантажно-розвантажувальні роботи
- роботи на дерево- та металообробних верстатах
- роботи в електроустановках

Вихідні данні:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 6 оновлень
Обсяг: видання до 1200 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2009 року

РОЗДІЛ 1
ОГЛЯД І РОЗ’ЯСНЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

 
1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ
1.1.1. Кодекси та закони
▪ Конституція України
▪ Кодекс Законів про працю України (КЗпП)
▪ Закон України «Про охорону праці»
1.1.2.Підзаконні нормативно-правові акти
1.1.3.Міжнародні норми, що діють в Україні
1.2. ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИНЦИПИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
1.2.1. Укладання трудового договору
1.2.2. Охорона праці під час роботи
1.2.3. Пільги та компенсації
▪ Безоплатне лікувально-профілактичне харчування
▪ Молоко або рівноцінні харчові продукти
▪ Газована солона вода
▪ Оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення
▪ Скорочення тривалості робочого часу
▪ Додаткова оплачувана відпустка
▪ Пільгова пенсія
▪ Оплата праці у підвищеному розмірі
1.2.4. Спецодяг, засоби індивідуального захисту та інше
1.2.5. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів
1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ БЕЗПОСЕРЕДНЬО НА ПІДПРИЄМСТВІ
1.3.1. Обов’язки роботодавців та працівників
1.3.2. Служба охорони праці та комісія з охорони праці
1.3.3. Навчання та інструктаж
1.3.4. Атестація робочих місць
1.3.5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
1.3.6. Відшкодування шкоди
▪ Відшкодування шкоди працівникам
▪ Відшкодування шкоди третім особам

РОЗДІЛ 2
КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ ТА ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 
2.1. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ)
2.1.1. Загальні положення державного нагляду
▪ Основні положення
▪ Види перевірок та їх тривалість
▪ Права та зобов’язання сторін
▪ Підготовчі дії органів держнагляду
▪ Загальний перелік органів, що здійснюють перевірки
2.1.2. Підготовка до перевірок (рекомендації)
2.1.3.  Алгоритм проходження перевірок
2.1.4.  Примірний перелік характерних порушень
2.2. ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
2.2.1. Видача дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
та застосування машин,механізмів та устатковання підвищеної небезпеки
▪ Об’єкти для видачі дозволу
▪ Подання заяви на видачу дозволу
▪ Переоформлення, видача дубліката, відмова у видачі та анулювання дозволу
2.2.2. Подання декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

РОЗДІЛ 3
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ. СЛУЖБА ОХОРОНИ ПРАЦІ

 
3.1. СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СУОП
3.1.1. Особливості створення СУОП
▪ Визначення законів та інших нормативно-правових актів, що містять вимоги щодо охорони праці
▪ Виявлення небезпечних і шкідливих виробничих факторів та відповідних ризиків
▪ Визначення політики керівництва у сфері охорони праці
▪ Визначення завдань у сфері охорони праці та встановлення пріоритетів
▪ Розроблення організаційної схеми та програми для реалізації політики і досягнення її завдань
3.1.2. Впровадження СУОП
3.2. ФУНКЦІОНУВАННЯ СУОП
3.2.1 Створення служби охорони праці на підприємстві
▪ Положення про службу охорони праці підприємства
▪ Права працівників служби охорони праці
▪ Функції служби охорони праці
▪ Установлення чисельності служби охорони праці
▪ Організація роботи служби охорони праці
▪ Діяльність служби охорони праці (особливості)
3.2.2. Моніторинг стану безпеки та умов праці
3.2.3. Аудит охорони праці
3.2.4. Наради і збори
▪ Форми проведення нарад
▪ Підготовка до проведення
▪ Питання, що розглядаються під час нарад
▪ Оформлення результатів
3.2.5. Стимулювання до охорони праці
▪ Умови стимулювання
▪ Показники і критерії виконання умов стимулювання та стимули
▪ Матеріальне стимулювання
▪ Нематеріальне стимулювання
3.3. УДОСКОНАЛЕННЯ СУОП
3.4. ДОКУМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
3.4.1. Документація системи управління охороною праці
3.4.2. Документація служби охорони праці
▪ Загально-організаційна документація
▪ Нормативна документація
▪ Звітна документація
▪ Облікова документація
▪ Документація щодо розробки інструкцій та проведення інструктажу
▪ Протипожежна документація
▪ Архівна документація
3.4.3.  Документація (інструкції) щодо якісного та безпечного виконання робіт
▪ Загальні положення щодо розробки інструкцій
▪ Алгоритм розробки інструкцій
▪ Умови перегляду інструкцій
3.4.4.  Документація виробничих служб і підрозділів
3.4.5.  Документація кадрової служби
3.4.6.  Документація фінансово-економічних служб
3.4.7.  Документація громадських суб’єктів
3.4.8. Адміністративно-розпорядча документація
 
