Видання

Контроль якості та безпечності харчової продукції

Перше в Україні практичне видання, яке допоможе розібратися в чинних вимогах до якості та безпечності харчової продукції, підготуватися до перевірок Держпродспоживслужби, самостійно розробити та впровадити систему НАССР

Безперечні переваги:
1) повний спектр інформації в таблицях, схемах, алгоритмах
2) професійні поради, підкріплені посиланнями на законодавство та практичний досвід
3) доступ до електронної бази нормативно-правових актів та зразків документів
Ціна за мінімальний термін передплати 1200 грн
Опис
Зміст

Передплатний індекс: 60725 (на рік)

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ – практичне видання, яке допоможе:

 • забезпечити якість харчової продукції згідно вимог технічних регламентів, ДСТУ, СанПіН
 • організувати контроль безпечності готової харчової продукції та продовольчої сировини
 • підготуватися та успішно пройти перевірки Держпродспоживслужби
 • дотриматись санітарних вимог до утримання виробничих приміщень
 • налагодити роботу з постачальниками продовольчої харчової сировини
 • забезпечити умови зберігання готової харчової продукції: ротація, терміни придатності та реалізації
 • організувати правильне поводження з відходами харчової продукції
 • дотриматись вимог пакування, маркування і транспортування харчової продукції
 • побудувати систему управління безпечності харчових продуктів відповідно до стандартів
  (НАССР, BRC, ІSО 22000, IFS, FSSC 22000)


Тільки у нас!
УСЕ ПРО РОЗРОБКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ НАССР:

7 принципів НАССР і 12 кроків впровадження
Аналіз небезпек. Оцінка ризиків — матриця ризиків і контролю
Визначення критичних контрольних точок: практичні рекомендації
Практика та методика проведення внутрішнього аудиту
системи безпечності та якості продукції
Блок-схеми кожного етапу процесу і схеми руху продукції на підприємстві
Типові помилки при впровадженні системи НАССР
Реальні переваги, що виправдовують витрати на розробку і впровадження системи НАССР
Управління невідповідностями: розробка коригувальних дій


Передплата на 2019 рік включає:

базове видання (600 сторінок практичної та актуальної інформації, 8 розділів)
3 тематичні оновлення із урахуванням змін у законодавстві
• доступ до електронної нормативної бази:

- актуальні нормативно-правові акти
- зразки документів
- професійні стандарти, ДСТУ, ТУ, СанПіН


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення на рік
Обсяг: видання - 600 сторінок
Видається з 2019 року

РОЗДІЛ 1
НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


1.1. Коментар до чинного законодавства. Технічні регламенти, ДСТУ, СанПіН
1.2. Відповідальність персоналу за недотримання нормативних вимог щодо якості
та безпечності харчової продукції
1.3. Юридична відповідальність керівника
1.4. Підготовка до перевірок Держпродспоживслужби: повноваження наглядових органів,
порядок проходження перевірки
1.5. Оскарження результатів перевірки ДержпродспоживслужбиРОЗДІЛ 2
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ НАССР


2.1. 7 принципів НАССР і 12 кроків впровадження
2.2. Аналіз небезпек. Оцінка ризиків — матриця ризиків і контролю
2.3. Порядок визначення критичних контрольних точок. Практичні рекомендації
2.4. Проведення внутрішнього аудиту системи безпечності та якості продукції.
Приклади з практики
2.5. Методика проведення внутрішнього аудиту
2.6. Блок-схеми кожного етапу процесу і схеми руху продукції на підприємстві.
Верифікація блок-схем
2.7. Типові помилки при впровадженні системи НАССР
2.8. Реальні переваги, що виправдовують витрати на розробку і впровадження системи НАССР
2.9. Управління невідповідностями. Розробка коригувальних дійРОЗДІЛ 3
ВИБІР СТАНДАРТУ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


3.1. Принципи оцінки діючої системи контролю якості й безпечності харчової продукції
3.2. BRC Global Standard — Food (Єдиний стандарт BRC — Харчова продукція)
3.3. Розробка системи менеджменту харчової безпеки за ІSО 22000
3.4. International Food Standard (IFS)
3.5. FSSC 22000
3.6. Рекомендації щодо впровадження та актуалізації ISO 9001: 2015
3.7. Планування зовнішніх і внутрішніх характеристик якості процесівРОЗДІЛ 4
ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОСТІ ДО ПРОДОВОЛЬЧОЇ (ХАРЧОВОЇ) СИРОВИНИ


4.1. Контроль безпечності харчової сировини
4.2. Тонкощі роботи з недобросовісними постачальниками
4.3. Умови зберігання
4.4. Сільськогосподарська продукція: небезпеки і точки контролю
4.5. Забезпечення простежуваності сировини
4.6. Молоко: вимоги безпеки до сировини
4.7. Вимоги безпеки до харчової рибної продукціїРОЗДІЛ 5
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ


5.1. Загальні вимоги до організації та утримання приміщень, у яких
виробляється харчова продукція
5.2. Санітарні вимоги до виробничих приміщень. Алгоритм проведення прибирання.
Приклади розрахунків необхідної кількості деззасобів
5.3. Лабораторні дослідження. Інструментальні виміри й аналіз
5.4. Санітарні приміщення в організаціях громадського харчування
5.5. Система безтарного зберігання борошнаРОЗДІЛ 6
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


6.1. Зберігання харчових продуктів
6.2. Пам’ятка щодо дотримання термінів придатності
6.3. Порядок поводження з продукцією з вичерпаним терміном придатності
6.4. Поводження з відходами
6.5. Ротація. Терміни придатності й реалізаціїРОЗДІЛ 7
УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ Й ТРАНСПОРТУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


7.1. Маркування харчової продукції
7.2. Упаковка харчової продукції
7.3. Транспортування харчової продукціїРОЗДІЛ 8
РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


8.1. Навчання персоналу основним принципам менеджменту якості
та безпечності харчової продукції
8.2. Дотримання встановлених вимог. Мотивація персоналу
8.3. Порядок ведення необхідної документації
8.4. Запобіжні дії
8.5. Розробка коригувальних дій
8.6. Правила вилучення небезпечної продукції
8.7. Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю
на молокопереробних підприємствах
8.8. Організація і проведення контролю якості продукції, що випускається
8.9. Методичні рекомендації щодо організації виробничого контролю
на м’ясопереробному підприємстві
8.10. Виробничий контроль на хлібопекарському підприємстві
8.11. Виробничий контроль у межах системи НАССР
8.12. Програма виробничого контролю. Законодавство і складності при розробці
8.13. Обов’язкові договори на підприємстві хлібобулочного виробництва
8.14. Метрологічне забезпечення виробництва за ISO 9001:2015
8.15. Заходи щодо запобігання перехресній контамінації продукції