Контроль якості та безпечності харчової продукції

Практичний довідник для розробки та ефективного впровадження системи НАССР на підприємстві

Ціна за мінімальний термін передплати 1700 грн
Опис
Зміст
Експерти

На сторінках довідника:
 

Усе про розробку та впровадження НАССР:

 • 7 принципів НАССР та 12 кроків впровадження, програми передумови;
 • документація НАССР на підприємстві: перелік обов'язкових документів;
 • рекомендації для складання опису продукту харчування, що виробляється підприємством;
 • розроблення та приклад блок-схеми технологічного процесу;
 • аналізування небезпечних чинників, приклад форми протоколу;
 • визначення критичних контрольних точок, приклад «дерева прийняття рішень»;
 • розроблення коригувальних дій, приклад протоколу плану НАССР.
   

Вибір стандарту для побудови системи управління безпечності харчових продуктів:

 • особливості сертифікації за FSSC 22000;
 • розробка системи менеджменту харчової безпеки за ISO 22000:2018.
   

А також:

 • забезпечення системи простежуваності харчової продукції;
 • основні показники безпечності харчових продуктів: молока, м'ясопродуктів, рибної продукції;
 • умови зберігання харчової продукції, ротація, терміни придатності й реалізації;
 • навчання персоналу основним приципам НАССР;
 • маркування харчових продуктів за останніми законодавчими вимогами;
 • вимоги до транспортування та упаковки харчової продукції.


+ Увесь пакет форм та зразків заповнення супровідної документації для ефективного впровадження системи НАССР на підприємстві – в електронному форматі

 Передплата на рік включає:

 • базове видання на 600 сторінок
   
 • 3 тематичні оновлення з урахуванням змін законодавства
   
 • доступ 24/7 до електронної нормативної бази:
  - зразки заповнення супровідної документації системи НАССР
  - актуальні нормативно-правові акти
  - чинні ДСТУ, ТУ, СанПіН
   


Кожному передплатнику в подарунок:

Плакат А2 формату «Особиста гігієна працівника харчового виробництва»

 Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення
Обсяг: видання на 600 с., оновлення до 150 с.
Видається: з 2019 року


Передплатний індекс:

60725 (на рік), 76012 (на ІІ півріччя)

 

РОЗДІЛ 1 ​​
ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


1.1. Нормативні вимоги до якості та безпечності харчової продукції

1.2. Перевіряння виробників харчових продуктів

1.3. Перевіряння та відповідальність

1.4. Підстави для притягнення до відповідальності

1.5. Оскарження результатів перевірок Держпродспоживслужби

1.6. Розгляд судової практики
 1.7. Процедура отримання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на технологічну документацію, виробничі та складські приміщення, нові технології та устаткування
 
РОЗДІЛ 2
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ НАССР


2.1. Програма передумови. 7 принципів НАССР і 12 кроків впровадження системи

2.2. Аналізування небезпек. Оцінювання ризиків — матриця ризиків та контролю

2.3. Порядок визначення критичних контрольних точок. Практичні рекомендації

2.4. Здійснення внутрішнього аудиту системи безпеки і якості продукції. Приклади з практики

2.5. Методика проведення внутрішнього аудиту

2.6. Блок-схеми, які відображають етапи кожного процесу, схеми руху продукції на підприємстві. Верифікація блок-схем

2.7. Типові помилки, що виникають під час впровадження системи НАССР
 2.8. Переваги, що виправдовують витрати на розроблення й упровадження НАССР

2.9. Управління невідповідностями
 
РОЗДІЛ 3
ВИБІР СТАНДАРТУ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


3.1. Міжнародні стандарти щодо безпечності харчових продуктів

3.2. BRC Global Standard — Food (Єдиний стандарт BRC — Харчова продукція)

3.3. Особливості схеми сертифікації за FSSC 22000

3.4. Особливості впровадження систем безпечності харчових продуктів у сільгоспсекторі
 3.5. Розробка системи менеджменту харчової безпеки за ISO 22000:2018
 3.6. Принципи оцінки діючої системи контролю якості й безпечності харчової продукції