РОЗДІЛ 4
​ОЦІНКА УМОВ І ХАРАКТЕРУ ПРАЦІ. АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

 
4.1. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ І ХАРАКТЕРУ ПРАЦІ
4.1.1. Оцінка умов праці відповідно до фактора дії
▪ Хімічний фактор впливу
▪ Біологічний фактор впливу
▪ Вплив шуму, інфразвуку та ультразвуку
▪ Дія виробничої вібрації
▪ Показники мікроклімату
▪ Дія атмосферного тиску
▪ Дія електромагнітних полів та випромінювань
▪ Дія іонізуючого випромінювання
▪ Світлове середовище
▪ Важкість та напруженість трудового процесу
▪ Аероіонізація
4.1.2. Загальна гігієнічна оцінка умов праці
4.2. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРАЦІ
4.2.1. Складання санітарно-гігієнічної характеристики
▪ Запит на складання
▪ Додаткові умови складання
▪ Документація
▪ Висновки санітарно-гігієнічної характеристики
4.2.2. Вимоги до характеристики шкідливих та небезпечних факторів
4.2.3. Медико-санітарне забезпечення
4.3.АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ
4.3.1. Організація роботи з атестації (видання наказу)
4.3.2. Формування комісії відповідно до наказу
▪ Обов’язки голови та секретаря атестаційної комісії
▪ Обов’язки членів атестаційної комісії
4.3.3. Складання графіка проведення атестації
4.3.4. Складання переліку робочих місць, що підлягають атестації
4.3.5. Засідання комісії підприємства з проведення атестації
4.3.6. Проведення атестації робочих місць
▪ Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу
▪ Гігієнічна оцінка умов праці
▪ Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця
▪ Складання карти умов праці
▪ Складання хронометражу (фотографії) робочого дня
▪ Результати атестації
4.3.7. Громадський контроль профкому за проведенням атестації
4.3.8. Надання працівникам пільг і компенсацій за результатами атестації

РОЗДІЛ 5
​ІНСТРУКТАЖІ, НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ПРАЦІВНИКІВ

 
5.1. ІНСТРУКТАЖІ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
5.1.1. Вступний інструктаж
▪ Вступний
▪ Первинний
▪ Повторний
▪ Позаплановий
▪ Цільовий
5.1.2. Методи проведення інструктажів
5.2. СТАЖУВАННЯ, ДУБЛЮВАННЯ ТА ДОПУСК ДО РОБОТИ
5.3. НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ
5.3.1. Загальні положення щодо організації навчання
▪ Основні аспекти
▪ Категорії працівників, які підлягають навчанню
▪ Ведення документації щодо проведення навчання
▪ Умови проведення позачергового навчання
5.3.2. Організація роботи комісії з перевірки знань
5.3.3. Методи та форми проведення навчання та перевірки знань
▪ Тестування
5.3.4. Оформлення результатів

РОЗДІЛ 6
​МЕДИЧНІ ОГЛЯДИ ТА ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА

