Контроль якості та безпечності харчової продукції

Перше в Україні практичне видання, яке допоможе розібратися в чинних вимогах до якості та безпечності харчової продукції, підготуватися до перевірок Держпродспоживслужби, самостійно розробити та впровадити систему НАССР.

Безперечні переваги:
1) повний спектр інформації в таблицях, схемах, алгоритмах;
2) професійні поради, підкріплені посиланнями на законодавство та практичний досвід;
3) доступ до електронної бази нормативно-правових актів та зразків заповнення документів.
Ціна за мінімальний термін передплати 1200 грн
Опис
Зміст
Експерти

Передплатний індекс: 60725 (на рік)76012 (на ІІ півріччя)
 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ – практичне видання, яке допоможе:

 • забезпечити якість харчової продукції згідно вимог технічних регламентів, ДСТУ, СанПіН
 • організувати контроль безпечності готової харчової продукції та продовольчої сировини
 • підготуватися та успішно пройти перевірки Держпродспоживслужби
 • дотриматись санітарних вимог до утримання виробничих приміщень
 • налагодити роботу з постачальниками продовольчої харчової сировини
 • забезпечити умови зберігання готової харчової продукції: ротація, терміни придатності та реалізації
 • організувати правильне поводження з відходами харчової продукції
 • дотриматись вимог пакування, маркування і транспортування харчової продукції
 • побудувати систему управління безпечності харчових продуктів відповідно до стандартів
  (НАССР, BRC, ІSО 22000, IFS, FSSC 22000)


Тільки у нас!
УСЕ ПРО РОЗРОБКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ НАССР:

7 принципів НАССР і 12 кроків впровадження
Аналіз небезпек. Оцінка ризиків — матриця ризиків і контролю
Визначення критичних контрольних точок: практичні рекомендації
Практика та методика проведення внутрішнього аудиту
системи безпечності та якості продукції
Блок-схеми кожного етапу процесу і схеми руху продукції на підприємстві
Типові помилки при впровадженні системи НАССР
Реальні переваги, що виправдовують витрати на розробку і впровадження системи НАССР
Управління невідповідностями: розробка коригувальних дій


Передплата на 2019 рік включає:

базове видання (600 сторінок практичної та актуальної інформації, 8 розділів)
3 тематичні оновлення із урахуванням змін у законодавстві
• доступ до електронної нормативної бази:

- актуальні нормативно-правові акти
- зразки документів
- професійні стандарти, ДСТУ, ТУ, СанПіН


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення на рік
Обсяг: видання - 600 сторінок
Видається з 2019 року

РОЗДІЛ 1
ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


1.1. Нормативні вимоги до якості та безпечності харчової продукції
1.2. Перевіряння виробників харчових продуктів
1.3. Перевіряння та відповідальність


РОЗДІЛ 2
РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ НАССР


2.1. Програма передумови. 7 принципів НАССР і 12 кроків впровадження системи
2.2. Аналізування небезпек. Оцінювання ризиків — матриця ризиків та контролю
2.3. Порядок визначення критичних контрольних точок. Практичні рекомендації
2.4. Здійснення внутрішнього аудиту системи безпеки і якості продукції.
Приклади з практики
2.5. Методика проведення внутрішнього аудиту


РОЗДІЛ 3
ВИБІР СТАНДАРТУ ДЛЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


3.1. Міжнародні стандарти щодо безпечності харчових продуктів
3.2. BRC Global Standard — Food (Єдиний стандарт BRC — Харчова продукція)
3.3. Особливості схеми сертифікації за FSSC 22000
3.4. Особливості впровадження систем безпечності харчових продуктів у сільгоспсекторі


РОЗДІЛ 4
ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОСТІ ДО ПРОДОВОЛЬЧОЇ (ХАРЧОВОЇ) СИРОВИНИ


4.1. Контроль безпечності харчової сировини
4.2. Особливості співпраці з недоброякісними постачальниками
4.3. Умови зберігання
4.4. Сільськогосподарська продукція: небезпеки і точки контролю


РОЗДІЛ 5
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ


5.1. Загальні вимоги до організації та утримання приміщень, у яких
виробляють харчову продукцію
5.2. Санітарні вимоги до виробничих приміщень
5.3. Тарний і безтарний способи зберігання зерна


РОЗДІЛ 6
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


6.1. Зберігання харчових продуктів
6.2. Пам’ятка щодо дотримання термінів придатності
6.3. Поводження з харчовими відходами


РОЗДІЛ 7
РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


7.1. Порядок ведення необхідної документації
7.2. Запобіжні дії
7.3. Розробка коригувальних дій
7.4. Правила вилучення небезпечної продукції

ДОДАТОК
ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Литвиненко Тетяна, начальник відділу сертифікації систем менеджменту ДП «Одесастандартметрологія», аудитор

Веремеєнко Владислав, голова Асоціації з інтеграції НАССР

Губяк Сергій, засновник Асоціації з інтеграції НАССР

Пухальська Наталія, консультант з юридичних питань Асоціації з інтеграції НАССР

Лахтарін Іван, адвокат комнанії ЮКГ «Інтеграція», експерт з харчового законодавства

Петренко Руслан, тренер-консультант Асоціації з інтеграції НАССР

Лисенко Олександр, провідний викладач Міжнародного реєстру незалежних аудиторів (IRCA), провідний аудитор НААУ

Бартош Святослав, керівник юридичної фірми «Bargen»