3.7. International Food Standard (IFS)

3.8. Планування зовнішніх і внутрішніх характеристик якості процесів

3.9. Рекомендації щодо впровадження та актуалізації ISO 9001:2015

3.10. Розробка та впровадження інтегрованої системи менеджменту

3.11. Онлайн контроль функціонування інтегрованої системи менеджменту
 
РОЗДІЛ 4
ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОСТІ ДО ПРОДОВОЛЬЧОЇ (ХАРЧОВОЇ) СИРОВИНИ


4.1. Контроль безпечності харчової сировини

4.2. Особливості співпраці з недоброякісними постачальниками

4.3. Умови зберігання

4.4. Сільськогосподарська продукція: небезпеки і точки контролю

4.5. Забезпечення простежуваності сировини

4.6. Вилучення та відкликання невідповідної або потенційно небезпечної харчової продукції з ринку

4.7. Безпечність продукції на первинному виробництві молока

4.8. Показники безпечності у м'ясі та м'ясопродуктах
 4.9. Вимоги безпечності до харчової рибної продукції
 
РОЗДІЛ 5
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ


5.1. Загальні вимоги до організації та утримання приміщень, у яких виробляють харчову продукцію

5.2. Санітарні вимоги до виробничих приміщень

5.3. Тарний і безтарний способи зберігання зерна
 5.4. Лабораторні дослідження. Інструментальні виміри й аналіз

5.5. Санітарні приміщення в організаціях громадського харчування
 
РОЗДІЛ 6
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


6.1. Зберігання харчових продуктів

6.2. Пам’ятка щодо дотримання термінів придатності

6.3. Поводження з харчовими відходами6.4. Виробничий брак. Алгоритм дій

6.5. Ротація. Терміни придатності й реалізації

6.6. Порядок поводження із відкликаною продукцією та продукцією із вичерпаним терміном придатності
 
РОЗДІЛ 7
РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


7.1. Порядок ведення необхідної документації

7.2. Запобіжні дії

7.3. Розробка коригувальних дій

7.4. Правила вилучення небезпечної продукції

7.5. Перехресне забруднення. Зниження ризику

7.6. Метрологічне забезпечення виробництва згідно з ISO 9001:2015

7.7. Виробничий контроль у межах системи НАССР
 7.8.  Навчання персоналу основним принципам менеджменту якості та безпечності харчової продукції

7.9. Дотримання встановлених вимог. Мотивація персоналу

7.10. Організація і проведення контролю якості продукції, що випускається
 7.11. Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю на молокопереробних підприємствах

7.12. Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю на м’ясопереробному підприємстві

7.13. Виробничий контроль на хлібопекарському підприємстві

7.14. Програма виробничого контролю. Законодавство і складності при розробці

7.15. Обов’язкові договори на підприємстві хлібобулочного виробництва

7.16. Розробка системи TACCP для попередження загроз харчового тероризму та саботажу

7.17. Система VАССР для попередження економічно мотивованого шахрайства з харчовими продуктами
 
РОЗДІЛ 8
УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


8.1. Транспортування харчової продукції

8.2. Маркування харчової продукції
 8.3. Упаковка харчової продукції
 
ДОДАТОК
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Тетяна Литвиненко, начальник відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Одесастандартметрологія», аудитор

Владислав Веремеєнко, голова Асоціації з інтеграції НАССР

Сергій Губяк, засновник Асоціації з інтеграції НАССР

Наталія Пухальська, консультант з юридичних питань Асоціації з інтеграції НАССР

Іван Лахтарін, адвокат комнанії ЮКГ «Інтеграція», експерт з харчового законодавства

Руслан Петренко, тренер-консультант Асоціації з інтеграції НАССР

Олександр Лисенко, провідний викладач Міжнародного реєстру незалежних аудиторів (IRCA), провідний аудитор НААУ

Святослав Бартош, керівник юридичної фірми «Bargen»

Роман Войтюк, заступник директора з якості та харчової безпечності ТОВ «Екопласт»

Марина Тимошенко, еколог підприємства харчової промисловості