 
6.1. ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ
6.1.1. Алгоритм організації медичних оглядів
6.1.2. Попередні медичні огляди
6.1.3. Періодичні медичні огляди
6.1.4. Позачергові медичні огляди
6.1.5. Психофізіологічна експертиза
▪ Загальні положення щодо проведення ПФЕ
▪ Алгоритм проведення ПФЕ
6.2.НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
6.2.1. Створення та утримання медичного пункту на підприємстві
6.2.2. Навчання щодо надання першої допомоги
6.2.3. Рекомендації щодо надання першої допомоги
6.2.4. Фінансування заходів першої допомоги
6.2.5. Вимоги до аптечки першої допомоги
6.2.6. Перша допомога при пораненнях і кровотечах
6.2.7. Штучне дихання, вивихи та переломи
6.2.8. Допомога при різних видах травм
▪ Травми грудей
▪ Травми черепа
▪ Травми хребта
▪ Травми живота
6.2.9. Ураження електрострумом
6.2.10. Попадання стороннього тіла в око або дихальні шляхи
6.2.11. Опіки та укуси тварин, змій, комах
▪ Термічні опіки
▪ Тепловий удар
▪ Хімічні опіки
▪ Укуси тварин, змій, комах
6.2.12. Сонячний удар та обмороження
6.2.13. Транспортування потерпілих

РОЗДІЛ 7
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ

 
7.1. РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ
7.1.1. Забезпечення режиму праці та відпочинку
7.1.2. Нормативна тривалість робочого часу
▪ Робота в нічний час
▪ Робота на умовах неповного робочого дня
▪ Позмінна робота
▪ Надурочні роботи
7.1.3. Види перерв у роботі
▪ Перерва для відпочинку і харчування
▪ Вихідні дні
▪ Святкові або неробочі дні
▪ Відпустки
7.2. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
7.2.1. Технологічна характеристика ЗІЗ
7.2.2. Вимоги до документації, що надається до ЗІЗ
7.2.3. Видача засобів захисту
7.2.4. Видача ЗІЗ понад встановлені норми
7.2.5. Порядок користування ЗІЗ
7.2.6. Догляд та обслуговування ЗІЗ
7.2.7. Особливості зберігання ЗІЗ
7.3. ЗАСОБИ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я ПРАЦІВНИКІВ
7.3.1. Видача мила та знешкоджуючих засобів
7.3.2. Видача молока і лікувально-профілактичного харчування
▪ Видача молока
▪ Видача лікувально-профілактичного харчування
7.3.3. Забезпечення працівників гарячих цехів газованою солоною водою

