Електроустановки споживачів

Професійне видання для відповідального за електрогосподарство підприємства, яке містить вимоги до улаштування та експлуатації електроустановок за останньою редакцією ПУЕ

  Читаємо у новому випуску: «Автоматизовані системи керування електрогосподарством»
Ціна за мінімальний термін передплати 2700 грн
Додати в кошик
Опис
Зміст
Експерти

Опис видання «Електроустановки споживачів»


Передплатний індекс:

98149 — річний.


На сторінках:
 

 • Обслуговування електроустановок спеціальними організаціями за договором
   
 • Усе про автоматизовані системи керування електрогосподарством
   
 • Локалізація та усунення технологічних порушень, порядок їх розслідування та обліку
   
 • Електробезпека: права та обов’язки спеціаліста з охорони праці
   
 • Норми трудовитрат робіт, запасів матеріалів і запасних частин в електроустановках
   
 • Особливості взаємодії з органами держнагляду, роз’яснення законодавчих змін
   
 • Впровадження енергоефективних проєктів: особливості та практика

 

Також у виданні все про:
 

 • Експлуатацію електроустановок
   
 • Технічне обслуговування та ремонт
   
 • Ведення необхідної документації
   
 • Навчання та перевірку знань працівників
   
 • Безпеку й охорону праці
   
 • Електрозбереження на виробництві

 

Тільки у нас:


Документація відповідального за електрогосподарство в електронному форматі:

 • накази
   
 • положення
   
 • виробничі та посадові інструкції
   
 • форми з оперативного та технічного обслуговування
   
 • технічні паспорти, журнали

 

Ексклюзив:
 

 • Вибір відстаней від проєктованих трансформаторних підстанцій до будівель і споруд
   
 • Робота з електроінструментом: види та класи інструментів, безпека праці, вимоги до персоналу
   


Передплата на 2022 рік включає:
 

 • базове видання на 1200 сторінок (у паперовій версії)
   
 • тематичні оновлення з урахуванням змін законодавства (у паперовій версії)
   
 • доступ 24/7 до електронної нормативної бази:
  - актуальні нормативно-правові акти
  - 400 зразків документів
  - професійні стандарти та ДСТУ
   
 • Плакат формату А2 «Коротке замикання: алгоритм дій чергового електротехнічного персоналу»
   


Цільова аудиторія:

 • керівники електротехнічних служб, головні енергетики
 • відповідальні за електрогосподарство


Вихідні дані:

Мова видання: українська
Формат (розмір): А5
Періодичність: базове видання + 3 оновлення
Обсяг: видання на 1200 с., оновлення до 300 с.
Видається: з 2016 року

РОЗДІЛ 1
ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

1.1. Загальні вимоги Правил улаштування електроустановок

1.2. Вимоги до засобів передавання електроенергії

1.3. Вибір відстаней від проєктованих трансформаторних підстанцій до будівель і споруд

 
РОЗДІЛ 2
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
 
2.1. Організація електротехнічної служби
 
2.2. Підключення електроустановок до електричних мереж
 
2.3. Введення електроустановок в експлуатацію
 
2.4. Експлуатація електроустановок загального призначення
 
2.5. Вимоги технічної експлуатації електроустановок спеціального призначення
 
2.6. Відносини споживача з оператором системи розподілу

2.7. Взаємодія споживача з постачальником електричної енергії

2.8. Специфіка організації експлуатації електроустановок, у складі яких наявні власні джерела електричної енергії

2.9. Контроль за дотриманням режиму споживання електричної енергії та потужності

2.10. Проведення вимірів електричного навантаження в режимний день

2.11. Улаштування стаціонарного резервного автономного джерела електричної енергії та його приєднання до ЕУ. Пуск і зупинка резервної автономної електростанції споживача
 
2.12. Сухі силові трансформатори

2.13. Розрахунок струмів короткого замикання та вибір обладнання

2.14. Застосування активних блискавкоприймачів на нових та реконструйованих об’єктах

2.15. Вимоги до матеріалів для захисту від корозії з'єднань заземлюючих провідників
 

2.16. Ведення документації під час технічного обслуговування та ремонту електроустановок

2.17. Вибір періодичності контролю перехідного опору заземлення

2.18. Модернізація електрообладнання: основні підходи та практичні рекомендації

2.19. Купівля нового електрообладнання: критерії вибору та поради щодо встановлення
 

 
РОЗДІЛ 3
СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВОМ

3.1. Обслуговування електроустановок оперативними працівниками

3.2. Організація системи оперативного керування електрогосподарством. Оперативне керування та оперативне відання
 
3.3. Перелік регламентних робіт з оперативного обслуговування та їх періодичність

3.4. Вимоги безпеки під час оперативного обслуговування

3.5. Порядок виконання оперативних перемикань

3.6. Автоматизовані системи керування електрогосподарством

3.7. Порядок подачі заявок на виведення обладнання діючих електроустановок, яке знаходиться в оперативному керуванні, з роботи в ремонт, резерв

3.8. Порядок виведення з роботи в ремонт (резерв), введення в роботу обладнання діючих електроустановок після ремонту або з резерву


РОЗДІЛ 4
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ВИПРОБУВАННЯ ТА РЕМОНТ


4.1. Проведення технічного обслуговування, планово-попереджувальних ремонтів електроустановок

4.2. Організація обслуговування електроустановки відповідно до її виду

4.3. Організаційні та технічні заходи безпечного виконання робіт

4.4. Випробування електрообладнання. Вимірювання в електроустановках

4.5. Опосвідчення стану безпеки електроустановок

4.6. Робота з електроінструментом

4.7. Заходи в разі виникнення аварій в електроустановках

4.8. Обслуговування електроустановок спеціальними організаціями за договором підряду
 


4.9. Заходи протиаварійної безпеки та їх періодичність

4.10. Локалізація та усунення технологічних порушень. Порядок їх розслідування та обліку

4.11. Норми запасу матеріалів і запасних частин

4.12. Норми витрат матеріалів і трудомісткості робіт на технічне обслуговування та ремонт електроустановок
 


 

РОЗДІЛ 5
ОХОРОНА ПРАЦІ
 
5.1. Вимоги охорони праці до електротехнічного персоналу

5.2. Розроблення документації з охорони праці

5.3. Вибір засобів індивідуального захисту, правила їх застосування та випробування

5.4. Нещасні випадки та аналіз причин виробничого електротравматизму

5.5. Склад аптечки долікарської допомоги

5.6. Особливості ураження людини електричним струмом. Надання домедичної допомоги
 

5.7. Електробезпека: права та обов’язки спеціаліста з ОП

5.8. Проходження медичного огляду
 РОЗДІЛ 6
НАВЧАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


6.1. Вимоги до професійної підготовки електротехнічного персоналу. Групи з електробезпеки

6.2. Вимоги до складання посадових та виробничих інструкцій

6.3. Інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці

6.4. Інструктажі та перевірка знань з технічної експлуатації та інших питань

6.5. Протиаварійні та протипожежні тренування електротехнічного персоналу

6.6. Спеціальна підготовка та періодичне навчання працівників
 
 
РОЗДІЛ 7
НАГЛЯД, КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 
7.1. Державний нагляд (контроль) в електроенергетиці

7.2. Документація відповідального за електрогосподарство
 

7.3. Юридична відповідальність за правопорушення в електроенергетиці
 

 
РОЗДІЛ 8
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
 
8.1. Нормативно-правове регулювання енергозбереження

8.2. Поради щодо електрозбереження на виробництві

8.3. Створення системи енергоменеджменту на промисловому підприємстві
 

8.4. Контроль за раціональними витратами електроенергії на підприємстві

8.5. Впровадження енергоефективних проєктівПроцедура розробки політики у сфері енергоефективності
 


РОЗДІЛ 9
ПОЖЕЖНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
 
9.1. Вплив електроустановок на навколишнє середовище: негативні наслідки та заходи для їх зменшення
 


9.2. Категорії та зони пожежо- і вибухонебезпечності в електроенергетиці

9.3. Вимоги пожежної безпеки

9.4. Екологічна броня електропостачання


РОЗДІЛ 10
ЗАПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ
 

 

Сергій Волков, заступник начальника управління Держенергонагляду України, експерт з питань енергетики

Микола Рибій, заслужений енергетик України, лідер паливно-енергетичного комплексу України, головний енергетик ДП «″Черкаський облавтодор″ ВАТ ″ДАК ″Автомобільні дороги України″»

Степанюк Олексій, начальник сектору енергозабезпечення та енергозбереження Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (Концерн РРТ)

Микола Корчагін, експерт з питань енергетики, головний інженер ТОВ «ЕНКОРПЛЮС»

Дмитро Федоренко, експерт з питань охорони праці

Придбати