Календар еколога

Настільний календар для еколога на 2019 рік з датами здачі екологічної звітності та граничними термінами подання податкових декларацій екологічного податку та з рентної плати
Ціна за мінімальний термін передплати 75 грн