РОЗДІЛ 8
ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

 
8.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ
8.2. ВИКОНАННЯ РОБІТ НА ВИСОТІ
8.2.1. Загальні вимоги для безпечного виконання робіт
8.2.2. Вимоги до працівників, що виконують роботи
8.2.3. Підготовка до виконання робіт
▪ Затвердження переліку робіт
▪ Видача наряду на виконання робіт
▪ Підготовка робочих місць
8.2.4. Вимоги до обладнання та засобів для проведення робіт
▪ Запобіжні пояси
▪ Захисні промислові каски
▪ Засоби малої механізації, пристрої та інструменти
8.2.5. Вимоги безпеки під час використання вантажопідіймальних кранів, машин та пристроїв
▪ Підйомники
8.2.6. Особливості виконання деяких видів робіт
▪ Роботи на риштуваннях та помостах
▪ Установлення дерев’яних конструкцій та виконання теслярських і столярних робіт
▪ Роботи на даху споруд
▪ Монтаж (демонтаж) стальних, залізобетонних та збірних конструкцій
▪ Скляні та опоряджувальні роботи
▪ Бетонні роботи
▪ Роботи над водою
▪ Очищення шибок споруд і світлових ліхтарів<
▪ Спорудження, обслуговування та ремонт димових труб
8.3. ВОГНЕВІ, ФАРБУВАЛЬНІ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ
8.3.1. Загальні вимоги для безпечного виконання робіт
8.3.2. Вимоги до працівників, що виконують роботи
8.3.3. Підготовка до проведення (видача наряду-допуску)
8.3.4. Зварювальні та інші вогневі роботи
▪ Загальний порядок проведення
▪ Газозварювальні (газорізальні) роботи та різання металів із використанням ГР
▪ Роботи на бензо- та гасорізах
▪ Електрозварювальні роботи
▪ Паяльні роботи
▪ Розігрівання (варіння) бітумів і смол
8.3.5. Фарбувальні роботи
▪ Виконання робіт
▪ Вимоги до обладнання
8.3.6. Будівельно-монтажні роботи
▪ Проведення робіт
▪ Вимоги безпеки під час використання приладів
8.3.7. Основні вимоги до робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами
8.4. ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
8.4.1. Загальні вимоги для безпечного виконання робіт
8.4.2. Вимоги до працівників, що виконують роботи
8.4.3. Вимоги до місць проведення
▪ Майданчики
▪ Приміщення
8.4.4. Підготовка до виконання робіт
8.4.5. Проведення робіт
▪ Виконання робіт вручну
▪ Основні вимоги безпеки
▪ Норми перенесення вантажів
▪ Виконання робіт за допомогою машин і механізмів
▪ Ручні візки
▪ Навантажувачі
▪ Норми складування вантажів
8.4.6. Закінчення робіт
8.5. РОБОТИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
8.5.1. Загальні положення щодо організації безпечної експлуатації
8.5.2. Основні вимоги до працівників
8.5.3. Заходи та засоби безпечної експлуатації
8.5.4. Особливості виконання деяких видів робіт

    ▪ Повітряні лінії електропередачі
    ▪ Кабельні лінії електропередачі

РОЗДІЛ 9
РОЗСЛІДУВАННЯ, ОБЛІК І ПРОФІЛАКТИКА НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

 
9.1. НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК НА ВИРОБНИЦТВІ
9.1.1. Розслідування та облік нещасних випадків
▪ Поетапний алгоритм розслідування
▪ Нещасні випадки під час перебування в рейсі
▪ Нещасні випадки під час перебування за кордоном
▪ Нещасний випадок під час виконання підряду
▪ Контроль за своєчасністю та об’єктивністю проведення розслідування нещасних випадків
9.1.2. Спеціальне розслідування нещасних випадків
9.1.3. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин
9.2. НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ
9.2.1. Повідомлення про нещасні випадки
9.2.2. Розслідування нещасних випадків
9.2.3. Облік і аналіз нещасних випадків

ГРИЦАЙ Юрій Володимирович,
начальник відділу охорони праці Фірми «Т.М.М. - ТОВ» м. Київ

• ЗВІРИЧ Лариса Миколаївна,
заступник начальника управління з питань праці
Головного управління Держпраці у Київській області

КАЛАШНЮК Олександр Петрович,
експерт з охорони праці

ЛИСЮК Микола Олександрович,
заступник директора з наукової роботи Національного НДІ промислової безпеки
та охорони праці (ННДІПБОП), кандидат технічних наук

ОХРИМЧУК Дмитро Володимирович,
інженер з охорони праці ПАТ «Миколаївобленерго»

СТОВБУН Анатолій Іванович,
доцент кафедри водогосподарських систем і охорони праці
​Державного інституту управління та економіки водних ресурсів
кандидат медичних наук

ФЕДОРЕНКО Микола Дмитрович,
головний державний інспектор Головного управління
Держпраці України в Київській області

Читайте на сторінках у 2018 році:

новації у здійсненні контролю за додержанням законодавства про працю
реалізація міжнародних стандартів у сфері охорони праці
відшкодування шкоди працівникам у разі нещасних випадківх
упровадження європейських норм щодо проведення розслідування професійних захворювань на виробництві
виробничі аварії та надзвичайні ситуації: розслідування й облік
роботи у колодязях, шурфах, траншеях, котлованах
обслуговування верстатів по обробці деревини та металів

Кожному передплатнику - серія плакатів "Правила безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки"