Контроль якості та безпечності харчової продукції

Практичний довідник для розробки та ефективного впровадження системи НАССР на підприємстві

  Читаємо у новому випуску: «Оскарження штрафів Держпродспоживслужби у сфері харчової безпечності: судова практика»
Ціна за мінімальний термін передплати 3000 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатний індекс: 60725 (на рік), 76012 (ІІ півріччя)

На сторінках довідника:
 

Усе про розробку та впровадження НАССР:

 • 7 принципів НАССР та 12 кроків впровадження, програми передумови;
 • документація НАССР на підприємстві: перелік обов'язкових документів;
 • рекомендації для складання опису продукту харчування, що виробляється підприємством;
 • розроблення та приклад блок-схеми технологічного процесу;
 • аналізування небезпечних чинників, приклад форми протоколу;
 • визначення критичних контрольних точок, приклад «дерева прийняття рішень»;
 • розроблення коригувальних дій, приклад протоколу плану НАССР.
   

Вибір стандарту для побудови системи управління безпечності харчових продуктів:

 • особливості сертифікації за FSSC 22000;
 • розробка системи менеджменту харчової безпеки за ISO 22000:2018.
   

А також:

 • забезпечення системи простежуваності харчової продукції;
 • основні показники безпечності харчових продуктів: молока, м'ясопродуктів, рибної продукції;
 • умови зберігання харчової продукції, ротація, терміни придатності й реалізації;
 • навчання персоналу основним приципам НАССР;
 • маркування харчових продуктів за останніми законодавчими вимогами;
 • вимоги до транспортування та упаковки харчової продукції.

 

Ексклюзив:

 • Юридичні консультації кращих фахівців щодо ситуацій, де є правові колізії або відсутні нормотворчі документи
   
 • Практичний досвід та варіанти вирішення виробничих завдань у форматі «запитання-відповідь»

 

Особливо актуально:

Аналіз змін і сертифікація системи менеджменту харчової безпечності за новою версією ISO 22000:2018

+ Увесь пакет форм та зразків заповнення супровідної документації для ефективного впровадження системи НАССР на підприємстві – в електронному форматі

 Передплата на рік включає:

 • базове видання на 800 сторінок
   
 • 3 тематичні оновлення з урахуванням змін законодавства
   
 • доступ 24/7 до електронної нормативної бази:
  - зразки заповнення супровідної документації системи НАССР
  - актуальні нормативно-правові акти
  - чинні ДСТУ, ТУ, СанПіН
   


Кожному передплатнику подарунок:

Участь у вебінарі з Тетяною Литвиненко, провідним експертом видання , начальником відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Одесастандартметрологія»
 Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення
Обсяг: видання на 600 с., оновлення до 150 с.
Видається: з 2019 року

РОЗДІЛ 1 ​​
ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


1.1. Нормативні вимоги до якості та безпечності харчової продукції

1.2. Перевіряння виробників харчових продуктів

1.3. Перевіряння та відповідальність

1.4. Підстави для притягнення до відповідальності

1.5. Оскарження результатів перевірок Держпродспоживслужби

1.6. Оскарження штрафів Держпродспоживслужби у сфері харчової
безпечності: судова практика

1.7. Аналіз проєкту Закону «Про основні засади державного нагляду
(контролю)»: на що очікувати підприємствам


1.8. Процедура отримання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на технологічну документацію, виробничі та складські приміщення, нові технології та устаткування
РОЗДІЛ 2
РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ НАССР


2.1. Програми передумови. 7 принципів НАССР і 12 кроків впровадження системи

2.2. Аналізування небезпек. Оцінювання ризиків — матриця ризиків та контролю

2.3. Порядок визначення критичних контрольних точок. Практичні рекомендації

2.4. Здійснення внутрішнього аудиту системи безпеки і якості продукції. Приклади з практики

2.5. Методика проведення внутрішнього аудиту

2.6. Блок-схеми, які відображають етапи кожного процесу, схеми руху продукції на підприємстві. Верифікація блок-схем

2.7. Типові помилки, що виникають під час впровадження системи НАССР

2.8. Найпоширеніші міфи про НАССР2.9. Управління невідповідностями
 
РОЗДІЛ 3
ВИБІР СТАНДАРТУ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


3.1. Міжнародні стандарти щодо безпечності харчових продуктів

3.2. BRC Global Standard — Food (Єдиний стандарт BRC — Харчова продукція)

3.3. Особливості схеми сертифікації за FSSC 22000

3.4. Особливості впровадження систем безпечності харчових продуктів у сільгоспсекторі
 3.5. Розробка системи менеджменту харчової безпечності за новою версією ISO 22000:2018
 3.6. Принципи оцінки діючої системи контролю якості й безпечності харчової продукції

