Контроль якості та безпечності харчової продукції

Перше в Україні практичне видання, яке допоможе розібратися в чинних вимогах до якості та безпечності харчової продукції, підготуватися до перевірок Держпродспоживслужби, самостійно розробити та впровадити систему НАССР.

Безперечні переваги:
1) повний спектр інформації в таблицях, схемах, алгоритмах;
2) професійні поради, підкріплені посиланнями на законодавство та практичний досвід;
3) доступ до електронної бази нормативно-правових актів та зразків заповнення документів.
Ціна за мінімальний термін передплати 1200 грн
Опис
Зміст
Експерти

Передплатний індекс: 60725 (на рік)76012 (на ІІ півріччя)
 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ – практичне видання, яке допоможе:

 • забезпечити якість харчової продукції згідно вимог технічних регламентів, ДСТУ, СанПіН
 • організувати контроль безпечності готової харчової продукції та продовольчої сировини
 • підготуватися та успішно пройти перевірки Держпродспоживслужби
 • дотриматись санітарних вимог до утримання виробничих приміщень
 • налагодити роботу з постачальниками продовольчої харчової сировини
 • забезпечити умови зберігання готової харчової продукції: ротація, терміни придатності та реалізації
 • організувати правильне поводження з відходами харчової продукції
 • дотриматись вимог пакування, маркування і транспортування харчової продукції
 • побудувати систему управління безпечності харчових продуктів відповідно до стандартів
  (НАССР, BRC, ІSО 22000, IFS, FSSC 22000)


Тільки у нас!
УСЕ ПРО РОЗРОБКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ НАССР:

7 принципів НАССР і 12 кроків впровадження
Аналіз небезпек. Оцінка ризиків — матриця ризиків і контролю
Визначення критичних контрольних точок: практичні рекомендації
Практика та методика проведення внутрішнього аудиту
системи безпечності та якості продукції
Блок-схеми кожного етапу процесу і схеми руху продукції на підприємстві
Типові помилки при впровадженні системи НАССР
Реальні переваги, що виправдовують витрати на розробку і впровадження системи НАССР
Управління невідповідностями: розробка коригувальних дій


Передплата на 2019 рік включає:

базове видання (600 сторінок практичної та актуальної інформації, 8 розділів)
3 тематичні оновлення із урахуванням змін у законодавстві
• доступ до електронної нормативної бази:

- актуальні нормативно-правові акти
- зразки документів
- професійні стандарти, ДСТУ, ТУ, СанПіН


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення на рік
Обсяг: видання - 600 сторінок
Видається з 2019 року

РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


1.1. Нормативні вимоги до якості та безпечності харчової продукції
1.2. Перевіряння виробників харчових продуктів
1.3. Перевіряння та відповідальність
1.4. Підстави для притягнення до відповідальності
1.5. Оскарження результатів перевірок Держпродспоживслужби


РОЗДІЛ 2
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ НАССР


2.1. Програма передумови. 7 принципів НАССР і 12 кроків впровадження системи
2.2. Аналізування небезпек. Оцінювання ризиків — матриця ризиків та контролю
2.3. Порядок визначення критичних контрольних точок. Практичні рекомендації
2.4. Здійснення внутрішнього аудиту системи безпеки і якості продукції.
Приклади з практики
2.5. Методика проведення внутрішнього аудиту
2.6. Блок-схеми, які відображають етапи кожного процесу, схеми руху продукції на підприємстві. Верифікація блок-схем
2.7. Типові помилки, що виникають під час впровадження системи НАССР


РОЗДІЛ 3
ВИБІР СТАНДАРТУ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


3.1. Міжнародні стандарти щодо безпечності харчових продуктів
3.2. BRC Global Standard — Food (Єдиний стандарт BRC — Харчова продукція)
3.3. Особливості схеми сертифікації за FSSC 22000
3.4. Особливості впровадження систем безпечності харчових продуктів у сільгоспсекторі


РОЗДІЛ 4
ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОСТІ ДО ПРОДОВОЛЬЧОЇ (ХАРЧОВОЇ) СИРОВИНИ


4.1. Контроль безпечності харчової сировини
4.2. Особливості співпраці з недоброякісними постачальниками
4.3. Умови зберігання
4.4. Сільськогосподарська продукція: небезпеки і точки контролю
4.5. Забезпечення простежуваності сировини


РОЗДІЛ 5
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ


5.1. Загальні вимоги до організації та утримання приміщень, у яких
виробляють харчову продукцію
5.2. Санітарні вимоги до виробничих приміщень
5.3. Тарний і безтарний способи зберігання зерна


РОЗДІЛ 6
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


6.1. Зберігання харчових продуктів
6.2. Пам’ятка щодо дотримання термінів придатності
6.3. Поводження з харчовими відходами


РОЗДІЛ 7
РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


7.1. Порядок ведення необхідної документації
7.2. Запобіжні дії
7.3. Розробка коригувальних дій
7.4. Правила вилучення небезпечної продукції
7.5. Перехресне забруднення. Зниження ризику
7.6. Метрологічне забезпечення виробництва згідно з ISO 9001:2015


РОЗДІЛ 8
УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


8.1. Транспортування харчової продукції
8.2. Маркування харчової продукції


ДОДАТОК
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Литвиненко Тетяна, начальник відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Одесастандартметрологія», аудитор

Веремеєнко Владислав, голова Асоціації з інтеграції НАССР

Губяк Сергій, засновник Асоціації з інтеграції НАССР

Пухальська Наталія, консультант з юридичних питань Асоціації з інтеграції НАССР

Лахтарін Іван, адвокат комнанії ЮКГ «Інтеграція», експерт з харчового законодавства

Петренко Руслан, тренер-консультант Асоціації з інтеграції НАССР

Лисенко Олександр, провідний викладач Міжнародного реєстру незалежних аудиторів (IRCA), провідний аудитор НААУ

Бартош Святослав, керівник юридичної фірми «Bargen»