Контроль якості та безпечності харчової продукції

Перше в Україні практичне видання, яке допоможе розібратися в чинних вимогах до якості та безпечності харчової продукції, підготуватися до перевірок Держпродспоживслужби, самостійно розробити та впровадити систему НАССР.

Безперечні переваги:
1) повний спектр інформації в таблицях, схемах, алгоритмах;
2) професійні поради, підкріплені посиланнями на законодавство та практичний досвід;
3) доступ до електронної бази нормативно-правових актів та зразків заповнення документів.
Ціна за мінімальний термін передплати 1700 грн
Опис
Зміст
Експерти
Анонс

Передплатний індекс: 60725 (на рік), 76012 (на ІІ півріччя)


Контроль якості та безпечності харчової продукції – практичне видання, що допоможе:
 

 • забезпечити якість харчової продукції згідно вимог технічних регламентів, ДСТУ, СанПіН;
   
 • організувати контроль безпечності готової харчової продукції та продовольчої сировини;
   
 • підготуватися та успішно пройти перевірки Держпродспоживслужби;
   
 • дотриматись санітарних вимог до утримання виробничих приміщень;
   
 • налагодити роботу з постачальниками продовольчої харчової сировини;
   
 • забезпечити умови зберігання готової харчової продукції: ротація, терміни придатності та реалізації;
   
 • організувати правильне поводження з відходами харчової продукції;
   
 • дотриматись вимог пакування, маркування і транспортування харчової продукції;
   
 • побудувати систему управління безпечності харчових продуктів відповідно до стандартів (НАССР, BRC, ІSО 22000, IFS, FSSC 22000).

 

Тільки у нас!
Усе про розробку та впровадження політики НАССР:

 • 7 принципів НАССР і 12 кроків впровадження
   
 • Аналіз небезпек. Оцінка ризиків — матриця ризиків і контролю
   
 • Визначення критичних контрольних точок: практичні рекомендації
   
 • Практика та методика проведення внутрішнього аудиту системи безпечності та якості продукції
   
 • Блок-схеми кожного етапу процесу і схеми руху продукції на підприємстві
   
 • Типові помилки при впровадженні системи НАССР
   
 • Реальні переваги, що виправдовують витрати на розробку і впровадження системи НАССР
   
 • Управління невідповідностями: розробка коригувальних дій

 

+ Увесь пакет форм та зразків заповнення супровідної документації для ефективного впровадження системи НАССР на підприємстві – в електронному форматі

 Передплата на рік включає:

 • базове видання на 600 сторінок (в паперовій версії)
   
 • 3 тематичні оновлення з урахуванням змін законодавства (в паперовій версії)
   
 • доступ 24/7 до електронної нормативної бази:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - зразки документів
  - чинні ДСТУ, ТУ, СанПіН
   


Кожному передплатнику в подарунок:

Плакат А2 формату «Особиста гігієна працівника харчового виробництва»

 Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення
Обсяг: видання на 600 с., оновлення до 150 с.
Видається: з 2019 року

РОЗДІЛ 1 ​​
ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


1.1. Нормативні вимоги до якості та безпечності харчової продукції

1.2. Перевіряння виробників харчових продуктів

1.3. Перевіряння та відповідальність

1.4. Підстави для притягнення до відповідальності

1.5. Оскарження результатів перевірок Держпродспоживслужби

1.6. Розгляд судової практики
 1.7. Процедура отримання висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на технологічну документацію, виробничі та складські приміщення, нові технології та устаткування
 
РОЗДІЛ 2
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ НАССР


2.1. Програма передумови. 7 принципів НАССР і 12 кроків впровадження системи

2.2. Аналізування небезпек. Оцінювання ризиків — матриця ризиків та контролю

2.3. Порядок визначення критичних контрольних точок. Практичні рекомендації

2.4. Здійснення внутрішнього аудиту системи безпеки і якості продукції. Приклади з практики

2.5. Методика проведення внутрішнього аудиту

2.6. Блок-схеми, які відображають етапи кожного процесу, схеми руху продукції на підприємстві. Верифікація блок-схем

2.7. Типові помилки, що виникають під час впровадження системи НАССР
 2.8. Переваги, що виправдовують витрати на розроблення й упровадження НАССР

2.9. Управління невідповідностями
 
РОЗДІЛ 3
ВИБІР СТАНДАРТУ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


3.1. Міжнародні стандарти щодо безпечності харчових продуктів

3.2. BRC Global Standard — Food (Єдиний стандарт BRC — Харчова продукція)

3.3. Особливості схеми сертифікації за FSSC 22000

3.4. Особливості впровадження систем безпечності харчових продуктів у сільгоспсекторі
 3.5. Розробка системи менеджменту харчової безпеки за ISO 22000:2018
 3.6. Принципи оцінки діючої системи контролю якості й безпечності харчової продукції

3.7. International Food Standard (IFS)

3.8. Планування зовнішніх і внутрішніх характеристик якості процесів

3.9. Рекомендації щодо впровадження та актуалізації ISO 9001:2015

3.10. Розробка та впровадження інтегрованої системи менеджменту

3.11. Онлайн контроль функціонування інтегрованої системи менеджменту
 
РОЗДІЛ 4
ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОСТІ ДО ПРОДОВОЛЬЧОЇ (ХАРЧОВОЇ) СИРОВИНИ


4.1. Контроль безпечності харчової сировини

4.2. Особливості співпраці з недоброякісними постачальниками

4.3. Умови зберігання

4.4. Сільськогосподарська продукція: небезпеки і точки контролю

4.5. Забезпечення простежуваності сировини

4.6. Вилучення та відкликання невідповідної або потенційно небезпечної харчової продукції з ринку

4.7. Безпечність продукції на первинному виробництві молока

4.8. Показники безпечності у м'ясі та м'ясопродуктах
 4.9. Вимоги безпечності до харчової рибної продукції
 
РОЗДІЛ 5
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ


5.1. Загальні вимоги до організації та утримання приміщень, у яких виробляють харчову продукцію

5.2. Санітарні вимоги до виробничих приміщень

5.3. Тарний і безтарний способи зберігання зерна
 5.4. Лабораторні дослідження. Інструментальні виміри й аналіз

5.5. Санітарні приміщення в організаціях громадського харчування
 
РОЗДІЛ 6
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


6.1. Зберігання харчових продуктів

6.2. Пам’ятка щодо дотримання термінів придатності

6.3. Поводження з харчовими відходами6.4. Виробничий брак. Алгоритм дій

6.5. Ротація. Терміни придатності й реалізації

6.6. Порядок поводження із відкликаною продукцією та продукцією із вичерпаним терміном придатності
 
РОЗДІЛ 7
РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


7.1. Порядок ведення необхідної документації

7.2. Запобіжні дії

7.3. Розробка коригувальних дій

7.4. Правила вилучення небезпечної продукції

7.5. Перехресне забруднення. Зниження ризику

7.6. Метрологічне забезпечення виробництва згідно з ISO 9001:2015

7.7. Виробничий контроль у межах системи НАССР
 7.8.  Навчання персоналу основним принципам менеджменту якості та безпечності харчової продукції

7.9. Дотримання встановлених вимог. Мотивація персоналу

7.10. Організація і проведення контролю якості продукції, що випускається
 7.11. Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю на молокопереробних підприємствах

7.12. Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю на м’ясопереробному підприємстві

7.13. Виробничий контроль на хлібопекарському підприємстві

7.14. Програма виробничого контролю. Законодавство і складності при розробці

7.15. Обов’язкові договори на підприємстві хлібобулочного виробництва

7.16. Розробка системи TACCP для попередження загроз харчового тероризму та саботажу

7.17. Система VАССР для попередження економічно мотивованого шахрайства з харчовими продуктами
 
РОЗДІЛ 8
УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


8.1. Транспортування харчової продукції

8.2. Маркування харчової продукції
 8.3. Упаковка харчової продукції
 
ДОДАТОК
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Тетяна Литвиненко, начальник відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Одесастандартметрологія», аудитор

Владислав Веремеєнко, голова Асоціації з інтеграції НАССР

Сергій Губяк, засновник Асоціації з інтеграції НАССР

Наталія Пухальська, консультант з юридичних питань Асоціації з інтеграції НАССР

Іван Лахтарін, адвокат комнанії ЮКГ «Інтеграція», експерт з харчового законодавства

Руслан Петренко, тренер-консультант Асоціації з інтеграції НАССР

Олександр Лисенко, провідний викладач Міжнародного реєстру незалежних аудиторів (IRCA), провідний аудитор НААУ

Святослав Бартош, керівник юридичної фірми «Bargen»

Роман Войтюк, заступник директора з якості та харчової безпечності ТОВ «Екопласт»

Марина Тимошенко, еколог підприємства харчової промисловості

Читайте у 2020 році:

 

Практичні поради з підготовки до перевірок Держпродспоживслужби

Аналіз судових справ з оскарження результатів перевірок Держпродспоживслужби, коментарі фахівців

Тенденції технічного регулювання: аналіз нових ДСТУ та технічних регламентів

Практичний кейс: маркування терміну придатності товарів з урахуванням основних змін за новим Законом

Управління невідповідностями у системі НАССР

Планування зовнішніх і внутрішніх характеристик якості процесів

Принципи оцінки діючої системи контролю якості й безпечності харчової продукції

Розробка системи менеджменту харчової безпеки за ІSО 22000:2018

Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю на молокопереробних та м’ясопереробних підприємствах

Навчання персоналу основним принципам менеджменту якості та безпечності харчової продукції. Мотивація персоналу

 


Кожному передплатнику в подарунок:

 • Плакат А2 формату «Особиста гігієна працівника харчового виробництва»