3.7. International Food Standard (IFS)

3.8. Планування зовнішніх і внутрішніх характеристик якості процесів

3.9. Рекомендації щодо впровадження та актуалізації ISO 9001:2015

3.10. Розробка та впровадження інтегрованої системи менеджменту

3.11. Онлайн контроль функціонування інтегрованої системи менеджменту
 
РОЗДІЛ 4
ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОСТІ ДО ПРОДОВОЛЬЧОЇ (ХАРЧОВОЇ) СИРОВИНИ


4.1. Контроль безпечності харчової сировини

4.2. Особливості співпраці з недоброякісними постачальниками

4.3. Умови зберігання

4.4. Сільськогосподарська продукція: небезпеки і точки контролю

4.5. Забезпечення простежуваності сировини

4.6. Вилучення та відкликання невідповідної або потенційно небезпечної харчової продукції з ринку

4.7. Безпечність продукції на первинному виробництві молока: від контролю показників до контролю процесів

4.8. Санітарно-мікробіологічні показники безпечності м'яса та м'ясопродуктів
 4.9. Вимоги до безпечності виробництва та обігу продуктів з риби
 
РОЗДІЛ 5
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ


5.1. Загальні вимоги до організації та утримання приміщень, у яких виробляють харчову продукцію

5.2. Санітарні вимоги до виробничих приміщень

5.3. Тарний і безтарний способи зберігання борошна

5.4. Санітарно-побутові приміщення в організаціях громадського
харчування5.5. Лабораторні дослідження. Інструментальні виміри й аналіз
 
РОЗДІЛ 6
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


6.1. Зберігання харчових продуктів

6.2. Пам’ятка щодо дотримання термінів придатності

6.3. Поводження з харчовими відходами6.4. Виробничий брак. Алгоритм дій

6.5. Ротація товарів

6.6. Порядок поводження з продукцією, що вичерпала термін придатності. Відкликання і вилучення
 
РОЗДІЛ 7
РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


7.1. Порядок ведення необхідної документації

7.2. Запобіжні дії

7.3. Розробка коригувальних дій

7.4. Правила вилучення небезпечної продукції

7.5. Перехресне забруднення. Зниження ризику

7.6. Метрологічне забезпечення виробництва згідно з ISO 9001:2015

7.7. Виробничий контроль у межах системи НАССР
 7.8.  Навчання персоналу основним принципам менеджменту якості та безпечності харчової продукції

7.9. Дотримання встановлених вимог. Мотивація персоналу

7.10. Організація і проведення контролю якості продукції, що випускається
 7.11. Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю на молокопереробних підприємствах

7.12. Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю на м’ясопереробному підприємстві

7.13. Виробничий контроль на хлібопекарському підприємстві

7.14. Програма виробничого контролю. Законодавство і складності при розробці

7.15. Обов’язкові договори на підприємстві хлібобулочного виробництва

7.16. Розробка системи TACCP для попередження загроз харчового тероризму та саботажу

7.17. Система VАССР для попередження економічно мотивованого шахрайства з харчовими продуктами
 
РОЗДІЛ 8
УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


8.1. Транспортування харчової продукції

8.2. Маркування харчової продукції

8.3. Небезпечні чинники упаковки для харчової продукції в рамках НАССРДОДАТОК
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Тетяна Литвиненко, начальник відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Одесастандартметрологія», аудитор

Владислав Веремеєнко, голова Асоціації з інтеграції НАССР

Сергій Губяк, засновник Асоціації з інтеграції НАССР

Наталія Пухальська, консультант з юридичних питань Асоціації з інтеграції НАССР

Іван Лахтарін, адвокат комнанії ЮКГ «Інтеграція», експерт з харчового законодавства

Руслан Петренко, тренер-консультант Асоціації з інтеграції НАССР

Олександр Лисенко, провідний викладач Міжнародного реєстру незалежних аудиторів (IRCA), провідний аудитор НААУ

Святослав Бартош, керівник юридичної фірми «Bargen»

Роман Войтюк, заступник директора з якості та харчової безпечності ТОВ «Екопласт»

Ксенія Захарова, юрист фридичної фірми «Bargen»

На сторінках у 2021 році:

 

7 принципів НАССР і 12 кроків їх упровадження, методика та кращі практики проведення внутрішнього аудиту

Практичні рекомендації щодо визначення критичних контрольних точок, метод «Дерева прийняття рішень»

Особливості взаємодії з органами держнагляду, судова практика оскарження результатів перевірок

Маркування харчових продуктів з урахуванням останніх вимог, зазначення терміну придатності та алергенів

Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю на підприємствах різних галузей

Оцінювання ефективності діючої системи контролю якості й безпечності харчової продукції, планування зовнішніх і внутрішніх характеристик якості процесів

Розроблення, впровадження та вдосконалення інтегрованих систем управління, онлайн-контроль функціонування

Розроблення й упровадження системи НACCP для попередження загроз харчового тероризму та саботажу

 


Кожному передплатнику подарунок:

Участь у вебінарі з Тетяною Литвиненко, провідним експертом видання , начальником відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Одесастандартметрологія»

 

Придбати